Droppet cyberøvelse som avdekket svikt i beredskapen

Justisdepartementet får kritikk: – De som har nøkkelroller under en krise må delta i øvelser

<p>FÅR KRITIKK : Justis- og beredskapsdepartementet har en nøkkelrolle i nasjonal kriseledelse, men involverte seg ikke i den første nasjonale cyberøvelsen på åtte år, der et høyst realistisk scenario ble spilt. – Nasjonal sikkerhetsmyndighet deltok begge dager på øvelsen, og var en sentral støttespiller gjennom hele planleggingsarbeidet, forklarer statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) (bildet). Men NSM er blant dem poengterte at de savnet JD, ifølge evalueringsrapporten som viser at beredskapen sviktet.</p>
FÅR KRITIKK : Justis- og beredskapsdepartementet har en nøkkelrolle i nasjonal kriseledelse, men involverte seg ikke i den første nasjonale cyberøvelsen på åtte år, der et høyst realistisk scenario ble spilt. – Nasjonal sikkerhetsmyndighet deltok begge dager på øvelsen, og var en sentral støttespiller gjennom hele planleggingsarbeidet, forklarer statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) (bildet). Men NSM er blant dem poengterte at de savnet JD, ifølge evalueringsrapporten som viser at beredskapen sviktet. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Marsjordre om å øve og lære fra 22. julikommisjonen til tross: Justisdepartementet prioriterte ikke den nasjonale cyberøvelsen som slo ut strømforsyning og all elektronisk kommunikasjon. Nå får de kritikk.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringens krisestøtteenhet (KSE)

* En stab som skal støtte regjeringen og Regjeringens kriseråd i krisehåndtering i fredstid. KSE er faglig og administrativt underlagt Rednings- og beredskapsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

* KSE bistår med kapasiteter i form av infrastruktur, teknologi, lokaler og personell. KSE har ansvar for egnede krisehåndteringslokaler i Regjeringskvartalet som er tilrettelagt med nødvendig teknisk infrastruktur som tele-, data-, sambands- og informasjonssystemer.

* Under en krise kan KSE bidra med kompetanse i form av rådgivning og faglig bistand for samordning og sentral krisehåndtering. Dette omfatter støtte til analyser, utarbeidelse av overordnede situasjonsrapporter og etablering av felles situasjonsforståelse, som grunnlag for strategiske beslutninger.

* En intern rapport utarbeidet av KSE etter terroranslaget 22. juli 2011 viste at apparatet for krisehåndtering sviktet på flere områder.

* I 22. julikommisjonens rapport står det at «evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten»:

– Det er en påminnelse om at erkjennelse ikke er å forstå, det er å handle. Man kan ikke vise til at det bare er en øvelse, det er ikke godt nok. Det kan være det reelle som skjer neste gang, sier avdelingsdirektør Einar Lunde i Nkom.

– Man kan ikke vise til at det bare er en øvelse, det er ikke godt nok. Det kan være det reelle som skjer neste gang. Det er det som ligger mellom øvelsene, som er det viktigste, sier avdelingsdirektør Einar Lunde i Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til ABC Nyheter.

Et cyberangrep anses som den største reelle trusselen mot Norge. Slås ekom og kraft ut, vil det ramme så å si alt av samfunnets funksjoner.

ABC Nyheter skrev tirsdag om de store svakhetene i beredskapen som ble avdekket under NCEK15. Mye sviktet under øvelsen.

Men Justis- og beredskapsdepartementet, som er ansvarlig for Krisestøtteenheten (KSE) i regjeringen, deltok ikke på NCEK15.

Det får de kritikk fra både Samferdselsdepartementet (SD) og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) for. Det fremgår av en fersk evalueringsrapport fra cyberangrepet.

BAKGRUNN: Beredskapen sviktet under cyberangrep

– Må delta i øvelser

I rapporten står det:

* De som har nøkkelroller under en krise selv må delta i øvelser. Realismen i møtene i SDs kriseråd ble ikke god nok når JD ikke var med, og man fikk ikke øvd nok på samordning.

* I det aktuelle scenariet ville det vært naturlig at Forsvarsdepartementet (FD) og JD med underliggende myndigheter deltok aktivt i øvelsen.

* NSM poengterer at deltakelse fra JD var savnet for at myndighetsforumet skulle øves realistisk.

– Det var dumt for øvelsen, sier Einar Lunde i Nkom, som var ansvarlig for NCEK15.

SE SVAKHETENE SOM BLE AVDEKKET I CYBERØVELSEN NEDERST I SAKEN

Øvelsen ble avholdt i desember i fjor. Både kraftforsyningen og ekom ble slått ut etter at den fiktive staten Slavistad utførte et rettet cyberangrep på sentral norsk infrastuktur – der blant annet Telenor gikk ned for telling.

I evalueringsrapporten, som ABC Nyheter har fått tilgang på, står det:

«Alle deltakere i øvelsen har et samfunnsansvar. Sett i lyset av konklusjonene fra 22. juli-kommisjonen, der en observasjon var at «evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten», må nødvendig ledelsesforankring og involvering være obligatorisk for fremtidige øvelser av dette formatet.»

– Samme problem 22. juli

MÅ FORVENTE ANGREP: – Private aktører er ikke underlagt sikkerhetsloven. Dette ikke særnorsk, men mer og mer kritisk infrastruktur er på private hender. Først nå er det begynt å sige inn hos myndigheter, sier Einar Lunde, avdelingsdirektør i Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. Foto: Nkom
MÅ FORVENTE ANGREP: – Private aktører er ikke underlagt sikkerhetsloven. Dette ikke særnorsk, men mer og mer kritisk infrastruktur er på private hender. Først nå er det begynt å sige inn hos myndigheter, sier Einar Lunde, avdelingsdirektør i Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. Foto: Nkom

– Det er en påminnelse om at erkjennelse ikke er å forstå, det er å handle. Man kan ikke vise til at det bare er en øvelse, det er ikke godt nok. Det kan være det reelle som skjer neste gang. Det er det som ligger mellom øvelsene, som er det viktigste, sier Einar Lunde i Nkom.

Øvelsen avdekket at informasjonen fra toppen og ned sviktet. En årsak er at private aktører – som kontrollerer kritisk infrastruktur – ikke er underlagt sikkerhetsloven og kan gis gradert informasjon. Det samme skjedde under terrorangrepene 22. juli:

«Ikke minst fikk den brede deltakelsen som konsekvens at ikke alle saker kunne tas opp i kriserådet, selv om de hørte naturlig hjemme der, fordi de omfattet gradert informasjon som bare et fåtall av deltakerne var sikkerhetsklarert til å kunne få kjennskap til», står det i 22. julikommisjonens rapport.

Men dette ble igjen et problem:

SÅRBARE: - Svikter Telenors kjernenett, får det alvorlige konsekvenser for de aller fleste samfunnsområder i Norge, var en av konsekvensene Olav Lysne (til venstre) i Sårbarhetsutvalget gjorde justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) oppmerksom på tre dager før den store cyberøvelsen JD ikke prioriterte. Der var nettopp dette et scenario. Foto: JD
SÅRBARE: - Svikter Telenors kjernenett, får det alvorlige konsekvenser for de aller fleste samfunnsområder i Norge, var en av konsekvensene Olav Lysne (til venstre) i Sårbarhetsutvalget gjorde justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) oppmerksom på tre dager før den store cyberøvelsen JD ikke prioriterte. Der var nettopp dette et scenario. Foto: JD

– Private aktører er ikke underlagt sikkerhetsloven. Dette ikke særnorsk, men mer og mer kritisk infrastruktur er på private hender. Først nå er det begynt å sige inn hos myndigheter. Vi må forholde oss til private aktører. I cyberdomenet går alt veldig fort. Du må håndter situasjonen der og da, sier Einar Lunde.

Les også: Frykter russisk hybridkrig mot Norge

Ny øvelse til høsten

Justis- og beredskapsdepartemerntet har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å arrangere en stor nasjonal IKT-øvelse senere i høst, SNØ15. Den skal sette Norge bedre i stand til å håndtere et større IKT-angrep som rammer på tvers av sektorer, og ha fokus på konkret håndtering av konsekvenser som følge av angrep.

Ifølge oppdragsbrevet fra JD til DSB skal SNØ15 bygge på erfaringene fra Nkom-øvelsen.

Einar Lunde sier:

– Det er en skuffelse om vi på IKT16-øvelsen ikke har forbedret læringspunktene.

JD kjente ikke til evalueringsrapporten

ABC Nyheter har sendt kritikken reist av både Samferdselsdepartementet og

KRITISERER: – Realismen i møtene i SDs kriseråd ble ikke god nok når Justisdepartementet ikke var med, og man fikk ikke øvd nok på samordning, skrev Einar Solvik Olsens (til høyre) (Frp) samferdselsdepartement. Her fra VIP-delen av øvelsen. Foto: Nkom
KRITISERER: – Realismen i møtene i SDs kriseråd ble ikke god nok når Justisdepartementet ikke var med, og man fikk ikke øvd nok på samordning, skrev Einar Solvik Olsens (til høyre) (Frp) samferdselsdepartement. Her fra VIP-delen av øvelsen. Foto: Nkom

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet til Justis- og beredskapsdepartementet. De var ikke kjent med rapporten, og trengte flere dager på å sette seg inn i den.

På spørsmål om hvorfor ikke JD - som har en nøkkelrolle i nasjonal kriseledelse – involverte seg i en to dagers øvelse der et høyst realistisk scenario for et cyberangrep ble øvd på – forklarer statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) i en epost at Krisestøtteenheten deltok som observatør.

– Nasjonal sikkerhetsmyndighet deltok begge dager på øvelsen, og var en sentral støttespiller gjennom hele planleggingsarbeidet. Videre var Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med i planleggingen og gjennomføringen for å ta med erfaringer fra denne øvelsen inn i planleggingen av nasjonal IKT-øvelse 2016, skriver han.

NSM poengterer altså at JD var savnet i rapporten.

– Deltar neste gang

Videre skriver Hagesæter:

– Det er viktig å understreke at øvelsen var spesielt tilrettelagt for de som har ansvaret for den kritiske infrastrukturen innen ekom- og kraftsektoren. Kontakt med de andre enhetene i justissektoren (Politiets sikkerhetstjeneste, lokalt politi osv.) var naturlig med i det scenariet som ble spilt. Dette ble også simulert under øvelsen og loggført tidlig i spillet, og deretter flere ganger underveis etter hvert som bildet ble enda mer alvorlig, skriver Hagesæter.

Han visere videre til at det til høsten skal gjennomføres en ny nasjonal IKT-øvelse for første gang.

– Hensikten med øvelsen er å sette Norge i bedre stand til å håndtere et større IKT-angrep som rammer på tvers av sektorer. JD deltar i planleggingen og gjennomføringen av øvelsen. Som del av øvelsen har JD også igangsatt et arbeid for å utarbeide et nasjonalt rammeverk for digital hendelseshåndtering. Formålet er blant annet å avklare og tydeliggjøre innsatsen mellom relevante aktører ved digital hendelseshåndtering.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
07:23 Kraftig skogbrann stenger flere hundre skoler i Australia07:20 Sveriges landslagskeeper: – Denne sjansen roter vi ikke bort07:18 Nedgang i antall sauebønder07:17 Kokevarsel på Askøy i Hordaland07:11 Arbeidstilsynet: Torp-selskap har brutt flere lover07:01 Kraftig rakettskyting fra Gaza mot Israel06:44 Tønseths offensive beskjed: – Jeg satser på løping når langrennskarrieren er over06:34 Melodi Grand Prix-finalen skal holdes i Trondheim06:18 Dette skjer i dag06:18 Norsk professor advarer om amerikansk studie på paracetbruk hos gravide06:00 Besteforeldre bruker «sjokkerende mye» på julegaver, mener forbrukerøkonom05:45 Elever streiker for streikerett05:43 Morales på vei til Mexico etter å ha fått asyl05:35 Dette skjedde i natt05:35 Ny vurdering kan få Nav-skandalen til å vokse05:33 Nikki Haley sier Det hvite hus-topper ba henne om å undergrave Trump05:30 Millioner trues av flom og tørke i Afrika05:03 Leder for milits drept i israelsk luftangrep04:51 Raheem Sterling går glipp av Euro 2020-kvalifiseringen på Wembley04:38 USA fordømmer volden i Hongkong03:55 Malis regjering: Flere terrorister drept i offensiv03:20 Jimmy Carter innlagt på sykehus etter nye fall03:19 Bønder har mange innspill før gransking av Mattilsynet03:10 Politiet etterlyser vitne etter dødsulykke i Nannestad02:05 Væpnede styrker settes inn mot demonstranter i Bolivia23:55 Karmsund bru åpnet igjen etter kjedekollisjon22:23 Morales får asyl i Mexico22:22 Solskjær-elev fikk den svenske «Guldbollen»22:16 Merkur synlig i over fem timer under passering foran sola21:19 EU prioriterer norske kabler i 300 milliarders-pott20:09 Gutt såret i ny skyteepisode i Malmö19:34 Erna Solberg støtter homoterapi-utredning19:20 Boeings 737 MAX-fly trolig på vingene igjen etter nyttår18:50 Bønder fortviler over melkekutt: – Skjærer en brei reim av ryggen vår18:45 Forsker: – Det finnes ikke privatliv på internettet18:25 Snøen skaper fortsatt problemer i trafikken18:06 En «genetisk viktig» ulv i Engerdal skal flyttes og merkes17:57 Ti-åring faller stygt – nå saksøker moren lekeparken16:53 Fyrer løs mot Ap-topp: – Mobbing av landets bilister16:27 Litauens president har signert loven som kan bane vei for Berg-utveksling16:09 Kampfiksing i Sverige: 19 kamper sannsynligvis avgjort med juks16:07 Isbreer fortsetter å krympe15:17 To fengslet etter brann i Musikkens hus i Farsund15:17 Lacazette forsvarer hardt presset Arsenal-trener14:55 Våpen som skulle vært destruert av Forsvaret, er funnet hos kriminelle14:44 Minst 80 graver på kirkegård i Bergen utsatt for hærverk14:40 Kandidatturneringen i sjakk bekreftet til Jekaterinburg14:36 Ap kutter støtte til dyre elbiler, pensjonssparing og helseforsikring14:15 Brexitpartiet trekker kandidater til valget14:14 Xhaka vil kjempe om plassen i Arsenal14:13 Internt «kuppforsøk» mot Trump mislyktes: – Ekstremt farlig13:50 Chile skal få ny grunnlov13:18 163 studenter tapte mot staten i retten13:12 Danmark starter kontroll av reisende fra Sverige12:34 Klopp og Guardiola: – Tittelkampen er ikke avgjort12:27 Gambia ber FN-domstol reise sak mot Myanmar12:27 Warholm med i kamp om prestisjetung utmerkelse12:12 Brexit vil gi russerne større innflytelse i Europa12:00 Regjeringen står fast på at Y-blokka skal rives11:44 Over 100.000 har vært ruset bak rattet det siste året11:43 Kaotisk i Hongkong, mann påtent av demonstranter11:32 Politiets teori: Kamp om narkomarked årsak til Malmö-drap11:21 RBK-tilhenger bøtelagt med 15.000 kroner11:13 Regjeringen om ABC Nyheters elbil-undersøkelse: – Dette må vi løse10:45 Rasende Ronaldo forlot stadion før kampslutt10:32 19-åring nekter straffskyld for Varhaug-drapet10:31 Lagerbäck tilfreds med spillernes klubbstatus09:53 UD: Ingen nordmenn blant IS-krigerne som deporteres fra Tyrkia09:47 Forskere fant ukjent korallrev ved Stord09:47 Mann omkom i trafikkulykke i Rogaland09:35 Ruud snuser på karrierebeste09:19 Rapport: Pressestøtte til lokalaviser har ikke ønsket effekt09:16 180 ansatte i Luftfartstilsynet kan ikke gå på do09:13 Wenger tror Liverpool vinner Premier League09:13 Alexander Sørloth til sykehus med hodeskade08:49 Økte strømpriser dro prisveksten opp08:11 Ventetiden øker for norske pasienter07:57 Passasjerbuss har veltet i Akershus07:36 Seattle Sounders tok sin andre MLS-tittel07:36 Ventetiden øker for norske pasienter07:34 Far ble avslørt av datteren07:28 Kraftig nedgang i rypefangsten på Statskogs jaktområder07:23 Demonstrant skutt i Hongkong – tilstanden kritisk07:11 Stor politisk usikkerhet i Bolivia07:05 Underkjølt regn og isglatte veier i vente på Østlandet07:00 TV- og radiokanalene mistet over 200 millioner reklamekroner i fjor06:44 Svindals råd til de yngste talentene: – Vær tålmodig06:15 Nyvalg endte med et enda mer splittet Spania05:58 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:30 Nå skal trygdeskandalen flombelyses05:27 Demonstranter skal ha tatt over Venezuelas ambassade i Bolivia05:08 Latinamerikanske presidenter fordømmer «statskupp» i Bolivia04:57 Person til sykehus etter brann i Asker04:54 Trondheims-politiet slår alarm om normalisering av narkotika04:17 Rapport: Få tiltak får unge lovbrytere på rett spor04:14 Neil Young vil bli amerikansk statsborger03:29 Delstat i Australia erklærer unntakstilstand etter katastrofebrann03:20 Tre nye demonstranter drept i Irak03:05 Sparebank lot kunde betale ned boliglån med kontanter i fem måneder
Siste nytt
07:23VerdenKraftig skogbrann stenger flere hundre skoler i Australia07:20SportSveriges landslagskeeper: – Denne sjansen roter vi ikke bort07:18NorgeNedgang i antall sauebønder07:17NorgeKokevarsel på Askøy i Hordaland07:11NorgeArbeidstilsynet: Torp-selskap har brutt flere lover07:01VerdenKraftig rakettskyting fra Gaza mot Israel06:44SportTønseths offensive beskjed: – Jeg satser på løping når langrennskarrieren er over06:34NorgeMelodi Grand Prix-finalen skal holdes i Trondheim06:18NorgeDette skjer i dag06:18Helse og livsstilNorsk professor advarer om amerikansk studie på paracetbruk hos gravide06:00PengerBesteforeldre bruker «sjokkerende mye» på julegaver, mener forbrukerøkonom05:45VerdenElever streiker for streikerett05:43VerdenMorales på vei til Mexico etter å ha fått asyl05:35NorgeDette skjedde i natt05:35PengerNy vurdering kan få Nav-skandalen til å vokse05:33VerdenNikki Haley sier Det hvite hus-topper ba henne om å undergrave Trump05:30VerdenMillioner trues av flom og tørke i Afrika05:03VerdenLeder for milits drept i israelsk luftangrep04:51SportRaheem Sterling går glipp av Euro 2020-kvalifiseringen på Wembley04:38VerdenUSA fordømmer volden i Hongkong03:55VerdenMalis regjering: Flere terrorister drept i offensiv03:20VerdenJimmy Carter innlagt på sykehus etter nye fall03:19PengerBønder har mange innspill før gransking av Mattilsynet03:10NorgePolitiet etterlyser vitne etter dødsulykke i Nannestad02:05VerdenVæpnede styrker settes inn mot demonstranter i Bolivia23:55NorgeKarmsund bru åpnet igjen etter kjedekollisjon22:23VerdenMorales får asyl i Mexico22:22SportSolskjær-elev fikk den svenske «Guldbollen»22:16VerdenMerkur synlig i over fem timer under passering foran sola21:19PengerEU prioriterer norske kabler i 300 milliarders-pott20:09VerdenGutt såret i ny skyteepisode i Malmö19:34NorgeErna Solberg støtter homoterapi-utredning19:20PengerBoeings 737 MAX-fly trolig på vingene igjen etter nyttår18:50NæringslivBønder fortviler over melkekutt: – Skjærer en brei reim av ryggen vår18:45NorgeForsker: – Det finnes ikke privatliv på internettet18:25NorgeSnøen skaper fortsatt problemer i trafikken18:06NorgeEn «genetisk viktig» ulv i Engerdal skal flyttes og merkes17:57VerdenTi-åring faller stygt – nå saksøker moren lekeparken16:53MotorFyrer løs mot Ap-topp: – Mobbing av landets bilister16:27VerdenLitauens president har signert loven som kan bane vei for Berg-utveksling16:09SportKampfiksing i Sverige: 19 kamper sannsynligvis avgjort med juks16:07NorgeIsbreer fortsetter å krympe15:17NorgeTo fengslet etter brann i Musikkens hus i Farsund15:17SportLacazette forsvarer hardt presset Arsenal-trener14:55NorgeVåpen som skulle vært destruert av Forsvaret, er funnet hos kriminelle14:44NorgeMinst 80 graver på kirkegård i Bergen utsatt for hærverk14:40SportKandidatturneringen i sjakk bekreftet til Jekaterinburg14:36PolitikkAp kutter støtte til dyre elbiler, pensjonssparing og helseforsikring14:15PolitikkBrexitpartiet trekker kandidater til valget14:14SportXhaka vil kjempe om plassen i Arsenal14:13PolitikkInternt «kuppforsøk» mot Trump mislyktes: – Ekstremt farlig13:50PolitikkChile skal få ny grunnlov13:18Norge163 studenter tapte mot staten i retten13:12VerdenDanmark starter kontroll av reisende fra Sverige12:34SportKlopp og Guardiola: – Tittelkampen er ikke avgjort12:27VerdenGambia ber FN-domstol reise sak mot Myanmar12:27SportWarholm med i kamp om prestisjetung utmerkelse12:12StemmerBrexit vil gi russerne større innflytelse i Europa12:00KulturRegjeringen står fast på at Y-blokka skal rives11:44MotorOver 100.000 har vært ruset bak rattet det siste året11:43VerdenKaotisk i Hongkong, mann påtent av demonstranter11:32VerdenPolitiets teori: Kamp om narkomarked årsak til Malmö-drap11:21SportRBK-tilhenger bøtelagt med 15.000 kroner11:13MotorRegjeringen om ABC Nyheters elbil-undersøkelse: – Dette må vi løse10:45SportRasende Ronaldo forlot stadion før kampslutt10:32Norge19-åring nekter straffskyld for Varhaug-drapet10:31SportLagerbäck tilfreds med spillernes klubbstatus09:53VerdenUD: Ingen nordmenn blant IS-krigerne som deporteres fra Tyrkia09:47NorgeForskere fant ukjent korallrev ved Stord09:47NorgeMann omkom i trafikkulykke i Rogaland09:35SportRuud snuser på karrierebeste09:19KulturRapport: Pressestøtte til lokalaviser har ikke ønsket effekt09:16Norge180 ansatte i Luftfartstilsynet kan ikke gå på do09:13SportWenger tror Liverpool vinner Premier League09:13SportAlexander Sørloth til sykehus med hodeskade08:49PengerØkte strømpriser dro prisveksten opp08:11Helse og livsstilVentetiden øker for norske pasienter07:57NorgePassasjerbuss har veltet i Akershus07:36SportSeattle Sounders tok sin andre MLS-tittel07:36NorgeVentetiden øker for norske pasienter07:34NorgeFar ble avslørt av datteren07:28NorgeKraftig nedgang i rypefangsten på Statskogs jaktområder07:23VerdenDemonstrant skutt i Hongkong – tilstanden kritisk07:11PolitikkStor politisk usikkerhet i Bolivia07:05NorgeUnderkjølt regn og isglatte veier i vente på Østlandet07:00KulturTV- og radiokanalene mistet over 200 millioner reklamekroner i fjor06:44SportSvindals råd til de yngste talentene: – Vær tålmodig06:15PolitikkNyvalg endte med et enda mer splittet Spania05:58NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:30PengerNå skal trygdeskandalen flombelyses05:27VerdenDemonstranter skal ha tatt over Venezuelas ambassade i Bolivia05:08VerdenLatinamerikanske presidenter fordømmer «statskupp» i Bolivia04:57NorgePerson til sykehus etter brann i Asker04:54NorgeTrondheims-politiet slår alarm om normalisering av narkotika04:17NorgeRapport: Få tiltak får unge lovbrytere på rett spor04:14KulturNeil Young vil bli amerikansk statsborger03:29VerdenDelstat i Australia erklærer unntakstilstand etter katastrofebrann03:20VerdenTre nye demonstranter drept i Irak03:05PengerSparebank lot kunde betale ned boliglån med kontanter i fem måneder
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus