Første gang Grunnlovs-bestemmelse brukes i EØS-avtalen:

Nei til EU i harnisk: Regjeringen vil oppgi norsk suverenitet over finanstilsynet