EFTA-domstolen om havnearbeidernes rettigheter i EØS:EFTA-domstolen går mot havnearbeiderne i Holship-strid

HAVNEARBEIDERE TIL DOMS: EFTA-dommerne Per Christiansen (til venstre), EFTA-domstolens president Carl Baudenbacher og Páll Hreinsson kan kullkaste en norsk tariffavtale.
HAVNEARBEIDERE TIL DOMS: EFTA-dommerne Per Christiansen (til venstre), EFTA-domstolens president Carl Baudenbacher og Páll Hreinsson kan kullkaste en norsk tariffavtale. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
Artikkelen fortsetter under annonsen

EFTA-domstolen gikk i en rådgivende uttalelse tirsdag imot Transportarbeiderforbundet i strid om havnearbeideres enerett til lossing og lasting. Det setter LOs EØS-vedtak under press.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Prinsippstrid om havnearbeid:

Stridens eple i rettssaken som pågår mellom Norsk Transportarbeiderforbund og spedisjonsfirmaet Holship, er den gjeldende tariffavtalen ved 13 havner i Norge, inkludert Drammen og Oslo.

Rammeavtalen om fastlønnssystem for losse- og lastearbeidere bestemmer at losse- og lastearbeidet ved havna skal utføres av de ansatte havnearbeiderne i havna.

ILO-konvensjon nr. 137 som Norge er tilsluttet, sier at havnearbeidere skal skaffes fast arbeid så langt det er mulig. Registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeidet.

Det danskeide speditørfirmaet Holship som tidligere brukte havnearbeiderne i Drammen, begynte å bruke sine egne arbeidere fra 2013. De har Norsk Arbeidsmandsforbund tariffavtale for vaskere.

10. april 2013 krevde Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) at Holship skulle følge rammeavtalen for havnearbeidere. Holship svarte ikke. NTF varslet boikottaksjoner og stevnet selskapet for Drammen tingrett for å avklare om boikott er lovlig.

19. mars 2014 dømte tingretten boikott av Holship som lovlig. Borgarting lagmannsrett kom til samme konklusjon 8. september 2014.

Holship anket til Høyesterett. Høyesterett ba 11. juni 2015 EFTA-domstolen om å gi sitt råd om hva som er i tråd med EUs lovverk. EFTA-domstolen er organet som avgjør hva som er i tråd med EUs regelverk for det indre marked, som Norge har påtatt seg å følge i og med EØS-avtalen.

EFTA-domstolen: Kom med sin uttalelse 19. april 2016.

Hva så? Høyesterett har i denne omgang bedt EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse. Deretter skal Høyesterett på selvstendig grunnlag finne ut om den vil følge rådet eller ikke. Parten som taper, kan deretter anke saken til EFTAs overvåkingsorgan ESA. Føyer ikke Norge seg etter ESAs avgjørelse, kan saken ankes inn for EFTA-domstolen, og da til endelig dom. Stortinget har vedtatt at EFTA-domstolen er overordnet norsk Høyesterett i saker som omfattes av EØS-avtalen.

EFTA-domstolen la i formiddag fram sin uttalelse i spørsmålet norsk Høyesterett reiste, om Transportarbeiderforbundets boikottaksjoner mot selskapet Holship i Drammen er lovlig eller ikke.

Uttalelsen anbefaler Høyesterett å gå imot havnearbeiderne og gi Holship rett i at boikottaksjonene er i strid med EØS-avtalen.

«EFTA-domstolen kom til at unntaket for tariffavtaler fra EØS-avtalens konkurranseregler ikke gjelder for en bestemmelse som innebærer at en havnebruker må gi fortrinn til et annet foretaks arbeidere fremfor sine egne ansatte, eller bruken av boikott for å oppnå tilslutning til en tariffavtale som inneholder en slik bestemmelse.», heter det blant annet i EFTA-domstolens uttalelse.

Dermed går EFTA-domstolen i Luxembourg imot det norsk tingrett og lagmannsrett har slått fast om lovene for norsk arbeidsliv.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

De rettsinstansene mente bryggesjauerne har rett til å bruke slike kampmidler for å opprettholde sine tariff-festede rettigheter i norske havner.

Nå er det opp til Høyesterett å avgjøre saken.

Dansk initiativ

Bak hele prosessen står en jovial danske, administrerende direktør Michael Ranners i Holship Norge AS.

UTFORDRET: Holship-sjef Michael Ranners ofrer store summer i rettssaker for å få gjennomslag for sine prinsipper. Her i EFTA-domstolen 11. november 2015, der han stilte med tre advokater.
UTFORDRET: Holship-sjef Michael Ranners ofrer store summer i rettssaker for å få gjennomslag for sine prinsipper. Her i EFTA-domstolen 11. november 2015, der han stilte med tre advokater.

– Jeg har ingenting imot losse- og lastearbeiderne i Drammen havn. Det er gode folk. Men det skal ikke være sånn at jeg skal være tvunget til å bruke dem når jeg har egne folk, sa Ranners til ABC Nyheter da EFTA-domstolen i Luxembourg hadde sin åpne høring i saken 11. november i fjor.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Holship driver hovedsakelig med å rengjøre fruktkasser, men har også drevet lossearbeid fra tid til annen.

Selskapet er ikke organisert i NHO som har inngått rammeavtalen om bryggearbeiderne, men i Bedriftsforbundet.

LO, EØS og norsk arbeidsliv

I 2013 vedtok LO-kongressen at norsk arbeidslivslovgivning skal gå foran EØS-retten dersom det oppstår motstrid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les: LO-kongressen på kant med EØS-avtalen?

VANT MOT BRYGGEARBEIDERNE: Advokat Nicolay Skarning fikk gjennom sitt i EFTA-domstolen. LO-advokatene Lornts Nagelhus (til venstre) og Håkon Angell, her i EFTA-domstolen 11. november i fjor, ble ikke hørt. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
VANT MOT BRYGGEARBEIDERNE: Advokat Nicolay Skarning fikk gjennom sitt i EFTA-domstolen. LO-advokatene Lornts Nagelhus (til venstre) og Håkon Angell, her i EFTA-domstolen 11. november i fjor, ble ikke hørt. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Leder av LOs juridiske avdeling, Atle Johansen, understreket overfor ABC Nyheter i november i fjor, at havnearbeidernes tariffkrav er en del av organisasjons- og forhandlingsretten.

– EU- og EFTA-domstolene har fastslått at forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkr er en grunnleggende rettighet. Det skal derfor mye til for at EØS-retten griper inn i krav om tariffavtale, kommenterte han.

– Uavhengig av hvilket råd EFTA-domstolen kommer med i denne saken, kan Høyesterett etter LOs syn ikke følge en forståelse av EØS-retten som innebærer brudd med organisasjonsretten, sa Johansen.

I en tidligere dom om lønnsvilkår for verftsarbeidere, unnlot Høyesterett å følge EFTA-domstolens uttalelse.

Les også: Regjeringsadvokaten forsvarer havnearbeideres rett til å aksjonere

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Krav om besøksforbud i betent havnekonflikt

– 100 års havnemonopol over

VANT I EFTA-DOMSTOLEN: Advokat Nicolay Skarning (til venstre på første benk) sammen med sine kolleger og Holship-klienten Michael Ranners da Holship-saken ble behandlet i Luxembourg 11. november 2015. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
VANT I EFTA-DOMSTOLEN: Advokat Nicolay Skarning (til venstre på første benk) sammen med sine kolleger og Holship-klienten Michael Ranners da Holship-saken ble behandlet i Luxembourg 11. november 2015. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Etter tre års kamp, med tap i domstolene og løpende boikott, har Holship og Bedriftsforbundet endelig fått medhold i at Transportarbeiderforbundets tariffavtaler i havnene er i strid med EØS- avtalen, sier advokat Nicolay Skarning i en kommentar til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skarning representerer det danske rederiet Holship og Bedriftsforbundet.

– Vi kan legge til grunn at Høyesterett vil følge EFTA-domstolens uttalelse i løpet av våren. Dermed er 100 års havnemonopol i Norge over, og vi vil få rimeligere og mer effektive havner med flere lossekontorer og flere fagforeninger, fastslår han.

Han har EU-kommisjonen på sin side, som allerede i september i fjor sa at de norske bryggesjauernes enerett til jobb er uforenlig med EØS-avtalen.

Derimot forsvarte regjeringsadvokaten Transportarbeiderforbundets synspunkt i EFTA-domstolen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mange havnekonflikter kysten rundt

Holship-saken er en av en rekke konflikter i norske havner om de organiserte bryggesjauernes rett til losse- og lastearbeid i havnene.

I Tromsø pågår det en langvarig, lovlig streik - der selskapet Nor-Lines har sørget for at streikebrytere får gjøre arbeid.

Les: Bryggearbeidere blokkerer gods i Tromsø havn - Hurtigruten hjelper Norlines

I Oslo har havnestyret satt ut containerhavna til det tyrkiske selskapet Yilport i 20 år. De og andre aktører i Oslo havn nekter å bruke de organiserte havnearbeiderne.

Les også: Ap-topper var med på å overlate Oslos containerhavn til tyrkiske Yilport

Det hele startet ved Risavika havn utenfor Stavanger, der arbeidsgiverne i november 2013 sluttet å bruke havnearbeiderne.

Det hele har utløst streikeaksjoner som ifølge FriFagbevegelse så langt har kostet Norsk Transportarbeiderforbund 21 millioner kroner.

Les EFTA-domstolens sakspapirer i Holship-saken her