Meny

Schengenavtalen:

EU går inn for å forhåndsregistrere og forhåndssjekke alle reisende til Europa

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EU-kommisjonen foreslo torsdag å innføre et nytt sikkerhetssystem der reisende til Europa på forhånd sjekkes mot alle databaser. Norge er avventende, men vil delta i forhandlingene om systemet.

Dette er Schengenavtalen

Schengen-avtalen innebærer at landene som deltar, blant dem Norge, har en felles ytre grensekontroll, men fri fart av folk uten kontroll fra det ene landet til det andre innenfor.

Alle EU-land utenom Storbritannia, Irland, Kypros, Bulgaria og Romania deltar i Schengen-samarbeidet.

Les mer om Schengenavtalen hos regjeringen

– Vi har behov for å vite hvem som krysser våre grenser. I november vil vi fremme forslag om et automatisert system med henblikk på å avgjøre hvem som vil få lov til å reise inn i EU før de ankommer hit.

Det varslet EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i sin årsoppsummering «Unionens tilstand», 14. september. 

16. november kunngjorde Kommisjonen så forslaget om å innføre obligatorisk forhåndsregisterering og kontroll av alle reisende fra land med visumfrihet.

Det er terrorfrykten som får EU til å gå til et slikt skritt.

– Dette forslaget er Schengen-relevant og vil gjelde for Norge. Vi vil delta i de videre forhandlingene om forslaget på lik linje med de øvrige Schengen-landene, opplyser statssekretær Ove A. Vanebo (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet til ABC Nyheter.

Les også:   Turistgebyr på trappene i EU

Kjøres gjennom alle databaser

Det nye systemet innebærer at alle som vil inn i Schengenområdet og til nå har hatt rett til å komme rett inn uten visum, på forhånd må registrere seg og sine opplysninger elektronisk.

Deretter sjekkes hver eneste reisende opp mot en rekke databaser i Schengen-systemet, som Interpols, Europols og Schengen Informasjonssystem SIS-basene.

Fly-, jernbane-, buss- og ferjeselskaper vil bli forpliktet til å sikre at alle reisende har forhåndsgodkjenningen, som vil koste 5 euro per person, ca. 50 kroner.

Ordningen likner på det USA har praktisert i årevis med sitt ESTA-system.

For deltakerne i Schengenavtalen, inkludert Norge, kan et slikt system være oppe og gå tidligst i 2020.

Les også:   – Senterpartipolitikk er en trussel mot kriminalitetsbekjempelsen!

Norge undres på kost/nytte

EU-kommisjonens visepresident Frans Timmerman sier i en kommentar at førsteprioriteten er å sikre grensene og beskytte borgerne.

– ETIAS vil avhjelpe mangelen på opplysninger ved å kryssjekke visumfritatte søkeres opplysninger opp mot alle våre andre systemer. Samtidig vil det framtidige systemet være enkelt, hurtig, billig og effektivt, sier Timmerman i en pressemelding.

– Det er i Norges interesse at det utvikles regelverk og systemer som bidrar til å styrke kontrollen på Schengen-samarbeidets felles yttergrenser. Dette forslaget inngår som en del i dette arbeidet, skriver statssekretær Vanbo i en epost til ABC Nyheter.

– For dette forslaget, som for alle nye forslag, er det imidlertid nødvendig at systemets nytteverdi står i forhold både til den økte ressursbruken systemet vil medføre i utvikling og drift, og til omfanget av forpliktelsene de reisende til Schengen-området vil pålegges, legger han til.

– Man må også sikre at systemet samhandler godt med de øvrige systemene på området. Disse forholdene har vært fremhevet fra norsk side i prosessen forut for fremleggelsen av forslaget, fortsetter statssekretæren.

– Justis- og beredskapsdepartementet vurderer nå det fremlagte forslaget, og det er derfor ikke mulig å gi en bredere vurdering av forslaget nå, sier Ove A. Vanebo.

Les også:   FpU vil gjeninnføre passkontrollen

Populært