Sterke advarsler mot Listhaugs innstrammingsforslag i høringsrunden

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (t.h) møter motbør i høringsrunden om innstrammingene hun ønsker å gjennomføre. Blant annet fra Pia Prytz Phiri i FNs høykommissær for flyktninger, som mener innstrammingene for familiegjenforening bryter med menneskerettighetene. Her fra et møte mellom de to i slutten av januar.
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (t.h) møter motbør i høringsrunden om innstrammingene hun ønsker å gjennomføre. Blant annet fra Pia Prytz Phiri i FNs høykommissær for flyktninger, som mener innstrammingene for familiegjenforening bryter med menneskerettighetene. Her fra et møte mellom de to i slutten av januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hjerteskjærende, uhørt og dramatisk. Det er blant betegnelsene som brukes i høringsrunden om regjeringens forslag til asylinnstramninger.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høringsfristen for integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) liste på 40 innstrammingsforslag i utlendingspolitikken går ut på tirsdag. Så langt har et par og tjue av de nitti høringsinstansene levert inn sine innspill til departementet.

I tillegg har flere andre instanser, samt enkelte av partiene på Stortinget, allerede flagget sitt syn på enkelte av forslagene.

– Effektiv

Forslaget om å innføre muligheten til å bortvise asylsøkere som kommer direkte fra andre nordiske land på grensen, uten å realitetsbehandle søknadene, er blant dem som møter sterkest kritikk i høringsrunden.

Les også: Listhaug avviser at hun skaper frykt

Forslaget «virker som en effektiv lukking av alle grenseoverganger inn til Norge, og (..) det er grunn til å spørre hvem som egentlig skal få komme hit og søke beskyttelse», skriver blant annet Den norske kirkes presteforening i sitt høringssvar.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere instanser mener forslaget bryter med FNs flyktningkonvensjon og i praksis vil ta ifra asylsøkere all rettssikkerhet og menneskeretten til å søke asyl.

Sylvi Listhaug har omtalt forslaget som en «nødparagraf» som regjeringen ønsker å ta i bruk dersom det kommer store strømmer med asylsøkere til Norge via Sverige.

«Ensidig menneskesyn»

Forslagene om å stramme inn på familiegjenforeninger og gjøre det vanskeligere å få permanent opphold møter også stor motstand i høringsrunden.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har uttalt at forslagene kan bryte med menneskerettighetene. Forslagene innebærer at en flyktning må ha hatt arbeid eller vært i utdanning i fire år og tjene minst 300.000 kroner årlig før familiegjenforening kan finne sted.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere instanser peker på at siden det trolig vil ta mange år bare å komme gjennom søknadsprosessen, få endelig vedtak og ta det obligatoriske kvalifikasjonsprogrammet før man kan få lønnet arbeid, så vil forslaget i realiteten bety mye langt mer enn fire års familiesplittelse».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Listhaug får kritikk av ansatte i eget direktorat

Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORNE) kaller forslaget «hjerteskjærende og usosialt». Presteforeningen mener regjeringens argument om at innskjerpingen vil gi økt motivasjon for integrering representerer et «ensidig menneskesyn» der straff og belønning er menneskets viktigste motivasjoner.

På Stortinget har KrF og Ap allerede varslet at de ikke vil støtte forslagene.

Enslige mindreårige

Forslaget om at enslige mindreårige asylsøkere kun skal gis midlertidig oppholdstillatelse fram til de er 18 år, og at søknaden deretter skal vurderes på ny, møter også massiv kritikk. Både Barneombudet og Røde Kors advarer om at det vil være svært skadelig for barna å leve i en lang periode med usikkerhet om fremtiden.

Les også: Oslo-biskopen kritisk til Listhaug-forslag

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også Listhaugs egne ansatte i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er blant dem som har uttalt seg skarpt mot dette og flere av de andre forslagene i høringsrunden.

Justis- og beredskapsdepartementet vil ikke kommentere kritikken før høringsrunden er ferdig. I en epost til NTB skriver statssekretær Marit Berger Røsland at «departementet vil gi arbeidet med innstrammingstiltakene høy prioritet og komme tilbake til Stortinget med et lovforslag raskt».