Politihelikoptrene uegnet til å frakte Beredskapstroppen

Oslos politimester: – Vi MÅ ha nye politihelikoptre nå

<p>PÅ SKOLEBENKEN: – Vi MÅ ha nye politihelikoptre nå, sa Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold på internseminar om det nye beredskapssenteret på BI i Nydalen. Da hadde justisministere Anders Anundsen (foran til venstre) i sitt innlegg forklart at nettopp nye helikoptre ville redusere responstiden.</p>
PÅ SKOLEBENKEN: – Vi MÅ ha nye politihelikoptre nå, sa Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold på internseminar om det nye beredskapssenteret på BI i Nydalen. Da hadde justisministere Anders Anundsen (foran til venstre) i sitt innlegg forklart at nettopp nye helikoptre ville redusere responstiden.

Hverken Forsvarets Spesialkommando (FSK) eller politiets skarpeste innsatsstyrke Beredskapstroppen (Delta) har egne helikoptre. Anders Anundsen (Frp) kan heller ikke love politiet nye maskiner – selv om de har flydd lengst i verden.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NYDALEN (ABC NYHETER): Øverst på justis- og beredskapsministerens prioriteringsliste står nærpolitireformen. Beredskapssenteret er i en sekkepost på tredje plass.

I dag består politiets helikoptertjeneste av to stykk gamle maskiner det må skrus på til stadighet, slik at de ikke er fullt ut tilgjengelige. Ett eier Oslo-politiet, det andre har Justis- og beredskapsdepartementet leid inn fra England.

– Det ble i 2012 inngått en avtale med britisk politi på inntil fire år. Denne avtalen har en beløpsmessig verdi på om lag 20 millioner kroner over leieperioden, opplyser seniorrådgiver Pål C. Rød i Oslo Politidistrikt til ABC Nyheter. Leasingavtalen er etter det ABC Nyheter kjenner til, forlenget.

Ifølge Teknisk Ukeblad er helikoptrene norsk politi benytter de som har flydd lengst i verden. Maskinene er produsert i 2001 og 2002, og hadde pr. desember 2015 hatt en gangtid på henholdsvis 10.000 og 13.000 timer. Løfteevnen er marginal, og egner seg ikke til transport, kun søk, observasjon og overvåking.

Drivstofftankene kan for eksempel ikke være mer enn en tredjedels fulle når helikoptrene skal fly med egen besetning og politiutstyret de trenger. Det betyr at de ikke kan transportere Beredskapstroppen dersom de må rykke ut på et terrorangrep.

Les også: Anundsen g ir Ap skylda for forsinkelsene med nytt Beredskapssenter: – En prosess som har vært helt på trynet

Ennå ikke politisk behandlet

Konsulentselskapet Metier, som også er prosjektleder for det nye Beredskapssenteret, utarbeidet i 2013 på oppdrag for Politidirektoratet rapporten «Politiets helikopterkapasitet i Oslo og det sentrale Østlandet», der de foreslår at politihelikoptertjenesten får tre nye helikoptre.

Også i 22. julikommisjonens rapport gis det i klartekst anbefaling om at helikopterkapasiteten må bedres.

Men ennå er det ikke vedtatt noe politisk – selv om det «norske» helikopteret tidvis har vært nede i 50 prosent gangtid grunnet sprekkdannelser og tæring på metallet, såkalt korrosjon.

Under terrorangrepene 22. juli 2011, da ressursene ifølge Gjørv-kommisjonen «ikke fant hverandre», var politiets ene helikopter på service. Siden er maskinen blitt reparert i England.

GAMLE MASKINER: Med en gangtid på henholdsvis over 10 000 og 13 000 timer, er maksinene norsk politi disponerer blant EC135-helikoptrene med flest flytimer i verden. Løfteevnen er marginal, og egner seg ikke til transport, kun søk, observasjon og overvåking. Men nye er i det blåblå... Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
GAMLE MASKINER: Med en gangtid på henholdsvis over 10 000 og 13 000 timer, er maksinene norsk politi disponerer blant EC135-helikoptrene med flest flytimer i verden. Løfteevnen er marginal, og egner seg ikke til transport, kun søk, observasjon og overvåking. Men nye er i det blåblå... Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Oslo politidistrikt fikk i 2013 bevilget 10 millioner kroner til vedlikehold og oppgradering av dette helikopteret. Vedlikeholdet i England er en del av dette, opplyser seniorrådgiver Pål C. Rød i Oslo Politidistrikt.

Les også : Politihelikoptrene slår sprekker

– Fungerer veldig bra

Justis- og beredskapsministeren kan ikke love nytt politihelikopter som også kan frakte Beredskapstroppen når politiets nasjonale beredskapsressurser flytter inn i senteret som skal stå ferdig på Grønmo eller Taraldrud i 2020 – selv om det helt klart vil bedre responstiden.

– Helikoptrene har en veldig bra oppetid, og fungerer veldig bra. Men begge helikoptrene er gamle, og det betyr at vi er nødt til å se på hvordan helikoptertjenesten skal utvikle seg fremover. Jeg mener det er en viktig og god tjeneste, sier Anders Anundsen til ABC Nyheter.

Han sier de i departementet nå jobber med Metiers tre år gamle utredning. Men de har ikke landet på noe.

– Litt av utfordringen er at det ikke bare er bare gamle helikoptre i norsk politi; det er gamle IKT-systemer som det er stor driftsrisiko ved. Det er gammelt utstyr. Det er et etterslep som har bygd seg opp over år som gjør at det er et enormt behov for investeringer i norsk politi fremover, sier Anundsen.

Etterslep og dårlige tider

Han skryter ubeskjedent av hva regjeringen har fått til, skylder så på tidligere regjeringer og dårligere økonomiske tider:

– Vi har brukt 3 milliarder mer på norsk politi siden regjeringsskiftet, vi får mye bra kvalitet ut av det, men det er ingen tvil om at det er et etterslep som er krevende å håndtere, og det blir ikke noe lettere å håndtere når vi er i en situasjon med økende arbeidsledighet, lavere oljepris og rekordhøy innvandring i fjor, for det spiser mye av det handlingsrommet som kunne vært brukt til den type satsinger. Men vi jobber hardt for å bruke de ressursene vi har på en best mulig måte.

Anundsen viser til de gamle IKT-systemene politiet har, som er fra den gang han selv gikk på ungdomsskolen på 80-tallet og brukte VIC-20, mer kjent som Commodore 64.

– Vi har IKT-systemer i politiet som er like gamle som meg. Jeg er ingen olding, men jeg er 1975-modell. Det er også noen av IKT-systemene vi har. Da jeg satt på ungdomsskolen med VIC-20 var politiets IKT-systemer ganske moderne, men likevel i ferd med å bli utdatert. Det sier litt om hva slags behov det er for å investere i norsk politi grunnet et uforståelig etterslep over mange tiår. Men det ser vi på mange andre områder i justissektoren, sier Anundsen, og ramser opp:

Les også: Tajik krever svar fra statsråd Anundsen

Veldig fornøyd med innsatsen

– Kriminalomsorgen, for eksempel. Men et beredskapssenter skal vi få på plass. Og vi må også bygge opp et nytt IKT-system for politiet. Og vi skal rulle ut en nærpolitireform som skal gi mer politikraft til folk flest, og vi skal løfte etterforskningsfeltet. Det gjøres så ekstremt mye på justisområdet nå at det er fornøyelig å være statsråd!

– Du er litt fornøyd med innsatsen?

– Jeg er veldig fornøyd med regjeringens innsats på justisfeltet, for vi tar mange viktige grep, og mange av dem burde vært tatt for mange, mange år siden. Vi tar viktige grep nå for å sikre et fremtidsrettet politi.

– Jeg snakket nylig med Hadia Tajik (Ap), og justiskomiteens leder var ikke like

MØNSTER: – Jeg tror de fleste nå ser mønsteret her, nemlig at justisministeren skylder på forrige regjering når han får kritiske spørsmål om jobben han gjør. Det er lett å ty til det, men nå begynner det å se litt stusselig ut., sier justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
MØNSTER: – Jeg tror de fleste nå ser mønsteret her, nemlig at justisministeren skylder på forrige regjering når han får kritiske spørsmål om jobben han gjør. Det er lett å ty til det, men nå begynner det å se litt stusselig ut., sier justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

fornøyd med innsatsen din?

– Hun har jo lønn for å si det, ikke sant! Hadde du bedt Hadia Tajik om å gå gjennom lista over hva vi gjør i justissektoren, og hva de burde ha gjort i justissektoren, så er det veldig vanskelig å kritisere det sett med litt saklige øyne, i hvert fall. Og så kan du spørre: Hva er det som burde ha vært gjort annerledes som ikke dere gjorde da dere satt i regjering? Det blir sånn kritikk som preller av som vann på gåsa. Hvis du ikke har levert noe selv, så ikke kritiser andre for å levere.

– Og det klarte ikke Arbeiderpartiet?

– Nei, jeg synes de leverte dårlig på justisfeltet i stor grad. Ikke bare de, men også tidligere regjeringer har jo latt justisfeltet forfalle i for stor utstrekning.

Tajik: – Stusselig

Anundsen eksemplifiserer:

– Vi har domstoler hvor det renner vann igjennom taket! Vi har fengsler der du kan grave deg ut med skje! Det er en tilstand som er veldig, veldig krevende å håndtere. Det krever mye ressurser og kapasitet for å rette opp ting som burde vært holdt ved like underveis.

Han avviser at «de andre» konsekvent har latt justissektoren gå for lut og kaldt vann. De fikk utrettet noe. Men etterslepet er generelt stort.

Arbeiderpartiets nestleder og leder av justiskomiteen, Hadia Tajik, sier:

– Jeg tror de fleste nå ser mønsteret her, nemlig at justisministeren skylder på forrige regjering når han får kritiske spørsmål om jobben han gjør. Det er lett å ty til det, men nå begynner det å se litt stusselig ut. Svarene ligger i tidligere budsjetter. Han bør slutte å skylde på andre og skyve fra seg ansvaret. Han bør heller snakke om hvorfor politiet i fra 2014 opplever kontinuerlige kutt, sier Tajik.

På spørsmål om hvilke tre områder han vil prioritere, rangert fra en til tre, svarer Anders Anundsen:

– I politiet er de tre viktigste prioriteringene å gjennomføre nærpolitireformen på en skikkelig måte, det er å sikre et IKT-system som tilrettelegger for et moderne, fremtidsrettet politi. Og det er å sikre beredskapen generelt i landet, inkludert beredskapssenter.

– Er Oslo – eller Norge – etter din oppfatning rustet for en ny terroraksjon? Vi har et utrolig krevende trusselbilde, alt fra digital sårbarhet til terrorgruppen IS?

– Dessverre har vi hatt en veldig negativ utvikling i trusselbildet. Det er veldig mange trusler fra veldig mange hold. Det gjør det krevende å håndtere. Derfor har vi bygget opp PST. Vi har hatt en massiv satsing på PST. Vi har bevilget penger til over 1000 nye politistillinger. Vi øker kraften på IP3-mannskaper til nesten det dobbelte av det det var. Vi bygger opp de nasjonale beredskapsressursene, blant annet Beredskapstroppen. Og vi har bedre transportkapasitet – bedre enn vi noen gang har hatt. Så det er gjort veldig mye som gjør at vi er vesentlig bedre i stand til å håndtere den typen situasjoner enn det Norge hadde tidligere.

Les også : – Politiet i Oslo ikke rustet for kriser

En beskjed fra politimesteren

Han tar et forbehold:

DÅRLIGE TIDER: – Vi har domstoler hvor det renner vann igjennom taket! Vi har fengsler der du kan grave deg ut med skje! sier justisministeren, før han går inn for å høre hva Oslos politimester foredrar om på internseminar. Foto: Kristine Brunmark (ABC Nyheter)
DÅRLIGE TIDER: – Vi har domstoler hvor det renner vann igjennom taket! Vi har fengsler der du kan grave deg ut med skje! sier justisministeren, før han går inn for å høre hva Oslos politimester foredrar om på internseminar. Foto: Kristine Brunmark (ABC Nyheter)

– Samtidig er trusselbildet komplekst. Og det vil være helt umulig å si at du til en hver tid er rustet til optimalt å håndtere enhver form for situasjon. Du vil alltid kunne bli utsatt for situasjoner og hendelser som er veldig krevende. Og scenarier som en kanskje ikke hadde forutsett. Men vi er betydelig bedre rustet i dag enn det vi har vært tidligere, fremholder Anders Anundsen.

Så går han inn til internseminaret, der Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold foredrar, og uttrykker begeistring over at justis- og beredskapsministeren returnerer. Da statsråden setter seg, sier han direkte henvendt til Anundsen:

– Vi MÅ ha et nytt politihelikopter nå!


Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:59 Flere døde i gruveulykke i Kina03:43 Forskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22 To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46 Kina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28 Politiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05 Røyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47 Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04 Dæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59 Nynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:50 Digitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner00:49 King frykter strekk00:31 Tyrkia truer med nye angrep i Syria00:20 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:37 Ny studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet23:32 USA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21 Muslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29 Innbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24 Julio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02 Ekspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50 USA endrer syn på Israels bosetninger20:28 Danmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03 28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01 Et flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23 Tre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04 Frode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55 Uføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47 – Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46 Over 100.000 barn internert i USA18:39 Ropstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31 Forslag om forbud mot machete sendes på høring17:58 Avduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57 Tre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51 Frode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42 Kraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38 WADA varsler Russland-dom i desember17:16 Mann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02 Staten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01 NHO får ikke Torp-hjelp: – Bussene står som spekkhoggere foran ankomsthallen16:57 Coop sponser ski-VM fram til 202516:49 Schumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33 Odd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26 Trump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25 Spansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16 PST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46 Airbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44 Død kvinne i Oslo var siktedes mor15:37 Jehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34 Flere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08 Heggem gir seg i Rosenborgs styre15:00 Kvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00 Tre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48 Politiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30 Tolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16 Trio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38 Tyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36 Vestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35 Bolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14 Platini dømmer VAR nord og ned13:13 Drapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45 Emirates med milliardbestilling fra Airbus12:44 Norske stjerner før «hete-OL»: – Svært krevende kombinasjon12:44 Ungdomsskoleelever rammet av tåregass12:43 Tre smittet av svartedauden i Kina12:07 Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt11:57 Catalonias regionale president forklarte seg i retten11:47 Været skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58 Tyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57 Norsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52 En person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30 Norske elever får en mer praktisk skole10:24 Betydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17 Curling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53 Småbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39 Lagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38 Språkprisen til Kristin Fridtun09:22 Ronaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20 Johannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08 Togreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11 Selvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09 Demonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10 Fossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40 UEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon06:06 Politiet: Ti personer skutt på fest i California - fire av dem er døde06:00 Elvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan05:54 Dette skjedde i natt05:51 Lundteigen vil ta dykkersaken til Stortinget05:50 Dette skjer i dag05:47 Rouhani beskylder demonstranter for vandalisme04:59 USA fordømmer uberettiget maktbruk i Hongkong04:19 Få opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen04:19 Barns rettigheter blir bedre, men nye farer har oppstått03:11 Eksplosjon i rekkehus i Helsingborg03:08 Dobbelt så mange cruiseanløp ventes i Kristiansand03:07 Chiles president fordømmer politiets voldsbruk02:31 Bolivias midlertidige regjering varsler snarlig nyvalg01:48 Russland vil frigi ukrainske marineskip01:46 Florø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10 Donald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00 NHO mener tariffsystemet må fornyes
Siste nytt
03:59VerdenFlere døde i gruveulykke i Kina03:43VerdenForskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22NorgeTo av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46VerdenKina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28NorgePolitiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05VerdenRøyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47NorgeMellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04SportDæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59VerdenNynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:50NorgeDigitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner00:49SportKing frykter strekk00:31VerdenTyrkia truer med nye angrep i Syria00:20SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:37NorgeNy studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet23:32VerdenUSA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21NorgeMuslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29NorgeInnbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24NorgeJulio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02ReiseEkspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50PolitikkUSA endrer syn på Israels bosetninger20:28VerdenDanmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03Norge28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01PolitikkEt flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23NorgeTre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04NorgeFrode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55NorgeUføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47Verden– Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46VerdenOver 100.000 barn internert i USA18:39Helse og livsstilRopstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31NorgeForslag om forbud mot machete sendes på høring17:58MotorAvduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57VerdenTre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51NorgeFrode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42VerdenKraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38SportWADA varsler Russland-dom i desember17:16NorgeMann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02NorgeStaten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01PengerNHO får ikke Torp-hjelp: – Bussene står som spekkhoggere foran ankomsthallen16:57SportCoop sponser ski-VM fram til 202516:49SportSchumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33PengerOdd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26VerdenTrump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25PengerSpansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16NorgePST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46SportAirbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44NorgeDød kvinne i Oslo var siktedes mor15:37NorgeJehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34VerdenFlere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08SportHeggem gir seg i Rosenborgs styre15:00NorgeKvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00NorgeTre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48NorgePolitiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30SportTolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16SportTrio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38PengerTyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36VerdenVestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35VerdenBolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14SportPlatini dømmer VAR nord og ned13:13NorgeDrapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45PengerEmirates med milliardbestilling fra Airbus12:44SportNorske stjerner før «hete-OL»: – Svært krevende kombinasjon12:44NorgeUngdomsskoleelever rammet av tåregass12:43VerdenTre smittet av svartedauden i Kina12:07KulturÅpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt11:57PolitikkCatalonias regionale president forklarte seg i retten11:47NorgeVæret skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58VerdenTyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57PengerNorsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52VerdenEn person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30NorgeNorske elever får en mer praktisk skole10:24PengerBetydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17SportCurling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53PolitikkSmåbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39SportLagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38KulturSpråkprisen til Kristin Fridtun09:22SportRonaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20SportJohannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08ReiseTogreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11PengerSelvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09VerdenDemonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10VerdenFossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40SportUEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon06:06VerdenPolitiet: Ti personer skutt på fest i California - fire av dem er døde06:00NorgeElvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan05:54NorgeDette skjedde i natt05:51NorgeLundteigen vil ta dykkersaken til Stortinget05:50NorgeDette skjer i dag05:47VerdenRouhani beskylder demonstranter for vandalisme04:59VerdenUSA fordømmer uberettiget maktbruk i Hongkong04:19NorgeFå opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen04:19VerdenBarns rettigheter blir bedre, men nye farer har oppstått03:11VerdenEksplosjon i rekkehus i Helsingborg03:08NorgeDobbelt så mange cruiseanløp ventes i Kristiansand03:07PolitikkChiles president fordømmer politiets voldsbruk02:31PolitikkBolivias midlertidige regjering varsler snarlig nyvalg01:48VerdenRussland vil frigi ukrainske marineskip01:46NorgeFlorø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10VerdenDonald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00NorgeNHO mener tariffsystemet må fornyes
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus