Havnearbeidernes rettigheter for Høyesterett:

Havnesjefer i Oslo smeller til mot havnearbeidere i Drammen

MED EU MOT BRYGGESJAUERNE: Administrerende direktør Michael Ranners i Holship Norge AS, her ved EFTA-domstolen i Luxembourg 11. november 2015, får støtte fra både EU og Oslo.
MED EU MOT BRYGGESJAUERNE: Administrerende direktør Michael Ranners i Holship Norge AS, her ved EFTA-domstolen i Luxembourg 11. november 2015, får støtte fra både EU og Oslo. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Danske Holship vil ha Høyesterett til å fradømme bryggearbeidernes rettigheter i Drammen havn. Nå får Holship støtte fra Dampskibsexpeditørernes Forening i Oslo. Fra før har de EU i ryggen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Prinsippstrid om havnearbeid:

Stridens eple i meklingen og i rettssaken som pågår mellom Norsk Transportarbeiderforbund og spedisjonsfirmaet Holship, er den gjeldende tariffavtalen ved 13 havner i Norge, inkludert Drammen og Oslo.

Rammeavtalen om fastlønnssystem for losse- og lastearbeidere bestemmer at losse- og lastearbeidet ved havna skal utføres av de ansatte havnearbeiderne i havna.

ILO-konvensjon nr. 137 som Norge er tilsluttet, sier at havnearbeidere skal skaffes fast arbeid så langt det er mulig. Registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeidet.

Det danskeide speditørfirmaet Holship som tidligere brukte havnearbeiderne i Drammen, begynte å bruke sine egne arbeidere fra 2013. De har Norsk Arbeidsmandsforbund tariffavtale for vaskere.

10. april 2013 krevde Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) at Holship skulle følge rammeavtalen for havnearbeidere. Holship svarte ikke. NTF varslet boikottaksjoner og stevnet selskapet for Drammen tingrett for å avklare om boikott er lovlig.

19. mars 2014 dømte tingretten boikott av Holship som lovlig. Borgarting lagmannsrett kom til samme konklusjon 8. september 2014.

Holship anket til Høyesterett. Høyesterett ba 11. juni 2015 EFTA-domstolen om å gi sitt råd om hva som er i tråd med EUs lovverk. EFTA-domstolen er organet som avgjør hva som er i tråd med EUs regelverk for det indre marked, som Norge har påtatt seg å følge i og med EØS-avtalen.

EFTA-domstolen: Kom med sin uttalelse 19. april 2016. Den ga støtte til Holship mot bryggearbeiderne.

Hva så? Høyesterett skal nå på selvstendig grunnlag finne ut om den vil følge rådet eller ikke. Parten som taper, kan deretter anke saken til EFTAs overvåkingsorgan ESA. Føyer ikke Norge seg etter ESAs avgjørelse, kan saken ankes inn for EFTA-domstolen, og da til endelig dom.

Stortinget har vedtatt at EFTA-domstolen er overordnet norsk Høyesterett i saker som omfattes av EØS-avtalen.

Den bitre konflikten mellom selskaper som håndterer gods i norske havner, og bryggearbeidere som ifølge en ILO-konvensjon skal sikres jobb i havnene, spisser seg til foran en rettssak i Høyesterett i november.

Da skal Høyesterett avgjøre om den skal si seg enig i en uttalelse fra EFTA-domstolen i Luxembourg, eller holde fast ved fortrinnsretten bryggearbeiderne til nå har hatt til lossing og lasting.

Saken er eksempel på EØS-avtalens innvirkning på arbeidslivskonflikter i Norge.

Den konkrete saken dreier seg om det vesle danske selskapet Holship, som i Drammen havn har sluttet å bruke bryggearbeiderne, og i stedet satt sine egne folk til jobben.

Onsdag denne uka sendte så interesseorganisasjonen for bedrifter ved Oslo Havn, Dampskibsexpeditørernes Forening, et støtteskriv for Holship til Høyesterett.

Les også: EFTA-domstolen går mot havnearbeiderne i Holship-strid

Mot EUs frihet

Foreningen sier seg i sitt skriv til Høyesterett, som ABC Nyheter har fått innsyn i, enig med EFTA-domstolens rådgivende uttalelse:

Å gi fortrinnsrett til bryggearbeidere i Norge, slik den praktiseres i dag, er i strid med EUs grunnleggende regler om fri etableringsrett.

I skrivet hevder Dampskibsexpeditørernes Forening at det blir uforutsigbart og dyrt å være avhengig av å bruke ansatte fra et losse- og lastekontor, når et skip ankommer eller skal av sted.

De organiserte havnearbeiderne har ikke alltid kapasitet til å gjøre jobben i rett tid. I stedet går foreningen inn for at hver havneoperatør kan ha sine egne ansatte.

Les også: Bitter havnearbeiderstrid til mekling onsdag

Vant i Europarådet

Havnearbeiderstriden i Norge er av såpass internasjonal interesse at Europarådets sosiale komite på selveste 17. mai i år avgjorde en klage fra Bedriftsforbundet.

Bedriftsforbundet klaget i september 2013 på at den norske stat ikke har sørget for å overholde organisasjonsfrihet i norske havner.

Etter flere års behandling konkluderte Europarådets organ med at artikkel 5 i Det europeiske sosiale charter ikke er brutt.

– Saken i Europarådet gjaldt statens rolle, og nå er staten frifunnet i Europarådets sosialrettskomite. Når det gjelder spørsmål om det praktiseres organisasjonsplikt, skal det avgjøres i Høyesterett 8-11. november, kommenterer Holships advokat Nicolay Skarning overfor ABC Nyheter.

– Det er likevel klart Europarådets vurdering er en positiv nyhet for Norsk Transportarbeiderforbund, men siste ord er ikke sagt, legger han til.

Han reagerer for øvrig sterkt på at Regjeringsadvokaten vil opptre i striden mellom Holship mot LO og Transportarbeiderforbundet.

Høyesteretts avgjørelse ventes med spenning i fagbevegelsen.

LO og Arbeiderpartiet hevder at EØS-avtalen ikke er til hinder for løsninger som tjener arbeidstakerne i Norge.

Les også:

Disse dommerne kan ryste LOs syn på EØS-avtalen

Regjeringsadvokaten forsvarer havnearbeideres rett til å aksjonere

LO-nestlederen: – Løpet er ikke kjørt for havnearbeiderne!


Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus