Avviser helsetrussel fra asylsøkere

Helseminister Bent Høie gir ikke innsyn i et dokument om helseproblemer knyttet til asylsøkere. Departementet mener offentliggjøring kan gi «skadevirkninger av et større omfang for sikkerheten til Norge og forsvaret av landet», mens ministeren nå sier at asylsøkere ikke utgjør noen fare for folkehelsa.
Helseminister Bent Høie gir ikke innsyn i et dokument om helseproblemer knyttet til asylsøkere. Departementet mener offentliggjøring kan gi «skadevirkninger av et større omfang for sikkerheten til Norge og forsvaret av landet», mens ministeren nå sier at asylsøkere ikke utgjør noen fare for folkehelsa. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Helseminister Bent Høie sier at de ikke har informasjon som «tilsier at asylsøkere som har kommet til Norge utgjør noen fare for folkehelsa». Men han gir ikke innsyn i det aktuelle dokumentet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I forrige uke fikk ABC Nyheter avslag på et krav om innsyn i et dokument som tok for seg helseproblemer med økt antall asylsøkere i Norge.

Bent Høies departement mente offentliggjøring både kunne påvirke sikkerheten i Norge og forsvaret av landet, og hadde også gradert dokumentet «Fortrolig».

Nå ønsker han å dempe inntrykket av at asylsøkerne skulle utgjøre noen trussel:

«Jeg ser i pressen at dette har skapt uro på helseområdet, og ser derfor behov for å si at det ikke er noe i dokumentet, eller i informasjon vi ellers har som tilsier at asylsøkere som har kommet til Norge utgjør noen fare for folkehelsa», skriver han i en epost til ABC Nyheter.

«Det er sannsynlig at offentliggjøring av opplysninger i det aktuelle dokumentet vil lede til skadevirkninger av et større omfang for sikkerheten til Norge og forsvaret av landet», heter det derimot i avslaget fra departementet.

Ikke imponert

Medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk journalistlag (NJ), er ikke imponert over Helseministerens svar.

– Det er naturligvis ikke tilstrekkelig at en minister muntlig i to setninger avkrefter at asylsøkere som har kommet til Norge ikke utgjør noen fare for folkehelsa, mener medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud. Foto: Norsk journalistlag
– Det er naturligvis ikke tilstrekkelig at en minister muntlig i to setninger avkrefter at asylsøkere som har kommet til Norge ikke utgjør noen fare for folkehelsa, mener medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud. Foto: Norsk journalistlag

– Det er naturligvis ikke tilstrekkelig at en minister muntlig i to setninger avkrefter at asylsøkere som har kommet til Norge ikke utgjør noen fare for folkehelsa, sier hun.

Les også: Hemmeligholder asylsøkernes helsetrussel

– Her bør departementet tenke seg om en gang til, og gi ut den etterlyste og samfunnsviktige informasjonen, mener Nyrud.

Hun minner om at hensikten med regler om dokumentinnsyn er at borgerne selv skal kunne sjekke forvaltningens saksbehandling.

Advokaten synes departementet «virrer» når de henviser til en rekke unntaksbestemmelser og til og med henviser til en instruks som er opphevet, i avslaget på kravet om innsyn.

Stor offentlig interesse

Helseministeren Bent Høie sier på sin side at dokumentet er en del av de rapportene som Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) rutinemessig innhenter fra Helsedirektoratet om asylsøkersituasjonen.

«Det er unntatt offentlighet fordi det er til vår interne saksbehandling», skriver Høie i eposten som ble sendt fredag ettermiddag.

Les også: Kan være ulovlig å gradere mulig helsetrussel fra asylsøkere

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt er også kritisk til saksbehandlingen, og mener statsråden med sitt svar nå avviser det som står i brevet «om gradert informasjon og sikkerhetsmessige hensyn».

Bernt påpeker at det likevel er tvilsomt om dokumentet kan unntas offentlighet fordi det handler om faktiske forhold – om informasjon som skal danne grunnlaget for departementets vurderinger.

«Det er vanskelig å se hvordan og hvorfor det skal være et legitimt behov for – og dermed nødvendig - å unnta slike faktaopplysninger og rent faglige vurderinger fra innsyn av hensyn til den interne saksbehandlingen», skriver han i en kommentar til ABC Nyheter.

«Det er her tale om premissene for departementets vurderinger, ikke om innspill i selve beslutningsprosessen, og innsyn i disse er en forutsetning for at velgerne skal kunne men noe om forsvarligheten av departementets vurderinger», mener Bernt.

– Dette er slett behandling av et så viktig tema for allmennheten, mener NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud som mener det umulig kan foreligge noen skadefølge ved å gi ut faktiske opplysninger om asylsøkeres helsetrusler, så lenge de ikke identifiserer den enkeltes helseproblemer.

– Departementet har etter min mening ikke foretatt den avveiningen mot sakens allmenne interesse som offentlighetsloven krever, slår hun fast overfor ABC Nyheter.

Personvernpolicy