Meny

Politiet advarte mot norske parallellsamfunn i 2013:

Listhaug: – Må holde innvandringen på et nivå som gir oss en sjanse til å lykkes med integreringen

<p>Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte hovedpunktene i integreringsmeldingen i Oslo onsdag.</p>
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte hovedpunktene i integreringsmeldingen i Oslo onsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Politiet i Oslo jobber for å hindre svenske tilstander hvor politiet mister kontroll over innvandrertette bydeler. En fersk rapport viser at det er 40 prosent færre unge kriminelle i Oslo enn for ti år siden.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– I Oslo er det strukturer som kan indikere en negativ utvikling i enkelte miljø, skrev Oslo-politiet i en rapport fra 2013 om Fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo og viste til dannelsen av parallellsamfunn som anses som en reell trussel mot demokratiet.

I rapporten som er tre år gammel, tegner politiet et bilde av fremtidige utfordringer for storbysamfunnet.

– I tiden fremover må det forventes etablering av parallellsamfunn som søker sammen av andre grunner enn de som vi tradisjonelt knytter til etnisitet, språk og/eller religion. Det er viktig å ha fokus på at disse ikke utvikler seg i en retning som bryter eller underkjenner norsk lov, skrev Oslo-politiet videre i 2013.

Tre år senere har ikke dannelsen av parallellsamfunn nådd Norge, mener politiet.

– Vi kjenner oss ikke igjen i det som er vist fra Sverige, sier pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni Grøndal, til ABC Nyheter.

Svenske storbyer som Göteborg og Stockholm har utviklet forsteder etter økende innvandring hvor politiet har mistet kontrollen - det innrømmer politiet også selv.

I en rapport fra den svenske Rikspolisen i 2014 lister politiet opp 55 utenforskapsområder som spesielt utsatte bydeler. Her har kriminelle nettverk sterk innflytelse. Stedene kalles «no go-zones».

Pressesjefen sier politiet opplever høy tillit i befolkningen, i motsetning til i deler av storbyer i Sverige.

– Politiet opplever å ha høy tillit i befolkningen, noe innbyggerundersøkelser også viser. Tillitsbygging er viktig, - noe Oslopolitiet legger stor vekt på. Det er viktig for å kunne skape og bygge relasjoner - politiet i Oslo kan snakke med alle, sier Grøndal.

– Vi har egne kontakter som bygger nettverk og relasjoner blant annet inn i ulike trossamfunn og organisasjoner. Oslo politidistrikt jobber også mye med dialog inn i ulike miljøer, vi innhenter mye informasjon og har også avverget en rekke hendelser, forteller pressesjefen videre og sier integrering og bosetting også er viktige faktorer.

Og i onsdag la innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) frem integreringsmeldingen.

Listhaug vil sende asylsøkere på 50-timerskurs i norsk kultur og samfunnskunnskap for å hindre parallellsamfunn.

Bakgrunn: Listhaug: Paralellsamfunn er et resultat av snillisme

Til ABC Nyheter er hun klar på at man vil fortsatt vil føre en streng innvandringspolitikk for å ikke få et parallellsamfunn.

– Situasjonen i Sverige viser hva en naiv og snillistisk innvandringspolitikk kan føre til. Det viktigste er å holde innvandringen på et nivå som gir oss en sjanse til å lykkes med integreringen, sier Listhaug til ABC Nyheter.

Av tiltakene i integreringsmeldingen vil Listhaug belønne motiverte asylsøkere.

Mer krav til den enkelte

Oslo 20160511. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterer hovedpunktene i integreringsmeldingen i Oslo onsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Oslo 20160511. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterer hovedpunktene i integreringsmeldingen i Oslo onsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi må føre en integreringspolitikk som stiller mer krav til den enkelte for å lykkes med integreringen og ha et system som legger til rette for at den enkelte som får opphold i Norge får brukt sine ressurser og evner, sier ministeren.

Onsdag gjorde hun det klart at det vil bli opprettet fire-fem mottak med om lag 500 plasser allerede i 2016. Her skal asylsøkerne settes tidligere i gang med norskopplæring og arbeidspraksis enn ved ordinære mottak.

I tillegg trekker Listhaug overfor ABC Nyhet frem et forslag hun tro vil ha god virkning.

– Vi har lansert et forslag som er viktig for dem som kommer skal lære mer om vårt samfunn, alle asylsøkere pålegges 50-timers kurs i norsk kultur og samfunnskunnskap. I det kurset skal de blant annet lære om norsk kultur, lover og regler, sier Listhaug og forteller videre bosetting vil være avgjørende for å hindre parallell samfunn.

– I tillegg er det viktig å holde fast på modellen der kommunene selv bestemmer hvor mange som skal bosettes. En av grunnene til at det har gått så galt i Sverige er nettopp selvbosetting, den enkelte innvandrer kan selv bosette seg der en ønsker, sier Listhaug.

Les også: Regjeringen vil belønne motiverte asylsøkere

Men til tross for at debatten rundt arbeidet mot parallellsamfunn er mer aktuelt enn noen gang , viser statistikk publisert denne uken fra politiet at norsk ungdom i Oslo er lovlydige.

Lovlydig ungdom i hovedstaden

En rapport politiet publiserte onsdag denne uken, viser at unge i Oslo er på rett spor. Den utviklingen mener politiet viser at utviklingen av parallell samfunn ikke kan sammeliknes med utviklingen i Sverige.

Ifølge Salto-rapporten (Sammen Lager vi et Trygt Oslo red. anm.) har det de siste ti årene vært en nedgang på 38,1 prosent når det gjelder antall unge under 18 år registrert med straffbart forhold i Oslo. Fra 2014 til 2015 gikk antallet straffbare forhold med gjerningsperson under 18 år ned med 14,4 prosent.

I aldersgruppen 18-22 år er nedgangen 12,9 prosent i antall straffbare forhold.

På ett punkt har det vært en svak økning det siste året, og det er voldskriminalitet blant unge under 18 år.

I tillegg er det registrert 13,5 prosent færre gjengangere i 2015, sammenliknet med 2014. Gjengangere defineres som en person som begår fire lovbrudd eller flere.

Ifølge rapporten viser statistikken ingen sammenhenger mellom den økte tilstrømningen av flyktninger og kriminalitetsbildet.

– Dette er imidlertid en tematikk som fordrer nærmere analyser og som vi må følge nøye fremover. Vi vet at enslige mindreårige asylsøkere kan være spesielt sårbare i forhold til kriminalitet, både som offer og gjerningspersoner. Særlig viktig vil det være å jobbe for at disse ungdommene ikke kommer i kontakt med miljøer som vil utnytte dem, skriver politiet i rapporten.

Les også: Frivillige nordmenn drapstrues og hetses for flyktninghjelp

Tilstanden i Sverige: Listhaug: – Jeg tror alle som så reportasjen, er ganske sjokkerte

Solberg: – Derfor er Norge er annerledes enn Sverige

I et

innlegg i Aftenposten

i kjølvannet av reportasjene fra parallellsamfunnene i Sverige sier statsminister Erna Solberg hun tror Norge vil lykkes i bekjempelsen av parallellsamfunn.

Statsminister Erna Solberg mener Norge skiller seg stort fra Sverige. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg mener Norge skiller seg stort fra Sverige. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Skal samfunnet fungere, må enkeltpersoner og grupper oppleve at de lever sammen, ikke ved siden av eller i motsetning til hverandre, skriver hun og trekker frem følgende årsaker til at Norge er annerledes enn eksempler på byer i Europa hvor levekårsutfordringen er store:

  • For det første mener Norge driver en bevisst bosettingspolitikk, hvor innvandrere ikke automatisk flytter til samme område.
  • For det andre mener Solberg boligmarkedet vårt er annerledes enn i mange europeiske byer, hvor man i hovedsak leier bolig. « I Norge går de fleste inn som boligeiere. Det oppmuntrer til å komme seg i jobb, søke boliglån og opparbeide seg egenkapital. Å investere tid og penger i egen bolig gir et helt annet forhold til stedet du slår deg ned.» skriver statsministeren.
  • For det tredje mener Solberg Norge fører en bevisst politikk for å få innvandrere raskt i arbeid og utdanning.
  • I et fjerde punkt peker statsmininisteren på at politi, kommuner, offentlige institusjoner og frivilligheten i Norge vært flinke til å bygge bro og skape tillit.
  • Det femte og siste punktet mener statsministeren er at vi er bevisst på hvor mange vi har kapasitet til å ta mot. «Derfor har det vært viktig for denne regjeringen å understreke at asylinstituttet ikke er et innvandringsinstrument, men skal brukes til å gi beskyttelse til folk som trenger det.» skriver Solberg.

– Færre «sinte», unge menn

Sosiolog og forsker i Statistisk sentralbyrå, Anders Barstad, har hovedinteresser innen generell levekår- og velferdsutvikling. Han tror nettopp Solberg sitt andre punkt om bosetting er avgjørende for å hindre parallellsamfunn.

Forsker Anders Barstad i SSB. Foto: SSB
Forsker Anders Barstad i SSB. Foto: SSB

Det er noen viktig forskjeller mellom Sverige og Norge. En av forskjellene gjelder boligstruktur. Det svenske boligmarkedet har en stor utleiesektor, gjerne konsentrert i drabantbyene der en nå finner mange innvandrere. Drabantbyene i Oslo er dominert av boliger som en eier selv gjennom borettslag, sier Barstad til ABC Nyheter.

Han tror det bidrar til at man får en lavere opphopning av de minst integrerte innvandrerne i Oslo sammenlignet med Stockholm.

– Flere barnefamilier og mindre konsentrasjon avenslige, «sinte», unge menn. Eierleiligheter krever større ressurser, og gir kanskje sterkere motivasjon til å ta vare på boligen og miljøet rundt boligen, forklarer Barstad.

I rapporten fra politiet i Oslo-politiet i 2013 sier politiet at i 2022 vil fire av ti innbyggere i hovedstaden være innvandrere. I dag er cirka en av tre innbyggere i Oslo innvandrere, viser tall fra SSB.

Samtidig viser tall fra SSB i 2015 at tre av Oslos bydeler nå har over 50 prosent andel av innvandrerbefolkning. Stovner topper med 55,4 prosent, mens også Søndre Nordstrand og Alna har over halvparten av de boende innvandrerbakgrunn.

«Hovedstadens demografiske og sosiale endringer vil utfordre målet om trygghet og tillit.» skrev politiet i rapporten i 2013.

Les også: Svensk topp-politiker: Listhaug bør ta sinn hatt og gå hvis Norge skal lykkes

SE VIDEO: Listhaug: – Sverige er et skrekkeksempel

Fakta om integreringsmeldingen

* Regjeringen bevilger 800 millioner mindre til kommunenes mottaksapparat på grunn av færre asylankomster i år.

* Totalt fører raskere flyktningbosetting enn ventet til at kommunenes utgifter til innvandring og integrering øker med 1,3 milliarder.

* I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å gi kommunene 2,5 milliarder øremerkede kroner til utgifter med flyktninger og asylsøkere.

* Nye, målrettede tiltak til integrering i 2016 beløper seg til 59 millioner. Her ligger følgende tiltak:

* 5,4 millioner til integreringsmottak for å legge til rette for at flyktninger raskere kan delta i arbeids- og samfunnsliv.

* 5,4 millioner til en prøveordning med frivillighetskoordinatorer på utvalgte mottak.

* 5,7 millioner til nettbasert norskopplæring og språktrening for voksne.

* 12,4 millioner til dialoggrupper mot vold i mottak.

* 21 millioner i økt bevilling til bostøtte til personer i bokollektiver.

* 6 millioner til kompetansekartlegging og yrkesveiledning i de fylkesvise karrieresentrene.

* 3 millioner til SOS Barnebyers prosjekt «Våre nye barn».

* I tillegg omdisponeres 3,6 millioner for å tilby gratis kjernetid i barnehage til 2- og 3-åringer som har fått opphold, men som fortsatt bor på asylmottak.

* I tillegg kommer 15,1 millioner i økt bevilgning til Utlendingsdirektoratet (UDI) knyttet til IKT-tilpasninger.

Kilde: Regjeringen, NTB

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:49 Marokko-drapsmenn dømt til døden16:46 Flere sopparter i Norge kan bli utryddet16:33 Parlamentet i Storbritannia viser misnøye med brexit uten avtale16:29 Kvinne som var strandet på holme, ønsker ikke å anmelde saken15:54 Slik skal Russland ruste opp15:52 Mann med motorsag pågrepet på Ski15:36 EU-topp vil se på regel som hindrer Norge i å forby dieselbiler15:27 – Frp spiller på alle hester14:59 Fannemel sendt til sykehus etter fall14:52 Veterinærforeningen vil ha granskning av departementer etter pelsdyrsaken14:51 Ukrainsk terroroffer får ikke opphold i Sverige14:31 Sturridge suspenderes etter brudd på bettingregler14:26 Amerikansk IT-firma får milliardbot av EU14:08 Italiensk politi slår til mot mafia på Sicilia14:05 Russland tilbyr Tyrkia kampfly13:56 Marokko-tiltalt: – Måtte gud tilgi meg13:49 Bergenser siktet og varetektsfengslet for cruisevoldtekt13:49 Mann tiltalt etter traktorpåkjørsel i Fredrikstad13:18 Gigantmanet i England: – Like stor som meg!13:05 Stor redningsaksjon etter at mann falt over bord i Dalsfjorden12:50 Statlige medier: Iran har anholdt utenlandsk oljeskip12:46 EU-ministre blir ikke enige om fordeling av migranter12:11 Kim (34) og Benjamin (7) gravlagt: – Som et mareritt12:10 Mann pågrepet etter mulig knivstikking i Oslo12:02 Sivilombudsmannen kritisk til Statsministerens kontor11:41 Kambodsja returnerer søppel til USA og Canada11:31 UDI vurderer å tilbakekalle midlertidig oppholdstillatelse for somaliere11:30 Kortslutning i russisk atomkraftverk11:00 PSG-talent klar for RB Leipzig10:52 Ny lov kan sørge for utlevering av terrordømte nordmenn til Italia10:49 Microsoft melder om 740 infiltrasjonsforsøk i fjor10:41 NRK mister skøyterettighetene til NENT10:30 Stadig flere kontakter Forbrukerrådet om trøblete leieforhold09:57 Jente (19) skal ha blitt gjengvoldtatt på Kypros09:52 Solskjær: – Finnes det en ekstra Manchester United-skatt?09:45 Fornebubanen i strid med grunneier om tilgang til tomt09:18 Muslimer mener deres profet Mohammad tråkkes på med dette skiltet09:10 Matthijs de Ligt klar for Juventus09:01 Mulla Krekars svigersønn fengslet i Storbritannia08:56 Statkraft-resultatet i første halvår det beste i selskapets historie08:50 Mann døde etter arbeidsulykke på Mjåvann i Kristiansand08:44 Froome fikk seieren i Vuelta a España åtte år etter08:42 Regelverket for opptak til høyere utdanning skal evalueres08:39 Instagram skjuler antall likerklikk08:27 Ekstrem tørke rammer Nord-Korea08:12 68.000 overdosedødsfall i USA08:11 23 fryktes omkommet i påsatt brann i animasjonsstudio i Japan08:05 Stans i togtrafikken på ubestemt tid etter brann i Ulrikstunnelen i Bergen08:02 Kraftig tilbakegang for Røkkes Aker08:00 Arsenal slo Bayern München i USA08:00 Kraftig nedgang for Nordea – bedre for Nordea Norge07:26 BT-journalist: – Pinlig om Brann ryker mot Shamrock07:00 Trump fortsetter hetsen, men unngikk riksrett06:36 Labert VM-håp for stjernespillere: – Sannsynligheten er liten06:35 Muslimsk råd reagerer på plate med profetens navn i Stavanger06:10 Forbrukertilsynet ber studenter se opp for urimelige skolekontrakter06:00 Marokkansk advokat tror det kan gå over ett år før endelig dom mot drapstiltalte06:00 Molde-treneren er lei negative vinklinger: – Norsk fotball er bedre enn folk tror05:57 Dette skjer i dag05:35 Stadig høyere terskel for varsling om avvik i oljeindustrien05:30 Mange vil fjerne begrepene styrbord og babord05:30 Dette skjedde i natt05:29 Mann skadd etter å ha blitt slept etter bil i Sandefjord04:46 «El Chapo» dømt til livstid i amerikansk fengsel04:44 Kvinne i Oslo funnet død etter fem måneder04:32 FN-ekspert ber Ungarn ta mer hensyn til migranters menneskerettigheter04:30 FBI bes om å undersøke populær ansiktsapp04:10 Revy om norske politikere skaper reaksjoner03:51 CNN: USA vil sende 500 soldater til Saudi-Arabia03:35 Suzann Pettersen tilbake i LPGA-turneringen02:50 Lærer dømt for å ha slått elever i Rogaland01:50 Kongressen stiller ikke Trump for riksrett etter Twitter-meldinger01:26 Representantenes hus blokkerer amerikansk våpensalg til Saudi-Arabia01:24 Økende kokainbruk i Bergen00:50 USA har kastet Tyrkia ut av F-35-programmet00:47 Melding om slagsmål med macheter i Oslo00:29 Raja krever mer effektivitet i jernbanearbeidet23:53 Rumener utnevnt til ny visegeneralsekretær i NATO23:45 Dropper tiltalen mot Kevin Spacey23:45 Johnson og Hunt gjorde sin siste tv-opptreden før ledervalget23:05 Regjeringen vil gjøre det lettere å søke opptak ved offentlige fagskoler23:00 Juniorjentene til semifinale i håndball-VM22:56 Tidligere Lyn-spiller matchvinner da Nigeria tok bronsen i afrikamesterskapet22:49 Påtalemyndigheten i Massachusetts frafaller tiltale mot Kevin Spacey22:40 Konradsen gikk foran da Rosenborg sikret avansement til 2. kvalikrunde i mesterligaen22:32 Syklist alvorlig skadd i ulykke i Levanger22:15 Irans utenriksminister anklager USA for «økonomisk terrorisme»22:12 USAs atomvåpenplasseringer avslørt ved et uhell21:51 Bjørn på rømmen i italiensk skog21:12 Dømt til fengsel for oppfordre kjæresten til selvmord21:11 USA har kastet ut Tyrkia fra F-35-programmet21:07 Kvinne omkom i steinras på Litledalshornet i Ørsta20:25 WHO: Ebolautbruddet i Kongo er en global krise20:04 Bjørn skutt i Hedmark19:06 Norge bryter EUs krav for tvangsreturer av asylsøkere19:04 100 skjeletter fra middelalderen funnet i Tyskland18:52 Retten mener det er økt fare for at Krekar kan stikke av18:38 Dansk bilimportør dømt for å ha brukt Ai Weiwei-kunst i reklame18:30 – Fire personer halshogd i Egypt18:03 Bellona varsler full kamp mot tysk prøveboring nær Lofoten
Siste nytt
16:49VerdenMarokko-drapsmenn dømt til døden16:46NorgeFlere sopparter i Norge kan bli utryddet16:33PolitikkParlamentet i Storbritannia viser misnøye med brexit uten avtale16:29NorgeKvinne som var strandet på holme, ønsker ikke å anmelde saken15:54PolitikkSlik skal Russland ruste opp15:52NorgeMann med motorsag pågrepet på Ski15:36MotorEU-topp vil se på regel som hindrer Norge i å forby dieselbiler15:27Politikk– Frp spiller på alle hester14:59SportFannemel sendt til sykehus etter fall14:52NorgeVeterinærforeningen vil ha granskning av departementer etter pelsdyrsaken14:51VerdenUkrainsk terroroffer får ikke opphold i Sverige14:31SportSturridge suspenderes etter brudd på bettingregler14:26PengerAmerikansk IT-firma får milliardbot av EU14:08VerdenItaliensk politi slår til mot mafia på Sicilia14:05VerdenRussland tilbyr Tyrkia kampfly13:56VerdenMarokko-tiltalt: – Måtte gud tilgi meg13:49NorgeBergenser siktet og varetektsfengslet for cruisevoldtekt13:49NorgeMann tiltalt etter traktorpåkjørsel i Fredrikstad13:18VerdenGigantmanet i England: – Like stor som meg!13:05NorgeStor redningsaksjon etter at mann falt over bord i Dalsfjorden12:50VerdenStatlige medier: Iran har anholdt utenlandsk oljeskip12:46VerdenEU-ministre blir ikke enige om fordeling av migranter12:11NorgeKim (34) og Benjamin (7) gravlagt: – Som et mareritt12:10NorgeMann pågrepet etter mulig knivstikking i Oslo12:02NorgeSivilombudsmannen kritisk til Statsministerens kontor11:41VerdenKambodsja returnerer søppel til USA og Canada11:31PolitikkUDI vurderer å tilbakekalle midlertidig oppholdstillatelse for somaliere11:30VerdenKortslutning i russisk atomkraftverk11:00SportPSG-talent klar for RB Leipzig10:52NorgeNy lov kan sørge for utlevering av terrordømte nordmenn til Italia10:49VerdenMicrosoft melder om 740 infiltrasjonsforsøk i fjor10:41SportNRK mister skøyterettighetene til NENT10:30PengerStadig flere kontakter Forbrukerrådet om trøblete leieforhold09:57VerdenJente (19) skal ha blitt gjengvoldtatt på Kypros09:52SportSolskjær: – Finnes det en ekstra Manchester United-skatt?09:45PengerFornebubanen i strid med grunneier om tilgang til tomt09:18NorgeMuslimer mener deres profet Mohammad tråkkes på med dette skiltet09:10SportMatthijs de Ligt klar for Juventus09:01NorgeMulla Krekars svigersønn fengslet i Storbritannia08:56NorgeStatkraft-resultatet i første halvår det beste i selskapets historie08:50NorgeMann døde etter arbeidsulykke på Mjåvann i Kristiansand08:44SportFroome fikk seieren i Vuelta a España åtte år etter08:42NorgeRegelverket for opptak til høyere utdanning skal evalueres08:39VerdenInstagram skjuler antall likerklikk08:27VerdenEkstrem tørke rammer Nord-Korea08:12Verden68.000 overdosedødsfall i USA08:11Verden23 fryktes omkommet i påsatt brann i animasjonsstudio i Japan08:05NorgeStans i togtrafikken på ubestemt tid etter brann i Ulrikstunnelen i Bergen08:02PengerKraftig tilbakegang for Røkkes Aker08:00SportArsenal slo Bayern München i USA08:00NorgeKraftig nedgang for Nordea – bedre for Nordea Norge07:26SportBT-journalist: – Pinlig om Brann ryker mot Shamrock07:00VerdenTrump fortsetter hetsen, men unngikk riksrett06:36SportLabert VM-håp for stjernespillere: – Sannsynligheten er liten06:35NorgeMuslimsk råd reagerer på plate med profetens navn i Stavanger06:10NorgeForbrukertilsynet ber studenter se opp for urimelige skolekontrakter06:00VerdenMarokkansk advokat tror det kan gå over ett år før endelig dom mot drapstiltalte06:00SportMolde-treneren er lei negative vinklinger: – Norsk fotball er bedre enn folk tror05:57NorgeDette skjer i dag05:35NorgeStadig høyere terskel for varsling om avvik i oljeindustrien05:30NorgeMange vil fjerne begrepene styrbord og babord05:30NorgeDette skjedde i natt05:29NorgeMann skadd etter å ha blitt slept etter bil i Sandefjord04:46Verden«El Chapo» dømt til livstid i amerikansk fengsel04:44NorgeKvinne i Oslo funnet død etter fem måneder04:32VerdenFN-ekspert ber Ungarn ta mer hensyn til migranters menneskerettigheter04:30VerdenFBI bes om å undersøke populær ansiktsapp04:10NorgeRevy om norske politikere skaper reaksjoner03:51VerdenCNN: USA vil sende 500 soldater til Saudi-Arabia03:35SportSuzann Pettersen tilbake i LPGA-turneringen02:50NorgeLærer dømt for å ha slått elever i Rogaland01:50VerdenKongressen stiller ikke Trump for riksrett etter Twitter-meldinger01:26VerdenRepresentantenes hus blokkerer amerikansk våpensalg til Saudi-Arabia01:24NorgeØkende kokainbruk i Bergen00:50VerdenUSA har kastet Tyrkia ut av F-35-programmet00:47NorgeMelding om slagsmål med macheter i Oslo00:29NorgeRaja krever mer effektivitet i jernbanearbeidet23:53VerdenRumener utnevnt til ny visegeneralsekretær i NATO23:45VerdenDropper tiltalen mot Kevin Spacey23:45VerdenJohnson og Hunt gjorde sin siste tv-opptreden før ledervalget23:05NorgeRegjeringen vil gjøre det lettere å søke opptak ved offentlige fagskoler23:00SportJuniorjentene til semifinale i håndball-VM22:56SportTidligere Lyn-spiller matchvinner da Nigeria tok bronsen i afrikamesterskapet22:49VerdenPåtalemyndigheten i Massachusetts frafaller tiltale mot Kevin Spacey22:40SportKonradsen gikk foran da Rosenborg sikret avansement til 2. kvalikrunde i mesterligaen22:32NorgeSyklist alvorlig skadd i ulykke i Levanger22:15VerdenIrans utenriksminister anklager USA for «økonomisk terrorisme»22:12VerdenUSAs atomvåpenplasseringer avslørt ved et uhell21:51VerdenBjørn på rømmen i italiensk skog21:12VerdenDømt til fengsel for oppfordre kjæresten til selvmord21:11VerdenUSA har kastet ut Tyrkia fra F-35-programmet21:07NorgeKvinne omkom i steinras på Litledalshornet i Ørsta20:25VerdenWHO: Ebolautbruddet i Kongo er en global krise20:04NorgeBjørn skutt i Hedmark19:06NorgeNorge bryter EUs krav for tvangsreturer av asylsøkere19:04Verden100 skjeletter fra middelalderen funnet i Tyskland18:52NorgeRetten mener det er økt fare for at Krekar kan stikke av18:38MotorDansk bilimportør dømt for å ha brukt Ai Weiwei-kunst i reklame18:30Verden– Fire personer halshogd i Egypt18:03NorgeBellona varsler full kamp mot tysk prøveboring nær Lofoten
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus