Hevdet at norsk finansnæring kan bli utestengt fra EU:

Finansminister Siv Jensen feilinformerte Stortinget i EØS-strid

Siv Jensen sa to ganger til Stortinget at norske finansinstitusjoner vil bli utestengt fra sitt «suverent viktigste marked», EU, dersom Norge ikke knytter seg til EUs finanstilsynsordninger.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slik er EUs finanstilsyn:

Den internasjonale finanskrisen i 2008 ledet til mer omfattende regulering av og tilsyn med finanssektoren i Europa og USA.

For å styrke arbeidet i EU med makrotilsyn, finansiell stabilitet og et velfungerende finansmarked, vedtok Rådet og Europaparlamentet i november 2010 fire for­ordninger som etablerte et nytt europeisk finanstilsynssystem.

Det nye europeiske finanstilsynssystemet består av de nasjonale finanstilsynene og

  • Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA)
  • Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA),
  • Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA)
  • Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB).

Stortingsflertallet går inn for å legge Norge under disses regime.

For ikke å bryte Grunnlovens forbud mot å avgi suverenitet til organer Norge ikke er medlem av, er det avtalt med EU å gi EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen den myndigheten over EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein, som EUs organer har over EU-landenes finansmarkeder.

Det er forutsatt at ESA skal kopiere alle beslutninger fra EU. Formelt beholdes en mulighet til å avvike, slik EØS-avtalen formelt har en bestemmelse om mulig veto.

Les regjeringens proposisjon om deltakelse i EUs finanstilsynssystem.

Nå får ABC Nyheter bekreftet av statssekretær Tore Vamraak (H) i Finansdepartementet at det selvsagt ikke er slik at norske banker, forsikringsselskaper og andre finansaktører vil bli utestengt fra Sverige, Danmark og andre EU-land dersom Norge ikke slutter seg til EUs finanstilsynsordninger.

Det viser seg at Finansdepartementet heller ikke kan dokumentere at EU-markedet er så viktig for norske finansaktører som statsråden fortalte Stortinget.

Begge deler var likevel med i budskapet fra statsråden i Stortingets muntlige spørretime 25. mai.

– Kunne norske aktører likevel operert på EU-markedet selv om Stortinget ikke vedtar det foreliggende forslaget, Tore Vamraak?

– De kunne, men på dårligere betingelser, på tredjelands betingelser, svarer han.

– Hva ville vært dårligere?

– De ville få noen pålegg fra vertslandenes myndigheter og måtte gå gjennom en betydelig større papirmølle. Nå er det adskillig mindre byråkrati ved å etablere seg i EU-land, sier han.

Mer byråkrati for norske finansinstitusjoner er dermed en av grunnene til det regjeringen mener er så stor suverenitetsavståelse, at saken må behandles etter Grunnlovens §115.

IKKE HELT som finansminister Siv Jensen (Frp) sa til Stortinget: Statssekretær Tore Vamraak (H) avklarer. Foto: Rune Kongsro / Finansdepartementet
IKKE HELT som finansminister Siv Jensen (Frp) sa til Stortinget: Statssekretær Tore Vamraak (H) avklarer. Foto: Rune Kongsro / Finansdepartementet

Tidligere i dag kom det også fram at Stortinget feilaktig har blitt informert om at Norge må fatte en avgjørelse før sommeren av hensyn til våre EØS-partnere.

Les: Mens Stortinget hastebehandler EØS-finanstilsyn, har Alltinget tatt ferie

– Alvorlig at Stortinget får feilinformasjon

Statssekretærens avklaring er stikk i strid med det finansminister Siv Jensen sa på spørsmål fra Irene Johansen (Ap), i en sak som også ifølge Sp, SV og KrF innebærer en alvorlig avtåelse av norsk suverenitet:

«Jeg mener at den løsningen vi har kommet frem til, sikrer våre interesser, sikrer god kontroll med våre finansinstitusjoner og sikrer at våre finansinstitusjoner får adgang til sitt suverent viktigste marked. Det er et marked vi ville vært stengt ute fra hvis vi ikke hadde funnet en løsning.» (ABC Nyheters utheving).

Deretter fulgte Frp-lederen opp et kritisk spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) med å gjenta at norske finansinstitusjoner «... ville blitt stengt ute av hvis vi ikke klarte å finne denne mekanismen.»

– Dette er feilinformasjon til Stortinget, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

– En statsråd har ansvar for ikke å si ting som er uriktig. Klarer hun ikke å svare, får hun heller si at hun vil informere Stortinget på en egnet måte, i stedet for bare å svare på sviktende grunnlag, sier Vedum.

Striden dreier seg om regjeringens forslag om å overføre myndigheten over det norsk Finanstilsynet fra Norge til EFTAs overvåkingsorgan ESA, som skal kopiere EU-finanstilsynsorganenes beslutninger.

Vedum har sammen med partifellene Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad fremmet forslag om at Stortinget skal få en uavhengig juridisk utredning før en avgjørelse tas.

Stortinget avgjør fredag 10. juni om de folkevalgte ønsker å beslutte med eller uten en slik vurdering.

Les også: Én mann i ESA skal regjere over finanstilsynene i Norge, Island og Liechtenstein

Kan ikke anslå norske finanstall i EU

25. mai sa Siv Jensen også til Stortinget at EU-markedet er norsk finansnærings «suverent viktigste marked». Det har Finansdepartementet ingen dokumentasjon på - snarere tvert i mot:

I et skriftlig svar til Heidi Greni (Sp) opplyste finansministeren at bare 1,6 prosent av norske bankers forvaltningskapital befinner seg i utlandet. Omvendt har banker fra EU-land en fjerdedel av det norske markedet for lån og innskudd.

Dette oppsiktsvekkende misforholdet mellom hva Siv Jensen sa i Stortinget og tallenes klare tale, forklarer statssekretær Vamraak med at tallene statsråden oppga i sitt svar til Greni, bare omfattet bankene.

– At EU-markedet er norsk banknærings viktigste marked, er ment utenom det norske, som selvfølgelig er det viktigste markedet, sier statssekretæren.

– Så dreier finansmarkedet seg også om annet enn banker, som forsikringsselskapene og kapitalforvaltere. Disse næringene har større internasjonal tilstedeværelse, presiserer Vamraak.

– Hvor viktig er EU-markedet for den norske finansnæringa samlet?

– Det er vanskelig å anslå. Spørsmålet dreier seg om omfanget i dag, i fremtiden og antakelser om hva som ville skje i fremtiden ved et nei til regjeringens forslag om tilslutning til EUs finanstilsynsordninger.

Verken bransjeorganisasjonen Finans Norge eller Finanstilsynet har noen oversikt over størrelsen på finansnæringas engasjementer i EU, får ABC Nyheter opplyst hos dem.

Les: Vil gi opp norsk suverenitet over Finanstilsynet av hensyn til 1,6 prosent av norsk bankkapital

Tenkte Siv Jensen å kaste ut EU-bankene?

– Jeg skal være forsiktig med å si hva konsekvensen ville vært hvis vi ikke hadde funnet en løsning, sier Vamraak om finanstilsynssaken, som Stortinget etter flertallets ønske planlegger å banke gjennom 13. juni.

– Men EØS-avtalen gjelder også på finansmarkedet. En løsning på finanstilsynsbyråsaken er en forutsetning for at Norge kan ta del i det indre marked på finansmarkedsområdet, sier han.

– Skulle Stortinget stemme ned løsninga, har ikke Norge noen løsning på denne tilsynsbyråsaken. Da risikerer vi at EU ville suspendere EØS-avtalen på finansmarkedsområdet, sier Vamraak.

Når finansministerens budskap til Stortinget var at norske finansaktører ville bli kastet ut av EU uten en finansavtale i boks, er det også interessant å høre om hun også tenkte seg å kaste ut utenlandske banker og finansinstitusjoner fra Norge.

De er ikke få: Nordea, SEB, Swebank, Handelsbanken, If, Deutsche Bank, Danske Bank, Alpha Group, Tryg og andre.

– Ville Siv Jensens uttalelse også innebære at banker i EU-land ikke lenger ville få adgang til det norske markedet?

– Det er ikke slik at man er stengt fysisk ute fra markedene. Men det blir en såpass høy terskel for å gå inn i et tredjelandsmarked at man kvier seg for å gå inn i det bryderiet det er, svarer Vamraak.

Les også: – Frekt å si at dette ikke handler om å avstå suverenitet!

Tror det går bedre for EU

– Dersom poenget med å ville avvise avtalen er et ønske om å lage et eget regelverk, ville vi skli bort fra EUs regelverk og skape større og større forskjeller. Da ville det blitt vanskeligere og vanskeligere for norske finansinstitusjoner å operere ute, framholder Tore Vamraak.

– Er konklusjonen at norsk finansnæring ikke ville bli utestengt fra EU-markedet dersom Stortinget sier nei til regjeringens forslag, men at du antar den vil få dårligere vilkår?

– Ja, norsk finansnæring ville få dårligere vilkår og en høyere terskel for å etablere seg i EU. Utestenging er et sterkt begrep. Men det kan hende at realitetene blir at norske aktører ikke finner det lønnsomt å bli med sine kunder ut i EU-markedet hvis Stortinget skulle finne på å si nei til løsningen på finanstilsynsbyråsaken.

– Vil ikke EU, som har stor tilstedeværelse av EU-lands banker i Norge, ha minst like stor interesse av å finne en mer pragmatisk løsning i årene framover, enn det dystre scenariet du skisserer?

– Nei, ikke nødvendigvis. Jeg tror ikke at Norge er et veldig attraktivt marked for nykommere å etablere seg i, mens deres banker som allerede er etablert her, er godt tilpasset. Der vil nok interessene være sterkere på norsk side.

Tore Vamraak mener at de store utenlandske aktørene i Norge er så vel etablert her og har tilpasset seg norske regler så godt, at de ikke vil ha problemer med å sette av ressurser for å sette seg inn i ulike regelverk og oppfylle de eventuelle tilleggskravene norske myndigheter ville ha i tilfelle det ikke blir en løsning.

Les også:

– Nå er det bare folket som kan redde selvstyret over finanssektoren vår!

Frp åpner for å oppgi suverenitet på mange nye områder

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
04:45 6.010 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 14704:08 Countrylegenden John Prine er død04:07 Tallet på koronatilfeller doblet i Kina siste døgn03:36 USAs fungerende marineminister går av etter å ha latterliggjort kaptein02:38 Lærere slitne etter tre uker med hjemmeskole02:00 Wuhan-borgerne kastet seg ut av byen etter 11 uker i isolasjon01:39 Støre varsler oppgjør om beredskapen etter virusutbruddet23:14 Utvider påbud om stans i bruk av alle dataverktøy fra Statens vegvesen22:04 Sykehuset Innlandet vedtar millionbot etter at pasient døde i 201821:53 Helsedirektoratet ville oppheve hytteforbudet tidligere21:28 Mann tiltalt for hatefulle ytringer etter å ha kalt samer for «pest»21:10 Nordmenn tar påskehandelen i Sverige tross påfølgende karantenekrav21:09 Dansk bordell fikk bot etter flere politibesøk20:35 Lørenskog-saken: Politiet tror blodspor kan gi svar20:30 Flere maskerte personer med jernstenger pågrepet i Oslo20:28 Kommunene er ikke rustet for oppheving av hytteforbudet, mener ordfører i Bykle20:12 Ekspertgruppe mener coronaviruset kan skade norsk økonomi i flere år framover19:57 Dødstallet i Frankrike har passert 10.00019:38 Sissel Kyrkjebø om da hun var 20 år: Forelsket og lykkelig19:25 Kontroll på brann i Ålesund sentrum19:23 Norske Syden-favoritter kan bli de første til å åpne19:16 Kinas «feirer» corona-seieren – gjenåpner dyremarkeder19:09 Oslo nærmer seg smittetoppen, mener Folkehelseinstituttet19:02 Solskjær forsvarer spillerne: – Enkle målskiver18:57 Nytt coronadødsfall i Stavanger18:44 Mann i 20-årene fløyet til sykehus etter trafikkulykke i Steinkjer17:24 Flere koronadødsfall i New York City enn etter 11. september-angrepet17:14 Mann fikk justert smittebot på 40.000 kroner17:11 Trumps pressetalskvinne slutter16:56 Har vært skilt i 17 år – nå er de isolert sammen16:22 Politiet har identifisert død kvinne i Trondheim16:07 Hytteforbudet oppheves15:12 Kultur- og idrettsarrangementer forbys til 15. juni15:10 Johannes Høsflot Klæbo vil tilbake på sprintlandslaget – må vente på svaret fra skiforbundet14:49 Vi er alle forvist – men ett sted kan vi møtes14:10 Mot delvis åpning av skoler og barnehager senere i april13:47 Fagdirektør i FHI mener coronagrepet må løsnes13:17 Person funnet død i fjæra i Trondheim13:14 Israel slår tilbake mot corona-påstander12:09 New Zealands helseminister sier han er en idiot12:01 Schmeichel bønnfaller Manchester United om å holde fast ved Solskjær11:58 Oslo tingrett sier nei til kravet om å utsette rivingen av Y-blokka11:19 Erna Solberg informerer om videre coronatiltak tirsdag ettermiddag10:15 Medlem av Kennedy-familien funnet omkommet08:42 Enige om krisepakke på 50 milliarder uten utbytteforbud08:29 Riise til TV 2: – Trond Fredriksen ødela motivasjonen min som fotballspiller07:57 Overvekt av svarte blant de coronadøde i USA07:39 Flytting av Paralympics endrer ikke på Skarsteins planer: – Tokyo er fortsatt det store målet07:05 Her ble norske motstandsmenn satt i britisk bur06:58 Far dømt til å betale datter 3,4 millioner etter overgrep06:25 Her er Hareides kriseprosjekter på vei og bane06:15 50 år siden det tok offisielt slutt for Beatles – nå trøster «Let It Be» på nytt i coronatiden06:00 Dette skjer i dag05:37 Dette skjedde i natt05:30 Gigantisk massegrav funnet i Rwanda04:53 Virusutbruddet stanset bøssebærere -fasteaksjon blir digital04:45 5.863 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 10503:57 Trump og Biden begravde stridsøksa i telefonsamtale03:23 Kardinal George Pell frifunnet for seksuelle overgrep03:08 Siktede etter storsvindel utleveres ikke på grunn av virusutbruddet02:08 30.000 sykehusavtaler avlyst eller utsatt i Helse Bergen01:38 Mann drept av hai i Australia01:11 Nominasjonsvalget i Wisconsin blir likevel gjennomført00:40 Johnsons sykehusinnleggelse endrer ikke Trumps atferd00:28 Trump ber for sin venn Boris Johnson23:57 Stoltenberg ønsker Johnson god bedring23:50 Valguro i Guyana får Norge til å fryse 400 millioner til regnskogen23:36 Trump og Biden i telefonsamtale om koronautbruddet22:47 Park kan bli omgjort til gravplass i New York21:27 Elton John lanserer corona-fond for hiv-positive21:19 Boris Johnson får intensivbehandling for covid-1921:10 Hvor lenge skal vi holde på sånn? Når skal vi tilbake til normalen?20:46 Roskilde-festivalen avlyses20:26 Stor snøskredfare i Nord-Norge fra onsdag20:19 Danske barn tilbake i barnehager og på skolen etter påske20:11 Oslo kommune vil overvåke hvor folk er i påsken19:59 – Pandemien er en påminnelse om at jøder vil bli beskyldt når en får epidemier19:52 Togselskapet Go-Ahead må permittere ansatte19:30 Bond-skuespiller Honor Blackman er død19:24 Ble verdens rikeste barnestjerne – så forsvant han fra rampelyset18:22 Henter smittevernutstyr fra hemmelige nødlagre fra krigen18:04 Nekter å komme Raymond Johansen i møte: – Jeg er sterk tilhenger av søndagfri16:49 Ja, noen følger ikke reglene – men jeg ser et Norge i dugnad16:37 Pep Guardiolas mor døde av coronaviruset16:28 FHI: Tror det er drøyt 14.000 coronasmittede i Norge16:14 Høie: – Coronaepidemien er under kontroll16:08 Roy Steffensen (Frp) friskmeldt for corona og søker gjenvalg til Stortinget15:57 Norwegian har sendt oppsigelsesvarsel til alt kabinpersonale i Sverige15:48 Hadde hjerner som aper, men barndom som mennesker14:39 76 nye dødsfall i Sverige – 477 totalt14:18 Overlege frykter lemping på coronatiltak14:15 Slik vil forskerne finne ut om de norske corona-tiltakene virker13:59 The Athletic: Fifa vil forlenge sesongen på ubestemt tid13:42 MDG-Bastholm roser Solbergs corona-ledelse – men med et stikk13:31 Frykter konkurser – festivalene ber Oslo om forbud nå13:19 Ecuador legger coronadøde i pappesker11:58 Nesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus står tomme11:22 Norge inngår milliardavtale med humanitære organisasjoner10:34 Ropstad: Ikke sannsynlig at staten vil kompensere tap av gaveinntekter09:47 Helikopterulykke i Sandnes
Siste nytt
04:45Norge6.010 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 14704:08VerdenCountrylegenden John Prine er død04:07VerdenTallet på koronatilfeller doblet i Kina siste døgn03:36VerdenUSAs fungerende marineminister går av etter å ha latterliggjort kaptein02:38NorgeLærere slitne etter tre uker med hjemmeskole02:00VerdenWuhan-borgerne kastet seg ut av byen etter 11 uker i isolasjon01:39NorgeStøre varsler oppgjør om beredskapen etter virusutbruddet23:14NorgeUtvider påbud om stans i bruk av alle dataverktøy fra Statens vegvesen22:04NorgeSykehuset Innlandet vedtar millionbot etter at pasient døde i 201821:53NorgeHelsedirektoratet ville oppheve hytteforbudet tidligere21:28NorgeMann tiltalt for hatefulle ytringer etter å ha kalt samer for «pest»21:10NorgeNordmenn tar påskehandelen i Sverige tross påfølgende karantenekrav21:09VerdenDansk bordell fikk bot etter flere politibesøk20:35NorgeLørenskog-saken: Politiet tror blodspor kan gi svar20:30NorgeFlere maskerte personer med jernstenger pågrepet i Oslo20:28NorgeKommunene er ikke rustet for oppheving av hytteforbudet, mener ordfører i Bykle20:12PengerEkspertgruppe mener coronaviruset kan skade norsk økonomi i flere år framover19:57VerdenDødstallet i Frankrike har passert 10.00019:38KulturSissel Kyrkjebø om da hun var 20 år: Forelsket og lykkelig19:25NorgeKontroll på brann i Ålesund sentrum19:23ReiseNorske Syden-favoritter kan bli de første til å åpne19:16VerdenKinas «feirer» corona-seieren – gjenåpner dyremarkeder19:09NorgeOslo nærmer seg smittetoppen, mener Folkehelseinstituttet19:02SportSolskjær forsvarer spillerne: – Enkle målskiver18:57NorgeNytt coronadødsfall i Stavanger18:44NorgeMann i 20-årene fløyet til sykehus etter trafikkulykke i Steinkjer17:24VerdenFlere koronadødsfall i New York City enn etter 11. september-angrepet17:14NorgeMann fikk justert smittebot på 40.000 kroner17:11VerdenTrumps pressetalskvinne slutter16:56KulturHar vært skilt i 17 år – nå er de isolert sammen16:22NorgePolitiet har identifisert død kvinne i Trondheim16:07NorgeHytteforbudet oppheves15:12NorgeKultur- og idrettsarrangementer forbys til 15. juni15:10SportJohannes Høsflot Klæbo vil tilbake på sprintlandslaget – må vente på svaret fra skiforbundet14:49Helse og livsstilVi er alle forvist – men ett sted kan vi møtes14:10NorgeMot delvis åpning av skoler og barnehager senere i april13:47NorgeFagdirektør i FHI mener coronagrepet må løsnes13:17NorgePerson funnet død i fjæra i Trondheim13:14VerdenIsrael slår tilbake mot corona-påstander12:09VerdenNew Zealands helseminister sier han er en idiot12:01SportSchmeichel bønnfaller Manchester United om å holde fast ved Solskjær11:58NorgeOslo tingrett sier nei til kravet om å utsette rivingen av Y-blokka11:19NorgeErna Solberg informerer om videre coronatiltak tirsdag ettermiddag10:15VerdenMedlem av Kennedy-familien funnet omkommet08:42PengerEnige om krisepakke på 50 milliarder uten utbytteforbud08:29SportRiise til TV 2: – Trond Fredriksen ødela motivasjonen min som fotballspiller07:57VerdenOvervekt av svarte blant de coronadøde i USA07:39SportFlytting av Paralympics endrer ikke på Skarsteins planer: – Tokyo er fortsatt det store målet07:05VerdenHer ble norske motstandsmenn satt i britisk bur06:58NorgeFar dømt til å betale datter 3,4 millioner etter overgrep06:25NorgeHer er Hareides kriseprosjekter på vei og bane06:15Kultur50 år siden det tok offisielt slutt for Beatles – nå trøster «Let It Be» på nytt i coronatiden06:00NorgeDette skjer i dag05:37NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenGigantisk massegrav funnet i Rwanda04:53NorgeVirusutbruddet stanset bøssebærere -fasteaksjon blir digital04:45Norge5.863 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 10503:57VerdenTrump og Biden begravde stridsøksa i telefonsamtale03:23VerdenKardinal George Pell frifunnet for seksuelle overgrep03:08NorgeSiktede etter storsvindel utleveres ikke på grunn av virusutbruddet02:08Norge30.000 sykehusavtaler avlyst eller utsatt i Helse Bergen01:38VerdenMann drept av hai i Australia01:11VerdenNominasjonsvalget i Wisconsin blir likevel gjennomført00:40VerdenJohnsons sykehusinnleggelse endrer ikke Trumps atferd00:28VerdenTrump ber for sin venn Boris Johnson23:57VerdenStoltenberg ønsker Johnson god bedring23:50NorgeValguro i Guyana får Norge til å fryse 400 millioner til regnskogen23:36VerdenTrump og Biden i telefonsamtale om koronautbruddet22:47VerdenPark kan bli omgjort til gravplass i New York21:27KulturElton John lanserer corona-fond for hiv-positive21:19VerdenBoris Johnson får intensivbehandling for covid-1921:10NorgeHvor lenge skal vi holde på sånn? Når skal vi tilbake til normalen?20:46KulturRoskilde-festivalen avlyses20:26NorgeStor snøskredfare i Nord-Norge fra onsdag20:19VerdenDanske barn tilbake i barnehager og på skolen etter påske20:11NorgeOslo kommune vil overvåke hvor folk er i påsken19:59Verden– Pandemien er en påminnelse om at jøder vil bli beskyldt når en får epidemier19:52NorgeTogselskapet Go-Ahead må permittere ansatte19:30VerdenBond-skuespiller Honor Blackman er død19:24KulturBle verdens rikeste barnestjerne – så forsvant han fra rampelyset18:22VerdenHenter smittevernutstyr fra hemmelige nødlagre fra krigen18:04NorgeNekter å komme Raymond Johansen i møte: – Jeg er sterk tilhenger av søndagfri16:49NorgeJa, noen følger ikke reglene – men jeg ser et Norge i dugnad16:37VerdenPep Guardiolas mor døde av coronaviruset16:28NorgeFHI: Tror det er drøyt 14.000 coronasmittede i Norge16:14NorgeHøie: – Coronaepidemien er under kontroll16:08PolitikkRoy Steffensen (Frp) friskmeldt for corona og søker gjenvalg til Stortinget15:57NorgeNorwegian har sendt oppsigelsesvarsel til alt kabinpersonale i Sverige15:48VerdenHadde hjerner som aper, men barndom som mennesker14:39Verden76 nye dødsfall i Sverige – 477 totalt14:18Helse og livsstilOverlege frykter lemping på coronatiltak14:15Helse og livsstilSlik vil forskerne finne ut om de norske corona-tiltakene virker13:59SportThe Athletic: Fifa vil forlenge sesongen på ubestemt tid13:42PolitikkMDG-Bastholm roser Solbergs corona-ledelse – men med et stikk13:31PengerFrykter konkurser – festivalene ber Oslo om forbud nå13:19VerdenEcuador legger coronadøde i pappesker11:58Helse og livsstilNesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus står tomme11:22NorgeNorge inngår milliardavtale med humanitære organisasjoner10:34NorgeRopstad: Ikke sannsynlig at staten vil kompensere tap av gaveinntekter09:47NorgeHelikopterulykke i Sandnes
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus