Venstre-forslag om lavere lønn til flyktninger

redaksjonskomiteens leder Rebekka Borsch (V) mener at dagens system er ikke bærekraftig og sier det er viktig og helt nødvendig å tenke nytt for å motvirke utenforskap. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)
redaksjonskomiteens leder Rebekka Borsch (V) mener at dagens system er ikke bærekraftig og sier det er viktig og helt nødvendig å tenke nytt for å motvirke utenforskap. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kutt i dagpenger vil stimulere arbeidsledige til å finne seg en jobb, mener et partiutvalg i Venstre. Samtidig åpnes det for å gi lavere lønn til langtidsledige og nyankomne flyktninger.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forslagene kommer opprinnelig fra Unge Venstre, men har fått enstemmig tilslutning av redaksjonskomiteen foran helgens landsmøte i Tønsberg.

– Det er viktig og helt nødvendig å tenke nytt for å motvirke utenforskap. Dagens system er ikke bærekraftig, sier redaksjonskomiteens leder Rebekka Borsch til NTB.

– Verstingstempel

Venstre har for lengst fått et verstingstempel fra LO for en arbeidslivspolitikk som hovedorganisasjonen mener er verre enn regjeringspartienes. Borsch erkjenner at det neppe blir mindre kritikk fra fagbevegelsen dersom uttalelsen blir vedtatt.

– Men dette er overhodet ikke laget med tanke på å terge fagbevegelsen. Vi foreslår rett og slett ordninger som vi mener bør prøves ut, sier hun.

Resolusjonsforslaget peker på at det norske lønnsnivået gjør terskelen inn i arbeidslivet høy, særlig for mennesker med hull i CV-en og manglende utdannelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– For å senke terskelen er et aktuelt virkemiddel en oppmyking av regelverket for allmenngjorte tariffavtaler, fremholdes det.

Konkret foreslår redaksjonskomiteen i Venstre å la nyankomne flyktninger og mennesker som lenge har stått utenfor arbeidslivet, jobbe for en lavere lønn enn andre. Betingelsen er at dette kun skal gjelde de første to årene av en fast ansettelse.

Les også: Regjeringen vil kutte i trygd og pensjoner for flyktninger

Dagpengekutt

Venstre vil også kunne samle seg om forsøk med en økning i dagpengeytelsene fra 62,4 til 80 prosent, for deretter å gradvis senke ytelsene tilbake til dagens nivå igjen i løpet av tre måneder.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er altså ikke en reduksjon i satsen, men en økning i dagpengene i de månedene overgangen til arbeidsledighet er vanskeligst, og kan føre til at færre ender opp på helserelaterte ytelser. Norge er i en stor omstilling og vi er nødt til å tenke nytt for å hindre at mange blir stående varig utenfor arbeidslivet, sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Samtidig har forskning vist at selv mindre endringer i ytelser kan føre til at flere kommer raskere tilbake i jobb. Ved å gradvis gå fra 80 prosent og til dagens nivå kan det føre til at vi kommer vekk fra den situasjonen hvor mange ikke finner seg jobb før ytelsene faller bort, påpeker han.

Å la arbeidsledige som starter egen bedrift få beholde retten til dagpenger i inntil to år, er et annet forslag redaksjonskomiteen stiller seg bak.

Les også: Eriksson vil ha flere innvandrere i jobb

Jobb til asylsøkere

Venstre-landsmøtet vil også behandle en resolusjon om inkludering av asylsøkere og flyktninger. Redaksjonskomiteen anbefaler også denne enstemmig.

Uttalelsen tar blant annet til orde for å tilby nyankomne arbeidspraksis uten lønn, gjerne i kombinasjon med språkopplæring. I tillegg foreslår komiteen et samarbeid med bemanningsbyråene – en utskjelt og omstridt bransje i deler av fagbevegelse – «for å dra nytte av deres erfaringer med å integrere arbeidskraft», som det heter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Venstre-forslaget ber også om at det opprettes barnepassordninger på mottakssentrene og at barna så snart som mulig skal få plass i barnehage og skole. Kostnadene til dette skal dekkes over statsbudsjettet, mener forslagsstillerne, som gjentar partiets krav om arbeidstillatelse mens asylsøknaden behandles.

Les også: Arbeidsministeren vil endre reglene for dagpenger