«Grov uforstand i tjenesten», konkluderte granskingPolitimester gikk av etter Monika-saken – har rett til millionlønn «på livstid»

Geir Gudmundsen (61) er nå rådgiver i Politidirektoratet, men lønnes som politimester. POD bekoster både bolig i Oslo og hjemreisene til Bergen for eks-politimesteren, som er pendler.

Se video i vinduet over.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Geir Gudmundsen (61)

  • Politimester i Hordaland fra 2010-2015, nå seniorrådgiver i Politidirektoratet (POD) i Oslo.
  • Ba som følge av Monika-saken å bli innbeordret til POD i februar 2015. Fratrådte formelt som politimester i juni samme år. Bakgrunnen var kritikken i granskingsrapporten om politiets håndtering av drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja.
  • I rapporten kritiseres Gudmundsen for å ha sviktet som leder da varsleren Robin Schaefer forsøkte å varsle om sviktende etterforskning av Monika Sviglinskajas død.
  • Den slo fast at det var brudd på interne instrukser, påtaleinstruks og straffeprosesslov. Etterforskningsledelse, åstedskoordinator, lokal etterforskningsleder, påtalejurist, visepolitimester og politimester var alle involvert. Politiet brukte krisepsykolog i et forsøk på å få Monika sin mor til å forstå politiets konklusjon om selvdrap. En mann er nå dømt for drapet på åtteåringen. Han har anket.
  • Kristina Sviglinskaja, Monikas mor, nektes erstatning av staten
  • Gudmundsen har 40 års erfaring fra politiet og påtalemyndigheten. Han er både politi- og juristutdannet og har Hovedkurset fra Forsvarets Høgskole. Hadde embedet som politimester i Rogaland før Hordaland.

Gjennomsnittslønnen for ansatte i politi- og påtalemyndigheten er ifølge Statistisk Sentralbyrå snaue 540.000 kroner.

– Geir Gudmundsen har tittelen «seniorrådgiver», og har en årslønn på 1.084.700 kroner. Han har ulike oppgaver på internasjonal seksjon i Politidirektoratet, skriver kommunikasjonsstaben i POD i en epost til ABC Nyheter.

– Det er Politidirektoratet som dekker reise og opphold i Oslo, bekrefter PODs seksjonssjef Frode Aarum.

Noen måneder etter at han tiltrådte, spanderte Politidirektoratet også et tre ukers språkkurs i Irland i regi av EU-byrået European Police College (CEPOL) på Hordalands eks-politimester.

Prislapp for kurs, reise og hotell i Tempelmore i Irland i oktober 2015: Rundt 30.000 kroner, ifølge Aarum.

Reaksjon: Høyre-topp reagerer med vantro: – Staten går fri uansett hva den gjør

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Har lønnen til han går av med pensjon

Politimesterlønnen på snaue 1,1 millioner beholder Gudmundsen så lenge han er yrkesaktiv. Det kan han være i 11 år til, fordi regjeringen har forlenget pensjonsalderen til 72 år.

Grunn: Gudmundsen er embedsmann, og er nærmest uoppsigelig. Bare Kongen i Statsråd kan avsette ham. Han har krav på sjefslønnen sin så lenge han er i jobb – selv om han hverken har samme ansvar, eller utfører samme oppgaver.

Les også: Advokat ber Solberg revurdere Monika-erstatning

Assisterende politidirektør Vidar Refvik i POD forklarer det slik:

– Det er normalt at medarbeidere i staten som går over til annen stilling i virksomheten beholder sin tidligere lønn, jf. HTA § 10, skriver han i en epost til ABC Nyheter, og utdyper:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– I henhold til sin lederlønnskontrakt som politimester hadde Gudmundsen et kontraktsfestet krav på retrettstilling som 1364 seniorrådgiver. Vilkårene i retrettstillingen, bl.a. lønnsvilkår, fremgikk av den nevnte kontrakt. Gudmundsens lønnsvilkår følger av de betingelser som ble besluttet ved utnevnelse som politimester.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Politiledelsen undrende til grasrotas varslingsfrykt

GIKK AV: Politimester i Hordaland, Geir Gudmundsen (tv) og visepolitimester Gunnar Fløystad med pressekonferanse etter sterk kritikk fra Riksadvokaten i Monika-saken. Etterpå ba Gudmundsen om å bli innbeordret til POD. I juni søkte embedsmannen Kongen i statsråd om avskjed fra stillingen, og fikk ja. Sjefslønnen har han beholdt. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix
GIKK AV: Politimester i Hordaland, Geir Gudmundsen (tv) og visepolitimester Gunnar Fløystad med pressekonferanse etter sterk kritikk fra Riksadvokaten i Monika-saken. Etterpå ba Gudmundsen om å bli innbeordret til POD. I juni søkte embedsmannen Kongen i statsråd om avskjed fra stillingen, og fikk ja. Sjefslønnen har han beholdt. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Undersøkelse: Fire prosent nyutdannede i fast jobb

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund (PF) liker det ikke, men sier at fordi

TRANGE TIDER: – Politiets oppgave handler om å løse samfunnsoppdraget. De skal bruke maksimalt av ressursene slik at publikum blir fornøyd med politiet, sier Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
TRANGE TIDER: – Politiets oppgave handler om å løse samfunnsoppdraget. De skal bruke maksimalt av ressursene slik at publikum blir fornøyd med politiet, sier Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

politimestrene altså er embedsmenn, har de krav på en helt annen beskyttelse enn andre. Han ber om at POD svarer for hvordan de håndterer at de plutselig har fått en ekstra millionlønn i sitt budsjett.

– Når POD blir sittende med en embedsmann de ikke har kalkulert inn i forhold til økonomi og budsjetter, så må de svare på hvordan de gjør det, sier Bolstad.

I ytre etat – altså i distriktene – har politiet flere steder ikke råd til å reparere bilene, eller ansette folk i ledige stillinger.

Jobbgarantien fra justisminister Anders Anundsen (Frp) til tross: En fersk undersøkelse utført av PF blant 605 nyutdannede politistudenter, viser at under fire prosent av dem har fått fast jobb i etaten. Sist uke kjempet 288 ferske politifolk om 15 ledige stillinger, ifølge Politiforum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Tar 100 millioner fra politidistriktene for å ansette flere byråkrater

– Ekstremt stram økonomi

Samtidig har antallet ansatte og såkalt innbeordrede i POD est ut, fra 134 fast ansatte i 2012, til 239 i 2016. Det er dette antallet direktoratet har budsjettert med, ifølge Politiforum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men på sin nettside oppgir de å ha 270 ansatte, pluss 41 såkalt innbeordrede og hospiterende – totalt over 300.

Sigve Bolstad kommenterer det slik:

– Det er en ekstremt stram økonomi, særlig ute i distriktene. Det betyr at Politidirektoratet må se på pengebruken, og hvordan de forvalter midlene, på en helt spesiell måte. Det innebærer i hovedsak følgende:

– Politiets oppgave handler om å løse samfunnsoppdraget. De skal bruke maksimalt av ressursene slik at publikum blir fornøyd med politiet. Slik situasjonen er nå, må man snu hver eneste krone for å se om pengene brukes på publikum eller ikke, sier PF-lederen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Tiltalte i Monika-saken viste fingeren til aktor

– Politimestre burde ikke være embedsmenn

Redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse er skeptisk til embedsmannsordningen i staten, og har tatt det opp i flere av sine ledere i avisen.

– Men sånn vil politikerne ha det! De har sagt at politimestrene skal være embedsmenn, sier han til ABC Nyheter.

Lerø mener ordningen er gått ut på dato. Tidligere justisminister Grete Faremo ønsket å overlate til Politidirektøren å ansette politimestrene. Da kan de sies opp dersom de gjør en dårlig jobb, eller skandaler som Monika-saken avdekkes.

– Jeg har ment at når vi fikk en politireform burde ingen politimestre være embedsmenn. De kan være ledere i staten, slik som for eksempel sykehusdirektører. Da kan man avvikle ledere som ikke fungerer. Da kan de få en sluttpakke på ett år eller vel så det, og så finne veien videre selv, sier Magne Lerø.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Han kjenner ikke til andre tilfeller der embedsmenn også får dekket bolig og har fri hjemreise, slik Gudmundsen har. Han sier det høres uvanlig ut:

– Det er ytterligere et eksempel på at ordningen er helt urimelig, sier Lerø.

Les også : Kritiske politikere vingeklipper Politidirektoratet

– Unødvendig pengebruk

– Utgangspunktet er trolig dette: De har ikke noen stilling til ham i Bergen, og

KRITISK TIL ORDNINGEN: Redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
KRITISK TIL ORDNINGEN: Redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

det fungerer ikke at han er på kontoret der. De vil ikke opprette et eget POD-kontor bare for ham, og ber ham komme til Oslo. Han kan da si: «Dere kan ikke pålegge meg å reise». Dette er et eksempel på en helt unødvendig pengebruk fra statens side, sier Lerø, og presiserer:

– Men jeg vet ikke hvor sterkt han står rent rettslig. Jeg kan ikke si om dette kunne vært unngått. Men det er et eksempel på at det nødvendig at vi går gjennom avtalene som er med statens ledere, slik at slik som dette ikke skjer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vidar Refvik opplyser at seniorrådgiver Gudmundsen ikke er alene om å ha beholdt politimesterlønnen sin – selv om han altså sluttet før politireformen trådte i kraft:

– Tilsvarende har øvrige politimestre som har sluttet som politimestre som følge av nærpolitireformen opprettholdt det lønnsnivået de hadde som politimestrer, skriver assisterende politidirektør.

Geir Gudmundsen opplyser via pressevakten i Politidirektoratet at han ikke ønsker å kommentere saken.