Justispolitikere ber Frp-Anundsen rydde opp:

– Må ikke være mistanke om kameraderi i politiet

<p>KAMERADERI IKKE AKSEPTABLT: – Når det kommer så sterk kritikk, er det et tegn på at det ikke er godt nok. Når Politiets Fellesforbund er så kritiske som i saken på ABC nyheter, så må Anundsen inn og sørge for at dette blir det slutt på, sier Kari Henriksen (Ap) i justiskomiteen. Foto: Arbeiderpartiet</p>
KAMERADERI IKKE AKSEPTABLT: – Når det kommer så sterk kritikk, er det et tegn på at det ikke er godt nok. Når Politiets Fellesforbund er så kritiske som i saken på ABC nyheter, så må Anundsen inn og sørge for at dette blir det slutt på, sier Kari Henriksen (Ap) i justiskomiteen. Foto: Arbeiderpartiet

– Jeg synes det er elendig! I 2016 er det et uttrykk for holdninger og ledelse som vi ikke ønsker i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det sier Kari Henriksen (Ap) i Stortingets justiskomité om at det ikke er en eneste kvinne med politifaglig bakgrunn i ledergruppen i Politidirektoratet. Hun mener justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) straks og uten opphold må gjøre sitt ytterste for å rette opp ubalansen i kjønn.

– Når justis- og beredskapsministeren har uttrykt at han er enig i verdigrunnlaget - at det skal være likestilling - må han sette i gang arbeidet med å rette opp den dårlige kulturen som dette viser, sier Henriksen til ABC Nyheter.

Torsdag skrev ABC Nyheter at leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, gir ledelsen i POD det glatte lag.

Bakgrunn: POD-sjefen hevder han vil ha 40 prosent. Men: Ingen kvinner med politifaglig bakgrunn i Humlegårds hoff

- Toppene i Politidirektoratet har en formidabel jobb med å gjenreise sin tillit og troverdighet etter ansettelsesprosessen rundt Knut Smedsrud som ny beredskapsdirektør, sa Bolstad.

PF-lederen sa at mange vegrer seg for å søke en ledig sjefsjobb i Politidirektoratet (POD), fordi de mener det avgjøres på bakrommet hvem som skal få den. Ifølge Bolstad mener folk at det ikke er reelle søkeprosesser.

Ukultur og kameraderi

I etaten snakkes det høylytt om ukultur i ledelsen. Det brukes ord som «kameraderi», «gubbevelde» og «gutteklubben grei». Årsaken er blant annet at politidirektøren kun har ansatt menn i direktørstillinger som krever politifaglig bakgrunn i sin ledergruppe – selv om også kvalifiserte kvinner har søkt.

Vispolitimester Marit Fostervold trakk sin søknad om å bli beredskapsdirektør etter en telefonsamtale med HR-direktør Karin Aslaksen i POD en uke før Knut Smedsrud fikk jobben.

– Jeg kan ikke kommentere den saken konkret, presiserer Henriksen, og legger til:

– Men jeg ser det som et uttrykk for en mistenkelighet. Når det kommer så sterk kritikk, er det et tegn på at det ikke er godt nok. Når Politiets Fellesforbund er så kritiske som i saken på ABC Nyheter, så må Anundsen inn og sørge for at dette blir det slutt på, sier hun, og understreker:

– Det må ikke være noen som helst mistanke om kameraderi i politiet, sier justispolitikeren.

Les også: Store lønnsforskjeller i politiet

Anundsen har viktig jobb å gjøre

Hennes kollega i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), er også bekymret over at PF uttrykker så sterkt mistillit til toppene i politiet:

– Det er svært uheldig. Vi prøver å ha jevnlige møter med Politiets Fellesforbund. Det er kjempeviktig for å lykkes med politiarbeidet at forholdet fungerer. Dette må det rettes opp i. Her har statsråden en viktig jobb, slår Ropstad fast til ABC Nyheter.

Også Henriksen er helt klar på at dette er statsrådens ansvar:

– Ja, han forvalter en lovgivning der antidiskriminering og likestilling er en del av lovverket. Når det kommer en mistanke i offentligheten om at lovverket ikke følges opp, så mener jeg det er en oppgave for justisministeren å gå inn i etaten, og ha klare forventninger og oppgaver om hvordan slike ting skal løses.

Les også: HA-advokat ble sjef for kampen mot organisert kriminalitet. Ekspert: – En uryddig og uheldig ansettelse

Tok likestilling opp i Stortinget

KJØNNSFORDELING I POLITIETATEN

  • Politidirektoratet rapporterer i årsrapporten om planlagte og gjennomførte tiltak som fremmer likestilling når det gjelder kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.
  • De siste årene har andelen kvinner som har blitt tatt opp på Politihøgskolen, blitt noe høyere, og det er 40 pst. som er måltallet.
  • Kvinneandelen i politi- og lensmannsetaten utgjør totalt 44 pst. av de ansatte. Men det er en skjev fordeling av arbeidsoppgaver. Antall kvinner i politistillinger økte fra 28 pst. i 2014 til 29 pst. i 2015. Kvinneandelen i juriststillinger er nå på 54 pst. og i administrative stillinger 66 pst., som anses som tilfredsstillende.
  • Den største utfordringen innen kjønnslikestilling er å øke andelen kvinner i lederstillinger i politiet, spesielt i politistillinger, men også i juriststillinger. I den siste kategorien er det flertall av kvinner i utgangspunktet, og det betyr også at rekrutteringsgrunnlaget for lederstillinger burde være godt. Men likevel opplever vi at det er for få kvinnelige ledere også i juriststillinger. I 2015 var 16 pst. kvinnelige ledere med personalansvar i politistillinger, 36 pst. i juriststillinger og 58 pst. i administrative stillinger.
  • Det er også et mål at en skal ha 40 pst. andel kvinner av nyrekrutterte ledere. Måltallet ble ikke nådd i 2015, og det var totalt sett 29 pst. av nyrekrutterte ledere som var kvinner.

Kilde: Justisministeren i Stortinget mandag 14. mars 2016

Sist mandag spurte hun i en interpellasjon i Stortinget justisminister Anders Anundsen om hvilke konkrete tiltak han vil iverksette for å endre holdningene, skape en likestillingskultur og hindre ulovlig trakassering i egen etat.

Bakgrunnen er at det er fremkommet at det står svært dårlig til med likestillingen i justisdepartementet- og sektoren, ifølge Henriksen.

– Rapporteringene tyder på at det ikke er nok bevissthet ute i etatene for hvordan likestillingsarbeid skal drives, forklarer Kari Henriksen.

I debatten som fulgte var Anundsen klar på at han ikke var tilfreds med ståa, og lovet langt på vei et krafttak for å bedre forholdene.

– Den største utfordringen innen kjønnslikestilling er å øke andelen kvinner i lederstillinger i politiet, spesielt i politistillinger, men også i juriststillinger, sa Anders Anundsen i Stortinget.

Justisministeren hadde ikke anledning til å utdype dette i dag, men statssekretær Ove Vanbo i justis- og beredskapsdepartementet sier til ABC Nyheter:

– Likestilling er en viktig del av politi- og lensmannsetatens personalpolitikk. Gjennom styringsdialogen følger justis- og beredskapsministeren nøye med på dette område, sier Vanbo, og legger til:

– Mentorprosjekt er satt i gang i flere politidistrikter, og tilbakemeldingene er så langt veldig gode. Politidirektoratet vil nå utvikle et eget mentoringprogram for etaten basert på de gode lokale erfaringene. Programmet er et ledd i å øke kvinneandelen blant ledere i etaten.

Personvernpolicy