Regjeringen lanserer strategi for bioøkonomi

Norske naturressurser kan utnyttes bedre og dermed gi nye næringer og arbeidsplasser, mener regjeringen. Den lanserte tirsdag sin strategi for bioøkonomi. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Norske naturressurser kan utnyttes bedre og dermed gi nye næringer og arbeidsplasser, mener regjeringen. Den lanserte tirsdag sin strategi for bioøkonomi. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen vil skape flere arbeidsplasser og mer verdier i grønne næringer som henter ressurser fra jord, skog og hav og lanserer en egen strategi for bioøkonomi.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringens bioøkonomistrategi:

Bioøkonomistrategien peker ut fire innsatsområder:

* Samarbeid på tvers av sektorer, næringer og fagområder

* Markeder for fornybare biobaserte produkt.

* Effektiv bruk og lønnsom foredling av fornybare biologiske ressurser

* Bærekraftig produksjon og uttak av fornybare biologiske ressurser.

Viktige tiltak i bioøkonomistrategien er:

* Styrke forskningsinnsatsen på sektoren med 50 millioner kroner

* Etablere investeringsselskap for støtte til klimavennlig teknologi

* Styrke låneordninga i Innovasjon Norge med 300 millioner kroner

* Åpne for at Investinor kan investere i etablerte, unoterte virksomheter i skog- og trenæringen.

* Gradvis opptrapping i bruk av biodrivstoff fram mot 2020.

* Etablere en særskilt ordning for å utbedre flaskehalser på det offentlige veinettet, som er til hinder for effektiv tømmertransport.

* Videreutvikle skogsveinettet

* Aktiv skogkultur og planteforedling

* Mer bruk av norske råvarer i utvikling av dyrefôr

* Revidere gjødselvareforskriften for å legge til rette for mer bruk av organisk gjødsel og slam.

* Gjennomgang av etablert regelverk for å sikre bedre bruk av råstoff, og utvikling av forvaltningsregimer som kan gi bedre utnytting av marine arter.

* Strategi for ilandføring og bruk av restråstoff fra fiskerinæringen.

* Melding til Stortinget om avfallspolitikken og sirkulær økonomi.

* Gjennomgang av det offentlige virkemiddelapparatet for å sikre samarbeid mellom næringer.

(Kilde: Landbruks- og matdepartementet)

– Rike naturressurser og høy kompetanse gir oss konkurransefortrinn i overgangen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen legger til rette både for omstilling av tradisjonell industri og utvikling av helt nye næringer, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Flere departementer står bak regjeringens strategi for bioøkonomi. Helt konkret vil regjeringen fra neste år bruke 50 millioner kroner på forskning og sette i gang to testsentre.

Det skal også etableres et investeringsselskap for støtte til klimavennlig teknologi, og låneordningen i Innovasjon Norge skal styrkes med 300 millioner kroner.

Strategien tar også opp behovet for å lette transporten av tømmer, utvikle skogsveinettet og øke utnyttelsen av arter i havet. Økt bruk av biodrivstoff er også en del av strategien.

Les også: Utslipp av superkraftige klimagasser skal kuttes

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Bruke råstoffer bedre

– Det er nødvendig å øke produksjon av fornybare ressurser fra skog og jordbruk, samt bedre bruk av råstoffene for å utnytte mulighetene som ligger i bioøkonomien, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp)

Bioøkonomi handler om tradisjonelle næringer som jordbruk og fiske som produserer mat og tømmer. Men i framtiden håper både næringsliv, politikere og miljøbevegelsen at vi vil bruke naturressurser til å lage mer miljøvennlige produkter, materialer, kjemikalier og legemidler. Biologisk materiale kan for eksempel erstatte plast og andre produkter basert på olje.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Arbeiderpartiet skuffet over et «ikke-eksisterende grønt skifte»

– Mangler tiltak

Miljøstiftelsen Zero er enig med regjeringen i at det ligger store muligheter i å ta i bruk ressurser fra jord, skog og hav. Men fagsjef Kåre Gunnar Fløystad mener regjeringens strategi kommer til kort.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Strategien identifiserer en god del relevante problemstillinger, men mangler tiltak for å gjøre noe med dem, sier han til NTB.

Han sier regjeringen ikke endrer rammevilkårene som vil gjøre det mulig å få nye biobaserte produkter og materialer ut fra laboratoriene og til markedet.

– Vi hadde trengt tiltak for å gjøre det lønnsomt å velge fornybart og gjør fornybare bærekraftige produkter konkurransedyktige, sier han.

Fløystad mener vi i dag bare har gode finansieringsløsninger for grønn energi og drivstoff.

Les også:

CO2-utslipp uendret det siste året

Fant nye truede arter i skogen som skal hugges

2016 fortsatt ekstremt varmt