Meny

«Det er lett å forstå reaksjonene»

Hadia Tajik (Ap): – Kritisk til ordningen som sikrer avgåtte politimestre sjefslønn

KRITISK: – Det er lett å forstå reaksjonene, sier justiskomiteen leder Hadia Tajik (Ap). Her med advokat og politiker John Christian Elden (H) under åpningen av Stortinget i fjor. Han er Gudmundsens advokat. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Geir Gudmundsen (61) gikk av etter å ha sviktet som leder i Monika-saken – men beholder sin millionlønn til han går av med pensjon. Justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) liker det ikke:

Geir Gudmundsen (61)

  • Politimester i Hordaland fra 2010-2015, nå seniorrådgiver i Politidirektoratet (POD) i Oslo.
  • Ba som følge av Monika-saken å bli innbeordret til POD i februar 2015. Fratrådte formelt som politimester i juni samme år. Bakgrunnen var kritikken i granskingsrapporten om politiets håndtering av drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja.
  • I rapporten kritiseres Gudmundsen for å ha sviktet som leder da varsleren Robin Schaefer forsøkte å varsle om sviktende etterforskning av Monika Sviglinskajas død.
  • Den slo fast at det var brudd på interne instrukser, påtaleinstruks og straffeprosesslov. Etterforskningsledelse, åstedskoordinator, lokal etterforskningsleder, påtalejurist, visepolitimester og politimester var alle involvert. Politiet brukte krisepsykolog i et forsøk på å få Monika sin mor til å forstå politiets konklusjon om selvdrap. En mann er nå dømt for drapet på åtteåringen. Han har anket.
  • Kristina Sviglinskaja, Monikas mor, nektes erstatning av staten
  • Gudmundsen har 40 års erfaring fra politiet og påtalemyndigheten. Han er både politi- og juristutdannet og har Hovedkurset fra Forsvarets Høgskole. Hadde embedet som politimester i Rogaland før Hordaland.

– Vi er kritisk til en ordning som sikrer avgåtte politimestre, og embedsmenn generelt, sjefslønnen til de går av med pensjon, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik til ABC Nyheter.

ABC Nyheter avslørte tirsdag at tidligere politimester i Hordaland, Geir Gudmundsen, nå er seniorrådgiver i Politidirektoratet. Der har han sin politimesterlønn, som nå er på nær 1,1 millioner, til «evig tid».

– Når det gjelder summen på lønnen til Gudmundsen, så vil det ikke være riktig å gå tungt inn i en enkeltpersons situasjon, vi vil på generelt grunnlag understreke at vi er kritiske til ordningen, presiserer Tajik – som ikke vil svare på om Ap vil ta initiativ for å endre lovverket.

Bakgrunn : Politimester gikk av etter Monika-saken – har rett til millionlønn «på livstid»

77 spesialrådgivere på sjefslønn

For eks-politimesteren er ikke den eneste embedsmannen som beholder sin gullkantede arbeidskontrakt selv om han ikke lenger har samme ansvar, eller utfører samme jobb. Det kryr av dem i departementenes innerste kroker:

I 2015 var det i staten 77 «spesialrådgivere» med skyhøy gasje. Grunn: Ledere i statsadministrasjonen er embedsmenn, og er nærmest uoppsigelige. De kan bare avsettes av Kongen i Statsråd. I realiteten må de da ha begått en straffbar handling.

Så selv om flere granskinger avdekket at Gudmundsen og daværende Hordaland politidistrikt brøt en rekke instrukser i etterforskningen av drapet på åtte år gamle Monika, kan han heve politimesterlønnen i 11 år til. Forholdet er ikke graverende nok:

– Nei, ikke for at man kan miste stillingen som embedsmann. Men man må finne seg i å bli forflyttet, sier redaktør Magne Lerø i Ukeavisen ledelse til ABC Nyheter.

Han mener ordningen hører til på historiens skraphaug.

Rådgivere tjener mer enn politikerne

Blant spesialrådgiverne med skyhøy gasje, er tidligere departementsråd Morten Ruud i Justisdepartementet. Han fikk krass kritikk etter myndighetenes håndtering av 22. juliterroren, og gikk av.

Nå er Ruud spesialrådgiver samme sted, med en årslønn på 1,4 millioner. Det er 100.000 kroner mer enn hva justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) tjener. Og en halv million mer enn en stortingsrepresentants grunnlønn.

Mens Joakim Lystad, som ble vraket som NAV-direktør av tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, er plassert som rådgiver i samme departement. Der har han en grunnlønn på 1,3 millioner kroner.

Reaksjon: Høyre-topp reagerer med vantro: – Staten går fri uansett hva den gjør

Gudmundsen har fri hjemreise og bolig

GIKK AV: Politimester i Hordaland, Geir Gudmundsen (tv) og visepolitimester Gunnar Fløystad med pressekonferanse etter sterk kritikk fra Riksadvokaten i Monika-saken. Etterpå ba Gudmundsen om å bli innbeordret til POD. I juni søkte embedsmannen Kongen i statsråd om avskjed fra stillingen, og fikk ja. Sjefslønnen har han beholdt. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Assisterende politidirektør Vidar Refvik forklarte til ABC Nyheter tirsdag at Gudmundsen hadde et kontraktsfestet krav på retrettstilling som seniorrådgiver med samme lønn.

Lerø sa han ikke kjenner til andre tilfeller der embedsmenn også får dekket bolig og har fri hjemreise.

– Det er ytterligere et eksempel på at ordningen er helt urimelig, sa Lerø til ABC Nyheter.

Vidar Refvik forklarer:

– POD har i samråd med Gudmundsen og politidistriktet valgt at Gudmundsen i hovedsak arbeider i Oslo. Dette medfører noen ekstrakostnader som POD dekker, skriver assisterende politidirektør i en epost.

ABC Nyheter har begjært innsyn i hva POD betaler for Gudmundsens bolig i Oslo, samt reiseutgiftene. Etter fire dager har POD ennå ikke svart.

Heller ikke innsynsbegjæringen for å se Gudmundsens arbeidskontrakter har POD respondert på.

Les også: Advokat ber Solberg revurdere Monika-erstatning

Strider mot alminnelig rettsoppfatning

NEKTES ERSTATNING: Kristina Sviglinskaja, den drepte Monikas mor, og bistandsadvokat Stig Nilsen under første dag av Monika-saken i Nordhordland tingrett. Aktor Benedicte Hordnes helt th. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Mens seniorrådgiver Gudmundsen er sikret millioninntekt til han går av, nekter staten å utbetale erstatning til Kristina Sviglinskaja, den drepte åtteåringens mor.

Statsminister Erna Solberg (H) har sagt at det ikke er hjemler for å utbetale erstatningen hun har fremmet gjennom sin bistandsadvokat Stig Nilsen.

Man blir oppgitt og spørrende til hele systemet! Vern av arbeidstakere i Norge er så sterkt. Gjør man feil på jobb i staten, får det ingen konsekvenser, sa stortingsrepresentant - og statsminister Erna Solbergs partifelle - Ove Trellevik (H) til ABC Nyheter.

Han er tidligere ordfører Sund kommune, der Monika bodde med sin mor.

Kristina Sviglinskajas bistandsadvokat Stig Nilsen sier han har fått en rekke reaksjoner fra flere hold, fordi avslaget strider mot alminnelig rettsoppfatning.

Justiskomiteens leder Hadia Tajik formulerer det slik:

– Det er lett å forstå reaksjonene.

POD: – Har endret praksisen

Også Politiets Fellesforbund har reagert på Gudmundsens lønn - ikke for minst fordi det i distriktene er en ekstremt stram økonomi. Man må snu på hver eneste krone for å se om pengene brukes på publikum eller ikke.

– Når POD blir sittende med en embedsmann de ikke har kalkulert inn i forhold til økonomi og budsjetter, så må de svare på hvordan de gjør det, sa leder Sigve Bolstad til ABC Nyheter.

ABC Nyheter sendte følgende spørsmål til Politidirektoratet:

– Saken har vekket sterke reaksjoner på grasrota, og blant folk flest. POD har lovverket på sin side, men har Politidirektøren forståelse for at folk reagerer så sterkt, når den økonomiske situasjonen i ytre etat er så anstrengt?

– Det generelle regelverket i staten er fremforhandlet av partene på sentralt nivå og det er lovfestet at politimesterne skal være embetsmenn med de konsekvenser det medfører. Dette er et generelt regelverk i staten og som ikke er spesielt for politiet. Dette er vi opptatt av å forholde oss ryddig til, også i denne saken, opplyser Vidar Refvik.

Han legger til at de nye politi- og visepolitimestrene for fremtiden ikke vil ha rett på samme retrettstilling- og lønn som Geir Gudmundsen:

– Praksisen for bruk av klausuler om retrettstillinger i lederlønnskontraktene er endret. De nye politimestrene har ikke en tilsvarende klausul i sine kontrakter. Det vil heller ikke være aktuelt for de kommende visepolitimesterne.

Hadia Tajik vil ikke svare på om Arbeiderpartiet vil ta initiativ for å endre regelverket rundt embedsmannsordningen, eller erstatningsreglene. Per nå er det ikke flertall på Stortinget for dette.

– Det må vi komme tilbake til, sier hun.

Geir Gudmundsen har ikke ønsket å kommentere saken overfor ABC Nyheter.

Populært