Bok-brannfakkel mot samepolitikken:

Jarl T. Hellesvik: – Å høre samer kalle seg «urfolk», er urkomisk

FORNORSKINGEN: – Den utskjelte fornorskingen var i virkeligheten integrering, sier forfatter Jarl T. Hellesvik som nå utgir «et første forsøk på et helhetlig oppgjør med samepolitikken».
FORNORSKINGEN: – Den utskjelte fornorskingen var i virkeligheten integrering, sier forfatter Jarl T. Hellesvik som nå utgir «et første forsøk på et helhetlig oppgjør med samepolitikken». Foto: Privat

– Det etniske Sametinget forderver det norske og nordnorske demokratiet. Det må det bli slutt på, sier Jarl T. Hellesvik om boka «Samer og samepolitikk» som kommer ut over helga.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter:

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen ILO vedtok i 1989 sin Konvensjon nr. 169 om rettighetene til urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Norge sluttet seg til konvensjonen (ratifiserte) i 1990. Her i landet trådte den i kraft 5. september 1991.

Liten oppslutning. 21 år etter opprettelsen av Konvensjon nr. 169 har bare 20 av verdens stater sluttet seg til. Mange av dem befinner seg i Sør-Amerika.

Se hvem som har sluttet seg til her.

Norge er eneste land med samisk befolkning som har ratifisert konvensjonen. Russland, Sverige og Finland har avstått.

Norsk samepolitikk og ILO-konvensjonens tekst kan du finne hos Regjeringen

Med boka «Samer og samepolitikk» som om få dager blir å finne i bokhandelen, tar Hammerfest-mannen, pensjonert lærer og same, Jarl T. Hellesvik, det han kaller det første helhetlige oppgjøret med norsk samepolitikk.

Skjønt same - den betegnelsen vil ikke Hellesvik ha sittende på seg, trass i at bestemor og foreldre er samiske.

– Nei, nei, nei. Jeg betrakter meg ikke som same. Norsk språk er språket mitt, og jeg skiller meg ikke ut fra befolkninga for øvrig. Jeg mener det å definere et menneske etnisk ut fra avstamning, er feil, sier Hellesvik til ABC Nyheter.

Han argumenterer sterkt imot, og prøver å dokumentere det, at samer er urfolk etter ILO-konvensjonen. Den tanken karakteriserer han som «urkomisk».

– Men ifølge den offisielle definisjonen for å tilhøre samemanntallet og ha lov til å stemme ved sametingsvalg, er du vel selv same?

– Bestemor mi hadde samisk som førstespråk. Mor mi har norsk, men kan litt samisk. Selv er jeg finnmarking, sier Hellesvik, som siden 2005 har kjempet aktivt mot Sametingets makt og finnmarksloven.

Han er også fagrådgiver ved organisasjonen Etnisk og Demokratisk Likeverd, EDL, som med sine synspunkter har utløst sterke reaksjoner fra samisk hold.

Les også: Denne Ap-politikeren anklages for å øke terrortrusselen

– Hvilken ekstreme sekterisme

I boka argumenterer Hellesvik for at norsk politikk til beste for samene, med Sameting, en egen konsultasjonsavtale med regjeringen og finnmarksloven som sentrale elementer, er brudd på FN-konvensjonen mot rasediskriminering.

«Man skulle tro at når den norske staten har begitt seg inn på et politisk område som går ut på å tildele en etnisk gruppe, eller en avstammingsrelatert gruppe, politiske særrettigheter og andre typer særrettigheter, ... så ville den ha sørget for å utrede nøye om disse ordningene ikke bryter mot innholdet i nevnte konvensjoner.», skriver han.

Han etterlyser også engasjement fra Antirasistisk senter i forskjellsbehandlingen ikke-samer blir utsatt for i Finnmark.

Diskusjonen om Finnmarksloven i 2005 utløste stor harme hos Hellesvik, som anser den som privatisering av 96 prosent av landarealet i Finnmark, som før det var en statsallmenning.

Han bestemte seg for å starte en underskriftsaksjon mot planene og begynne å studere bakgrunnen for samepolitikken.

– I løpet av denne underskriftsaksjonen ble jeg oppmerksom på hvilken ekstrem etnisk sekterisme som gjennomsyrer den toneangivende samepolitiske bevegelsen i Norge. Her står Norske Samers Riksforbund (NSR) sentralt, skriver Hellesvik.

Les også: Urfolks-jubel etter vellykket FN-toppmøte

– Samisk språk ikke framtidsretta

I boka fremmer han stikkord som vil vekke avsky og raseri hos hans meningsmotstandere, som:

  • ILO konvensjon nr. 169 gjelder ikke for integrerte mennesker, men for marginaliserte og avsondrete innfødte stammefolk.

  • Er finnmarksloven rasediskriminerende?

  • Sametingets valgmanntall er et avstammingsmanntall.

  • Samene kom ikke først til Nord-Norge.

  • «Fornorskningen» var integrering.

Fornorskingen av samene skjedde ifølge de fleste andre kilder ved hjelp av trakassering, stigmatisering og forbud på internatskolene mot å snakke samisk, og utgjorde et svart kapitel i norsk historie.

– Du kaller fornorskingen for integrering. Ser du ingen uheldige sider, for eksempel at samiske barn ble tvunget til å snakke norsk?

– At ungene ikke fikk lov snakke samisk på skolen, var en uheldig praksis, men varierte fra skole til skole, vedgår Hellesvik.

– Jeg mener det var galt å nekte ungene å snakke samisk. Likevel var det ikke det som gjorde at det samiske språket forsvant, men at de voksne slutta å snakke samisk med sine barn, legger han til.

– Det kan vel sies at mange samisktalende sluttet å bruke språket fordi de ble stigmatisert?

– Jeg opplevde ikke at mine besteforeldre ble utsatt for det. Man så ikke språket som framtidsretta. Slik var det med andre også. Det finnes ingen annen forklaring.

Les: – Ikke bagatellisér hvordan det samiske ble skambelagt!

Håper boka blir til evig pine

Jarl Hellesvik har en fortid i partiet Rødts forgjenger RV, i likhet med en av sine kraftigste meningsmotstandere, også faglærer, aktivist og forfatter Svein Lund fra Karasjok.

Lund har blant annet skrevet samisk skolehistorie i seks bind, der budskapet er det motsatte av Hellesviks. Lunds bøker omtaler svært uheldig behandling av det samiske.

– Hva vil du oppnå med denne boka nå, Jarl Hellesvik?

– Å avvikle etnifiseringa av nordnorsk politikk. Jeg håper boka blir stående i bokhylla i mange hjem til evig plage for mine meningsmotstandere.

Les også: Samer i kryssild mellom FN og Frp

Personvernpolicy