Ny Difi-evaluering av Humlegård & Co:

Politidirektoratet skal måles på holdninger, kultur, ledelse

NY DIFI-RAPPORT: – Det er resultatet av tiltakene som er viktigst, ikke tiltakene som sådan, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (t.h), her med politidirektør Odd Reidar Humlegård.
NY DIFI-RAPPORT: – Det er resultatet av tiltakene som er viktigst, ikke tiltakene som sådan, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (t.h), her med politidirektør Odd Reidar Humlegård. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har gitt POD hjemmelekse.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den lyder som følger: Redegjøre for tiltak de har iverksatt for å skape «en kultur preget av åpenhet og tillit gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap».

Tiltakene skal evalueres av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) neste år.

– Regjeringen er svært opptatt av å følge opp arbeidet med kultur, holdninger og ledelse nøye. Det er igangsatt en rekke tiltak, og flere iverksettes i 2016. Det er naturlig og viktig å få en vurdering av den effekten tiltakene har, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til ABC Nyheter, og understreker:

– Det er resultatet av tiltakene som er viktigst, ikke tiltakene som sådan. Derfor er det naturlig å foreta en evaluering i 2017.

Les også: Killengreen slutter i Difi - blir rådgiver for Sanner

Knusende fra Difi

Sist gang Difi evaluerte Politidirektoratet, resulterte det i en knusende rapport som konkluderte med at POD langt på vei hadde mislykkes med å lede norsk politi.

Difi brukte den gang 22. julikommisjonens rapport som bakgrunn. Den slo fast at politiet sviktet under terrorangrepene, og Alexandra Bech Gjørv oppsummerte det med tre hovedutfordringer: «Kultur, holdning, ledelse».

Anders Anundsen ledet i 2012 kontrollhøringene i Stortinget om 22. juliangrepene, der Gjørv-rapporten var sentralt tema. På spørsmål om hvordan han Vurderer «kultur, holdning, ledelse» i Politidirektoratet, sier han nå – som justisminister:

– For det første må en erkjenne at et slikt arbeid tar tid før det bærer frukter. Det er gjennomført en rekke tiltak som jeg blant annet har informert Stortinget om jevnlig, senest i november i fjor. Tilstanden er således mye bedre enn den var da Gjørv-kommisjonen kom med sin kritikk.

Les også: Ingen kvinner med politifaglig bakgrunn i Humlegårds hoff

Konstant behov

– Samtidig må en ikke tro at dette arbeidet er noe som en blir ferdig med. Det vil alltid være behov for å arbeide aktivt for å sikre en best mulig ledelse, samtidig som kultur og holdninger alltid vil være i utvikling. Det avgjørende er å lede frem en god utvikling. Det er først når en får en evaluering av gjennomførte tiltak en får vite om en reelt er på rett vei. Derfor vil vi altså ha en slik evaluering i 2017, forklarer Anders Anundsen.

Hjemmeleksen til politidirektør Odd Reidar Humlegård & Co. er formulert i Tildelingsbrevet fra departementet til Politidirektoratet. Der er det gitt som en konkret oppgave:

«Holdninger, kultur og ledelse. Det er et mål med nærpolitireformen at politiet skal skape bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap. Politidirektoratet skal redegjøre for hvilke tiltak som er iverksatt for å nå dette målet. Tiltakene vil bli evaluert av DIFI i 2017».

Les også: Politidirektøren: – Kjenner meg ikke igjen i kritikken

Tajik med konkret forslag

Leder av justiskomiteen, Hadia Tajik (Ap) sier at de politiske initiativene for å jobbe med kultur og ledelse i politietaten kommer fra Arbeiderpartiet:

– BA OM MÅLING: – Arbeidet med kultur og ledelse er et langsiktig og kontinuerlig arbeid som krever politisk initiativ, og trøkk fra justisministerens side, sier Hadia Tajik Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
– BA OM MÅLING: – Arbeidet med kultur og ledelse er et langsiktig og kontinuerlig arbeid som krever politisk initiativ, og trøkk fra justisministerens side, sier Hadia Tajik Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi forhandlet dem inn i forliket om politireformen. Vi forhandlet også inn et krav om at effekten av tiltakene skal evalueres, og at man skal komme tilbake til Stortinget om hvordan dette følges opp i det videre arbeidet. Jeg har forventninger om at man gjør både dette på en skikkelig måte, men også at man ser at arbeidet med kultur og ledelse er et langsiktig og kontinuerlig arbeid som krever politisk initiativ, og trøkk fra justisministerens side, sier Hadia Tajik til ABC Nyheter.

Tajik har et konkret forslag om hvordan man kan gjøre det:

– Jeg mener man kan sette i gang arbeidet med en Stortingsmelding om kultur og ledelse, slik at man kan se dette arbeidet i en større sammenheng.

Les også: Politidirektør Odd Reidar Humlegård: – Kritikken er krevende

Politidirektoratet kommenterer Difi-evalueringen slik:

– Vi erkjenner at det er utfordringer innenfor dette området, det er påvist gjennom både Gjørv- og Difi-rapportene – og andre rapporter som påviser at det er sider ved måter vi gjør tingene i politiet på som vi må forbedre, sier HR-direktør Karin Aslaksen til ABC Nyheter.

Personvernpolicy