Flytting av tannhelsetjenesten fra fylkeskommune til kommune:

– Kan gå ut over kvaliteten og pasientsikkerheten

<p>I dag har om lag 1,4 millioner nordmenn, inkludert barn og unge opptil de fyller 18 år, rett til gratis tannlegebehandling. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>
I dag har om lag 1,4 millioner nordmenn, inkludert barn og unge opptil de fyller 18 år, rett til gratis tannlegebehandling. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Den norske tannlegeforeningen frykter også at barn og andre grupper som i dag har rett til gratis tannlegebehandling, ikke lenger vil ha det om regjeringens forslag blir ny lov.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flytting av tannhelsetjenesten:

Da oppgavemeldingen i forbindelse med kommunereformen ble debattert på Stortinget i juni, gikk et flertall inn for å overføre oppgavene fra fylkeskommune til kommune.

Regjeringspartiene pluss Venstre og KrF mener at kommunene vil kunne sikre et fortsatt godt tannhelsetilbud, og at velfungerende tannklinikker skal kunne fortsette som før.

Flertallet åpner også for at kommunene skal kunne velge private løsninger for organiseringen av sin tannhelsetjeneste.

Opposisjonen er kritisk til overføring av oppgavene fra fylkeskommunen.

Kilde: NRK

I forbindelse med kommunereformen ønsker regjeringen at det offentlige tannhelsetilbudet skal gå fra å være et fylkeskommunalt ansvar, til å bli et kommunalt ansvar for de største kommunene.

Bakgrunn: Vil overføre rekordmange nye oppgaver til kommunene

Ikke alle ønsker denne endringen velkommen.

– Flytting av tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunen vil fort kunne gå ut over både kvaliteten av tilbudet og pasientsikkerheten, sier Morten Rolstad, generalsekretær i Den norske tannlegeforening, til NRK.

Han begrunner dette med at flytting vil bety at man går fra en modell med stordriftsfordeler til en modell som vil preges av smådriftsulemper. Han frykter at tannhelsetjenesten vil kunne bli nedprioritert av kommunen, som har et stort antall oppgaver og mange økonomiske forpliktelser, og er redd for at endringen vil resultere i forskjeller i tilbudet fra kommune til kommune.

Fylkestannhelsesjef Henrik Schmidt i Nordland mener en flytting av ansvaret til kommune, vil bli spesielt vanskelig i Nord-Norge. Han sier til NRK at bare et fåtall kommuner i nord er store og robuste nok.

Les også: Knytter dårlig tannhelse til demens

I tannhelsetjenesteloven fra 1984 har barn og unge opp til 18 år, psykisk utviklingshemmede og grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie rett til gratis tannlegebehandling. Det betyr i dag at 1,4 millioner nordmenn får gratis tannhelsehjelp, ifølge NRK.

Denne ordningen ønsker Helse- og omsorgsdepartementet å fjerne fra lovverket.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at departementet ikke ønsker å videreføre tilbudet, men at de tar bestemmelsen ut av loven gjør det vesentlig enklere å endre den, sier Rolstad til NRK.

Høringsfristen på regjeringens lovforslag var 1. oktober. Nå skal departementet gjøre en grundig gjennomgang av høringssvarene, sier statssekretær Lisbeth Normann (H).

– Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å legge frem en lovproposisjon våren 2017, sier hun til NRK.

Les også: Sjekk om du kan få dekket tannlegeregningen

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden