UDI i dilemma:

Betaler millioner for tomme senger i frykt for ny asylkrise

UDI-direktør Frode Forfang (t.v) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug står overfor et dilemma. Det bekrefter Forgang i virksomhetsrapporten for de fire første månedene i 2016.
UDI-direktør Frode Forfang (t.v) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug står overfor et dilemma. Det bekrefter Forgang i virksomhetsrapporten for de fire første månedene i 2016. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Utlendingsdirektoratet har inngått avtaler om mottakskapasitet for asylsøkere som langt overskrider det faktiske behovet på nåværende tidspunkt. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Virksomhetsrapporten til UDI for de fire første månedene i 2016, som ABC Nyheter har fått innsyn i, viser at det per 30. april var en total kapasitetutnyttelse på 74,5 prosent i norske asylmottak.

Altså stod en av fire senger tomme ved inngangen til mai. 20. juni sto en av tre senger tomme. Utviklingen etter jul viser at kapasitetsutnyttelsen har falt kraftig måned for måned.

Tall ABC Nyheter presenterte i slutten av juni, viser at det ikke siden 1997 har kommet færre asylsøkere til Norge. Dette har skapt problemer for UDI som så for seg en helt annen situasjon da de planla mottaksbehovet i 2016.

Det koster flere millioner kroner hver dag for tomme plasser. Ifølge UDI koster en gjennomsnittlige mottaksplass 110.000 kroner i året.

Les også: Sanner ville opprette nye asylmottak i ekspressfart

UDI: – En svært krevende situasjon

Illustrasjon: Det blir flere og flere tomme senger på norske asylmottak. Her fra ankomstsenteret i Kirkenes. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
Illustrasjon: Det blir flere og flere tomme senger på norske asylmottak. Her fra ankomstsenteret i Kirkenes. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

I virksomhetsrapporten vedgår UDI at de står overfor et dilemma. På den ene siden er det enorme kostnader knyttet til å være rustet for en ny asylkrise, samtidig som direktoratet ønsker å kunne møte endringer i ankomstbildet.

– UDI står overfor en svært krevende situasjon med utfordringer knyttet til kapasitet og belegg i mottakssystemet i en tid med store migrasjonssvingninger. Vi startet 2016 med et mål om å bygge kraftig opp antall ordinære mottaksplasser, mens vi nå få måneder senere må stoppe denne oppbyggingen grunnet lave ankomster av asylsøkere så langt i år, i tillegg til at prognosen for ankomster sannsynligvis vil bli vesentlig redusert i juni, skriver UDI i sin virksomhetsrapport for de første fire månedene i 2016.

Les også: 95 prosent færre asylsøkere til Norge

UDI taper millioner

Kapasitetsutnyttelsen svinger veldig avhengig av type mottak, ifølge virksomhetsrapporten.

I ordinære mottak for voksne var kapasitetsutnyttelsen per 30. april 86 prosent, mens for enslige mindreårige asylsøkere som ikke har gjennomfort asylintervjuet var utnyttelsen 30. april kun 14 prosent, ifølge UDI.

Samtidig viser virksomhetsrapporten at en plass for enslige mindreårige kostet totalt 114.967 kroner for de første fire månedene i 2016.

UDI: – Dette er riktig

– Det er viktig å være innforstått med at etablering av ny ordinær kapasitet og avvikling av kapasitet er prosesser som krever tid fra beslutning til effektuering, skriver UDI i virksomhetsrapporten etter at ankomsttallene er blitt totalt snudd på hodet i 2016.

I virksomhetsrapporten legger ikke UDI skjul på at de har for mange plasser. UDI omtaler det som utfordrende «å dimensjonere mottakskapasiteten og balansere kapasitetsutnyttelse opp mot å ha en viss overkapasitet før sommeren og høsten».

– Totalt sett går vi inn i sommermånedene med en større overkapasitet enn det vi har gjort tidligere år. Basert på den store usikkerheten som også er reflektert i prognosearbeidet, samt erfaringene fra i fjor, mener vi dette er riktig.

Har avlyst budrunder

Etter at antallet nye asylsøkere har stupt, er behovet for nye asylmottak blitt mindre. Derfor varslet UDI i juni at de vil avlyse noen av de regionale konkurransene for anskaffelse av ordinære mottak.

Likevel, sitter Utlendingsdirektoratet på flere bindende og langsiktige avtaler hvor staten betaler millioner for ubrukt kapasitet.

– Det ble inngått enkelte avtaler etter at ankomstene gikk ned, og det var også etter hvert en del som flyttet fra akuttinnkvartering, skriver UDI i sin virksomhetsrapport for hele 2015 som ABC Nyheter har fått innsyn i.

Med bakgrunn i situasjonen med lave ankomster, har UDI avlyst konkurransene i region Nord, Indre Østland og Sør. Det vil bli tildelt kontrakter på om lag 2.000 plasser fordelt på regionene Øst, Vest og Midt-Norge

Erfaringer fra 2015 fører til forsiktighet

UDIs egenevaluering om hvordan beredskapssituasjonen 2015 ble håndtert, danner nå grunnlaget for håndteringen av en eventuelt ekstraordinær økning i antall asylsøkere. Ankomstfasen med registrering og innkvartering omtales som spesielt kritiske områder. Blant annet ble UDI nødt til å bruke hotellrom hele høsten til innkvarteringssted.

I virksomhetsrapporten fra 2015 omtaler UDI å etablere tilstrekkelig innkvarteringsplasser for alle asylsøkerne som den største oppgaven.

– Vi måtte raskt ta i bruk løsninger som ikke egner seg for innkvartering over lang tid og som er relativt dyre. Det oppsto også store utfordringer når det gjelder transport, logistikk og oversikt over asylsøkerne, skriver UDI i rapporten.

Les også: Mener UDI driver «ekstrem forskjellsbehandling»

Faktatall om asyltall første halvår 2016

* Totalt 1.678 personer søkte om asyl i Norge fra nyttår og til om med 30. juni.

Dette er en nedgang på 64 prosent fra samme periode i fjor, da tallet var 4.619.

* Av asylsøkerne kom 269 fra Syria, 239 fra Afghanistan, 145 fra Eritrea, 145 fra Irak, 109 fra Somalia og 96 fra Etiopia.

* Antallet asylsøkere falt fra 413 i januar til 277 i februar. I juni var tallet 236.

* I samme periode søkte 163 mindreårige om asyl i Norge. Det var en nedgang på 84 prosent fra samme periode i fjor, da tallet var 1.004. Av de mindreårige asylsøkerne kom 74 fra Afghanistan, 18 fra Etiopia, 14 fra Eritrea, 12 fra Syria, 10 fra Somalia og 9 fra Marokko.

* 69 av de mindreårige asylsøkerne søkte i januar, mens tallet i februar var nede i 18. I juni var tallet 28.

Kilde: UDI (NTB)

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus