Reaksjoner mot salg av fornybar-garantier på kraft:– NVEs kraftgarantier gjør norsk kraft og industri skitten

TAP FOR NORGE: – Kraftselskaper og meglere tjener, norsk industri taper når man gir inntrykk av at norsk kraftforbruk er skitten, sier Per Øvind Voie i Elektroforeningen.
TAP FOR NORGE: – Kraftselskaper og meglere tjener, norsk industri taper når man gir inntrykk av at norsk kraftforbruk er skitten, sier Per Øvind Voie i Elektroforeningen.
Artikkelen fortsetter under annonsen

– NVE gjør norsk industri skitten, truer norske arbeidsplasser og hindrer nye grønne industrietableringer i Norge. Olje- og energiminister Tord Lien må gripe inn.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjøp og salg av kraftgarantier:

Varedeklarasjonen av kraft beregnes ved å ta utgangspunkt i den norske kraftproduksjonen.

I 2015 ble det produsert 145 TWh i Norge. Fornybar produksjon utgjorde 141,5 TWh, herav 139 TWh vannkraftproduksjon, 2,5 TWh vindkraftproduksjon og 0,2 TWh varmekraft fra biobrensel. Fossil produksjon utgjorde 3,1 TWh. Norsk kraftproduksjon er dermed i all hovedsak fornybar (98 prosent i 2015).

Varedeklarasjonen har en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen fordi den tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier.

Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar.

Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

Kilde: NVE

Les om opprinnelsesgarantier hos NVE

Kraftsalven kommer fra næringspolitisk direktør i Elektroforeningen, Per Øyvind Voie, etter at ABC Nyheter fredag skrev om en EU-ordning Norge har sluttet seg til.

Ordningen fører til at Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) erklærer at 75,1 prosent av den norske kraften som ble brukt i Norge i 2015, var fossil eller atomkraft.

I virkeligheten er nesten all strøm som forbrukes i Norge, fornybar.

Men en bestemmelse i EUs fornybardirektiv gjør at «renheten» i norsk kraft kan selges til EU-land - uten at den rene kraften i virkeligheten eksporteres [se faktaboks].

Strømkunder på kontinentet kan dermed få tilført kullkraft, men må kjøpe et papir på at de bruker ren, norsk vannkraft.

Les: 75,1 prosent av norsk strømforbruk i 2015 var fossil- og atomkraft

– Hvorfor da, Enova?

– De eneste som tjener på dette, er kraftselskapene i Norge, som selger renheten i den norske vannkraften to ganger, og en liten underskog av mindre selskaper som lever av å kjøpe og selge slike garantier, sier Voie til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Elektroforeningen han representerer, en en bransjeorganisasjon med 137 medlemsbedrifter innen elektroteknikk, med en samlet omsetning på 50 milliarder kroner årlig.

Voie spør utfordrende hvorfor vi skal elektrifisere norsk sokkel eller erstatte fossile biler med elektriske biler, dersom norsk elektrisitet nesten utelukkende består av kjernekraft og fossil varmekraft.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den rene norske vannkraften ble trukket frem som argument da Enova bidro med over halvannen milliard kroner til Hydros nye pilotanlegg på Karmøy. Hadde Enova tatt NVE på alvor og brukt deres varedeklarasjon, kunne de neppe bidratt med en eneste krone, da investeringen i så fall vill gitt enorm vekst i norske CO2-utslipp, fremholder Voie og konkluderer:

– NVEs varedeklarasjon gjør norsk industri skitten.

VAKTE REAKSJONER: Oppslaget i ABC Nyheter 8. juli, om at norsk vannkraft kategoriseres som fossil- og atomkraft av NVE.
VAKTE REAKSJONER: Oppslaget i ABC Nyheter 8. juli, om at norsk vannkraft kategoriseres som fossil- og atomkraft av NVE.

– Men hvis kraften antas å være skitten, er jo energiøkonomisering som Enova fremmer, svært så virkningsfull?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ja, men da kan ikke Hydro lenger gå ut og si at de selger verdens mest utslippslave aluminium. Tilsynelatende blir ikke norske varer lenger miljøvennlig produsert.

Les også: Enova bidrar med 133 millioner kroner til el-ferger

– Apple får dansk kullkraft som norsk vannkraft

Voie mener også at Norge går glipp av nye grønne etableringer som følge av at renheten i norsk strøm selges til utlandet. Han trekker frem Apples etablering av et nytt, energikrevende datasenter i Danmark.

– Når Apple investerer milliarder av kroner der, skjer det fordi danskene kunne tilby strøm med opprinnelsesgaranti fra norsk vannkraft. Hadde vi beholdt renheten i norsk strøm i stedet for å svartmale den slik NVE gjør, kunne dette datasenteret i stedet vært etablert i Norge, hevder Voie.

– Apple-senteret vi i første rekke få kullkraft, ikke ren kraft fra Norge. Det er kun et papir som sier at de har kjøpt en garanti for ren vannkraft, fremholder han.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ber Tord Lien gripe inn

Per Øivind Voie forlanger at NVE endrer kurs, og at politikerne bør overkjøre NVE om de ikke selv gjør det.

– Her må olje- og energiminister Tord Lien vurdere å instruere NVE til å endre praksis, oppfordrer Voie.

Ti organisasjoner skrev 26. mai til Stortingets energi- og miljøkomité og ba politikerne sørge for at NVEs varedeklarasjon over opprinnelsen til kraft, omgjøres til realitetene i Norge.

Blant dem var både industri-, fagforbund og miljøstiftelser:

Norsk Industri, Bellona, EL og IT Forbundet, Nelfo, ZERO, NITO, Elektroforeningen, Fellesforbundet, Boligprodusentene og Industri Energi.
Les brevet her.

Også Norges Naturvernforbund vender tommelen ned:

– Vi er skeptiske til at Norge skal være med i ordningen. Den norske strømmen blir solgt til utlandet som ren, samtidig som et helt land tror de bruker samme strøm. Ordningen slår uheldig ut, sier generalsekretær Karen Esmark til ABC Nyheter.