Vern av matjord i Stortingets spørretime:

Landbruksministeren vil ikke ha jordvern i nasjonale samferdselsplaner

Landbruksministeren mener nedbygging av matjord ikke er tema for Nasjonal transportplan, der store utbyggingsprosjekter på vei og jernbane blir planlagt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ikke ett ord om jordvern i transportetatenes forslag til utbygging av jernbane og veier, skriver avisen Nationen.

– Og det bør det heller ikke bli, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Hvordan vil du sikre at den kommende nasjonale transportplanen (NTP) er i tråd med Stortingets vedtak om å styrke vernet av matjord?, spurte Senterpartiets Geir Pollestad.

Stortinget vedtok nylig å redusere nedbygging av matjord til 4.000 dekar i året.

Les også: Hele Stortinget vil ha mer jordvern enn landbruksministeren

– Kommunene må sikre jordvern

– På spørsmålet høres det ut som regjeringen har levert en ferdig NTP. Men dette er et innspill, innledet Dale om innspillet til NTP.

29. februar kom Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor med forslag til Nasjonal transportplan for årene fra 2018 til 2029, forslag som vil bety omfattende og arealkrevende utbygging av veier og jernbane.

– Jordvern er fortsatt sentralt for regjeringen. Når Stortinget har vedtatt å redusere nedbygging av matjord til 4.000 dekar, er det min oppgave å følge opp det, fortsatte Dale - men la til:

– Hvor mye nedbygging av matjord som vil skje, avgjøres ikke i NTP, men i trasévalgene og i detaljplanlegging som skjer på kommunenivå.

Også fra spørretimen onsdag: Brende vil ikke mene noe om Trump

– En oppskrift på ikke å lykkes

Pollestad innvendte at dersom en skal en nå målene, må en ha kunnskap tidlig i prosessene.

– Regjeringen har ikke bedt om opplysninger om betydningen for jordvern av transportplanene, sa Sp-representanten.

– Det er grunnleggende fornuftig at reguleringsansvaret ligger lokalt, og ikke i et kontor i Oslo. Nå bygger vi ned opptimot 6.000 mål per år. Da Sp satt i regjering lå vi på 7.000. Så det går rette veien, repliserte statsråd Dale.

Ifølge Dale er det et sidespor å ta opp spørsmålet om nedbygging av matjord i Nasjonal transportplan, NTP.

– Hvordan kan den enkelte kommune som skal planlegge vei- og jernbaneutbygging, sikre at summen av matjord som går med, ikke blir høyere enn 4.000 dekar i året, Geir Pollestad?

– Det Dale tok til orde for i dag, er en oppskrift for ikke å lykkes. Det er derfor Stortinget har sagt at jordvernhensyn må inn tidligere i prosessene, sier spørsmålsstilleren om svaret han fikk.

Også fra spørretimen onsdag: Støre: Ikke dramatisk ved våre grenser nå

Flere etterlyser jordvern i NTP

– Skal jordvernet sikres stykkevis og delt, så taper jordvernet. Vil landbruksministeren ta samferdselsministeren i øret når transportplanene blir gjennomført?, spurte Arbeiderpartiets Ingrid Heggø i meningsutvekslingen.

– Jeg ser ikke behov for å holde samferdselsministeren eller andre ministre i ørene. Vi bygger nå ned mindre areal, enn da Ap satt i regjering. Det som nytter, er å ta jordvernhensyn i trasévalg og kommuneplanprosesser. Og det kommer jeg til å følge opp, forsikret Dale.

– At jordvern ikke er kommentert i det hele tatt i samferdselsplanene, er oppsiktsvekkende, mener også Kristelig Folkepartis Line Henriette Hjemdal.

Venstres Pål Farstad synes også at spørsmålet fra Senterpartiet er betimelig:

– Stortinget har gjennom vedtak sendt en omfattende oppgave til regjeringen med en klar bestiling om at vern av matjord må tas på alvor, fremholdt Farstad.

Les også: Abid Raja droppet jordvern for å angripe Navarsete

– Lavere hastighet gir mindre inngrep

– Ved å redusere hastigheten på visse strekninger kan en redusere inngrep i dyrket mark ved å bygge jernbanen. Å samle nye boliger tett nær kollektivtrafikk, er også et tiltak for å bruke mindre arealer andre steder, nevnte han som tiltak.

Personvernpolicy