SV-leder Audun Lysbakken om Stortinget og EU:

– Rart at neifolk i Arbeiderpartiet ikke sier fra hvor de står i finanstilsyns-striden

DROPP PARTIPISKEN! Det er appellen fra SV-leder Audun Lysbakken, her under demonstrasjonen utenfor Stortinget fredag, til de av Frps og Arbeiderpartiets representanter som er imot å avgi suvereniteten over norsk finanssektor til EU. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
DROPP PARTIPISKEN! Det er appellen fra SV-leder Audun Lysbakken, her under demonstrasjonen utenfor Stortinget fredag, til de av Frps og Arbeiderpartiets representanter som er imot å avgi suvereniteten over norsk finanssektor til EU. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
– Vi vet at flertallet i Stortinget vil akseptere nesten hva som helst fra Brussel. Men det er rart at ikke neifolk i Arbeiderpartiet sier hvor de står. De må sikre tilstrekkelig mindretall til å stoppe regjeringens forslag. 

Slik er EUs finanstilsyn:

Den internasjonale finanskrisen i 2008 ledet til mer omfattende regulering av og tilsyn med finanssektoren i Europa og USA.

For å styrke arbeidet i EU med makrotilsyn, finansiell stabilitet og et velfungerende finansmarked, vedtok Rådet og Europaparlamentet i november 2010 fire for­ordninger som etablerte et nytt europeisk finanstilsynssystem.

Det nye europeiske finanstilsynssystemet består av de nasjonale finanstilsynene og

  • Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA)
  • Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA),
  • Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA)
  •  Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB).

Stortingsflertallet går inn for å legge Norge under disses regime.

For å omgå Grunnlovens forbud mot å avgi suverenitet til organer Norge ikke er medlem av, er det avtalt med EU å gi EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen den myndigheten over EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein, som EUs organer har over EU-landenes finansmarkeder.

Det er forutsatt at ESA skal kopiere alle beslutninger fra EU. Formelt beholdes en mulighet til å avvike, slik EØS-avtalen formelt har en bestemmelse om mulig veto.

Les regjeringens proposisjon om deltakelse i EUs finanstilsynssystem.

SV-leder Audun Lysbakken ufordret EU-motstanderne i Ap da han talte til en protestdemonstrasjon utenfor Stortinget fredag,  mot regjeringens forslag om å overføre myndigheten over det norske finansmarkedet til EU.

– Aksepterer vi dette, er det ikke bare dårlig politikk. Det er i strid med folkets mening i to folkeavstemninger, sa Lysbakken.

Men verken han eller Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har gitt opp tanken om at motstandere av den største suverenitetsavståelsen Stortinget kan komme til å banke gjennom 13. juni, kan forhindre det nødvendige tre fjerdedels flertallet.

For å få til det, har ledelsen i både Fremskrittspartiet og Ap pålagt alle sine representanter å stemme for.

Minst 127 av Stortingets 169 representanter må i en så alvorlig Grunnlovs-sak stemme for. Det betyr at de erklærte motstanderne Sp, SV og KrF sammen med MDG mangler 15 avhoppere fra de store ja-partiene.

Les også:  Stortingsrepresentanter raske og tause om utflagging av finanstilsynet til EU

– Ap må tolerere ulikt EU-syn

– Vi skal jobbe hver av de siste dagene for å få et tilstrekkelig antall mot regjeringens forslag, sa Lysbakken, og oppfordret de frammøtte til å påvirke sine stortingsrepresentanter til å stemme nei.

– Er det ikke gitt at alle Ap- og Frp-representantene vil respektere partipisken?

– Selvfølgelig ikke. I realiteten er det mer enn 1/4 av Stortinget som er imot regjeringens forslag. I EU-saker har partiene tradisjonelt hatt toleranse for ulike syn, sier Audun Lysbakken til ABC Nyheter.

– Jeg syns det er rart at neifolk i Ap ikke sier fra hvor de står. De må jo være der, legger han til. 

Les også:  – Nå er det bare folket som kan redde selvstyret over finanssektoren vår!

– Flertallet villig til hva som helst

– Det må da gjøre inntrykk i Ap at vi på venstresida pleier å være opptatt av sterkere regulering av finansmarkedene til beste for forbrukerne, ikke til å svekke reguleringen som dette forsalget vil medføre, sier SV-lederen. 

I talen sin minnet han om at finansmarkedene de siste ti årene har fått mer og mer makt over våre liv. 

– Så legger regjeringen fram for oss en avtale som gir oss mindre påvirkning. Dette har ingenting med kontroll over finansmarkedet å gjøre, raser Lysbakken.

– Vi vet at flertallet her inne er villig til å akseptere nesten hva som helst for ikke å legge seg ut med Brussel, sa Lysbakken til tilhørerne. 

– Slutt å undergrave folkets nei, invitér heller til en ny folkeavstemning om EU-medlemskap. Men det vil dere aldri tørre, sa SV-lederen til EU-tilhengerne, som jo har flertall i Stortinget.

Les også:  Én mann i ESA skal regjere over finanstilsynene i Norge, Island og Liechtenstein

Skal ikke befolkningen rekke å reagere?

Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag appellerte om å slåss for demokrati.

– Vi må slåss for retten for barn, unge og de ufødte til å velge en annen vei enn det kommersialiserte system! Et kynisk kommersialisert system som bare bekrefter sin makt, og avskaffer vårt folkestyre, sa hun til de frammøtte. 

– Hastebehandling i Stortinget av overføring av Finanstilsynet til ESA, er bare siste skudd på stammen. Hva er det som haster? Handler det om at befolkningen ikke skal rekke å reagere? spør Furuberg.

Les også:  Frp åpner for å oppgi suverenitet på mange nye områder

Annonse
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus