Gir Ap skylda for forsinkelsene med nytt Beredskapssenter:

Anders Anundsen: – En prosess som har vært helt på trynet

<p>TING TAR TID: – Det er avgjørende at vi klarer å samle de nasjonale berdskapsressursene for å sikre samtrening og bedre samhandling ved å ha lokaler som er moderne og oppdatert i forhold til det trusselbildet vi står i, sier justisminister Anders Anundsen (Frp). Men ennå er ikke spaden stukket i jorda - eller lokasjon bestemt for hvor Beredskapstroppen - her i aksjon under øvelse Tyr - skal være.</p>
TING TAR TID: – Det er avgjørende at vi klarer å samle de nasjonale berdskapsressursene for å sikre samtrening og bedre samhandling ved å ha lokaler som er moderne og oppdatert i forhold til det trusselbildet vi står i, sier justisminister Anders Anundsen (Frp). Men ennå er ikke spaden stukket i jorda - eller lokasjon bestemt for hvor Beredskapstroppen - her i aksjon under øvelse Tyr - skal være. Foto: Foto: Forsvaret/Ole Sverre Haugli

Nær 20 tomter er vurdert og vraket. Statsbygg fratatt oppdraget. Minst 100 millioner kroner brukt på utredninger. Men nå lover Anders Anundsen (Frp): 1. november 2017 - om halvannet år - beslutter regjeringen hvor det nye Beredskapssenteret skal ligge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NYDALEN (ABC NYHETER): Den forrige regjeringens tomtevalg Alnabru er kastet på historiens skraphaug. Nå står det mellom den gamle søppelfyllingen Grønmo eller Taraldrud i Ski syd for Oslo.

Nytt nasjonalt beredskapssenter

  • Behovet for et beredskapssenter har fått forsterket politifaglig og politisk fokus etter terrorangrepet 22.juli 2011.
  • Senteret som enten havner på Taraldurud eller Grønmo, er planlagt skal sikre en samlokalisering av de nasjonale beredskapsressursene: Helikoptertjenesten, Beredskapstroppen (Delta) , krise- og gisselforhandlertjenesten og bombegruppen.
  • Foruten spesialarealer for de enkelte operative enhetene, skal det også inneholde felles arealer for møteroms- og kantinefasiliteter, drifting av senteret, treningsfasiliteter, skytebaner, biloppstillingsplasser for operativt kjøretøy samt felles administrasjon.
  • Prosessen startet har pågått siden 2007. Senteret blir på 34.000 kvadratmeter, og har en estimert prislapp på 3,5 milliarder kroner.

Justis- og beredskapsministeren gir overfor ABC Nyheter Arbeiderpartiet skylden for at senteret er kraftig forsinket. Han og regjeringen måtte nulle prosessen fordi den forrige regjeringen ikke hadde gjort god nok utredningsjobb, sier han.

Etter terrorangrepene 22. juli 2011, var det stor politisk enighet om at et senter for de nasjonale antiterrorstyrkene måtte på plass. «Og det hastet», for å bruke Gjørv-kommisjonens ord.

– Det førte antagelig til at det ble tatt noen beslutninger knyttet til Alna, som var – unnskyld uttrykket – helt på trynet. For det var det det var! sier Anders Anundsen.

– Nå har Anundsen vært justisminister så lenge at det er på høy tid at han slutter å skylde på andre. Det har gått tre år uten at justisministeren har klart å avklare tomtealternativer, ingen vet hvor det skal bygges eller når det vil stå ferdig. Han hadde en ny sjanse i Revidert Nasjonalbudsjett tidligere i år, uten at det var spor av noe der heller, sier justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) til ABC Nyheter.

– Rammene skal holdes!

Men Anundsen forsikrer at senteret med en anslått prislapp på 3,5 milliarder kroner på 34.000 kvadratmeter som skal huse helikoptertjenesten og de nasjonale antiterrorressursene, og skal stå ferdig i 2020.

- Rammen skal holdes, tiden skal holdes, og det skal bli billigere, raskere og bedre, forsikret Anders Anundsen på et oppstartseminar for forprosjektet til nytt nasjonalt beredskapssenter sist torsdag.

Der deltok blant andre Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold, flere departementstopper og prosjektledelsen fra konsulentselskapet Metier.

– Kjære alle sammen. Ting tar tid. Og det tar usedvanlig lang tid. Min plan da jeg tiltrådte som statsråd 16.10.2013, var at jeg omtrent på denne tiden skulle klippe snora på Alnabru beredskapssenter. Det gikk ikke helt etter planen, for å si det sånn, innledet justisministeren på internseminaret, der ABC Nyheter var til stede.

Mer fra seminaret: Oslos politimester: – Vi MÅ ha nye politihelikoptre nå

FÅR SKYLDEN: – Nå har Anundsen vært justisminister så lenge at det er på høy tid at han slutter å skylde på andre. Det har gått tre år uten at justisministeren har klart å avklare tomtealternativer, ingen vet hvor det skal bygges eller når det vil stå ferdig, sier justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap). Anders Anundsen til venstre. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
FÅR SKYLDEN: – Nå har Anundsen vært justisminister så lenge at det er på høy tid at han slutter å skylde på andre. Det har gått tre år uten at justisministeren har klart å avklare tomtealternativer, ingen vet hvor det skal bygges eller når det vil stå ferdig, sier justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap). Anders Anundsen til venstre. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Tull med tall

For prosessen med et senter som skal huse de nasjonale antiterrorstyrkene har utviklet seg til å bli en utredningsmaraton som inkluderer en hærskare av lokaliseringskåte lokalpolitikere, kvikkleire og et statlig selskap som oppdaget en gedigen tallfeil. Bakteppe: Et stadig forverret trusselbilde.

Det hele startet i 2007, da politiet meldte at de ønsket å samlokalisere Beredskapstroppen (Delta) og politihelikopteret på Alnabru i Oslo. Tre år senere ville de også ha hundetjenesten og bombegruppen inn der – uten at den daværende regjeringen hadde avgjort om det i det hele tatt skulle bygges, ifølge Politiets Fellesforbund.

Etter 22. juliterroren i 2011 og Gjørv-rapporten året etter ble det fart i sakene: Statsbygg leverte en rapport der de la frem 17 ulike tomtealternativer. De slo fast at man trengte minst 30 dekar for å bygge et senter på 18.600 kvadratmeter. Alnabru ble ansett som mest realistisk, og i sin redegjørelse etter 22. julikommisjonens rapport sa daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) at det skulle etableres på Alnabru. Regjeringen bevilget 10 millioner kroner i 2013 til planleggingen, justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) varslet at prosjekteringen skulle starte, og at det hele skulle være ferdig om fem år, altså i 2017. Prislapp: En milliard kroner.

Slik gikk det ikke:

Statbygg oppdaget at den anslåtte bygningsmassen på 18.600 bruttokvadratmeter som lå til grunn for deres rapport, egentlig skal være nettokvadratmeter. Hvem som har surret med tall, er ukjent. En ny utregning gir en total anslått bygningsmasse på rundt 34.000 bruttokvadratmeter. Så viser det seg at det er kvikkleire i grunnen på Alnabru, og gamle Rygge flystasjon og Lahaugmoen i Skedsmo lanseres som alternativer. Dit vil ikke Oslo-politiet. Kjelsrud i Oslo lanseres som nytt alternativ av et eiendomsselskap, mens Ap-ordføreren på Ringerike rett før jul 2013 kontakter Anundsen for å få senteret til Eggemoen på Ringerike.


2014: 60 millioner til skisseprosjekt

Det blir februar 2014. Statsbygg skriver i sin siste oppdatering av byggeprosjektet at senteret tidligst kan ferdigstilles i løpet av 2019 grunnet nær en dobling av arealet. På et politisjefmøte i Holmenkollen forsikrer Anders Anundsen til ABC Nyheter:

– Det blir beredskapssenter så fort som overhodet mulig. Det skal få den lokaliseringen som er best, og det konseptet som er best.

Han og Politidirektoratet, som hadde overtatt prosjektet, hadde varslet Stortinget om at det var iverksatt en KVU (konseptvalgutredning) med eventuelle alternativer «for ikke å tape tid hvis det viser seg at det arbeidet den forrige regjeringen har gjort viser seg å være så dårlig som det kan hende det er».

– Prosjektet har fått 60 millioner kroner til dette skisseprosjektet. Det utredes også alternativer eller kompenserende løsninger, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård til ABC Nyheter.

Les også: Mulig prislapp på beredskapssenter: Tre milliarder kroner

«Et fyrlyktprosjekt» til 25 millioner

Nydalen, juni 2016: Justisdepartementet er prosjekteier, men har fratatt Statsbygg oppdraget, og satt ut ledelsen av det til det eksterne konsulentselskapet Metier, som har flere oppdrag for blant annet Politidirektoratet. 25 millioner kroner har regjeringen øremerket til dette forprosjektet i statsbudsjettet.

– Det er et fyrlyktprosjekt, sier Thor Arne Aas, ekspedisjonssjef i politiavdelingen i Justisdepartementet, litt kry til seminardeltagerne i Nydalen før det er Anders Anundsens tur.

Han snakker om trusselbildet, og sier det er avgjørende at vi klarer å samle de nasjonale beredskapsressursene for å sikre samtrening og bedre samhandling, at de kanskje kan få bedre politihelikoptre med bedre transportkapasitet som vil gi helt andre mulighet til å respondere når store hendelser skjer. Han presiserer at prosessen ikke startet etter 22. juli 2011.

– Men da akselererte debatten, da akselererte den politiske viljen til å få dette til. Det førte antagelig til at det ble tatt noen beslutninger knyttet til Alna, som var – unnskyld uttrykket – helt på trynet. For det var det det var!

– Måtte nulle prosessen

Til ABC Nyheter utdyper Anundsen at Alna-prosjektet var umodent, for dårlig

OG DET FOREDRAS: Konslentselskapet Metier er prosjektleder for beredskapssenteret. Her tidsplanen de la frem på internseminar sist uke. Først om halvannet år - 1. november 2017 - har de deadline. Foto: Kristine Brunmark (ABC Nyheter)
OG DET FOREDRAS: Konslentselskapet Metier er prosjektleder for beredskapssenteret. Her tidsplanen de la frem på internseminar sist uke. Først om halvannet år - 1. november 2017 - har de deadline. Foto: Kristine Brunmark (ABC Nyheter)

utredet og ikke gjennomførbart da Solberg-regjeringen overtok. De måtte derfor nulle prosessen, og utrede alternativer til Alna parallelt.

– Så viser det seg at Alna rett og slett ikke er egnet, det blir ikke aktuelt å bygge der. Da har vi heldigvis gjort det regjeringen sa vi skulle gjøre, nemlig å vurdere ulike alternativer for å sikre raskest mulig fremdrift.

Kostnadene på Alna viste seg å være for høye, ifølge Anundsen. Arealbehovet var

beregnet som netto- og ikke bruttoareal. Det ville ikke blitt optimale treningsforhold, tomten ligger midt i tett befolkede Groruddalen og kloss inntil Jernbaneverket, og det var store utfordringer med støy.

Nå står det mellom Taraldrud og Grønmo, sistnevnte er etter det ABC Nyheter kjenner til, soleklar favoritt i politirekkene.

Utålmodig sjel

Anundsen forklarer at det tidligere ikke har vært gjennomført et statlig byggeprosjekt i et slikt omfang der private har regien.

– Jeg er en veldig utålmodig sjel. Jeg mener at de kvalitetssikringsrutinene vi har i staten tar veldig lang tid. Men vi må altså forholde oss til de rammene. Eller for å si det på en annen måte: Vi ser hvordan det gikk på Alna da de ikke forholdt seg til de rammene.

– Hva er rammen nå?

– Rammen nå er at dette skal være ferdig i løpet av 2020. Det er målet.

– Da skal senteret stå ferdig?

– Da skal vi klippe snorer.

– Da kan Delta flytte inn?

– Det er planen. Så er det alltid farlig å sette sånne tidsfrister. Det normale, dessverre, i statlige byggeprosjekter er at det blir forsinkelser, kostnadsoverskridelser og andre utfordringer underveis. Derfor er dette spennende når vi bruker ekstern byggeledelse, hvor en skal jobbe hardt innenfor en ramme. Innenfor den skal du levere. Du får en ramme på blant annet tid og kost, og innenfor den rammen skal du levere.

– Konsulenter viktige

Anundsen kaller det et pilotprosjekt at offentlige Statsbygg ikke skal ha ansvaret.

– Det sparer tid, og det skaper en potensiell forutsigbarhet som er bedre. Men tiden går! Jeg skulle ønske at vi hadde dette på plass for lenge, lenge siden. Planen min var at vi skulle klippe snora på dette i løpet av noen få år. Egentlig allerede nå.

LOVER SENTER I 2020: - Rammen skal holdes, tiden skal holdes, og det skal bli billigere, raskere og bedre, forsikret Anders Anundsen. Foto: Kristine Brunmark (ABC Nyheter)
LOVER SENTER I 2020: - Rammen skal holdes, tiden skal holdes, og det skal bli billigere, raskere og bedre, forsikret Anders Anundsen. Foto: Kristine Brunmark (ABC Nyheter)

– Du kan ikke garantere at det er ferdig i 2020?

– Det er helt umulig! Alle byggeprosjekter… Hvis du har bygd hus, og gitt noen garantier d

a, så ville det antagelig sprukket. I hvert fall hvis du har samme opplevelse som det jeg har!

– Da dere satt i opposisjon, kritiserte dere politikken som ble ført og byråkrati. Nå driver dere og utreder. Hvor mye har dere brukt på konsulenter på dette her nå?

– Det synes jeg er et helt underordnet spørsmål! Alternativet til å bruke konsulenter, er å bruke egne ansatte. Jeg tror i alle sånne byggeprosjekter at det vil være en ganske dårlig samfunnsøkonomi å ansette personer til å lede prosjekter som skal avsluttes. Her er konsulentbruk ikke bare viktig for kompetansen, at du har riktig kompetanse på riktig sted, det er også viktig for fremdrift, og at vi ikke har fremtidig byråkrati som vokser med prosjekter som skal avsluttes.

– Har dere oversikt over hvor mye dere har brukt?

– Det har vi sikkert, men det husker ikke jeg i hodet. Men det som er problemet er at vi har brukt mye tid og resurser på et konsept som måtte forlates fordi jobben ikke var gjort godt nok knyttet til Alna. Det er det som i realiteten har forsinket prosessen. Hvis det den forrige regjeringen gjorde på Alna hadde vært «brukandes», så hadde vi nå vært lenger. Det er selvfølgelig frustrerende.

Les også:– Politiet i Oslo ikke rustet for kriser

Utredes ennå

Anundsen tror mye av de budsjetterte 25 millionene i 2016 er gått til konsulenter. Men nå beslutter de altså - 1. november neste år – etter å ha utredet ferdig rundt Grønmo og Taraldrud.

– Vi prosjekterer parallelt på de to tomtene, så vi ikke skal tape tid. Det at en har to tomtealternativer, er bare en fordel. Vi vet jo hvordan det er bare å sitte igjen med en, for å si det sånn.

– Du sa at Alna var helt på trynet?

– Det arbeidet som var grunnlaget for den beslutningen, var ikke bra nok. Kontrollsystemene fungerte ikke godt nok, departementet og politisk ledelse hadde åpenbart ikke fulgt det tett nok. Det er mange ting som gikk galt der, sier justis- og beredskapsministeren.

Hadia Tajik sier:

– Slik vi forstår det nå vil det ikke byggingen av beredskapssenteret starte i denne regjeringsperioden. Vil han etter endt regjeringsperiode fortsatt skylde på Ap?

– Jeg skulle ønske at denne prosessen kunne gått mye raskere. Men vi har et kvalitetsregime vi må forholde oss til. Sånn sett gjør vi byggeprosjektet egentlig raskere enn det som er fremdriften i et ordinært statlig byggeprosjekt, sier Anundsen.

– Er beredskapssenteret en litt kjedelig sak fordi det trekker sånn ut i tid?

– Dette med tid er relativt. Du må starte et sted. Starter du i 2008, ser det helt merkelig ut. Men starter du i 2013, så ser det ikke så merkelig ut. Særlig når man vet hva som er tidsperspektivet i vanlige statlige byggeprosjekter; åtte år. Nå var jeg så opptatt av det, at jeg glemte hva du spurte om?

– Jeg spurte om det var litt kjedelig?

– Kjedelig, ja! Det kommer litt an på hva du mener med kjedelig. Jeg mener at dette er en ekstremt spennende og viktig sak.

– Jeg tenker at det er litt kjedelig for en statsråd fra Fremskrittspartiet, som har vært veldig tydelig på at de skal gjennomføre innen justissektoren. Så kommer dette etter 22. juli og man skal styrke beredskapen, og så bare trekker det ut i tid? Hadde jeg vært en vanlig Frp-velger ville jeg tenkt: De bare prater, det skjer ingenting, de har ikke en gang bestemt hvor det skal ligge. Når setter de spaden i jorda?

– Da har du nok misforstått en del. Det tar jo tid å bygge. Det vi gjør nå er å prosjektere ferdig. For oss er dette en kjempestor og viktig og bra sak. For hvis vi ikke hadde fått et regjeringsskifte i 2013, så vet ikke jeg hvordan dette hadde barka i vei! Det kan det være at du ALDRI hadde fått et beredskapssenter, fordi det til slutt likevel ville vist seg at du ikke kunne landa på Alna!

Les også: Refser Anundsen for beredskaps-sommel

– Tajiks jobb er å kritisere

Skrekkbildet faller på stengrunn hos Hadia Tajik:

– Påstanden om at man med Ap risikerte å bli stående uten et beredskapssenter er meningsløs. Særlig når Anundsen selv, i sitt eget budsjett for 2014, skrev at gjeldende byggeprogram kan innpasses på Alnabru. Hva er riktig? Det han sa da, eller det han sier nå? spør Tajik.

– Justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) kritiserer deg for manglende handlekraft, Anundsen?

– Ja da, det gjør hun alltid. Det er helt greit. Det er en del av jobben hennes. Det

KRAVENE: Dette må innfris. På første rad til høyre sitter Oslos Politimester Hans Sverre Sjøvold. Foto: Kristine Brunmark (ABC NYheter)
KRAVENE: Dette må innfris. På første rad til høyre sitter Oslos Politimester Hans Sverre Sjøvold. Foto: Kristine Brunmark (ABC NYheter)

synes jeg er nyttig, haha. Men hvis de hadde gjort jobben SINfør de gikk ut av regjering, så ville vi vært mye lenger nå. Det er selvfølgelig kjedelig at det ikke var tilfelle. Men jeg synes jo det viser politisk handlekraft og skjære igjennom og si at «dette må vi løse nå». Og det er det vi har gjort. Også tar det tid å prosjektere et prosjekt på bortimot 3 milliarder kroner. Det er veldig viktig at dette blir bra. Og det er veldig viktig at vi holder den fremdriften som vi sier vi skal.

Sier justis- og beredskapsministeren, som håper – men ikke kan garantere – at Beredskapssenteret står ferdig i 2020.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:51 Curling-EM: Ny seier til Norge12:48 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35 Vi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28 Russland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27 Regjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48 Elvestuen får kritikk for hemmelighold11:38 SAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36 To vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04 Mistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04 Sp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59 Tyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58 Dommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57 Nesten en million alderspensjonister i Norge10:15 Mali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08 Norge felt i barnevernssak09:54 Nye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35 Rapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34 Nord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32 Hongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23 Forbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09 Hareide fortvilet tross EM-jubel09:08 Sørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06 Pårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51 Norsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51 Nesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10 Spania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08 – Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00 Frode Berg skal snakke med pressen06:48 Millionoverskudd for orienterings-VM06:46 Digitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31 Spillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30 Nordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25 Nav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00 Oppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50 Dette skjer i dag05:49 Israel hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44 Ny studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42 Dette skjedde i natt05:38 Burger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30 Ekspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18 Trumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09 Ugland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30 Hongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59 Flere døde i gruveulykke i Kina03:43 Forskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22 To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46 Kina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28 Politiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05 Røyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47 Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04 Dæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59 Nynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49 King frykter strekk00:31 Tyrkia truer med nye angrep i Syria00:20 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32 USA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21 Muslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29 Innbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24 Julio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02 Ekspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50 USA endrer syn på Israels bosetninger20:28 Danmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03 28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01 Et flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23 Tre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04 Frode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55 Uføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47 – Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46 Over 100.000 barn internert i USA18:39 Ropstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31 Forslag om forbud mot machete sendes på høring17:58 Avduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57 Tre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51 Frode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42 Kraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38 WADA varsler Russland-dom i desember17:16 Mann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02 Staten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01 Torp vil ikke gjøre noe med ulovlig transport16:57 Coop sponser ski-VM fram til 202516:49 Schumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33 Odd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26 Trump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25 Spansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16 PST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46 Airbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44 Død kvinne i Oslo var siktedes mor15:37 Jehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34 Flere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08 Heggem gir seg i Rosenborgs styre15:00 Kvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00 Tre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48 Politiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30 Tolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16 Trio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38 Tyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36 Vestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35 Bolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14 Platini dømmer VAR nord og ned
Siste nytt
12:51SportCurling-EM: Ny seier til Norge12:48SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35Helse og livsstilVi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28VerdenRussland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27PolitikkRegjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48PolitikkElvestuen får kritikk for hemmelighold11:38ReiseSAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36VerdenTo vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04VerdenMistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04PolitikkSp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59VerdenTyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58PolitikkDommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57PengerNesten en million alderspensjonister i Norge10:15VerdenMali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08NorgeNorge felt i barnevernssak09:54MotorNye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35VerdenRapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34VerdenNord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32VerdenHongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23PengerForbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09SportHareide fortvilet tross EM-jubel09:08SportSørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06VerdenPårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51NorgeNorsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51NorgeNesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10SportSpania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08Penger– Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00NorgeFrode Berg skal snakke med pressen06:48SportMillionoverskudd for orienterings-VM06:46NorgeDigitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31SportSpillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30NorgeNordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25NorgeNav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00NorgeOppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50NorgeDette skjer i dag05:49VerdenIsrael hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44Helse og livsstilNy studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42NorgeDette skjedde i natt05:38VerdenBurger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30NorgeEkspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18VerdenTrumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09NorgeUgland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30VerdenHongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59VerdenFlere døde i gruveulykke i Kina03:43VerdenForskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22NorgeTo av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46VerdenKina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28NorgePolitiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05VerdenRøyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47NorgeMellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04SportDæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59VerdenNynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49SportKing frykter strekk00:31VerdenTyrkia truer med nye angrep i Syria00:20SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32VerdenUSA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21NorgeMuslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29NorgeInnbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24NorgeJulio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02ReiseEkspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50PolitikkUSA endrer syn på Israels bosetninger20:28VerdenDanmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03Norge28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01PolitikkEt flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23NorgeTre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04NorgeFrode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55NorgeUføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47Verden– Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46VerdenOver 100.000 barn internert i USA18:39Helse og livsstilRopstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31NorgeForslag om forbud mot machete sendes på høring17:58MotorAvduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57VerdenTre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51NorgeFrode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42VerdenKraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38SportWADA varsler Russland-dom i desember17:16NorgeMann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02NorgeStaten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01PengerTorp vil ikke gjøre noe med ulovlig transport16:57SportCoop sponser ski-VM fram til 202516:49SportSchumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33PengerOdd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26VerdenTrump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25PengerSpansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16NorgePST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46SportAirbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44NorgeDød kvinne i Oslo var siktedes mor15:37NorgeJehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34VerdenFlere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08SportHeggem gir seg i Rosenborgs styre15:00NorgeKvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00NorgeTre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48NorgePolitiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30SportTolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16SportTrio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38PengerTyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36VerdenVestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35VerdenBolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14SportPlatini dømmer VAR nord og ned
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus