Asylfiasko på russergrensa etter 10 måneders ventetid

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) møtte i august i fjor politisjef Hans Møllebakken på Storskog grensestasjon på grensen mellom Norge og Russland. Da visste hun at russerne ikke tok imot store asylgrupper, men ventet likevel til 30. november med å endre norsk praksis.
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) møtte i august i fjor politisjef Hans Møllebakken på Storskog grensestasjon på grensen mellom Norge og Russland. Da visste hun at russerne ikke tok imot store asylgrupper, men ventet likevel til 30. november med å endre norsk praksis. Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

For ett år siden ble det klart for Sylvi Listhaugs departementet at russerne ikke ville ta imot store asylgrupper. Likevel ventet hun ti måneder før norsk politikk ble endret.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

I dag avholdes det et hemmelig møte i Stortingets forsvars- og utenrikskomite om det myndighetene benevner som Storskog-porteføljen, hvor tre ministre skal orientere om hvorfor man ikke klarer å returnere asylsøkere til Russland.

Statsminister Erna Solberg (H) mente det var «utenrikspolitisk risikosport» å åpent skulle orientere Stortinget om dialogen med Russland om asylstrømmen over Storskog høsten 2015, da hun insisterte på en lukket høring.

Men ABC Nyheter kan nå avsløre tidligere ukjente sider av prosessen, og at behandlingen av tusenvis av asylsøknader unødvendig kan ha blitt utsatt.

Norske myndigheter hadde 3. februar i fjor et møte med den russiske migrasjonstjenesten (FMS) i Moskva. Målet var å avklare hvilke asylsøkere som da kom til Norge over Storskog som kunne returneres til Russland.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bare en drøy måned etter var det klart at russerne ikke ville ta imot andre enn de med permanent oppholdstillatelse, viser et dokument ABC Nyheter har fått innsyn i.

Likevel fastholdt Justis- og beredskapsdepartmentet (JBD) i hele ti måneder at det var mulig å returnere asylsøkere med såkalt multivisum eller midlertidig oppholdstillatelse.

Les også: «Risikosport» å redegjøre om Storskog

Til sammen kom det over 5463 asylsøkere over grensa til Russland høsten 2015.

Og selv om norske myndigheter har ønsket og jobbet for å returnere de aller fleste til Russland eller hjemlandet, hadde man per 28. oktober bare klart å sende tilbake 17 prosent. 4551 asylsøkere var med andre ord fortsatt i Norge på det tidspunktet. JBD opplyser i en epost til ABC Nyheter at det i ettertid er flere asylsøkere som har blitt returnert.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den 29. april 2016 besluttet departementet at asylsøkere med engangsvisum skulle få realitetsbehandlet sine søknader, såfremt visumperioden var utløpt.

Listhaug ventet ti måneder

30. november i fjor ble Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) instruert til å endre praksis fordi «retur til Russland ikke lenger anses praktisk mulig».

Men det hadde i realiteten vært faktum allerede etter møtet i Moskva 3. februar at Russland ikke tok imot de største gruppene av asylsøkere - selv om embedsmennene i Sylvi Listhaugs departement mente møtet hadde vært «konstruktivt og vellykket».

18. mars sendte ekspedisjonssjefen i Justisdepartementet et brev til Nikolai Smorodin i FMS som deltok på møtet med de norske representantene. Her gir Thor Arne Aass uttrykk for hvordan han oppfatter avtalen:

At «tredjelandsborgere som innehar gyldig nasjonalt pass og som i tillegg har gyldig multivisum til, eller oppholdstillatelse i Russland kan returneres».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Regjeringen får holde Storskog-redegjørelse bak lukkede dører

Men Aass må samtidig konstatere at bare en (1) person - av 12 - i denne gruppen har blitt akseptert, selv om norske myndigheter har orientert om når og hvordan de skulle returneres.

«Varslingene fra norske myndigheter har dessverre ikke blitt fulgt opp som forutsatt ved at norske myndigheter fortsatt ikke har mottatt nødvendig informasjon for å foreta alle de varslede returene. Resultatet er at 11 personer vi ar enige om at vi kunne returnere ... likevel ikke har blitt akseptert av Den Russiske Føderasjon», skriver ekspedisjonssjefen som ber Smorodin følge opp saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nektet innsyn i referat

ABC Nyheter har krevd innsyn i dokumenter som oppsummerer hva man egentlig ble enige om i Moskva 3. februar 2016, men har fått avslag:

«Referatet som er skrevet etter møtet er gradert etter Sikkerhetslovens §§ 11 og 12», fastslår avdelingsdirektør Tom Brunsell i JBDs politiavdeling i en epost.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Disse paragrafene i Sikkerhetsloven omhandler behandlingen av informasjon som kan «skade Norges eller dets alliertes sikkerhet».

I et hemmeligstemplet notat fra Politiets utlendingsenhet (PU) datert 31. september 2016 (sannsynligvis datert feil for i andre dokument refereres det til dette notatet skrevet 31. august), omtales også møtet i Moskva.

Les også: Norge måtte hente tilbake asylsøkere

Her heter det at PU i tiden etterpå har «fått avslag av russiske myndigheter i samtlige saker for å returnere personer med multivisum og/ eller midlertidig tillatelse, bortsett fra to saker like etter at møtet var holdt».

Konsekvent russisk praksis

Det hemmelige notatet er forankret hos sjef PU og sendt fra ID-seksjonens avdelingsleder. Her fremkommer det også at alle avslagene begrunnes med at personene ikke lengre har rett til innreise i Russland:

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Praksisen virker å være konsekvent. I de to tilfellene hvor personer fikk reise inn i Russland fikk vi ingen bekreftelse fra russiske myndigheter på at de aksepterte uttransporten, og det virker nærliggende å tro at personene fikk reise inn i Russland fordi russiske myndigheter på det tidspunktet ikke hadde samordnet praksisen».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politiets utlendingsenhet fastslår også at alle asylsøkere som i perioden etter møtet i februar har prøvd å reise frivillig tilbake, er «nektet innreise».

Les også: EU ba Norge ta imot flere asylsøkere

I et brev fra UDI til departementet datert 17.10.2016 fastslår man også det samme, samt at PU har informert Politidirektoratet om sine utfordringer etter første tertial, altså fra mai i fjor.

ABC Nyheter henvendte seg torsdag morgen til JBD for en kommentar om når de «ble kjent med/ oppfattet at det ikke var mulig å returnere asylsøkere fra disse gruppene, og hvorfor UDI og UNE først ble instruert til å endre sin praksis 30. november».

Torsdag ettermiddag sa departementet at de ikke hadde anledning til å svare i dag fordi statsråden var opptatt i møter på Stortinget.