Fare for spredning av giftslam:

Nesodden ber om øyeblikkelig stans av sprengning i Oslofjorden

<p>MILJØFARE: Slepebåter med lektere full av slam fra sprengningene av grunner, har siden i høst gått i skytteltrafikk til Spro på Nesoddlandet, der slammet blir dumpet i sjøen. Nå slår ordfører Nina Sandberg (innfelt) alarm. Fra i kveld kan slampdumpingen bli forbudt.</p>
MILJØFARE: Slepebåter med lektere full av slam fra sprengningene av grunner, har siden i høst gått i skytteltrafikk til Spro på Nesoddlandet, der slammet blir dumpet i sjøen. Nå slår ordfører Nina Sandberg (innfelt) alarm. Fra i kveld kan slampdumpingen bli forbudt. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

... men har selv hatt rapport om giftfare siden i fjor sommer. I dag vil kommunen stanse dumpingen av slammet utenfor sin kyst.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Medieoppslag de siste dagene har fått alarmen til å gå:

Kystverket har siden i høst sprengt grunner i bunnen av Oslofjorden for å sikre seilingsleden til store fartøyer på vei til Oslo. Grus og slam er så blitt dumpet utenfor Nesoddlandet.

Men så viser det seg at slammet som dekker flere av grunnene, har alarmerende høyt innhold av farlige miljøgifter.

Det førte til at Nesoddens ordfører Nina Sandberg (Ap) mandag skrev brev til Kystverket, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Klima- og miljødepartementet, med krav om at arbeidet opphører inntil risikoen er klarlagt.

Medieoppslagene ble utløst av omtale i Nesoddposten.no i januar.

Kommunen fikk alarmen i fjor

«I helgen kom det via mediene nye opplysninger som gjelder utbedringen av farleden i Oslofjorden. Disse opplysningene har ikke vært gjort kjent verken for Nesodden kommune eller Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er myndigheten vi har forholdt oss til i rammetillatelsen», skriver ordfører Sandberg i brevet.

Det er en sannhet med modifikasjoner.

I virkeligheten har Nesodden kommune selv sittet på grunnlaget for alarmen som nå har gått, en konsekvensutredning laget av selskapet Norconsult på oppdrag av Kystverket, siden juni i fjor.

Faktisk la kommunen ut den alarmerende konsekvensutredningen da de i fjor sommer gjennomførte en høring om farleds-prosjektet. Og der ligger den fortsatt - tilsynelatende uten at kommunepolitikerne har oppdaget det.

Massene i indre del av Oslofjorden, «...spesielt mellom

Nesoddtangen og Oslo havn, er svært forurenset med flere miljøgifter i tilstandsklasse V («Svært dårlig» og IV («Dårlig»). Disse sedimentene utgjør en risiko for toksiske effekter forbunnlevende organismer slik de ligger i dag, og kan bidra til utlekking av miljøgifter til resipienten.», heter det på side 54 i Norconsults rapport.

Les også: Beboere langs Oslofjorden frykter fisk blir uspiselig

Nå stoppes dumpingen av slammet

MANGE PÅVIRKES: De mange badeplassene rundt Indre Oslofjord vitner om behov for stor forsiktighet med å virvle opp og spre gift fra mange års forurensning på fjordbunnen. Foto: Oslofjorden.com
MANGE PÅVIRKES: De mange badeplassene rundt Indre Oslofjord vitner om behov for stor forsiktighet med å virvle opp og spre gift fra mange års forurensning på fjordbunnen. Foto: Oslofjorden.com

– Det uheldige i denne saken er at vi ved en feil ikke vedla Norconsults rapport da vi i mars 2015 søkte Fylkesmannen i Oslo og Akershus om tillatelse til å mudre og dumpe, sier avdelingsleder Frøydis Rørtveit Stensvik i Kystverket til ABC Nyheter.

– Søknaden ble lagt på høring i juni. Så fikk vi tillatelse i september.

Rapporten som omtaler gift i sedimentene har ligget på våre hjemmesider, men altså ikke hos Fylkesmannen, legger hun til.

– Vi legger oss flate, men det som har skjedd, har likevel ikke stor betydning. Vi har ryddet opp. Vi skal nå gjøre noen tiltak i prosjektet i de innerste grunnene mot Oslofjorden, sier Stensvik.

Kystverket og Fylkesmannen har vært klar over denne glippen i en måned. – Fylkesmannen kom i går med konklusjon om at det ikke er nødvendig å stoppe arbeidet, forteller avdelingslederen.

Nesodden kommune har imidlertid myndighet til å tillate dumpingen av grusen på sjøbunnen ved Spro havn. Der varsler ordfører Sandberg endringer:

– På et møte i Plan- og teknikkutvalget regner jeg med at tillatelsen til deponering blir trukket tilbake, sier hun til ABC Nyheter.

– Er ikke mesteparten av slammet dumpet nå?

– Det vi kan gjøre nå, er å stanse det. I tillatelsen har vi forutsatt at dette var rene masser, svarer Sandberg.

Les også: Regjeringen vil lagre radioaktivt avfall i Oslofjorden

En gammel overraskelse?

Heller ikke opposisjonen ser ut til å være oppdatert på dokumentet som har ligget ute i et drøyt halvår på kommunens hjemmeside.

– Norconsults rapport forelå ikke for Plan- og teknikkutvalget som behandlet saken, sier SVs gruppeleder, forhenværende ordfører Christian Hintze Holm til ABC Nyheter.

– Utvalget fikk én dags varsel for behandlingen, og da forelå ikke Norconsults rapport i materialet, legger han til.

Hintze Holm ba om at sprengningen og deponeringen skulle stoppes da han så Fylkesmannens bekymring, og er glad for ordfører Sandbergs initiativ.

– Opplysningene om giftinnhold i flere av grunnene som sprenges og så fraktes til Spro, virker som en overraskelse, mens kommunen selv har lagt ut rapporten på høring for over et halvt år siden, ordfører Sandberg?

– Hos oss er det Plan- og teknikkutvalget som behandler slike saker. De har forholdt seg til Fylkesmannens sakspapirer. Da det i løpet av helga kom opp opplysninger om at Fylkesmannen har hatt ufullstendig beslutningsgrunnlag, ba jeg om full stopp i prosjektet, svarer hun.

– Så er det interessant å høre hva de andre kommunene rundt Oslofjorden gjør, sier ordfører Nina Sandberg.

Personvernpolicy