Meny

Hårek Elvenes (H):

– Senterpartipolitikk er en trussel mot kriminalitetsbekjempelsen!

SLUTT PÅ SAMARBEID: – Senterpartiets forslag om å gjeninnføre grensekontroll, betyr slutt på Norges politisamarbeid med andre land, advarer Hårek Elvenes. Foto:  Stortinget

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Schengenavtalen tillater ikke å plukke fra menyen. Enten er du med, eller så må du gå ut av systemet. Da blir vi satt helt på sidelinjen i det internasjonale politisamarbeidet.

Det sier Høyres justispolitiker Hårek Elvenes til ABC Nyheter. I går gikk Senterpartiets Jenny Klinge til angrep på hans og regjeringspartienes innsats mot grensekryssende kriminalitet.

Klinge kritiserte Elvenes for å mene at grensekontroll er feil og nedlegging av lensmannskontorer riktig middel for å bremse strømmen av utenlandske kriminelle inn i Norge.

Senterpartiet mener tvert om.

Les også:   – Løsningen er grensekontroll, ikke å legge ned lensmannskontorer

Fritt frem til å krysse grensene

Nå slår Elvenes tilbake:

– Det er Senterpartiets politikk som er en trussel mot kriminalitetsbekjempelsen. Kampen mot organisert kriminalitet krever mer politisamarbeid over landegrensene, ikke mindre, sier han til ABC Nyheter.

– Går Norge ut av Schengen-samarbeidet mister politiet, tollmyndighetene og vegmyndighetene tilgangen til Schengens informasjonsystem, som er en særdeles viktig kilde for informasjonsutveksling med andre Schengen-stater, fremholder han.

Elvenes viser til et forslag Sp fremmet i Stortinget i vår, om å gjeninnføre passkontroll trass i medlemskapet i Schengensamarbeidet.

Landene som er med i Schengenavtalen har felles yttergrenser og politisamarbeid, men alle som er innenfor schengengrensene kan fritt ferdes over landegrensene. Kun i spesielle situasjoner får Schengen-land lov til å kontrollere dem som passerer grensene.

Les også:   Sp vil gjeninnføre grensekontrollen

– Det er ganske utrolig

– Informasjonssystemet inneholder særdeles viktig informasjon i kampen mot den grenseoverskridende kriminaliteten, sier Elvenes og lister opp eksmpler:

Informasjonssystemene omfatter personer som er nektet adgang til en Schengen-stat etter utvisning, personer som er ettersøkt for kriminalitet og etterretningsinformasjon om personer som kan utgjøre en trussel mot sikkerheten i Europa.

– Det er ganske utrolig at Sp vil innlate seg på noe så hodeløst som å melde seg ut av dette, mener Elvenes.

– Innebærer Sp-forslaget om å innføre grensekontroll at internasjonalt politisamarbeid må opphøre?

– Schengenavtalen tillater ikke å plukke fra menyen. Enten er du med, eller så må du gå ut av systemet. Da blir vi satt helt på sidelinjen, svarer Høyre-politikeren.

Verken Høyre eller Frp ønsker gjeninnføring av passkontroll ved Norges grenser.

Les også:  FpU vil gjeninnføre passkontrollen

– Idéen med Schengen: Fri flyt

– Er det fornuftig at internasjonalt politisamarbeid forutsetter forbud mot grensekontroll?

– Da man etablerte Schengen, så man at ulempen trolig ville være at flere organiserte kriminelle ville krysse landegrensene, svarer Elvenes.

– Derfor er det bygget flere mekanismer inn i avtalen. Yttergrensen skal voktes skikkelig, og de enkelte medlemsland kan innføre grensekontroll hvis det er behov for det, legger han til.

– Åpningen for midlertidig grensekontroll dreier seg vel bare om unntak som begrunnes spesielt?

– Det stemmer. Hele idéen med Schengen er lettere flyt av arbeid, kapital og investeringer. Innføring av grensekontroll vil være utrolig kostnadskrevende.

Les også:   Erna Solberg frykter et grenseløst Europa

– Sp bakpå både nasjonalt og internasjonalt

– Storbritannia og andre land er jo ikke med i Schengenavtalen og har grensekontroll. Virker det avsrkekkende på deg?

–  Det er ingen tvil om at det er enklere å reise i Europa uten grensekontroll. Det er store kostnader med å innføre kontroll igjen.

–  Innebærer den frie flyten ikke bare at kriminelle lett kan passere grenser, men at en person som er straffedømt og blir utvist fra Norge, enkelt og greit kan komme tilbake?

– Regjeringen har høynet straffen for personer som har fått straff og så kommet tilbake, svarer Hårek Elvenes.

Ordstriden mellom Elvenes og Jenny Klinge dreier seg også om politireformen, som blant annet vil føre til nedlegging av lokale lensmannskontorer.

– Hvis du heller ikke vil gjøre noe med den innenlandske politistrukturen, da er vi bakpå både internasjonalt og på hjemmebane, bemerker Elvenes og legger til:

– Å sette seg på utsiden av Schengen-samarbeidet og beholde dagens avleggse politistruktur, er uansvarlig. Det holder ikke med 354 politi- og lensmannskontorer der kun 84 makter å stille en patrulje, og at saker ikke blir etterforsket godt nok. Sp nekter å innse at norsk politi må endres og svikter tryggheten i lokalsamfunnene, anklager Hårek Elvenes.

Populært