Liv Signe Navarsete maner til folkeavstemning om norsk suverenitet:

– Nå er det bare folket som kan redde selvstyret over finanssektoren vår!

INNBYGGERINITIATIV: – Hjelpe oss, hva er det vi er i ferd med å gjøre! Nå er det bare folket gjennom en folkeavstemning som kan stoppe en grunnlovsstridig overføring av Finanstilsynet vårt til EU, sier Liv Signe Navarsete (Sp).
INNBYGGERINITIATIV: – Hjelpe oss, hva er det vi er i ferd med å gjøre! Nå er det bare folket gjennom en folkeavstemning som kan stoppe en grunnlovsstridig overføring av Finanstilsynet vårt til EU, sier Liv Signe Navarsete (Sp). Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Det er så stor kraft blant EU-tilhengerne på Stortinget, at de får gjennom det meste. Nå må folk starte en underskriftsaksjon med krav om folkeavstemning i spørsmålet om å gi EU makta over Norges finanssektor.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slik er EUs finanstilsyn:

Den internasjonale finanskrisen i 2008 ledet til mer omfattende regulering av og tilsyn med finanssektoren i Europa og USA.

For å styrke arbeidet i EU med makrotilsyn, finansiell stabilitet og et velfungerende finansmarked, vedtok Rådet og Europaparlamentet i november 2010 fire for­ordninger som etablerte et nytt europeisk finanstilsynssystem.

Det nye europeiske finanstilsynssystemet består av de nasjonale finanstilsynene og

  • Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA)
  • Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA),
  • Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA)
  • Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB).

Stortingsflertallet går inn for å legge Norge under disses regime.

For å omgå Grunnlovens forbud mot å avgi suverenitet til organer Norge ikke er medlem av, er det avtalt med EU å gi EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen den myndigheten over EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein, som EUs organer har over EU-landenes finansmarkeder.

Det er forutsatt at ESA skal kopiere alle beslutninger fra EU. Formelt beholdes en mulighet til å avvike, slik EØS-avtalen formelt har en bestemmelse om mulig veto.

Les regjeringens proposisjon om deltakelse i EUs finanstilsynssystem.

Det sier Senterpartiets utenrikspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete etter oppslaget i ABC Nyheter i dag, om at én eneste mann i EFTAs overvåkingsorgan ESA både skal sørge for at Norge kopierer alle finansvedtak fra EU, og være den som sikrer norsk suverenitet.

– Jeg mener det som skjer nå, går mye lenger enn det Stortinget rett og slett kan gjøre. Folket i Norge har to ganger sagt nei til EU. Det vi nå gjør, er noe helt, helt annet enn vi har gjort tidligere i EØS, sier Navarsete om vedtaket Ap, Frp og Høyre vil ha i gjennom i hurtigtogsfart:

Å legge norsk Finanstilsyn under EUs finanstilsynsorganer.

Les også: Én mann i ESA skal regjere over finanstilsynene i Norge, Island og Liechtenstein

– Bare folket kan stoppe EU-tilhengerne

– Jeg håper folk nå kan samle seg til å bli en så sterk kraft, at de gjennom en underskriftsaksjon klarer å presse fram en folkeavstemning om forslaget, sier Navarsete til ABC Nyheter.

Hun mener et innbyggerinitiativ på facebook eller andre kanaler med innsamling av underskrifter for å få en folkeavstemning om forslaget, er det eneste som kan stoppe en alvorlig omdreining i norsk integrering i EU.

– Det er så stor kraft blant EU-tilhengerne på Stortinget, at de får gjennom det meste der, sier Sp-politikeren.

– Det skal sitte en mann i ESA og kopiere EUs vedtak. Det er ingen som tror på at han skal gjøre tunge vurderinger. Ergo legger en i realiteten Norge under EUs finanstilsyn direkte.

– Og det samme har en tenkt skal skje med IKT, og ikke minst med energi, som er så viktig for Norge. Vi kan risikere at energibransjen i eksportlandet Norge skal dikteres av nettoimportøren EU! sier Navarsete.

Les også: Frp åpner for å oppgi suverenitet på mange nye områder

Vil ty til innbyggerinitiativ

Ifølge Navarsete har ikke Stortinget etter Grunnloven anledning til å gjøre det flertallet nå ønsker med overføring av myndigheten over Finanstilsynet til EU. Det er regjeringspartiene og Arbeiderpartiet uenige i.

De har altså funnet fram til en konstruksjon der norsk finanstilsynsmyndighet ikke legges direkte under EUs, men under EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Norge er riktignok med i EFTA, men har ingen innflytelse over hva ESA skal mene.

– Dette er den største saken om avgivelse av norsk suverenitet på veldig lenge. Mange vil gjøre mye for å stanse det. Det er sterke følelser rundt dette, sier Navarsete.

Hun påpeker at EU har en ordning der folket etter innsamling av underskrifter, kan få avgjort saker ved folkeavstemning. Nylig skjedde det da en folkeavstemning i Nederland avslo tilslutning til EUs avtale med Ukraina.

– Da må vi som ikke er med i EU, også kunne gjøre det. I kommunene har vi jo innbyggerinitiativ. Der kan man samle underskrifter for å kreve behandling av saker, sier Liv Signe Navarsete og konkluderer:

– Vi får masse reaksjoner nå. Det er ikke rart de vil gjøre dette fort.

Allerede samme kveld fikk hun respons i form av facebookgruppa «Nei til å flytte finanstilsynet til EU».

Les også: Siv får Stortinget til å danse quickstep for EUs finanstilsyn

Personvernpolicy