Sametings-topp reagerer på bok mot samepolitikken:

Vil ha samisk historie på pensum for å motvirke Jarl Hellesviks holdninger

GAMMELT TANKEGODS: – Jarl Hellesviks historiefortolkning om fornorskingen av samene er feil, sier fungerende sametingspresident Ann-Mari-Thomassen.
GAMMELT TANKEGODS: – Jarl Hellesviks historiefortolkning om fornorskingen av samene er feil, sier fungerende sametingspresident Ann-Mari-Thomassen. Foto: Privat

– Ikke bagatelliser hvordan samene ble skambelagt og fratatt språk og kultur, Jarl Hellesvik!

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er reaksjonen fra fungerende sametingspresident Ann-Mari Thomassen (Norske Samers Riksforbund, NSR), på boka «Samer og samepolitikk». Der tar Hammerfest-mannen, pensjonert lærer og same Jarl T. Hellesvik, det han kaller det første helhetlige oppgjøret med norsk samepolitikk.

– Jeg har ikke lest boka, kun omtalen av den. Imidlertid kjenner jeg til Jarl Hellesvik og hans kontroversielle meninger om Sametinget, Finnmarksloven, urfolks rettigheter og samer som folk, skriver Thomassen i en reaksjon til ABC Nyheter.

Les: Jarl T. Hellesvik: – Å høre samer kalle seg «urfolk», er urkomisk

Dypt uenig i den historien

– Tankegodset er uttrykk for et negativt syn på det samiske, som er historisk betinget. Gjennom et par hundre år fikk det gamle tankegodset stå uimotsagt i nord, frem til det undertrykte folket ikke ville akseptere det lengre, oppsummerer hun.

Så kom Altakampen med stor betydning for anerkjenning av samisk tilstedeværelse, samisk språk og kultur. Men nå mener Thomassen at Hellesvik skrur klokka tilbake:

– Hellesvik representerer «den nye kampen» som vil stryke de lover som er vedtatt og som har som formål å gi beskyttelse til samisk språk og kultur. Jeg og mange med meg er dypt uenige i hans historiefortolkning, slår sametingspresidenten fast.

Les også: Solberg kritiserer Leirsteins same-utspill

Må få det samiske inn i pensum

Thomassen mener det er høyst urimelig å kalle assimilering, en politikk for å gjøre en minoritetsbefolkning mest mulig lik majoriteten, for integrering, fordi samene ifølge Hellesvik selv ønsket å bli fornorsket.

– Det var en villet politikk med sosialdarwinistiske elementer der samfunnet først gjorde det skambelagt å være samisk, for deretter å frata oppvoksende generasjoner språk og kultur. Dette kan ikke bagatelliseres, mener hun.

– Ei heller kan alle selvopplevde historier fra samer bagatelliseres. For eksempel opplevelsene av å bli nektet en matbit på hotellenes restauranter om man var antrukket i samekofte.

Thomassen slår fast at Hellesviks samfunnssyn ikke er i tråd med at kulturelt og språklig mangfold er til berikelse for samfunnet, og prinsippet om likeverd mellom folk og kulturer.

– Hans historiesyn illustrerer også viktigheten av å få en god og samlet framstilling av samisk historie, og at samisk historie og samfunnsliv blir obligatorisk pensum i skoleverket, skriver fungerende sametingspresident Ann-Mari Thomassen.

Personvernpolicy