Hemmeligholder asylsøkernes helsetrussel

Helseminister Bent Høie nekter å gi innsyn i et dokument om helseproblemer knyttet til asylankomstene, her fra grenseovergangen ved Storskog i fjor høst. Departementet mener offentlighet kan true «sikkerheten til Norge og forsvaret av landet».
Helseminister Bent Høie nekter å gi innsyn i et dokument om helseproblemer knyttet til asylankomstene, her fra grenseovergangen ved Storskog i fjor høst. Departementet mener offentlighet kan true «sikkerheten til Norge og forsvaret av landet». Foto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Helseminister Bent Høie nekter innsyn i et dokument knyttet til asylsøkernes helse. Opplysningene kan ha «skadevirkninger av et større omfang» hvis de blir offentlige, hevder departementet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et dokument om «forskjellige problemstillinger og utfordringer knyttet til helse i forbindelse med økte asylankomster til Norge», holdes hemmelig av Helsedepartementet.

Opplysningene skal være så skadelige at de vil kunne påvirke både sikkerheten i Norge og forsvaret av landet, heter det i et avslag til ABC Nyheter denne uken.

Det aktuelle dokumentet er datert 27. juli og en del av korrespondansen mellom Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om asylsøkere.

– Helt vilt

ABC Nyheter har vært i kontakt med flere sentrale personer i Helse-Norge. Ingen av dem har noen gang hørt om at redsel for landets sikkerhet kan begrunne hemmelighold av slike opplysninger.

– Det høres helt vilt ut, sier en som ikke ønsker å bli navngitt.

I avslaget på kravet om innsyn skriver HOD at det aktuelle skrivet går inn på «problemstillinger knyttet til helse i forbindelse med økte asylankomster. Dette er informasjon som det er viktig at ikke tilfaller uvedkommende».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Flyktninger bosettes i rekordantall

Dokumentet skal også være gradert «Fortrolig», noe som i seg selv er meget uvanlig for korrespondanse mellom helsebyråkrater.

«Det er sannsynlig at offentliggjøring av opplysninger i det aktuelle dokumentet vil lede til skadevirkninger av et større omfang for sikkerheten til Norge og forsvaret av landet», heter det i avslaget.

Da asyltilstrømningen markant økte i fjor høst, var det tilnærmet kaos innenfor helsevesenet. Informasjonen fra ulike instanser fremsto ukoordinert, sier en kilde.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Og ennå har man ikke oppsummert helsetilbudet som ble gitt asylsøkerne som kom og ble flyttet rundt på ulike steder før noen innledende helsesjekk var gjennomført.

Uklart avslag

Men det er også flere uavklarte forhold knyttet til avslaget til ABC Nyheter.

I departementets avslag henvises det til sikkerhetsinstruksen som hjemmel for graderingen. Men denne instruksen er opphevet, og i den gjeldende Forskrift om informasjonssikkerhet (fra 2001) eksisterer ikke gradering «Fortrolig».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Derimot kan det være snakk om at man har ment beskyttelsesinstruksen, men det er altså ikke denne det henvises til i avslaget.

I tillegg skriver HOD at dokumentet er sendt fra Helsedirektoratet, mens det i Offentlig elektronisk postjournal står at det er sendt til direktoratet.

Les også: 2016 i rute til å bli flyktningkrisens dødeligste år

ABC Nyheter har onsdag bedt om at det blir gjort en ny vurdering av avslaget. Det er blant annet ikke vurdert såkalt merinnsyn i saken - en avveining mellom behovet for hemmelighold opp mot samfunnets interesse av innsyn.

Departementene er i utgangspunktet pålagt å gjøre en slik vurdering ved alle innsynskrav.

Et av formålene med offentlighetsprinsippet og offentleglova er å gi innsyn på et tidlig tidspunkt i saker av meget stor offentlig interesse. Da skal hensynet til innsyn veie tyngre enn behovet for hemmelighold.