Politiet advarte mot norske parallellsamfunn i 2013:

Listhaug: – Må holde innvandringen på et nivå som gir oss en sjanse til å lykkes med integreringen

<p>Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte hovedpunktene i integreringsmeldingen i Oslo onsdag.</p>
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte hovedpunktene i integreringsmeldingen i Oslo onsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Politiet i Oslo jobber for å hindre svenske tilstander hvor politiet mister kontroll over innvandrertette bydeler. En fersk rapport viser at det er 40 prosent færre unge kriminelle i Oslo enn for ti år siden.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– I Oslo er det strukturer som kan indikere en negativ utvikling i enkelte miljø, skrev Oslo-politiet i en rapport fra 2013 om Fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo og viste til dannelsen av parallellsamfunn som anses som en reell trussel mot demokratiet.

I rapporten som er tre år gammel, tegner politiet et bilde av fremtidige utfordringer for storbysamfunnet.

– I tiden fremover må det forventes etablering av parallellsamfunn som søker sammen av andre grunner enn de som vi tradisjonelt knytter til etnisitet, språk og/eller religion. Det er viktig å ha fokus på at disse ikke utvikler seg i en retning som bryter eller underkjenner norsk lov, skrev Oslo-politiet videre i 2013.

Tre år senere har ikke dannelsen av parallellsamfunn nådd Norge, mener politiet.

– Vi kjenner oss ikke igjen i det som er vist fra Sverige, sier pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni Grøndal, til ABC Nyheter.

Svenske storbyer som Göteborg og Stockholm har utviklet forsteder etter økende innvandring hvor politiet har mistet kontrollen - det innrømmer politiet også selv.

I en rapport fra den svenske Rikspolisen i 2014 lister politiet opp 55 utenforskapsområder som spesielt utsatte bydeler. Her har kriminelle nettverk sterk innflytelse. Stedene kalles «no go-zones».

Pressesjefen sier politiet opplever høy tillit i befolkningen, i motsetning til i deler av storbyer i Sverige.

– Politiet opplever å ha høy tillit i befolkningen, noe innbyggerundersøkelser også viser. Tillitsbygging er viktig, - noe Oslopolitiet legger stor vekt på. Det er viktig for å kunne skape og bygge relasjoner - politiet i Oslo kan snakke med alle, sier Grøndal.

– Vi har egne kontakter som bygger nettverk og relasjoner blant annet inn i ulike trossamfunn og organisasjoner. Oslo politidistrikt jobber også mye med dialog inn i ulike miljøer, vi innhenter mye informasjon og har også avverget en rekke hendelser, forteller pressesjefen videre og sier integrering og bosetting også er viktige faktorer.

Og i onsdag la innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) frem integreringsmeldingen.

Listhaug vil sende asylsøkere på 50-timerskurs i norsk kultur og samfunnskunnskap for å hindre parallellsamfunn.

Bakgrunn: Listhaug: Paralellsamfunn er et resultat av snillisme

Til ABC Nyheter er hun klar på at man vil fortsatt vil føre en streng innvandringspolitikk for å ikke få et parallellsamfunn.

– Situasjonen i Sverige viser hva en naiv og snillistisk innvandringspolitikk kan føre til. Det viktigste er å holde innvandringen på et nivå som gir oss en sjanse til å lykkes med integreringen, sier Listhaug til ABC Nyheter.

Av tiltakene i integreringsmeldingen vil Listhaug belønne motiverte asylsøkere.

Mer krav til den enkelte

Oslo 20160511. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterer hovedpunktene i integreringsmeldingen i Oslo onsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Oslo 20160511. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterer hovedpunktene i integreringsmeldingen i Oslo onsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi må føre en integreringspolitikk som stiller mer krav til den enkelte for å lykkes med integreringen og ha et system som legger til rette for at den enkelte som får opphold i Norge får brukt sine ressurser og evner, sier ministeren.

Onsdag gjorde hun det klart at det vil bli opprettet fire-fem mottak med om lag 500 plasser allerede i 2016. Her skal asylsøkerne settes tidligere i gang med norskopplæring og arbeidspraksis enn ved ordinære mottak.

I tillegg trekker Listhaug overfor ABC Nyhet frem et forslag hun tro vil ha god virkning.

– Vi har lansert et forslag som er viktig for dem som kommer skal lære mer om vårt samfunn, alle asylsøkere pålegges 50-timers kurs i norsk kultur og samfunnskunnskap. I det kurset skal de blant annet lære om norsk kultur, lover og regler, sier Listhaug og forteller videre bosetting vil være avgjørende for å hindre parallell samfunn.

– I tillegg er det viktig å holde fast på modellen der kommunene selv bestemmer hvor mange som skal bosettes. En av grunnene til at det har gått så galt i Sverige er nettopp selvbosetting, den enkelte innvandrer kan selv bosette seg der en ønsker, sier Listhaug.

Les også: Regjeringen vil belønne motiverte asylsøkere

Men til tross for at debatten rundt arbeidet mot parallellsamfunn er mer aktuelt enn noen gang , viser statistikk publisert denne uken fra politiet at norsk ungdom i Oslo er lovlydige.

Lovlydig ungdom i hovedstaden

En rapport politiet publiserte onsdag denne uken, viser at unge i Oslo er på rett spor. Den utviklingen mener politiet viser at utviklingen av parallell samfunn ikke kan sammeliknes med utviklingen i Sverige.

Ifølge Salto-rapporten (Sammen Lager vi et Trygt Oslo red. anm.) har det de siste ti årene vært en nedgang på 38,1 prosent når det gjelder antall unge under 18 år registrert med straffbart forhold i Oslo. Fra 2014 til 2015 gikk antallet straffbare forhold med gjerningsperson under 18 år ned med 14,4 prosent.

I aldersgruppen 18-22 år er nedgangen 12,9 prosent i antall straffbare forhold.

På ett punkt har det vært en svak økning det siste året, og det er voldskriminalitet blant unge under 18 år.

I tillegg er det registrert 13,5 prosent færre gjengangere i 2015, sammenliknet med 2014. Gjengangere defineres som en person som begår fire lovbrudd eller flere.

Ifølge rapporten viser statistikken ingen sammenhenger mellom den økte tilstrømningen av flyktninger og kriminalitetsbildet.

– Dette er imidlertid en tematikk som fordrer nærmere analyser og som vi må følge nøye fremover. Vi vet at enslige mindreårige asylsøkere kan være spesielt sårbare i forhold til kriminalitet, både som offer og gjerningspersoner. Særlig viktig vil det være å jobbe for at disse ungdommene ikke kommer i kontakt med miljøer som vil utnytte dem, skriver politiet i rapporten.

Les også: Frivillige nordmenn drapstrues og hetses for flyktninghjelp

Tilstanden i Sverige: Listhaug: – Jeg tror alle som så reportasjen, er ganske sjokkerte

Solberg: – Derfor er Norge er annerledes enn Sverige

I et innlegg i Aftenposten i kjølvannet av reportasjene fra parallellsamfunnene i Sverige sier statsminister Erna Solberg hun tror Norge vil lykkes i bekjempelsen av parallellsamfunn.

Statsminister Erna Solberg mener Norge skiller seg stort fra Sverige. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg mener Norge skiller seg stort fra Sverige. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Skal samfunnet fungere, må enkeltpersoner og grupper oppleve at de lever sammen, ikke ved siden av eller i motsetning til hverandre, skriver hun og trekker frem følgende årsaker til at Norge er annerledes enn eksempler på byer i Europa hvor levekårsutfordringen er store:

  • For det første mener Norge driver en bevisst bosettingspolitikk, hvor innvandrere ikke automatisk flytter til samme område.
  • For det andre mener Solberg boligmarkedet vårt er annerledes enn i mange europeiske byer, hvor man i hovedsak leier bolig. « I Norge går de fleste inn som boligeiere. Det oppmuntrer til å komme seg i jobb, søke boliglån og opparbeide seg egenkapital. Å investere tid og penger i egen bolig gir et helt annet forhold til stedet du slår deg ned.» skriver statsministeren.
  • For det tredje mener Solberg Norge fører en bevisst politikk for å få innvandrere raskt i arbeid og utdanning.
  • I et fjerde punkt peker statsmininisteren på at politi, kommuner, offentlige institusjoner og frivilligheten i Norge vært flinke til å bygge bro og skape tillit.
  • Det femte og siste punktet mener statsministeren er at vi er bevisst på hvor mange vi har kapasitet til å ta mot. «Derfor har det vært viktig for denne regjeringen å understreke at asylinstituttet ikke er et innvandringsinstrument, men skal brukes til å gi beskyttelse til folk som trenger det.» skriver Solberg.

– Færre «sinte», unge menn

Sosiolog og forsker i Statistisk sentralbyrå, Anders Barstad, har hovedinteresser innen generell levekår- og velferdsutvikling. Han tror nettopp Solberg sitt andre punkt om bosetting er avgjørende for å hindre parallellsamfunn.

Forsker Anders Barstad i SSB. Foto: SSB
Forsker Anders Barstad i SSB. Foto: SSB

Det er noen viktig forskjeller mellom Sverige og Norge. En av forskjellene gjelder boligstruktur. Det svenske boligmarkedet har en stor utleiesektor, gjerne konsentrert i drabantbyene der en nå finner mange innvandrere. Drabantbyene i Oslo er dominert av boliger som en eier selv gjennom borettslag, sier Barstad til ABC Nyheter.

Han tror det bidrar til at man får en lavere opphopning av de minst integrerte innvandrerne i Oslo sammenlignet med Stockholm.

– Flere barnefamilier og mindre konsentrasjon avenslige, «sinte», unge menn. Eierleiligheter krever større ressurser, og gir kanskje sterkere motivasjon til å ta vare på boligen og miljøet rundt boligen, forklarer Barstad.

I rapporten fra politiet i Oslo-politiet i 2013 sier politiet at i 2022 vil fire av ti innbyggere i hovedstaden være innvandrere. I dag er cirka en av tre innbyggere i Oslo innvandrere, viser tall fra SSB.

Samtidig viser tall fra SSB i 2015 at tre av Oslos bydeler nå har over 50 prosent andel av innvandrerbefolkning. Stovner topper med 55,4 prosent, mens også Søndre Nordstrand og Alna har over halvparten av de boende innvandrerbakgrunn.

«Hovedstadens demografiske og sosiale endringer vil utfordre målet om trygghet og tillit.» skrev politiet i rapporten i 2013.

Les også: Svensk topp-politiker: Listhaug bør ta sinn hatt og gå hvis Norge skal lykkes

SE VIDEO: Listhaug: – Sverige er et skrekkeksempel

Fakta om integreringsmeldingen

* Regjeringen bevilger 800 millioner mindre til kommunenes mottaksapparat på grunn av færre asylankomster i år.

* Totalt fører raskere flyktningbosetting enn ventet til at kommunenes utgifter til innvandring og integrering øker med 1,3 milliarder.

* I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å gi kommunene 2,5 milliarder øremerkede kroner til utgifter med flyktninger og asylsøkere.

* Nye, målrettede tiltak til integrering i 2016 beløper seg til 59 millioner. Her ligger følgende tiltak:

* 5,4 millioner til integreringsmottak for å legge til rette for at flyktninger raskere kan delta i arbeids- og samfunnsliv.

* 5,4 millioner til en prøveordning med frivillighetskoordinatorer på utvalgte mottak.

* 5,7 millioner til nettbasert norskopplæring og språktrening for voksne.

* 12,4 millioner til dialoggrupper mot vold i mottak.

* 21 millioner i økt bevilling til bostøtte til personer i bokollektiver.

* 6 millioner til kompetansekartlegging og yrkesveiledning i de fylkesvise karrieresentrene.

* 3 millioner til SOS Barnebyers prosjekt «Våre nye barn».

* I tillegg omdisponeres 3,6 millioner for å tilby gratis kjernetid i barnehage til 2- og 3-åringer som har fått opphold, men som fortsatt bor på asylmottak.

* I tillegg kommer 15,1 millioner i økt bevilgning til Utlendingsdirektoratet (UDI) knyttet til IKT-tilpasninger.

Kilde: Regjeringen, NTB

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
01:08 75-årig kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss01:00 Riksrevisjonens jagerflykritikk holdes hemmelig00:28 Slutt på egne innganger for kvinner og menn på restauranter i Saudi-Arabia00:12 Skarpnord mistet europatourtittelen på målstreken23:37 Farmen-vinner Erik Rotihaug: – Mentalt og fysisk utslitt23:22 Verdens våpensalg fortsetter å øke22:07 Verdens våpensalg fortsetter å øke21:52 Kristoffersen og Nestvold-Haugen på pallen i Beaver Creek21:32 NISO-heder til Johaug og Warholm21:19 SV vil ha statsministeren inn på teppet i ambulanseflysaken21:02 Kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss20:59 Biler i skiløype i Holmestrand: – Gjentakende problem, ifølge politiet20:15 Uvær stenger fjelloverganger i hele Sør-Norge: To timers ventetid20:03 Drapet på Wilma (17): Politiet har pågrepet kjærestens far18:47 Fotgjenger alvorlig skadd i påkjørsel i Oslo18:25 Havarikommisjonen undersøker ulykke i Rana18:20 Macrons regjering åpner for å utsette omstridt pensjonsreform17:46 19 år gamle Markeng overrasket med femteplass: – Må oppjustere målene for sesongen17:27 Rundt 200 syrere får forlate al-Hol17:18 Hegerberg med hattrick i Lyons storseier17:15 Rapperen Juice Wrld (21) er død17:10 Olsbu Røiseland sikret norsk stafettseier16:37 Mann fant slange i eske med underbukser16:15 Skyt ikke på pianisten. Vi er alle medskyldige15:28 Maren Lundby vant igjen - knuste konkurrentene15:11 Viking vant cupfinalen - kaptein Tripic ble helten15:10 Mulig nesebrudd for Løke: – Fantastisk deilig15:00 Bjerkeli Grøvdal tok sølv terrengløp-EM14:51 Babcock beklager – vet ikke når feilen med luftambulanseflyene vil være løst14:50 Over 1.500 møtte opp på minnemarkering i Tromsø14:46 Arrangørene mener 800.000 demonstrerte i Hongkong14:09 Riiber vant igjen - tok sin femte strake kombinert-seier14:06 Engerdal-ordfører (51) død13:59 Norge med viktig VM-seier13:27 Russisk storeslem sørget for dobbelt stafettseier i Lillehammer13:02 Trygve var «han høye» – én dag fikk han nok12:56 Sea King-helikopter brukte rotoren for å redde fiskebåt i nød12:39 Veien videre etter Trump-valget: – Jeg er veldig bekymret12:07 Brasils miljøminister ber om hjelp for å stanse avskoging11:59 172.000 nordmenn regner med å feire jul på kreditt11:44 Arbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvoter11:34 Politiet etterlyser vitner etter påkjørsel i Sandnes11:23 Enkel seier til Jakob Ingebrigtsen i U20-klassen i EM i terrengløp11:21 Johaug peker på Weng som fast ankerkvinne10:19 Klart for ny behandling av Baneheia-saken i gjenopptakelseskommisjonen10:15 Et halvår med uro i Hongkong: Demonstranter gjør opp status10:04 Norske London-studenter: – Vondt i magen av brexit09:46 Magnus Carlsen er Norges beste i Fantasy Premier League09:36 Helleland: – Vi må støtte Russland-utestengelse09:26 Mann alvorlig skadd etter bilulykke i Grimstad09:00 Pelsdyrbonde tror rapport om Mattilsynet kan hive bensin på bålet08:56 To personer lettere skadd etter å ha blitt reddet fra skjær ved Farsund08:47 Uvær og glatte veier skaper utfordringer i trafikken i Sør-Norge08:34 Titall pågrepet i Hongkong for besittelse av skytevåpen08:29 Serbia med klar seier over Sør-Korea - Nederland feilet mot Tyskland08:25 Mann (45): – Jeg føler så mye skam08:01 Rouhani mener statsbudsjettet viser motstand mot sanksjonene07:36 Malta: Statsministerens stabssjef avhørt på nytt etter drap på journalist06:31 Hergeirsson tenker lite OL: – Det smarteste er å snakke om neste kamp06:23 Minst 43 døde i brann i India06:20 Biler brant i Oslo06:18 Enebolig brant i Sykkylven06:00 Sjefen antyder tidlig juleferie for ryggplaget Sundby05:58 Dette skjer i dag05:49 Dette skjedde i natt05:04 Israel besvarte raketter med bomber mot Gaza04:12 Zuccarello scoret, men Wild tapte likevel for Hurricanes04:04 Ansatte mener Avinor-kutt svekker sikkerheten03:35 Nord-Korea sier de har gjennomført en «veldig viktig test»03:02 Utvidet jakt skal hindre spredning av skrantesyke02:52 To regnskogsforkjempere drept i Brasil01:36 Ousland: – Den vanskeligste turen jeg har gjort01:28 Ukraina og IMF enige om nye milliarder i bistand00:56 Anthony Joshua tok tilbake tungvektstitlene etter seier over Andy Ruiz jr.00:23 Fylkesordfører krever at regjeringen tar grep i luftambulansesaken22:57 Fall spolerte karrierebeste for Lie i Lake Louise22:54 Tåregass mot demonstranter i Paris22:20 Støre: – Nok en gang ringer alarmklokkene for luftambulansen21:38 Pallen glapp for Sejersted, Feuz-knockout i USA21:24 Sundby vet hva som feiler ham: – Full krise hvis jeg ikke får orden på det20:57 Carlsen reddet remis mot Aronian: – Et fryktelig parti20:24 Solskjær-bragd da Manchester United slo byrival City på bortebane19:56 Nedtur for Nordlie i LSK-comebacket – tapte borte mot gamleklubben Start18:59 Haaland scoret igjen i Salzburg-storseier18:47 SOHR: 20 sivile drept i luftangrep i Syria18:46 Brødrene Bø sikret norsk seier på stafetten i Östersund18:37 Kvinne alvorlig skadd i påkjørsel i gangfelt: Sjåfør stakk fra stedet17:58 Liverpools elleville rekke uten tap fortsetter – knuste Bournemouth 3-017:44 Grete Roede er død17:31 Stjerneforfall i Lillehammer-stafettene17:29 Nedtur for hopperne i Russland – beste norske på 12.-plass17:17 Mistanke om russisk innblanding i valgkampen i Storbritannia16:47 Gravemaskin påkjørt av godstog i Nordland – en person omkom16:38 Fem ambulansefly satt på bakken16:11 Lillehammer-dødaren Bolsjunov risikerer å bli utestengt15:53 Israel: Vi vil bombe Iran for å hindre planer om atomvåpen om nødvendig15:49 Droneangrep mot hjemmet til mektig irakisk sjialeder15:11 Putin diskuterte båndet til Hviterussland – demonstranter viste avsky15:02 Riiber med enkel kombinert-seier på Lillehammer14:40 Miljøkamp, mangfold og reformer preget Grandes tale på Venstres landsstyremøte
Siste nytt
01:08Norge75-årig kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss01:00NorgeRiksrevisjonens jagerflykritikk holdes hemmelig00:28VerdenSlutt på egne innganger for kvinner og menn på restauranter i Saudi-Arabia00:12SportSkarpnord mistet europatourtittelen på målstreken23:37KulturFarmen-vinner Erik Rotihaug: – Mentalt og fysisk utslitt23:22VerdenVerdens våpensalg fortsetter å øke22:07VerdenVerdens våpensalg fortsetter å øke21:52SportKristoffersen og Nestvold-Haugen på pallen i Beaver Creek21:32SportNISO-heder til Johaug og Warholm21:19PolitikkSV vil ha statsministeren inn på teppet i ambulanseflysaken21:02NorgeKvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss20:59NorgeBiler i skiløype i Holmestrand: – Gjentakende problem, ifølge politiet20:15NorgeUvær stenger fjelloverganger i hele Sør-Norge: To timers ventetid20:03VerdenDrapet på Wilma (17): Politiet har pågrepet kjærestens far18:47NorgeFotgjenger alvorlig skadd i påkjørsel i Oslo18:25NorgeHavarikommisjonen undersøker ulykke i Rana18:20PolitikkMacrons regjering åpner for å utsette omstridt pensjonsreform17:46Sport19 år gamle Markeng overrasket med femteplass: – Må oppjustere målene for sesongen17:27VerdenRundt 200 syrere får forlate al-Hol17:18SportHegerberg med hattrick i Lyons storseier17:15KulturRapperen Juice Wrld (21) er død17:10SportOlsbu Røiseland sikret norsk stafettseier16:37NorgeMann fant slange i eske med underbukser16:15VerdenSkyt ikke på pianisten. Vi er alle medskyldige15:28SportMaren Lundby vant igjen - knuste konkurrentene15:11SportViking vant cupfinalen - kaptein Tripic ble helten15:10SportMulig nesebrudd for Løke: – Fantastisk deilig15:00SportBjerkeli Grøvdal tok sølv terrengløp-EM14:51NorgeBabcock beklager – vet ikke når feilen med luftambulanseflyene vil være løst14:50NorgeOver 1.500 møtte opp på minnemarkering i Tromsø14:46VerdenArrangørene mener 800.000 demonstrerte i Hongkong14:09SportRiiber vant igjen - tok sin femte strake kombinert-seier14:06NorgeEngerdal-ordfører (51) død13:59SportNorge med viktig VM-seier13:27SportRussisk storeslem sørget for dobbelt stafettseier i Lillehammer13:02Helse og livsstilTrygve var «han høye» – én dag fikk han nok12:56NorgeSea King-helikopter brukte rotoren for å redde fiskebåt i nød12:39PolitikkVeien videre etter Trump-valget: – Jeg er veldig bekymret12:07SportBrasils miljøminister ber om hjelp for å stanse avskoging11:59Penger172.000 nordmenn regner med å feire jul på kreditt11:44PolitikkArbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvoter11:34NorgePolitiet etterlyser vitner etter påkjørsel i Sandnes11:23SportEnkel seier til Jakob Ingebrigtsen i U20-klassen i EM i terrengløp11:21SportJohaug peker på Weng som fast ankerkvinne10:19NorgeKlart for ny behandling av Baneheia-saken i gjenopptakelseskommisjonen10:15VerdenEt halvår med uro i Hongkong: Demonstranter gjør opp status10:04VerdenNorske London-studenter: – Vondt i magen av brexit09:46SportMagnus Carlsen er Norges beste i Fantasy Premier League09:36SportHelleland: – Vi må støtte Russland-utestengelse09:26NorgeMann alvorlig skadd etter bilulykke i Grimstad09:00NorgePelsdyrbonde tror rapport om Mattilsynet kan hive bensin på bålet08:56NorgeTo personer lettere skadd etter å ha blitt reddet fra skjær ved Farsund08:47NorgeUvær og glatte veier skaper utfordringer i trafikken i Sør-Norge08:34VerdenTitall pågrepet i Hongkong for besittelse av skytevåpen08:29SportSerbia med klar seier over Sør-Korea - Nederland feilet mot Tyskland08:25PengerMann (45): – Jeg føler så mye skam08:01VerdenRouhani mener statsbudsjettet viser motstand mot sanksjonene07:36VerdenMalta: Statsministerens stabssjef avhørt på nytt etter drap på journalist06:31SportHergeirsson tenker lite OL: – Det smarteste er å snakke om neste kamp06:23VerdenMinst 43 døde i brann i India06:20NorgeBiler brant i Oslo06:18NorgeEnebolig brant i Sykkylven06:00SportSjefen antyder tidlig juleferie for ryggplaget Sundby05:58NorgeDette skjer i dag05:49NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenIsrael besvarte raketter med bomber mot Gaza04:12SportZuccarello scoret, men Wild tapte likevel for Hurricanes04:04NorgeAnsatte mener Avinor-kutt svekker sikkerheten03:35VerdenNord-Korea sier de har gjennomført en «veldig viktig test»03:02NorgeUtvidet jakt skal hindre spredning av skrantesyke02:52VerdenTo regnskogsforkjempere drept i Brasil01:36NorgeOusland: – Den vanskeligste turen jeg har gjort01:28VerdenUkraina og IMF enige om nye milliarder i bistand00:56SportAnthony Joshua tok tilbake tungvektstitlene etter seier over Andy Ruiz jr.00:23NorgeFylkesordfører krever at regjeringen tar grep i luftambulansesaken22:57SportFall spolerte karrierebeste for Lie i Lake Louise22:54VerdenTåregass mot demonstranter i Paris22:20PolitikkStøre: – Nok en gang ringer alarmklokkene for luftambulansen21:38SportPallen glapp for Sejersted, Feuz-knockout i USA21:24SportSundby vet hva som feiler ham: – Full krise hvis jeg ikke får orden på det20:57SportCarlsen reddet remis mot Aronian: – Et fryktelig parti20:24SportSolskjær-bragd da Manchester United slo byrival City på bortebane19:56SportNedtur for Nordlie i LSK-comebacket – tapte borte mot gamleklubben Start18:59SportHaaland scoret igjen i Salzburg-storseier18:47VerdenSOHR: 20 sivile drept i luftangrep i Syria18:46SportBrødrene Bø sikret norsk seier på stafetten i Östersund18:37NorgeKvinne alvorlig skadd i påkjørsel i gangfelt: Sjåfør stakk fra stedet17:58SportLiverpools elleville rekke uten tap fortsetter – knuste Bournemouth 3-017:44NorgeGrete Roede er død17:31SportStjerneforfall i Lillehammer-stafettene17:29SportNedtur for hopperne i Russland – beste norske på 12.-plass17:17PolitikkMistanke om russisk innblanding i valgkampen i Storbritannia16:47NorgeGravemaskin påkjørt av godstog i Nordland – en person omkom16:38NorgeFem ambulansefly satt på bakken16:11SportLillehammer-dødaren Bolsjunov risikerer å bli utestengt15:53VerdenIsrael: Vi vil bombe Iran for å hindre planer om atomvåpen om nødvendig15:49VerdenDroneangrep mot hjemmet til mektig irakisk sjialeder15:11VerdenPutin diskuterte båndet til Hviterussland – demonstranter viste avsky15:02SportRiiber med enkel kombinert-seier på Lillehammer14:40PolitikkMiljøkamp, mangfold og reformer preget Grandes tale på Venstres landsstyremøte
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus