Høyre-medlemmer melder seg ut i ulveprotest

ULEKOR: Et tosifret antall medlemmer i Hedmark Høyre har meldt seg ut i protest mot Vidar Helgesens (H) og regjeringens ulvevedtak. Hedmark fylke står ifølge kritikere av vedtaket i fare for å bli et ulvereservat.
ULEKOR: Et tosifret antall medlemmer i Hedmark Høyre har meldt seg ut i protest mot Vidar Helgesens (H) og regjeringens ulvevedtak. Hedmark fylke står ifølge kritikere av vedtaket i fare for å bli et ulvereservat. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Hedmark Høyre opplever et ras av utmeldinger etter regjeringens ulvevedtak. Hedmark-representanter på Stortinget krever omkamp, og Frp krever oppvaskmøte.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det tverrpolitiske sinnet er stort i Hedmark etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) tirsdag sa nei til rovviltnemndas tillatelse til lisensjakt på inntil 32 ulv i ulvesonen i Hedmark.

På partikontoret hos Hedmark Høyre renner utmeldingene inn, forteller fylkessekretær Randi Wetterhus Krogstad til NTB.

– Så langt er det tolv som har meldt seg ut. Vi har aldri før hatt så mange utmeldinger på ett døgn. Folk føler en enorm avmakt overfor det politiske systemet, forteller Krogstad.

Oppvaskmøte

På Stortinget er det opprør på hedmarksbenken.

– Saken må opp igjen, for det er opprør. Jeg finner meg ikke i at en statsråd forsøker å oppdra landets lovgivende forsamling ved hjelp av Justisdepartementets lovavdeling, sier Gunnar Gundersen, som representerer Høyre i Stortingets næringskomité.

Helgesen begrunnet avslaget på jakt på inntil 32 ulver i ulvesonen med at lovavdelingen mener det vil bryte både med naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen. Konvensjonen krever et visst skadepotensial før det kan gis tillatelse å ta ut fredede dyr. Faren for skade er ikke stor nok i dagens ulvesone, mener lovavdelingen.

Hedmarksrepresentant for Arbeiderpartiet Knut Storberget kaller avgjørelsen en skandale, og sier til Østlendingen at han er uenig i det juridiske grunnlaget. Også Sps leder og hedmarksrepresentant Trygve Slagsvold Vedum raser.

Frp på Stortinget krever nå oppvaskmøte med Helgesen over nyttår.

– Dette er rett og slett dårlig håndverk av klima- og miljøminister Vidar Helgesen, sier Frps representant i næringskomiteen Morten Ørsal Johansen.

– Manglende respekt

Høyre, Frp, Ap og KrF inngikk i mai et ulveforlik som innebar en økning av ulvestammen i Norge fra tre valpekull (ynglinger) til fire til seks valpekull per år, og at ulv utover dette kunne tas ut, også i ulvesonen.

Landets rovviltnemnder fulgte opp med å gi tillatelse til å felle opptil 47 dyr. Regjeringens vedtak tirsdag gir kun åpning for å felle 15 dyr utenfor sonen.

Gundersen mener Helgesen viser mangel på respekt for Stortinget med vedtaket.

– Stortinget er landets lovgivende forsamling. Statsråden har plikt til å komme tilbake til Stortinget med en lovendring som oppfyller Stortingets vilje, ikke gå til lovavdelingen og begynne å oppdra Stortinget, raser Gundersen.

Forsvarer Helgesen

Statsminister Erna Solberg (H) rykket onsdag ut til forsvar for Helgesen på sin Facebook-side.

Hun skriver at alt lå til rette for å godkjenne jakten, men så slo Justisdepartements lovavdeling fast at skadepotensialet ikke var godt nok dokumentert til at regjeringen kunne godkjenne felling.

– Da har ikke regjeringen noe valg. Regjeringen er pliktig til å følge norsk lov og internasjonale avtaler, skriver Solberg.

Solberg skriver at regjeringen nå vil følge opp med å dokumentere skadepotensialet.

– Dersom skadepotensial i beiteprioriterte områder kan dokumenteres, og det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger for å avverge skade, så har regjeringen lovhjemmel for å tillate felling, skriver hun.

Ulv i Norge:

* Ulv har fast tilhold i Sør-Norge og i grenseområdene til Sverige. Norske ulver er del av en sørskandinavisk bestand.

* Stortinget har vedtatt at det i et avgrenset område skal få være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen. Området omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Oslo og Østfold.

* Høyre, Frp, Ap og KrF ble i mai i år enige om å øke ulvestammen i området fra tre til fire til seks ungekull hvert år, hvorav tre helnorske. Ungekull i grenserevir deles med Sverige og telles med i den norske kvoten som halvparten av totalantallet.

*Det ble vinteren 2015-2016 registrert 65-68 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser, mens ytterligere 25 ulver hadde tilhold på begge sider av grensen mot Sverige.

* De regionale rovviltnemndene vedtok i høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, 24 av disse innenfor ulvesonen. Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet som nå har redusert kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.

*Årsaken er at Justisdepartementets lovavdeling mener felling innenfor sonen vil bryte med naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen. Konvensjonen krever et visst skadepotensial før det kan gis tillatelse å ta ut fredede dyr. Faren for skade er ikke stor nok i dagens ulvesone, mener lovavdelingen.

(Kilder: Klima- og miljøverndepartementet)

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden