Oslofjord-sprengningen:

Fylkesmannen har avdekket kritikkverdige miljøbrudd

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sier det er alvorlig at Fylkesmannen har avdekket avvik under sprengningen i Oslofjorden.
Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sier det er alvorlig at Fylkesmannen har avdekket avvik under sprengningen i Oslofjorden. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

I kontrollrapporten fra Fylkesmannen kommer det frem at miljøoppfølgingen ved prosjektet har vært mangelfull. Nå strammer Fylkesmannen inn arbeidet og endrer Kystverkets tillatelse. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det er alvorlig når Fylkesmannen sier oppfølgingen av miljøkravene hittil har vært mangelfull, men det er positivt at kravene nå er tydeliggjort og skjerpet inn. Jeg forutsetter at Fylkesmannen følger dette tett opp videre. Dersom det skulle vise seg at kravene ikke blir fulgt opp, forventer jeg at Fylkesmannen vil gripe inn og om nødvendig stanse arbeidene, sier byråden for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), til ABC Nyheter.

Etter at Miljø- og samferdselsbyråd sendte brev til Fylkesmannen 08. februar og ba Fylkesmannen gå gjennom miljørisikoen ved å sprenge 24 grunner mellom Drøbak og Oslo havn har byråden nå fått svar.

Allerede før brevet ble sendt fra byråden til Fylkesmannen hadde Fylkesmannen vært på tilsyn 28. januar og oppfølgende befaring en uke senere.

Bakgrunn: Byråden er bekymret, har sendt brev til Fylkesmannen

Avdekket fire avvik under kontroll

I kontrollrapporten etter tilsynet kommer det tydelig frem at miljøoppfølgingen ved prosjektet har vært mangelfull.

I svaret fra Fylkesmannen, datert 15. februar, skriver Fylkesmannen at det har vært fire avvik fra Kystverket i deres arbeid.

Fylkesmannen mener Kystverket har ikke utarbeidet en tilstrekkelig miljørisikovurdering. Kystverkets internkontrollsystem for prosjektet er også mangelfullt.

«Prosjektet mangler nødvendig miljøkoordinering og miljøkompetanse», skriver Fylkesmannen i rapporten. Blant annet mener Fylkesmannen fisken må varsles før sprengning med en varselsalve slik at fisken skremmes bort og dødeligheten reduseres.

I tillegg kritiserer Fylkesmannen at Kystverket ikke har etablert et tilstrekkelig kontroll- og overvåkingssystem for prosjektet, samt at Kystverket ikke har etablert et tilstrekkelig avvikssystem for ytre miljø.

Fylkesmannen har mottatt tilbakemelding fra Kystverket om at overvåking skal settes i gang omgående.

Les også hos Kystverket:

OM SPRO HAVN OG NESODDEN KOMMUNE

OM SPRENGNING

OM FISK OG GYTEPERIODE

Endrer tillatelsen

– Fylkesmannen har nå opplyst om at de på bakgrunn av tilsyn og nye opplysninger nå har stilt strengere krav til Kystverket, og at de eksisterende miljøkravene har blitt tydeliggjort, sier miljøbyråden videre.

Derfor har Fylkesmannen endret tillatelsen og tydeliggjort kravene til Kystverket. Spesifiseringen fra Fylkesmannen går på at Kystverket nå må utarbeide miljørisikovurderinger for hver enkelt grunne, samt vurdere hvordan eventuell spredning av forurensede sedimentet skal forhindres.

Det er også satt krav til at Kystverket overvåker spredningen av partikler ved de resterende grunnene, samt at de må ta prøver av vannet for å måle innholdet av blant annet tungmetaller. I tillegg skal det utføres registrering av fugl, fisk og sjøpattedyr før og etter sprengning.

«Kystverket er nå godt i gang med å lukke avvikene», skriver Fylkesmannen til byråden.

SPRENGER GIFT? Sprengningsriggen «Hektor», her i Indre Oslofjord utenfor Bygdøy, sprenger grunner. Deretter sleper «Tinto» lektere med massene til Nesodden. Det skal den fortsatt få lov til. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
SPRENGER GIFT? Sprengningsriggen «Hektor», her i Indre Oslofjord utenfor Bygdøy, sprenger grunner. Deretter sleper «Tinto» lektere med massene til Nesodden. Det skal den fortsatt få lov til. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Oslofjorden er en kilde til mye glede for svært mange både i Oslo og nabokommunene. Dette er svært viktige naturverdier som vi ikke kan ta noen sjanser med, sier Miljøbyråden.

Lokalt vekker sprengningen og dumpingen stor uro. Tirsdag formiddag vil aktivister arrangere demonstrasjon utenfor Rådhuset i Oslo, med krav om stans.

Skal følge opp Kystverket tett

I brevet skriver Fylkesmannen videre at han nå vil følge opp Kystverkets arbeid tett, og at han ikke ser noen grunn til å stoppe sprengningsarbeidet hvis de nevnte tiltakene overholdes.

Fylkesmannen skriver videre at han «ser at prosjektet har stor samfunnsnytte, og at det er mulig å gjennomføre prosjektet uten at det fører til uakseptabel spredning av forurensning i fjorden - så lenge vilkårene i tillatelsen følges.»'

– Jeg er glad for at miljøvernere og lokalpolitikere langs Oslofjorden har engasjert seg i saken. Det har bidratt til å få ny informasjon på Fylkesmannens bord og dermed strengere miljøkrav til arbeidet, sier Nguyen Berg til ABC Nyheter.

I forrige uke avdekket ABC Nyheter at Nesodden ble presset til å la Kystverket dumpe potensielt giftige masser fra fjordbunnen utenfor Nesodden. En ny video avslørte det dykkerne antar er ulovlige masser.

Les saken: Dumping av farlig bunnmasse fra Oslofjorden

SE DYKKERNES VIDEO HER:


Oslofjord-sprengningen

  • Fylkesmannen ga Kystverket den 18.9.2015 tillatelse til fjerning av 24 grunner på strekningen mellom Drøbak og Oslo havn.
  • Det er i tillatelsen stilt strenge vilkår knyttet til gjennomføring av prosjektet. Det er blant annet satt krav til at Kystverket må gjøre miljørisikoreduserende tiltak og overvåke ytre miljø.
  • I desember ble Fylkesmannen gjort oppmerksom på en rapport fra Norconsult datert 19.06.2015 som ikke lå til grunn i Fylkesmannens tillatelse tre måneder senere.
  • I de senere ukene har flere medier meldt om miljøskader og miljørisikoer i forbindelse med sprengningen.
  • Derfor sendte miljøbyråden 08.02.16 et brev til Fylkesmannen hvor hun uttrykte bekymring ved arbeidet.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus