Kan være ulovlig å gradere mulig helsetrussel fra asylsøkere

Helseminister Bent Høie har nektet ABC Nyheter innsyn i et dokument om mulige helsetrusler knyttet til asylsøkere. – Sterk tvil om lovligheten, sier professor Jan Fridthjof Bernt.
Helseminister Bent Høie har nektet ABC Nyheter innsyn i et dokument om mulige helsetrusler knyttet til asylsøkere. – Sterk tvil om lovligheten, sier professor Jan Fridthjof Bernt. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er sterkt i tvil om lovligheten av en slik gradering, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt om Helsedepartementets hemmelighold av et dokument om en mulig helsetrussel fra asylsøkerne.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag fortalte ABC Nyheter at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har avslått et krav om innsyn i et dokument om mulige trusler mot helsen ved økte asylankomster.

Bent Høies departement mente det både kunne være en fare for sikkerheten og forsvaret av landet hvis informasjonen ble offentlig.

I tillegg opplyste de at dokumentet fra i sommer skulle være gradert «Fortrolig».

Les også: Hemmeligholder asylsøkernes helsetrussel

Helse-eksperter som ABC Nyheter var i kontakt med, hadde aldri opplevd tidligere at lignende paragrafer og begrunnelser for hemmelighold hadde vært brukt for å skjule korrespondanse mellom helsebyråkrater.

– I tvil om lovligheten

Etter offentliggjøringen av innsynsavslaget, har også flere eksperter på offentlighet reagert.

HOD skriver i avslaget blant annet at: «Det er sannsynlig at offentliggjøring av opplysninger i det aktuelle dokumentet vil lede til skadevirkninger av et større omfang for sikkerheten til Norge og forsvaret av landet».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Slik saken fremstår her, er jeg sterkt i tvil om lovligheten av en slik gradering, skriver jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

Professor Jan Fridthjof Bernt tviler på lovligheten av Helsedepartementets avslag. Her er offentlighetseksperten avbildet under en tidligere høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Professor Jan Fridthjof Bernt tviler på lovligheten av Helsedepartementets avslag. Her er offentlighetseksperten avbildet under en tidligere høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han mener departementets forklaring om at informasjonen skulle kunne ha sikkerhetsmessige betydninger, er «ganske oppsiktsvekkende».

– Det vi har fått her er en ganske ugjennomtrengelig, og faglig sett svært problematisk, begrunnelse for dette avslaget. Departementet blander sammen to unntaksregler og tolker dem ganske galt, mener offentlighetseksperten.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Avslaget ankes

Onsdag ble avslaget klaget inn til departementet som har inntil tre arbeidsdager på seg til å svare.

Les også: Samarbeidspartiene går imot asyl-omkamp

Blir det et nytt avslag er Sivilombudsmannen - som skal overse at ulike saksbehandlere tolker lover rett, neste mulighet. Professor Bernt anbefaler ABC Nyheter at saken ankes videre i systemet:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Uten kjennskap til innholdet i dokumentet er det selvsagt ikke mulig å ta stilling til om dokumentet kunne unntas helt eller delvis fra innsyn. Men ut fra den begrunnelsen som er gitt, mener jeg det avgjort bør forelegges Sivilombudsmannen, skriver Bernt.

Helseminister Bent Høie (H) forklarer avslaget om innsyn overfor ABC Nyheter fredag ettermiddag:

– Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet rutinemessig rapportering om asylsøkersituasjonen fra Helsedirektoratet. Det er unntatt offentlighet fordi det er til vår interne saksbehandling. Jeg ser i pressen at dette har skapt uro på helseområdet, og ser derfor behov for å si at det ikke er noe i dokumentet, eller i informasjon vi ellers har som tilsier at asylsøkere som har kommet til Norge utgjør noen fare for folkehelsen.