Politiet bryter egne instrukser:Barn holdt innesperret i 33 døgn på Trandum

Utlendingsinternatet på Trandum.
Utlendingsinternatet på Trandum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er i strid med barns menneskerettigheter. Norge bryter åpenbart sine internasjonale forpliktelser, mener Unicef, som er dypt skuffet over norske politikere. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

I politiets egen instruks står det at barn som «hovedregel ikke plasseres på utlendingsinternatet i mer enn 24 timer».

ABC Nyheter har fått innsyn i politiets statistikk over barn som var innesperret bak piggtrådgjerdene på Trandum i 2016. Den oversikten viser at politiet flere ganger bryter sin egen hovedregel.

Det groveste bruddet er hvor en enslig mindreårig var innesperret hele 33 døgn på Trandum uten sin familie.

Hele 56 ganger satt barn på utlendingsinternatet i mer enn 24 timer. To av barna var der uten familie. Tre barn som var på Trandum som del av en familie var der i 19 døgn, mens et annet barn var der i 23 døgn.

Totalt har 156 barn vært på Trandum i 2016. Åtte barn har vært der uten familie.

Les også: Trandum-forhold klages inn for menneskerettighetsdomstolen

Unicef: – Utrolig at det går an

Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i Unicef. Foto: Unicef Norge
Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i Unicef. Foto: Unicef Norge

Verdens største hjelpeorganisasjon for barn, Unicef, reagerer med vantro når de hører om lengden på interneringen og antallet barn som var innesperret på Trandum i 2016.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er helt utrolig at det går an, sier barnerettsjurist hos Unicef, Ivar Stokkereit, til ABC Nyheter.

– Det å sette barn på Trandum og sperre dem inne er rett og slett ikke lov. Det er svært oppsiktsvekkende at dette skjer, og et tydelig signal på at barns rettigheter er under press. Barnekonvensjonen er klar på at man ikke kan internere barn uten at de har har begått kriminelle handlinger, sier Stokkereit.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Barnerettsjuristen mener regjeringen og Norges politikere ikke tar problemet alvorlig.

– Norge bryter sine internasjonale forpliktelser og det vet Justisdepartementet. Det er alvorlig for disse barna og alvorlig for Norge som en rettsstat. Vi må få en praksis i tråd med Barnekonvensjonen.

– Manglende kunnskap om internasjonalt regelverk

Stokkereit mener praksisen er et utslag av manglende forståelse for Norges folkerettslige forpliktelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette handler om at norske myndigheter ikke tar innover seg at det ikke er lov, og til en viss grad utslag av manglende kunnskap om internasjonalt regelverk. Jeg har tillit til at norske politikere ikke med viten og vilje bryter Barnekonvensjonen. Til tross for at både nasjonale og internasjonale overvåkingsorgan har påpekt at praksis er i strid med Norges internasjonale forpliktelser, forsøker norske myndigheter å rettferdiggjøre en praksis som åpenbart strider mot barnas rettigheter.

– Et av de verste eksemplene

Stokkereit mener dagens regjering ikke tar problemet på alvor.

– Interneringspraksisen på Trandum er et av de verste eksemplene når det gjelder brudd på barns rettigheter i Norge. Internering av barn er aldri til barns beste, noe som er understreket gjentatte ganger av FNs barnekomité. Vi har ingen grunn til å være stolte av dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Redd Barna: – Uakseptabelt

Redd Barna mener norske politikere ikke lytter til fagfolk og skyver kritikken under teppet.

– Ingen barn skal måtte sitte på Trandum. At et barn har vært der i 33 døgn er totalt uakseptabelt, sier spesialrådgiver i Redd Barna, Camilla Engeset, til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Engeset sier regjeringen må stoppe opp og gjennomgå praksisen for mindreårige umiddelbart.

– Vi har snakket med barn på Trandum og de forteller oss at det er som å være i et fengsel. Myndighetene er forpliktet til å finne andre løsninger enn å frarøve barn friheten i en slik situasjon, sier Engeset.

Politiets utlendingsenhet sier politiet alltid vurderer andre alternativer.

– Normalt er en barnefamilie på internatet under 24 timer. I noen få tilfeller er de der lenger. Når en barnefamilie er på internatet i mer enn 24 timer er det alltid retten som vurderer om det er grunnlag for fengsling, skriver kommunikasjonrådgiver i Politiets utlendingsenhet, Linda Hafstad, i en e-post til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter saken ble publisert ønsket politiet å komme med en opplysning om den enslige mindreårige asylsøkeren som satt 33 dager på Trandum.

– Vedkommende ble av Oslo tingrett ansett som voksen i førstegangsfengslingen. Det vil si at retten mente at det var overveiende sannsynlig at han var over 18 år. Først i forbindelse med fremstillingen for fengslingsforlengelsen kom retten til at det ikke var overveiende sannsynlig at han var over 18 år. Vedkommende ble da flyttet til EMA-avdeling ved Politiets utlendingsinternat, hvor denne satt i fem dager, skriver politiadvokat Ida Kathrine Johansen i en e-post til ABC Nyheter.

– Mer inngripende enn fengsel

I Norge er det forbudt å fengsle barn under 14 år, men Utlendingsinternatet på Trandum i Ullensaker kommune regnes ikke som et fengsel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En gjennomgang av tilsynsrapporten fra Sivilombudsmannen i 2015 viser hvordan Sivilombudsmannen kritiserer flere forhold på Trandum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det samlede kontrollnivået på Trandum fremstår på enkelte områder som mer inngripende enn i mange fengsler, til tross for at de som er der, ikke soner straff. Vi er bekymret for at dette kan føre til økt uro og uønskede hendelser i stedet for trygghet, uttalte sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en pressemelding i 2015.

Sivilombudsmannens rapport understreker at internatet ikke er et egnet oppholdssted for barn. To barn skal ha vært vitne til at deres egen mor skal ha forsøkt å skade seg selv, ifølge rapporten.

I september kritiserte Redd Barna regjeringen for å ikke vurdere andre alternativer enn Trandum.

– Det er unødvendig å føre den praksisen Norge gjør i dag med å fengsle barn på Trandum. Alternativene finnes og er klare for å settes i verk, sa Camilla Scharffscher Engeset, Redd Barnas spesialrådgiver på flyktningfeltet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les saken: Redd Barna: Flere alternativer til Trandum

Listhaug: – Asylbarn skal interneres i maks én uke

19. desember foreslo Listhaug å begrense tilbakehold med sju dager i normale tilfeller.

– Det skal være klare regler for hvor lenge du kan holde en barnefamilie med tvang, sa Listhaug til Sunnmørsposten.

Etter én dag må myndighetene innhente rettslig kjennelse for tilbakehold. En slik kjennelse kan bare gi tillatelse til tilbakehold i tre dager om gangen.

KrF foreslo i sitt alternative statsbudsjett å opprette et eget utreisesenter for barnefamilier.

– Fengsling av barn er ikke greit. Norge må gjøre det vi kan for å unngå dette. Derfor foreslår KrF å opprette et separat utreisesenter for barnefamilier, til erstatning for internering på Trandum, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til Dagbladet.

Les også: Asyl-lege fikk millionavtale med politiet uten konkurranse