Stemmer/ Politikk:

Stopp salget av Norge

<p>Statkraft driver blant annet en vindmøllepark på Statkraft.</p>
Statkraft driver blant annet en vindmøllepark på Statkraft. Foto: Statkraft

Arbeiderpartiet ønsker at Statkraft fortsatt skal eies av staten. Kraftressursene våre skal vi eie sammen, og inntektene fra vannkraften tilhører det norske folk, skriver Knut Storberget.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Knut Storberget
Landbrukspolitisk talsperson (Ap)

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

I Norge har det vært en suksesshistorie at vi eier vann, skog og fisk sammen. Det har gitt oss viktige arbeidsplasser og store verdier som har bygget opp det velferdssamfunnet vi kjenner. Slik vil vi at det skal fortsette å være. Derfor vil Arbeiderpartiet sette en stopper for Høyre og Fremskrittspartiets forslag om salg av Norge.

Vannkraft

Før forrige valg foreslo Nikolai Astrup i Høyres programkomite å selge vannkraften ved å fjerne hjemfallsretten. Nå foreslår Høyres programkomite å delprivatisere Statkraft. De vil sette arvesølvet på spill.

Arbeiderpartiet ønsker at Statkraft fortsatt skal eies av staten. Kraftressursene våre skal vi eie sammen, og inntektene fra vannkraften tilhører det norske folk. Dette var noe framsynte politikere skjønte allerede for over 100 år siden, da vannkraftutbyggingen startet for fullt. Med innføring av konsesjonsplikt for erverv av fallrettigheter og for utbygging av større vannfall, sikret man fellesskapets eierskap til kraftressursene og at inntektene skulle gå til samfunnets beste.

Reaksjon: Høyre svarer Storberget: Hvem skal eie Norge?

Det ferskeste eksemplet på regjeringens privatiseringsiver er å tillate private å bygge kraftledninger til utlandet. Private utenlandskabler betyr mindre til fellesskapet og mer til private eiere. Det er Arbeiderpartiet i mot: Norske strømkunder skal ikke betale regningen for at private skal tjene på strømhandel.

Skog

I Norge er det en viktig verdi at skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle. Fortsatt statlig eierskap av skog sikrer våre felles muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Vi mener det er lurt at staten eier skog. Vi mener også det er lurt at vi har store og profesjonelle skogeiere som Statskog, som etter vårt syn kan ha en viktig rolle å spille i å videreutvikle norsk skognæring.

Regjeringen ville i utgangspunktet privatisere Statskog, men motstanden ble så stor at de foreløpig har lagt privatiseringen på is. Men sterke krefter i regjeringspartiene vil fortsatt selge skogen, og områdene som er lagt ut for salg, har blitt utvidet.

Arbeiderpartiet har i denne stortingsperioden flere ganger foreslått å stoppe videre salg av skogen – dessverre uten å få gjennomslag.

Landbruk

Konsesjonsloven i landbruket legger grunnlaget for hva slags type eierskap vi har til jord og skog her i landet, og hva som skal styre dette eierskapet. Denne loven er også under angrep fra regjeringen, som har foreslått endringer som uthuler loven betydelig.

Å rive ned denne grunnmuren i landbrukspolitikken vil svekke grunnlaget for norsk matproduksjon, og åpne opp for at hvem som helst kan kjøpe opp landbrukseiendommer rundt om i landet. En slik liberalisering kan også legge til rette for at matvarekjeder kan sikre seg en rekke store gårdsbruk for å få totalkontroll over matvareproduksjonen. Det gir verken billigere eller sunnere mat.

For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre at vi også i framtida skal ha selveiende bønder, som sikrer bosetting og lokal forankret skogsbruk og matproduksjon.

Fisk

Arbeiderpartiet vil være garantist for at fiskeressursene skal tilhøre fellesskapet. Fiskeflåten skal eies av fiskerne, og nasjonalitetskravet opprettholdes. Derfor sier vi nei til evigvarende kvoter.

Vi vil arbeide for en lønnsom fiskerisektor, både i fangstleddet og i industrien. Men vi må ikke sette oss i en situasjon hvor vi mister kontrollen over fiskeressursene, og hvor kvoter kan havne på utenlandske hender. Fisken er en evigvarende norsk ressurs, og det bør den fortsette å være.

Privatisering av statlige selskaper

I eierskapsmeldingen som ble behandlet i Stortinget vinteren 2015 ba regjeringen om fullmakt til å selge statens aksjer i flere strategisk viktige selskaper og selskaper som går godt, som Flytoget, Kongsberggruppen og Telenor. Stortinget satte en foreløpig stopper for privatiseringen av Flytoget og Kongsberggruppen, men flertallet ga Regjeringen fullmakt til nedsalg av det statlige eierskapet i Telenor.

Regjeringen vil altså privatisere selskaper som går godt, og som gir gode inntekter til felleskapet. Dette er det dårlig økonomi i, og slike utsalg vil være irreversible grep, preget av kortsiktig tenkning og langsiktige tap for fellesskapet. For Høyre og Frp er det å redusere det statlige eierskapet et mål i seg selv – det handler om ideologi, ikke hva som er best for morgendagens Norge.

Arbeiderpartiet vil ha et aktivt, dynamisk og profesjonelt statlig eierskap som kan gi varige inntekter og sikre en strategisk utvikling av norsk næringsliv. Det statlige eierskapet bidrar til videreutvikling av bedrifter og kompetanse, trygger og skaper arbeidsplasser, og styrker innovasjonen og konkurransekraften.

Bygge landet, ikke selge det

I disse spørsmålene går det en dyp og verdimessig skillelinje mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk. Arbeiderpartiet vil sikre offentlig eierskap og kontroll over våre naturressurser, viktig infrastruktur og strategisk viktige industribedrifter.

Ved gjentatte anledninger har Høyre og Frp kjempet for å selge og privatisere fellesskapets verdier. Det kan ikke Arbeiderpartiet akseptere. For fellesskapets skyld, både i dag og i framtida, må vi bygge landet – ikke selge det ut, bit for bit.

Les også:

Høyre-forslag om delprivatisering av Statkraft

KrF snur – åpner for delprivatisering av Statkraft

Statkraft gir opp milliardprosjekt

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden