Holship-dommen:LO-topp: – Holship-dommen rokker ikke ved havnearbeidernes fortrinnsrett

I HØYESTERETT: – Jeg ser ingen motstrid mellom EØS-avtalen og havnearbeidernes fortrinnsrett til losse- og lastearbeid, lyder den overraskende kommentaren fra LOs nestleder Tor-Arne Solbakken, her på tilhørerbenken i Høyesterett under Holship-saken.
I HØYESTERETT: – Jeg ser ingen motstrid mellom EØS-avtalen og havnearbeidernes fortrinnsrett til losse- og lastearbeid, lyder den overraskende kommentaren fra LOs nestleder Tor-Arne Solbakken, her på tilhørerbenken i Høyesterett under Holship-saken. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
Artikkelen fortsetter under annonsen

– I sin ytterste konsekvens kan dette styrke havnearbeidernes kampkraft, sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken etter at LO tapte i Høyesterett og champagnen boblet hos Holships advokat.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Prinsippstrid om havnearbeid:

Stridens eple i rettssaken som pågår mellom Norsk Transportarbeiderforbund og spedisjonsfirmaet Holship, dreier seg om den gjeldende tariffavtalen ved 13 havner i Norge, inkludert Drammen og Oslo, som EFTA-domstolen har slått fast er ulovlig etter EUs lovverk.

Rammeavtalen om fastlønnssystem for havnearbeidere bestemmer at losse- og lastearbeidet ved havna skal utføres av de ansatte havnearbeiderne i havna.

ILO-konvensjon nr. 137 som Norge er tilsluttet, sier at havnearbeidere skal skaffes fast arbeid så langt det er mulig. Registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeidet.

Det danskeide speditørfirmaet Holship som tidligere brukte havnearbeiderne i Drammen, begynte å bruke sine egne arbeidere fra 2013. De har Norsk Arbeidsmandsforbunds tariffavtale for vaskere.

10. april 2013 krevde Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) at Holship skulle følge rammeavtalen for havnearbeidere. Holship svarte ikke. NTF varslet boikottaksjoner og stevnet selskapet for Drammen tingrett for å avklare om boikott er lovlig.

19. mars 2014 dømte tingretten boikott av Holship som lovlig. Borgarting lagmannsrett kom til samme konklusjon 8. september 2014.

Holship anket til Høyesterett. Høyesterett ba 11. juni 2015 EFTA-domstolen om å gi sitt råd om hva som er i tråd med EUs lovverk. EFTA-domstolen er organet som avgjør hva som er i tråd med EUs regelverk for det indre marked, som Norge har påtatt seg å følge i og med EØS-avtalen.

EFTA-domstolen: Kom med sin uttalelse 19. april 2016. Den ga støtte til Holship mot bryggearbeiderne.

Høyesterett: Et flertall på 10-7 i Høyesterett ga 16. desember 2016 Holship rett.

Hva så? Den tapende part kan i alle EØS-relaterte saker anke til EFTAs overvåkingsorgan ESA. Føyer ikke Norge seg etter ESAs avgjørelse, kan saken ankes inn for EFTA-domstolen, og da til endelig dom.

Stortinget har vedtatt at EFTA-domstolen er overordnet norsk Høyesterett i saker som omfattes av EØS-avtalen.

Mens champagnen sprudlet og bløtkakestykkene gikk unna hos Holships advokat Nicolay Skarning, tar LO-ledelsen Høyesteretts dom mot LO og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) med ro.

– Fortrinnsretten for havnearbeidere hadde utgangspunkt i å beskytte havnearbeiderne. Det hadde et sosialt utgangspunkt. Men nå er det EØS-avtalen som setter denne retten til side.

Slik oppsummerte Skarning, som vant saken for Holship Norge AS, i lokalene til Kvale advokatfirma fredag ettermiddag.

Der var en rekke advokater og interesserte invitert til gjennomgang og seiersfest for Høyesteretts avgjørelse i den mye omtalte Holshipsaken tidligere på fredagen.

– Nå kan alle som vil, sette i gang lossing og lasting i hele Norge. Man får flere aktører og får utviklet bedre tjenester, sier Skarning.

– Spedisjonsbedriftene kan også gjøre jobben selv, i stedet for å være avhengig av når et losse- og lastekontor kan gjøre jobben, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les: EU med knusende seier over norske bryggesjauere i Høyesterett

– Setningen må ut av tariffavtalen!

Saken hadde så stor prinsipiell interesse at den ble avgjort av Høyesterett i plenum, noe som skjer bare en eller to ganger i året.

For LO er saken enda mer brennende. For en enstemmig LO-kongress vedtok at norske lover og avtaler skal gå foran EUs lovverk i tilfelle motstrid i EØS-avtalen.

Den konkrete striden angår havnearbeidere ved mange havner i Norge, der de arbeider for losse- og lastekontorer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

De skal ifølge NTFs tariffavtale ha fortrinnsrett til losse- og lasteoppdrag ved offentlige havner.

– Resten av tariffavtalen står, men setningen om fortrinnsrett må ut som følge av dommen, slår Nicolay Skarning fast.

Les også: Støre forutsetter at Høyesterett følger EU-lovverket i arbeidslivsspørsmål

Tror ikke på særlig innvirkning

Det er LOs nestleder Tor-Arne Solbakken uenig i, umiddelbart etter at dommen ble avsagt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er ingen grunn til å gå i kjelleren, sier Solbakken til ABC Nyheter.

– Dommen betyr at det blir vanskelig, nesten umulig å reise krav om at nye bedrifter skal slutte seg til rammeavtalen for havnene. Det får vi bare finne andre løsninger på, sier han.

– Hva tenker du om at LO-kongressen forutsatte at norske avtaler skal ha forrang hvis det blir strid med EØS-retten?

– Jeg tror ikke dette har særlig innvirkning på det. Men nå må vi lese dette ordentlig, da, svarer LO-nestlederen.

– Vi har litt problemer med flertallets resonnement, legger han til.

Advokat Håkon Angell som førte saken for LO, vil lese dommen grundigere før han utdyper sine kommentarer.

– Det er for tidlig å si om dommen viser at EØS-retten har fortrinnsrett, sier han til ABC Nyheter.

Les også: – LO-kongressen med viktigste vedtak i norsk politikk om EØS

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kan styrke kampkrafta

– Ser du ingen prinsippstrid mellom det norske avtaleverket og EØS-retten?

– Nei, sånn som jeg forstår dette nå, er det ingenting her som rokker ved fortrinnsretten eller tariffavtalens mulighet til å regulere disse tingene, sier Solbakken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det dommen rokker ved, er å bruke boikott til å framtvinge en tariffavtale. Vi må ikke overdramatisere dette, legger han til.

«Et slikt formål kan ikke rettferdiggjøre restriksjoner på den frie bevegelighet i EØS.», skriver Høyesterett i en pressemelding om at boikotten det sto strid om, skulle ivareta arbeidstakerinteressene.

– Vi må sette oss ned og se på hvordan dette kan organiseres. I sin ytterste konsekvens kan kampkrafta for havnearbeidere styrkes ved å få et direkte arbeidsgiver-arbeidstakerforhold, sier Tor-Arne Solbakken.

LO: – Brudd med norsk Grunnlov hvis Høyesterett gir Holship rett

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kjekt å lese for arbeidsgivere

Advokat Frode Lauareid ved kommunenes interesseorganisasjon KS, som organiserer 31 kommunale havner, mener derimot at Høyesteretts tolkning av EØS-retten vil få betydning langt utover havnene.

– For en arbeidsgiverorganisasjon er det kjekt å lese en slik dom. Det er en god dom for havnene. Nå er vi fri for trussel mot kommunale havner, sier Lauareid.

– Tariffrettslig er dommen kjempeinteressant langt utover havnene. Høyesterett uttaler seg om hvor langt tariffunntaket fra konkurranseretten gjelder, sier Lauareid til ABC Nyheter.

– Man har fått satt en terskel for hva man kan påberope seg beskyttelse for i en tariffavtale. I framtidig tilfeller kan man argumentere for at dette støtter arbeidsgiver i tilsvarende saker, legger han til.

Administrerende direktør Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet der Holship er tilsluttet, ser dommen som svært viktig for sine medlemsbedrifter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– At ett av våre medlemmer tar denne saken, er flott. Ingenting i denne dommen tyder på at arbeidstakernes rettigheter blir forringet, sier Thommessen til ABC Nyheter.

Holship-sjef Michael Ranners som feirer med et glass champagne på advokatkontoret, klager heller ikke:

– Dette er en fornøyd danske. For selskapet betyr det at vi kan drive den virksomheten vi gjerne vil, og forhåpentligvis kan utvide på havnefronten. Vi har vært på stand-by gjennom denne saken, sier han til ABC Nyheter.

Les også: EFTA-domstolen går mot havnearbeiderne i Holship-strid

Moxnes: – Hva sier dere, Støre og Sandberg?

– Denne dommen viser at det EU bestemmer, går foran norske tariffavtaler. Den viser at EØS griper direkte inn i norsk arbeidsliv til fordel for arbeidsgiver, sier partiet Rødts leder Bjørnar Moxnes i en kommentar til ABC Nyheter.

– Vi ser at EU-dommere som aldri har vært i landet, skal bestemme om en boikott eller annen faglig aksjon handler om arbeidsvilkår som er «alvorlig truet» eller ikke, sier Moxnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er jo norske dommere i Høyesterett

– Ja, men de viser jo til EFTA-domstolen og til dommene i Viking-line- og Lavalsakene i EU-domstolen. Representanten for mindretallet i Høyesterett skriver rett ut at hun ikke kan skjønne annet enn at det her foreligger uriktige opplysninger om konkrete forhold i Norge, svarer Moxnes.

Han har en utfordring til Ap-leder Jonas Gahr Støre, og en til Frp-nestleder Per Sandberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vil Ap følge opp den enstemmige marsjordren fra LO-kongressen og reforhandle EØS og få arbeidslivet ut fra EØS? Eller vil dere stille dere på EUs side og la dette fortsette? Hvis det siste, vil vi i løpet av ti år rive ned mye av det arbeiderbevegelsen brukte 100 år på å bygge opp, sier Moxnes.

– I Frp skal Per Sandberg åpenbart sanke EU-kritiske velgere. Per Sandberg, du er klar i talen. Vil Frp og Norge stå opp mot Brussel og kreve å reforhandle EØS og få arbeidslivet ut av EØS? Eller har du de siste ukene bare drevet uforpliktende flørting med EU-kritiske velgere? utford Rødt-lederen.

Les også: FN: EU-juss bryter med fagforeningers rettigheter