Trafikketatene vil halvere transportutslipp innen 2030

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier det vil bli en politisk diskusjon fremover om hvor langt man skal gå i forhold til det som anbefales faglig i grunnlaget til Nasjonal transportplan. Se video over.

Utslippene fra transport må halveres innen 2030, ifølge transportetatene. Klimamål gjennomsyrer de aller fleste forslagene til samferdselsutvikling de neste tolv årene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Målet er nullvekst i privatbilismen i byer og byområder, og at klimautslippene fra privatbiler, tungtransport, fartøy, fly og anleggsmaskiner samlet må reduseres med om lag en halvpart innen 2030. Dette er mulig selv om transportbehovet øker ved å legge til rette for transportmidler med lave eller ingen utslipp, skriver Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor i forslaget til Nasjonal transportplan for årene fra 2018 til 2029.

– Null- og lavutslippskjøretøyer skal ha fordeler som er store nok til å sikre et raskt skifte. I klartekst betyr dette at de aller fleste som kjøper ny personbil om ti år, velger en nullutslippsbil, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Superveier for sykler

I byene framheves sykling, gåing og kollektivtransport som avgjørende virkemidler for å nå målet.

Blant annet vil etatene bygge ti nye sykkelekspressveier, der det skal være mulig å holde 30-40 kilometer i timen. Oslo får to slike sykkelsuperveier hvis forslaget blir tatt til følge, mens åtte andre byområder får hver sin.

– De strekningene vi vil bygge ut med sykkelekspressveier er strekninger som virkelig har en transportmessig betydning, sa veidirektør Terje Moe Gustavsen.

For byene er målet å få en sykkelandel på mellom 10 og 20 prosent av de daglige reisene. I dag leder Kristiansand, men selv her er andelen bare 8 prosent.

– Hvem orker å sykle fire mil for å komme seg på jobb? Elsykler vil endre folks vilje til å sykle langt, og gjøre noe med bakkeutfordringene i Oslo og distanseutfordringen på Jæren, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Les også: Gir Erna ansvaret for å innfri klimaforlik innen 2020

Klimavennlige busser og båter

I tillegg må nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutspillskjøretøy, skriver etatene i forslaget.

For båttransport setter etatene et mål om at 40 prosent av alle skip i nærskipsfart skal bruke biodrivstoff eller være lav- eller nullutslippsfartøy innen 2030.

– Det er viktig å bruke gulrot i stor grad for nå målene i transportplanen, men vi må også ha restriksjoner i framtiden for å nå nullvekstmålet, sier Gustavsen.

Transportetatene går derfor også inn for at nullutslippsbiler som i dag nyter godt av en rekke privilegier, i større grad blir vurderte på samme måte som andre biler, selv om det fortsatt skal være billigere å kjøre slik biler enn bensin- og dieselbiler.

Elbiler må derfor gå fra ingen til lave avgifter, begynne å betale bompenger – selv om de fortsatt vil få lavere sats – og betale full pris på fergene.

Les også: Riksrevisjonen ber NSB skjerpe seg

Fasit neste sommer

– Nå starter den politiske delen av dette. Vi skal gjøre vedtak i Stortinget før sommeren 2017. Forhåpentlig blir det med et bredt og godt kompromiss, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Han vil prioritere vedlikehold, effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter og nye prosjekter i den nye transportplanen.

Han sier det er viktig at transportplanen blir langsiktig og helhetlig for å unngå omkamper og langvarig politisk strid og usikkerhet om en rekke enkeltprosjekter.

Se overlevering av plandokument for nasjonal transportplan i video under:

Satsinger på kollektivprosjekt i byene:

* Staten skal bidra med halvparten av kostnadene til strategisk utbyggingsvedtak i byene. Prosjektene skal fastsettes i bymiljøavtalene. Foreløpig er de aktuelle prosjektene: Fornebubanen, metrotunnel i Oslo, bybanen i Bergen, superbuss i Trondheim og bussveien i Stavanger.

* De ni største byområdene får sykkelekspressveier. Kostnadene anslås til 7,8 milliarder kroner. Målet er en daglig sykkelandel i byene på 10-20 prosent. Anbefalte utbygginger er:

* Oslo-regionen: E6 Bryn – Lillestrøm og Riksvei 163 grense Akershus – Økern

* Bergen: E39 Rådal – Bergen sentrum

* Trondheim: E6 Tiller og Heimdal – Rotvoll

* Nord-Jæren: E39 Stavanger – Sandnes

* Nedre Glomma: Grålum-Kalnes

* Buskerudbyen: E134 Gulskogen – Mjøndalen

* Grenland: Rv36 Vabakken – Gråtenmoen

* Kristiansand: E18 Vollevann – Oddemarka – Tordenskiolds gate

* Tromsø: E8 Solligården – Tromsgården – Tomasjord

(Kilde: Samferdselsdepartementet)

Les også:

KrF vil ha Barnas transportplan

Personvernpolicy