Miljøbyråden vil avvise skip i Oslofjorden

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har bedt Fylkesmannen revurderer spregningen i Oslofjorden.
Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har bedt Fylkesmannen revurderer spregningen i Oslofjorden. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Samtidig som Kystverket sprenger grunner i Oslofjorden for å gjøre sjøveien tryggere for cruiseskip, ønsker byregjeringen i Oslo og Miljøpartiet De Grønne å avvise skip i havn på dager med høy luftforurensning. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I en artikkel på Miljøpartiet De Grønnes hjemmeside lanserer Miljøbyråden å avvise skip i havn i Oslo på dager med høy luftforurensning.

Partiet skriver at «dette tiltaket er mindre aktuelt i Oslo enn i Bergen, der det er flere store offshore supplyskip som ligger ute i havna og forurenser. Oslo kommune har et mål om å få anløpende anløpende skip over på landstrøm innen 2020».

Dette er ett av i alt åtte akuttiltak som byregjeringen kan innføre på dager med høy forurensing i Oslo.

Landstrøm er elektrisk kraft fra strømanlegg på land til skip som ligger fortøyd. Dette fører til at området rundt havnen slipper luftforurensing og støy fordi båtene ikke behøver å la dieselaggregatene gå og dure.

Bakgrunn: Nesodden ber om øyeblikkelig stans av sprengning i Oslofjorden

Åpner for dynamittstopp

Fredag meldte VG at sprengningen i Oslofjorden av 24 skjær kan føre til at fisken i Oslofjorden blir uspiselig. Grunnen er en eller flere miljøgifter som TBT, kvikksølv, kadmium bly og benzoperylen.

Ifølge VG har ikke konsekvensutredningen fra Norconsult om de sterkt forurensede løsmassene rundt grunnene i fjorden blitt sendt til verken Fylkesmannen eller Oslo kommune.

NRK fulgte opp saken og miljøsjef Are Heden hos Fylkesmannen bekreftet til NRK i helgen at Fylkesmannen skal gjennomgå rapporten som var klar før sprengningsarbeidet startet i Oktober.

Årsaken til sprengningen er at Kystverket mener det må til for å bedre sikkerheten og at det da vil være mulig å få inn større og flere cruiseskip.

Et enstemmig bystyre sa ja til disse endringene i forbindelse med behandlingen av kommuneplanen i høst. Nå har miljøbyråden bedt Fylkesmannen revurderer Kystverkets sprengning etter medieoppslagene den siste uken.

Nå ønsker byråd, Lan Marie Berg, at Fylkesmannen vurderer sprengningen på ny etter at ukjente opplysninger i saken har kommet frem i media.

Les også: Beboere langs Oslofjorden frykter fisk blir uspiselig

Sendt brev til Fylkesmannen

– Oslo bystyre har vært klare på at det må gjøres avbøtende tiltak når sprengningen gjennomføres for å minimere de negative konsekvensene for fjorden. Når det blir skapt usikkerhet rundt om den best tilgjengelige informasjon er lagt til grunn hos Fylkesmannen, som miljøvernsjefen selv har uttalt i media, blir vi bekymret - på vegne av fjorden, og på vegne av Oslo bystyre som har vedtatt en juridisk bindende kommuneplan. Vi har tatt dette opp med fylkesmannen og bedt om en snarlig orientering om saken, sier byråden for Miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), til ABC Nyheter.

Mandag sendte Berg et brev til Fylkesmann hvor hun uttrykte bekymring for den nye informasjonen som har kommet frem de siste dagene relatert til forurensende masser og sprengningsarbeidet.

Ifølge brevet er miljøvernsjefen hos Fylkesmannen i tvil om at det er tatt riktig avgjørelse i saken.

– Jeg ber om en snarlig orientering fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om saken, avslutter byråden i brevet.

Les også: MDG: – Det er ingen menneskerett å kjøre bil

Personvernpolicy