– Ekstremt mye søppel og avføring i Oslo

Rusken rydder opp etter at politet tømte romleirer i Ekebergskogen i Oslo 17. juli. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Rusken rydder opp etter at politet tømte romleirer i Ekebergskogen i Oslo 17. juli. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Bymiljøetaten i Oslo varsler i en rapport om store problemer med sanitære forhold og forsøpling omkring ulovlige leire for bostedsløse.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det har blitt ryddet 100 «villcamper» hittil i år, og Bymiljøetaten i Oslo kommune anslår at slike aksjoner, vakthold og vasking av avføring i sentrum vil koste 2,2 millioner kroner i 2016.

«Bymiljøetaten opplever i år en betydelig økning i antall tilreisende som ikke har boevne og som benytter byens parkeringsplasser, gater, parker, grøntområder, skoger og under broer til overnatting. Dette medfører store utfordringer i forhold til sanitære forhold og forsøpling», skriver etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven og direktør i Bydriftsdivisjonen Kjetil Storaas Hansen i en «sammenstilt rapport om tilreisende bostedsløse i 2016».

ABC Nyheter har fått dokumentet tilsendt fra Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

Bostedsløse overnatter i biler

I tillegg til ulovlig etablerte leire, kalt «villcamper» i rapporten, har Bymiljøetaten registrert en betydelig økning i antall bostedsløse som overnatter i bil.

Rapporten er datert 16. september. Inntil august i år hadde Bymiljøetaten gjennomført 34 aksjoner sammen med politiet. Til sammen ble 272 steder oppsøkt ved disse.

«BYMs entreprenører har ryddet 60 villcamper så langt i år. Hovedtyngden av dem har vært i de sørøstlige bydelene (…)».

Ekebergskogen og skogen ved Ekebergsletta, samt Dælenenga idrettspark og under Sinsenbrua er blant «utfordrende» områder som nevnes i skrivet.

Tabellen er hentet fra rapporten.
Tabellen er hentet fra rapporten.

«I hele sommersesongen har [Bymiljøetaten] bestilt en dedikert person hos entreprenør til å plukke avføring etter mennesker i sentrumsanleggene. Det er størst utfordringer i Vaterlandsparken, Rådhushagen og hele sentrumsaksen (…). Vår entreprenør har gitt tilbakemelding om at det er utfordrende å gjøre ordinær skjøtsel som luking og trådklipping, i/langs busker og blomsterbed grunnet mye avføring her.»

Les også: 150 leire for hjemløse oppdaget i Oslo

«Kartet viser hvor det er størst utfordringer knyttet til villcamper i byggesonen.» Faksimile fra rapporten.
«Kartet viser hvor det er størst utfordringer knyttet til villcamper i byggesonen.» Faksimile fra rapporten.

Må vaske for å redusere stanken av urin

I tillegg til den daglige plukkingen, har også steindekker i Vaterlandsparken blitt vasket hver fredag i hele sommersesongen med varmt vann for å redusere lukten av urin og avføring, står det i rapporten.

Rapporten nevner også kostnader kommunen har med å rydde opp etter leire folk blir bortvist fra:

«Avhengig av terreng og hvor godt villcampene er etablert, har vi erfart at det enkelte steder kan koste flere hundretusen å rydde opp dersom det eksempelvis er behov for lift og klatresikring for entreprenøren.»

– Ekstremt mye avføring

«Andre villcamper er ikke like krevende å rydde. Sett bort i fra de mest krevende villcampene, koster det rundt 15 000 å rydde en villcamp. Vi opplever at områder blir ryddet og at de som har hatt tilhold der, er tilbake på samme plass bare dager senere. Det er ekstremt mye forsøpling og avføring rundt ulovlig etablerte villcamper innenfor byggesonen. Det samme gjelder under broer, portrom, parkeringsplasser, samt rundt biler det åpenbart overnattes i.» (Byggesonen er områder med bybebyggelse, journ. anm.).

Les også: Færre tiggere i regnvått Bergen

«Eksempel på liten villcamp i Ekebergskogen.» Faksimile fra rapporten.
«Eksempel på liten villcamp i Ekebergskogen.» Faksimile fra rapporten.

– Koster kommunen 2,2 millioner

Kjørven og Hansen anslår at kostnadene med å rydde «villcamper», rydding og vasking av avføring i sentrum og ekstra vakthold i år vil beløpe seg til 2,2 millioner kroner.

«Villcampene» forekommer også i Oslomarka, skogsområdene rundt byen. Problemene er ifølge rapporten størst i Sognsvannsområdet.

1.000 timer på rydding

«I tillegg er det problemer med tilreisende som overnatter i biler på flere av utfartsparkeringsplassene (ca. 700 teltdøgn på p-plasser i Nordmarka hittil i år). I marka har etatens egne mannskaper hittil i år brukt ca. 1 000 timer på rydding og oppsyn. Sammen med maskiner, utstyr og andre kostnader gir dette 700 000 kroner. Innen utgangen av året anslås innsatsen i marka å beløpe seg til 900 000 kroner.»

Les også: Høyre vil ha tiggerforbud i Oslo

– Tiltakene har liten effekt

Kjørven og Hansen bekymrer seg over at kommunens tiltak kun har midlertidig effekt:

«Oppsummert har [Bymiljøetaten] hittil i år ryddet snart totalt 100 villcamper i byggesonen og marka. Vi opplever at de tilreisende bostedsløse som bortvises fra ett sted etablerer seg raskt på et nytt sted i nærheten for så å bli bortvist igjen når de oppdages. Det samme gjelder parkeringsforbud som er et tiltak for å hindre at tilreisende bostedsløse overnatter i biler. Parkeringsforbud i en gate fører som regel til at utfordringen oppstår i en annen gate istedenfor. Tiltakene som [Bymiljøetaten] rår over har med andre ord liten effekt på selve utfordringen med tilreisende bostedsløse da utfordringene bare flyttes rundt på, og ikke løses fullt ut.»

Les også: God årslønn i Folk er Folk

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden