Flertallet snudde om lov mot statssekretær-fisking

Stortinget behandler grunnlovsforslagene fra kl. 10.00.

Fremskrittspartiet bryter med Høyre og slutter seg til mindretallet som vil ha forbud i Grunnloven mot å rekruttere statssekretærer blant stortingsrepresentantene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Daværende stortingspresident Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet fikk med seg fremtredende kolleger fra hele det politiske landskapet på et forslag i 2012 om å grunnlovfeste et forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer.

Nå sier imidlertid et bredt flertall nei til forslaget som også Øyvind Korsberg (Frp), Per-Kristian Foss (H), Marit Nybakk (Ap), Dagfinn Høybråten (KrF), Lars Peder Brekk (Sp) og Trine Skei Grande (V) sto bak, i tillegg til Andersen.

Påvirker kontrolløren

Stortingsflertallet er fortsatt bekymret over at «kongemakten» – regjeringen – får innflytelse over sammensetningen av det folkevalgte Stortinget når statssekretærer hentes blant stortingsrepresentantene.

Prinsipielt er dette vanskelig fordi den kontrollerte instans (regjeringen) er med på å bestemme hvordan kontrollinstansen (Stortinget) skal settes sammen.

Hypotetisk kan regjeringen dermed sørge for å få «opposisjonelle» elementer ut av Stortinget og inn i mer kontrollerte omgivelser i et departement, sier kontroll- og konstitusjonskomiteen i innstillingen som debatteres i Stortinget torsdag.

Forutsetter skjønn

Likevel sier det samme flertallet nei til et forbud i Grunnloven.

Men flertallet – Ap, Høyre, KrF, SV og MDG – er likevel såpass bekymret at det rettes en uvanlig oppfordring til fremtidige regjeringer, der man «forutsetter at det utøves et politisk skjønn som tilsier en viss moderasjon i å rekruttere fra Stortinget».

– Vi mener dette er en bedre løsning enn et absolutt, konstitusjonelt hinder, heter det i innstillingen.

Overkommelig

For det første er problemet begrenset og overkommelig, påpeker flertallet:

Siden ordningen med statssekretærer ble innført etter andre verdenskrig, har det blitt utnevnt over 800 personer til statssekretær.

Av disse har 89 på ett eller annet tidspunkt også vært stortingsrepresentant. Men statistikken sier ikke noe om hvor mange som var aktive stortingsrepresentanter ved utnevnelsen, og det reelle tallet antas dermed å være enda lavere.

Forebyggende

Mindretallet – der regjeringspartiet Fremskrittspartiet får følge av Senterpartiet og Venstre – mener at det bare et spørsmål om tid før utnevnelser av statssekretærer fra Stortinget vil føre til at sammensetningen skiller seg for mye fra det velgerne har bestemt.

En slik utvikling må forebygges med et forbud i Grunnloven, mener de tre partienes medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Republikk og lokaldemokrati

Innføring av republikk som styreform i Norge er en gjenganger når Stortinget behandler grunnlovsforslag i plenum. Når saken kommer opp torsdag, er det eneste spenningsmomentet hvor stort mindretallet – som vil avskaffe kongehuset – er denne gang.

Et forslag om å grunnlovsfeste menneskerettigheter vil ventelig kun få Arbeiderpartiets stemmer, mens et forslag om å grunnlovsfeste lokalt folkestyre ligger an til å bli vedtatt mot Fremskrittspartiets stemmer.

Personvernpolicy