Meny

Regjeringen svarer på asylbarn-avsløringene

Listhaug og Anundsen kjente til mistenkt menneskehandel av asylbarn

Justisministerminister Anders Anundsen (Frp) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har hatt ansvaret for ankomstene av enslige mindreårige til Norge. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Anders Anundsen og Sylvi Listhaug (Frp) ble informert om mulig menneskehandel av asylbarn. Men konkrete tiltak eller pengemidler til politiet kan de ikke vise til.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs statssekretær, Vidar Brein-Karlsen (Frp), sier til ABC Nyheter at den politiske ledelsen i justis- og beredskapsdepartementet har gitt klare signaler til politiet om å følge ankomster av mindreårige asylbarn ved Oslo Bussterminal.

– Politisk ledelse i justis- og beredskapsdepartementet har tatt disse spørsmålene på det største alvor, sier Brein-Karlsen.

Mens departementet sier de tok saken på høyeste alvor, mener Utlendingsdirektoratet at problemstillingen ikke var løst ved inngangen til 2016. «Dersom barn blir plukket opp av uvedkommende på veien til Tøyen, vil de forbli uregistrert og oppholde seg ulovlig i Norge. UDI fremmet i november denne problemstillingen overfor Politidirektoratet. Problemstillingen er fortsatt uløst», skriver UDI sin egenevaluering som ble omtalt i media i april i år.

Ber politidirektoratet svare

Da ABC Nyheter spør om konkrete tiltak departementet har bedt politiet sette i verk for å fange opp barna før de havner i menneskehandel, viser departementet til Politidirektoratet.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vedrørende de konkrete tiltakene du etterlyser, må (spørsmål om) disse rettes til Politidirektoratet, skriver justis- og beredskapdepartementet i en e-post til ABC Nyheter.

– Så justis- og beredskapsdepartementet har ikke kommet med konkrete midler eller tiltak som Politidirektoratet skal følge?

Hva gjelder ditt spørsmål om departementet har bevilget noen konkrete midler, vil vi orientere om at Politidirektoratet hvert år får tildelt midler over statsbudsjettet, samt føringer for hvilke målsettinger som det skal arbeides for å nå i kommende år. Dette følges opp av departementet gjennom det årlige tildelingsbrevet. Dette er offentlig tilgjengelige dokumenter. Departementet fører også en styringsdialog med Politidirektoratet gjennom året, sier Vidar Brein-Karlsen.

– Så departementet har ikke ekstra midler som kan deles ut ved uforutsette hendelser som dette?

– Departementet eller regjeringen har ikke ekstramidler som kan deles ut på denne måten. Politidirektoratet får tildelt midler over statsbudsjettet og må prioritere innenfor disse midlene, svarer Brein-Karlsen.

Bakgrunn: Titalls asylbarn plukket opp av ukjente

Ble informert

Da forsvinningene skjedde i november var det Anders Anundsen som hadde det øverste ansvaret. Siden desember 2015 har innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug, hatt det overordnede ansvaret for å ivareta enslige mindreårige asylsøkere som ankommer.

Ifølge departementet mottok de i desember 2015 en kopi av en e-post fra Politidirektoratet til Utlendingsdirektoratet, som oppsummerer politiets engasjement for å ivareta enslige mindreårige asylsøkere som ankommer Norge.

– Politiet håndterte denne situasjonen

– Innholdet i redegjørelsen klargjorde at politiet håndterte denne situasjonen, sier Brein-Karlsen til ABC Nyheter.

I april tok Listhaug, ifølge departementet, initiativet til en ny kartlegging av forholdene for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

– Hun ba politiet om en utdypende redegjørelse, og fikk det. Deretter ble det holdt et møte mellom statsråden og Politidirektoratets ledelse hvor saken ble drøftet, og politiet ble her bedt om å holde oppmerksomheten rettet mot beskyttelse av EMA i Norge for å forebygge radikalisering og kriminalitet.

I går uttalte SV sin ledelse at det viste seg at Anundsen kjente til disse hendelsene, vil de vurdere mistillit.

Les saken: – Har Anundsen visst om dette, må mistillit vurderes

Politidirektoratet evaluerer situasjonen

ABC Nyheter har torsdag ettermiddag prøvd å få en kommentar fra Politidirektoratet (POD) vedrørende hva de har gjort etter at justis- og beredskapsdepartementet ba POD følge ankomstene av asylbarn.

Politidirektoratet opplyser at de grunnet sommerferieavvikling ikke får tid til å svare ABC Nyheter torsdag, men at det kanskje får tid fredag.

Selv om Politidirektoratet ikke har tid til å svare, bekreftet seksjonssjef Jan Eirik Thomassen tidligere denne uken at POD for tiden gjennomgår alle evalueringer og arbeider for å øke kvaliteten på registreringsprosedyrene:

«For øvrig har norsk politi fått verdifull erfaring fra asylsituasjonen høsten 2015. På bakgrunn av disse erfaringene har POD utarbeidet en nasjonal beredskapsplan for ekstraordinære ankomster av asylsøkere og migranter til Norge. Dette planverket vil ytterligere bidra til at en sikrere håndtering av en eventuell ny situasjon med masseankomst av asylsøkere», skriver han.

Planverket er unntatt offentlighet.

Les også: Liten kontroll over letingen etter forsvunne asylbarn

Dette har skjedd:

  • ABC Nyheter avslørte denne uken at Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politidirektoratet (POD) visste at ikke alle mindreårige barn ble fanget opp av myndighetene ved ankomst til Norge. Ved Oslo bussterminal meldte Uteseksjonen i Oslo kommune bekymret fra til UDI om bekymringsfulle observasjoner hvor voksne som ikke kom fra hjelpemyndigheter oppsøkte asylbarna.
  • 2. desember tok UDI kontakt med POD, og seks dager senere svarer POD at at Politiets utlendingsenhet (PU) har «merket seg ... at nyankomne mindreårige blir rekruttert til ulike typer arbeid, samt til kriminell virksomhet som narkotikahandel».
  • POD skriver at: «Denne typen observasjon utgjør etter PUs syn grunn til sterk bekymring, ettersom det kan indikere menneskehandel av mindreårige samt generell kriminell virksomhet blant uregistrerte utlendinger».
  • Så foreslår PU at det stasjoneres politi permanent, det skjer aldri. I UDI sin evaluering for 2015 skriver de at «problemstillingen ble aldri løst».


Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus