Norsk tilslutning til EUs klimapolitikk:Klimaminister Helgesen tror mer på EU enn Stortinget i klimapolitikken

OSLO OG BRUSSEL: Klimaminister Vidar Helgesen (H), her foran EU-kommisjonens bygning i Brussel, hevder Norge akselerer sin klimapolitikk ved å slutte den til EU. – Tvert imot, sier SVs Kari Elisabeth Kaski (innfelt).
OSLO OG BRUSSEL: Klimaminister Vidar Helgesen (H), her foran EU-kommisjonens bygning i Brussel, hevder Norge akselerer sin klimapolitikk ved å slutte den til EU. – Tvert imot, sier SVs Kari Elisabeth Kaski (innfelt). Foto: Thomas Vermes/Marius Nyheim Kristoffersen / ABC Nyheter/SV
Artikkelen fortsetter under annonsen

Klimaminister Vidar Helgesen hevder norske klimamål blir akselerert og mer forpliktende enn Stortingets vedtak, ved tilslutning til EUs klimatiltak. – Oppsiktsvekkende! sier Kari Elisabeth Kaski (SV).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– EUs system for klimakutt er mer forpliktende enn stortingsvedtak, fordi det følger med et sanksjonssystem, sier klima- og energiminister Vidar Helgesen (H) til ABC Nyheter.

Helgesen går nå langt i å hevde at klimavedtak i EU som Norge slutter seg til, er mer bindende og gir en akselerering av norsk klimapolitikk sammenliknet med beslutninger fattet av Stortinget.

Det var i en pressemelding om norsk tilslutning til EUs klimatiltak fram mot 2030, Helgesen kom med de lite påaktede påstandene.

Da hadde EU-kommisjonen kommet til at Norge må redusere sine utslipp fra sektorer som ikke omfattes av dagens klimakvotesystem, med 40 prosent innen 2030.

– Målet på 40 prosent vil bety en akselerering av norsk klimapolitikk, sa Helgesen - trass i at Stortinget allerede i mars 2015 hadde vedtatt et samlet kutt på nettopp 40 prosent fra 1990 til 2030.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Klimaministeren vil ikke ta kjøttmiddagen fra deg

«Mykje meir bindande»

Norges mål om 40 prosents kutt på 40 prosent er for lengst meldt inn til FN i kjølvannet av Paristoppmøtet som Norges forpliktelse.

Det har skjedd lenge før konklusjonene i det som kan bli langvarige forhandlinger mellom Norge og EU, foreligger. Det vil dreie seg om betingelsene for norsk tilslutning til EU-systemet for klimakutt i områder som transport, landbruk, bygninger og avfall.

Dette er sektorer som ikke er med i den eksisterende EU-ordningen med kjøp og salg av klimakvoter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Helgesen understreket i pressmeldingen at Norges klimamål blir «mykje meir bindande» enn tidligere på grunn av tilslutning til EU-samarbeidet.

Han påpekte at det er viktig for norsk næringsliv å få forutsigbare rammevilkår for omlegging i en grønn retning.

– Er norske regjeringer og stortingsflertall upålitelige slik at næringslivet ikke får forutsigbarhet ved allerede fattede stortingsvedtak? Vi har jo klimaforlik og andre vedtatte mål.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det jeg har sagt, er at EUs mål er ambisiøst. For det andre er det mer systematisk. Det har med utslippsbudsjettet å gjøre. Det er mer forpliktende fordi det følger med et sanksjonssystem. Etter fem år skal man lage et midtveisregnskap. Hvis et land ikke følger skjemaet, pålegges de 8 prosents ekstra kuttforpliktelse, svarer Helgesen.

– Det er ikke dermed sagt at det ikke har vært politisk forpliktende mål i Norge, legger han til.

Les også kommentar: Klimaet kunne ikke vinne i Paris. Kampen var tapt hjemme

– Oppsiktvekkende at de trenger EU

– De vedtatte målene i Norge blir jo ikke oppfylt i praksis, viser det seg. Burde norsk næringsliv egentlig ha trodd på stortingsvedtatte klimamål opp gjennom tidene som forpliktende og forutsigbare?

– De globale målene har Norge innfridd gjennom kvotekjøp. De innenlandske målene har man ikke alltid nådd. Samtidig har industrien og landbruket klart å oppnå betydelige reduksjoner, sier Helgesen til det.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski, som har bakgrunn i miljøstiftelsen Zero, reagerer på uttalelsene fra Helgesen.

– Jeg mener det er oppsiktsvekkende at regjeringa og Høyre mener det er nødvendig å knytte seg opp til EU for å få gjennomført nasjonal klimapolitikk, sier Kaski til ABC Nyheter.

– De snakker om forutsigbarhet og klimamål for 2030. Men vi har et klimamål for 2020 som regjeringa ikke følger opp, anklager Kaski.

Hun viser til Klimaforliket i Stortinget, som innebærer at innenlandske utslipp i Norge skal ned til 44 millioner tonn innen 2020. I 2015 lå de på 53,9 millioner tonn.

Før hun ble statsminister, forsikret Høyre-leder Erna Solberg at klimaforliket skulle gjennomføres.

Les: Solberg vil kutte klimautslippene med en femtedel

– Betyr utsettelse av klimatiltak igjen

– Et viktig tilleggsmoment er at gjennom å melde Norge inn i EUs ordninger, frykter jeg at vi flytter den klimapolitiske debatten enda lenger unna folk flest og de folkevalgte. Klimapoliktikken kan bli mindre demokratisk forankra og mindre til stede i den norske debatten, sier Kari Elisabeth Kaski.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun tror at prosessen for norsk tilslutning til EUs tiltak i kvotefri sektor nok en gang utsetter klimapolitikk.

– I stedet for å iverksette klimatiltak, går vi i gang med en langsiktig forhandlingsprosess med EU, sier Kaski, som mener det er uriktig at samarbeidet med EU betyr skjerping av norske klimaambisjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Regjeringa ønsker å forhandle fram fleksibilitet som kan åpne for klimatiltak i utlandet. Det betyr en svekkelse. For vi går fra målet om å gjennomføre 100 prosent av kuttene i ikke-kvotepliktig sektor i Norge, til denne fleksibiliteten som skal åpne for å kjøpe tiltak i utlandet, sier hun.

Les også: Forsker: – Klimamål framstilles for positivt

Tapte år her og der

– Forhandlinger med EU kan gi mange tapte år, mener Kaski.

– Tapte år for klimatiltak kan vel også sies om åtte år med rødgrønn regjering?

– Det er jeg uenig i. Denne regjeringa har ikke lagt fram ett eneste stort klimainitiativ. Den rødgrønne gjorde det, sier Kaski og nevner blant annet satsing på elbiler og jernbane.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg kan ikke komme på noen ting fra denne regjeringa, som ikke Venstre har fått fram i forhandlinger, sier hun.

Det hører med til historien at en samlet energi- og miljøkomité i Stortinget i juni gikk inn for et enda mer ambisiøst mål, å gjøre Norge klimanøytralt innen 2030. Høyre og Frp betegnet det som et arbeidsuhell at de var med på det, og stemte imot til slutt.

Les også: Stortinget vil ha klimanøytralt Norge allerede i 2030