Returvernet hindrer hjemsendelse

Kriminelle asylsøkere får bo og jobbe i Norge

<p>Norge returnerer ikke asylsøkere dersom de står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling i hjemlandet.</p>
Norge returnerer ikke asylsøkere dersom de står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling i hjemlandet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ti asylsøkere som skal ha begått svært alvorlige forbrytelser har fått midlertidig opphold i Norge. Årsaken er returvernet som hindrer at de kan sendes tilbake til sine hjemland.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Siden 2009 har UDIs spesialenhet F1 tatt flyktningstatusen fra 115 asylsøkere fordi de mener asylsøkerne har begått alvorlige forbrytelser i hjemlandet, skriver Dagbladet.

Hittil i år har UDI ekskludert ti personer fra blant annet Eritrea og Syria.

Asylsøkere med kriminelt rulleblad kan imidlertid likevel bli boende i Norge på grunn av bestemmelsen om returvern.

Får opphold i syv måneder

Norge returnerer ikke asylsøkere dersom de står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling i hjemlandet.

Asylsøkere som får et eksklusjonsvedtak får opphold i Norge i syv måneder. Etter dette kan de søke på nytt.

Under det midlertidige oppholdet kan vedkommende jobbe i Norge, men blir ikke bosatt i kommunene.

Grove forbrytelser

Et eksklusjonsvedtak innebærer ifølge utlendingslovens paragraf 31 at en person kan utelukkes fra retten til å anerkjennes som flyktning fordi vedkommende har gjort seg skyldig i en forbrytelse mot freden, en krigsforbrytelse eller en forbrytelse mot menneskeheten.

Eksklusjonen betyr at de får midlertidig opphold i Norge selv om de har begått grove straffbare handlinger som drap, tortur eller krigsforbrytelser. Samtidig fratas de statusen som flyktninger.

Nytt lovforslag skal tette hull

Regjeringen har sendt ut et nytt lovforslag på høring for å stramme inn reglene for eksklusjonssaker.

– Vi ønsker nå å tette noen hull i regelverket for å sikre at de heller ikke får andre typer oppholdstillatelser. Vi vil sikre at de ikke kan få familiegjenforening med en person som allerede er i Norge, eller får jobb og søker arbeidsinnvandring, sier statssekretær Marit Berger Røsland (H) i Justisdepartementet til Dagbladet.

Personvernpolicy