– Eksotiske reptiler og amfibier lider fordi de er rettsløse i Norge

Dyrlege Kari Lutro har sett mye unødig lidelse blant herptiler fordi eierne som holder dyrene ulovlig, ikke tør å gå til dyrlegen før det er for sent. – Klart det blir bedre for dyrene hvis man tillater hold av noen arter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken:

Det finnes et sted mellom 65.000 og 150.000 herptiler i Norge. Til sammenligning er det cirka 500.000 hunder her i landet.

Mattilsynet har lenge ønsket en oppmyking av dagens forbud mot hold av eksotiske herptiler, som er reptiler og amfibier.

På grunnlag av en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet som var klar i 2010, utarbeidet Mattilsynet i 2013 en liste med 16 arter av slanger, skilpadder og øgler, og to arter av amfibier som de mente burde kunne tillates i private hjem Norge. Et forslag til ny forskrift om tillatte dyrearter ble sendt over til Landbruks- og matdepartementet i februar 2013.

Departementet, under landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), vurderte saken annerledes enn Mattilsynet, og valgte derfor ikke å sende det foreslåtte regelverket på høring. Slagsvold Vedum oppfordret reptileiere til å avlive dyrene sine.

I fjor høst kunngjorde departementet at det ønsker en ny gjennomgang av saken. Mattilsynet fikk derfor i oppdrag å klargjøre et høringsnotat, som ble sendt på høring i januar.

Departementet har ikke konkludert i saken, og vil benytte høringen til å innhente viktige innspill for å avgjøre om regelverket skal endres eller om dagens forbud mot hold av herptiler skal bestå, heter det på regjeringen.no. Høringsfristen er satt til 11. april 2016.

Se listen over de 18 artene Mattilsynet ønsker å tillate.

– Herptiler omfatter mange arter med svært forskjellig krav til levemiljø. For å være egnet for hold som selskapsdyr må den aktuelle arten være tilpasset en diett og et levemiljø som kan gjenskapes i private hjem. Arten må også tåle nødvendig håndtering uten å bli stresset. Andre kriterier som ble lagt til grunn i vår vurdering var at den aktuelle arten ikke måtte være spesielt aggressiv, giftig eller på annen måte farlig for folk, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

I nesten 40 år har det vært forbud mot hold av herptiler, som er reptiler og amfibier, i Norge. Forbudet har vært håndhevet strengt, og bare et fåtall privatpersoner, i tillegg til dyreparker, har fått dispensasjon. På tross av forbudet finnes det et stort antall slike dyr her til lands.

– Vi vet at det er et sted mellom 65.000-150.000 illegale herptiler i Norge. Det er jo et voldsomt stort tall når vi tenker på befolkningen her i landet. Så de er jo her, de er overalt, sier veterinær Kari Lutro til ABC Nyheter.

Hun mener dagens situasjon er svært negativ med tanke på dyrevelferden, og er positiv til forslaget fra Mattilsynet om å tillate hold av 18 herptiler som hobbydyr.

– Vi i Norge er stolte av at vi har det vi mener er verdens beste dyrevelferdslov. Den og tilhørende lover innbefatter alt fra bier, fisk og våre norske viltlevende krypdyr og amfibier, til fugler og pattedyr, inkludert de viltllevende som ulv og ørn.

– Hvis man snakker på vegne av de ulovlige herptilene her i Norge, så er de den eneste dyregruppen som ikke har et rettsvern, sier Lutro.

Da ABC Nyheter besøker klinikken hennes på Fornebu i Bærum, er Lise Brokhaug hos dyrlegen med tre av sine totalt seks skilpadder. Dyrene har havnet hos henne fordi de tidligere eierne av ulike årsaker ikke lenger kunne eller ville ha dem. Brokhaug har selv et hovedfag i zoologi og jobber deltid i dyrebutikk.

– Jeg kan disse skilpaddene, jeg har stor interesse og erfaring, så når jeg får høre om et dyr som er i en slik situasjon, kan jeg ikke si nei, fordi jeg tenker at jeg kan prøve, og det kan bli bedre for dem hos meg, sier skilpaddeeieren til ABC Nyheter.

Nå er hun bekymret for helsen til to av skilpaddene og vil at Lutro skal undersøke dem.

Men ikke alle som eier reptiler ulovlig i Norge, gjør som Brokhaug.

– I løpet av de 25 årene jeg har jobbet spesielt denne dyregruppen, har jeg sett mye dårlig dyrehold og lidelse blant reptiler, fordi eierne ikke tør å gå til dyrlegen i frykt for å bli rapportert til Mattilsynet eller politiet. Og mørketallene på den siden er sannsynligvis store, sier Lutro.

– Ofte venter de så lenge at dyret er for sykt til at man kan redde det, det er ganske mange dyr man har avlivet opp gjennom tidene fordi det ikke er dyrevelferdsmessig å behandle det, fortsetter hun.

Lutro understreker at det samtidig finnes mange eiere som har et veldig godt hold av herptiler i Norge, og forklarer at dagens totalforbud stiller dyrlegene i en vanskelig situasjon.

– Det ikke er lov til å holde herptiler i Norge, men vi veterinærer må også forholde oss til flere av dyrehelsepersonellovens paragrafer, herunder den som omhandler nødhjelp. Man har som veterinær plikt til å behandle akutt syke eller skadde dyr, sier dyrlegen.

Liv Grethe i «leggenød»

LEGGENØD: Skilpadden Liv Grethe har lagt færre egg enn hun pleier, og hun har begynt å spise dårlig. Eieren frykter at noen egg ikke har kommet ut. Det bekrefter røntgenbildet. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter
LEGGENØD: Skilpadden Liv Grethe har lagt færre egg enn hun pleier, og hun har begynt å spise dårlig. Eieren frykter at noen egg ikke har kommet ut. Det bekrefter røntgenbildet. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter

Skilpadden Liv Grethe, som er en stor rødøret terrapin, er akutt syk. Hun har lagt færre egg enn hun pleier, er slapp og har begynt å spise dårlig. Brokhaug er bekymret for at det er noen egg hun ikke har fått ut.

En røntgenundersøkelse bekrefter det som ifølge Lutro, kalles «leggenød». Røntgenbildet viser åtte egg i buken til skilpadden. Lutro gir Liv Grethe en sprøyte med medikamenter for å hjelpe henne med utdrivelsen av eggene, og eieren får beskjed om å holde kontakten med klinikken og sørge for at dyret tilbringer mye tid i sand, fordi det er der disse skilpaddene pleier å legge egg.

LEGGENØD: Veterinæren gir Liv Grethe en sprøyte for å hjelpe henne med å utdrive de åtte eggene hun ikke har fått ut. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter
LEGGENØD: Veterinæren gir Liv Grethe en sprøyte for å hjelpe henne med å utdrive de åtte eggene hun ikke har fått ut. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter

Verken Liv Grethe eller de to andre skilpaddene av typen box turtle, som Brokhaug har med til klinikken, er blant de 18 artene på listen over som er foreslått tillat. Både eier og dyrlegen er enig i den vurderingen. Rødøret terrapin er en stor sumpskilpadde som trenger et stort område i form av et akvarium, med tilgang til både vann og land. Alle arter har sine særegne krav til fysisk miljø, stell og foring, forklarer Lutro.

– Liv Grethe kan være en av dem som er kjøpt i Sverige, som en bitteliten, søt skilpadde på størrelse med en femkroning, så har hun vokst seg stor og i tillegg har hun helt spesielle krav til stell, miljø og foring, sier hun.

Veterinæren forklarer at det er flere årsaker til at den ikke står på listen. Rødøret terrapin, eller Trachemys scripta elegans som den heter på latin, er en hardfør skilpadde, som myndighetene har plassert under invasive arter, og slik kan etablere seg i norsk natur. For eksempel finnes det kolonier flere steder i Europa.

– Hvis man fikk snakke med noen i fagmiljøet og vite om disse tingene, så er det mindre sannsynlig at man ville dratt til Sverige og kjøpt en rødøret terrapin, som antagelig er tilfellet med Liv Grethe, sier Brokhaug.

Les også: – Må gi amnesti til alle som eier herptiler i Norge

– Mangel på god informasjon og faglig kunnskap

– RETTSLØS DYREGRUPPE: Veterinær Kari Lutro mener dyrevelferden vil bli bedre for eksotiske herptiler dersom en lovendring åpner for hold av visse reptiler og amfibier. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter
– RETTSLØS DYREGRUPPE: Veterinær Kari Lutro mener dyrevelferden vil bli bedre for eksotiske herptiler dersom en lovendring åpner for hold av visse reptiler og amfibier. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter

Norge og Island er de eneste landene i Europa som har totalforbud mot herptiler. Veterinær Kari Lutro har tett kontakt med sitt fagmiljø i andre land, og har flere ganger holdt foredrag i Europa om situasjonen her til lands. Hun forteller at kolleger i andre land stiller seg undrende til hvordan forbudet håndheves og lurer på hvordan dyrevelferden er.

– Det er stor interesse for dyrene nedover i Europa, og i de fleste miljøer er det stort sett et veldig velfungerende dyrehold. Hold av herptiler er en høyt skattet hobby. De som har slike hobbydyr i Norge, har gjerne også samme store interesse, sier Lutro og fortsetter:

– Forskjellen er at der dyrene er tillatt, kommer informasjon ut fra myndigheter, veterinærer, faghandelen og ikke minst alle de ulike organisasjoner og foreninger. Slik må denne dyregruppen «opp og frem i lyset» på samme måte som andre lovlige dyregrupper, også her til lands. Dette vil medføre at fagmiljøene og dyreeierne kan snakker sammen på en helt annen måte. Informasjon og kunnskap kan utveksles og utvikles, til beste for dyrene.

Brokhaug opplever at det slik situasjonen er i dag, kan være vanskelig å finne informasjon man skal stole på.

– Når det gjelder for eksempel gnagere og fugler har Mattilsynet mye god og ryddig informasjon på sine nettsider. Det har de ikke for de fleste reptiler, så da ender man med å gå inn på forumer på nett. Noen forumer er seriøse, andre ikke, og det kan være mange forskjellige råd om hva man skal gjøre, så det er vanskelig å vite hva man bør forholde seg til, sier skilpaddeeieren.

Lutro som alltid har arbeidet spesielt med forebyggende helsearbeid, forklarer at det å sørge for god tilgang på kvalitetssikret informasjon og økt kunnskap om denne dyregruppen er en viktig grunn til at hun er sterk tilhenger av at man går bort fra et totalforbud.

– Når man får frem denne dyregruppen kan Mattilsynet og fagmiljøet komme med fagbasert informasjon til de som holder dyrene. I tillegg vil faghandelen som selger utstyr og eventuelt også dyr, ha ansvar for å ha kunnskap om dyrene og hva de krever, og slik nå ut til de som tenker på å kjøper slike dyr, sier veterinæren.

En forskriftsendring vil bety at de eksotiske herptilene på positivlisten, faller inn under dyrevelferdsloven, der en rekke forhold rundt det å holde dyr er regulert.

– I loven er det også et krav om at dyreeier har en plikt til å sette seg inn i dyrets fysiske miljø, stell og foring, slik at dyret får god velferd og helse ut fra de artstypiske og individuelle behov. Det er den biten som kan være er så voldsomt mangelfull når vi nå snakker om for eksempel skilpadder som er kjøpt på impuls. Noen vet ikke engang hvilken art det er, at den kan leve i over 50 år, og at man da forplikter seg til et godt dyrehold i veldig mange år fremover.

– Når de som anskaffer seg et slikt dyr ikke er klar over det som kreves, så sier det seg selv at det blir mye dårlig dyrevelferd og lidelse ut av det, sier Lutro.

Les også: – Jeg vil ikke avlive dyrene mine!

My er deformert etter feilernæring

Den andre skilpadden Brokhaug er bekymret for, en box turtle-hann, sannsynligvis en Terrapene carolina, som heter My, er et eksempel på en reptil som har blitt misligholdt hos sin første eier.

– Det jeg har hørt er at den ble konfiskert hos en oppdretter i Oslo, hvor det var flere døde skilpadder. Han ble funnet blant dem, og jeg har overtatt ham fordi jeg kan box turtles, sier skilpaddeeieren.

Box turtle er vanlig som hobbydyr eller selskapsdyr blant annet i USA, og så eksporteres de til Europa og også avles her i stor målestokk, forklarer Lutro.

– Dette er en semiakvatisk art som også er krevende med hensyn til hvordan den best skal holdes, og en art med spesielle krav til ernæring, særlig tidlig i livet. Her er det noen som ikke har visst hva som kreves, men som likevel har startet med avl av slike skilpadder i Norge, sier hun.

Box turtle-artene har en spesiell anatomi med et hengslet bukskjold, og skal egentlig kunne trekke seg helt inn i skallet og lukke seg helt igjen, men det kan ikke lille My. Ryggskallet er også svært deformert. Dyrlegen slår raskt fast at skilpadden har blitt feilernært.

BURDE LIGNE: Selv om Sam (t.v.) og My er litt forskjellige varianter av arten box turtle, skulle de vært ganske like i formen. På grunn av mislighold tidlig i livet, har My fått store helseproblemer. Ryggskallet er deformert, som gir ham gnagsår på beina, og han mangler hale. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter
BURDE LIGNE: Selv om Sam (t.v.) og My er litt forskjellige varianter av arten box turtle, skulle de vært ganske like i formen. På grunn av mislighold tidlig i livet, har My fått store helseproblemer. Ryggskallet er deformert, som gir ham gnagsår på beina, og han mangler hale. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter

– Her er det en helt forferdelig historie med hensyn til hvordan skilpadden har hatt det og hvordan skallet har vokst feil. Sannsynligvis har han fått altfor mye proteiner, feil i vitamin- og mineralbalansen og mangel på tilstrekkelig UVB-lys i tidlige stadier av veksten. Da han nådde omtrent en fjerdedel av utvokst størrelse, skjedde denne vekstforstyrrelsen i utviklingen som gjør at han i ettertid er helt funksjonshemmet, med hensyn til sin normalfunksjon, med å kunne trekke seg inn og lukke seg helt, forklarer Lutro.

Venninnen Sam som Brokhaug har tatt med for å holde My med selskap, er en litt annen type box turtle. Men i form skal de to ligne hverandre veldig mye, forklarer dyrlegen. Når man ser dem sammen er det tydelig å se at ikke My har utviklet seg som han burde. Han får gnagsår på grunn av skallet og han mangler hale, antagelig på grunn av en infeksjon tidlig i livet.

Etter en videre undersøkelse og samtale med Brokhaug konkluderer dyrlegen imidlertid med at My nå har det etter forholdene bra, slik at det ikke er aktuelt å avlive ham i dag. De to avtaler at han skal følges opp videre.

Artikkelen fortsetter under bildegalleriet.

DEFORMERT: Feilernæring tidlig i livet har gjort at Mys ryggskall er deformert, forklarer veterinær Kari Lutro. Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter


– Avliving av velholdte dyr er ingen god løsning

Mattilsynet skriver i sitt høringsbrev at de mener de 18 artene som er foreslått tillatt som hobbydyr i Norge, vil dekke mesteparten av artene som holdes ulovlig her i dag. Lutro forteller på sin side at hun har hatt mange flere arter enn de 18 innom klinikken.

En endring i regelverket vil bidra til at folk blir opplyst om hvilke arter de kan velge mellom, og da hvilke arter de til syvende og sist kan tenke på å anskaffe seg. I tillegg er det slik at de artene som Mattilsynet har foreslått tillatt, har det til felles at de er relativt enkle å holde med hensyn til miljø, stell og ernæring, og at de tilpasser seg godt, forklarer dyrlegen.

– Men jeg ser helt klart at det kunne vært flere og andre arter på listen. Så lenge man velger ut dyr som kan tilpasse seg godt, og eierne får den informasjonen og kunnskapen de trenger, så de klarer å håndtere fysisk miljø, stell og foring, så har denne dyregruppen like god forutsetning for å ha det velfungerende og bra som enhver annen dyregruppe, sier Lutro.

Ingen av Brokhaugs skilpadder ligger an til å bli lovlige dersom lovendringen trer i kraft uten endringer i positivlisten, blant annet fordi de på hver sin måte kan være krevende å holde riktig. På listen er derimot gresk landskilpadde, kinesisk trekjølskilpadde og rødfotet skogskilpadde.

– Det jeg tenker, er at My og Liv Grethe antagelig ikke hadde vært i den situasjonen de er i dag, hvis dette hadde vært lovlig. Det er mindre sannsynlig at My hadde blitt avlet frem under slike forhold, og det er lite trolig at noen hadde valgt å kjøpe Liv Grethe, fordi man med informasjon og veiledning hadde klart å for eksempel kjøpe en mindre trekjølskilpadde på lovlig vis. Antageligvis hadde ingen av dem vært i denne situasjonen hvis det hadde vært ryddig og lovlig hold av reptiler i Norge, sier Brokhaug.

Lutro synes det er vanskelig å svare på hva som bør skje med dyrene som fortsatt er ulovlig etter en eventuell lovendring. I dag er det slik at de fleste ulovlige dyr som oppdages av myndighetene, blir avlivet, selv når de er friske og velholdte.

Det er ingen god løsning, mener dyrlegen.

– Nei, ikke hvis det er velholdte dyr. Det må bli en vurdering i hvert enkelt tilfelle, med hensyn til dyrevelferden. Da er det også viktig å oppsøke veterinær og se på dyrets status. Hvordan har dyret hatt det og hva kan man tilby det videre? Så må det bli en vurdering i hver enkelt situasjon, sier Lutro.

Les også: Ulovlig dyreglede

– Et kjempestort skritt i riktig retning

Dyrevernorganisasjonen NOAH er skeptisk til forslaget om å tillate hold av visse herptiler, og viser blant annet til erfaringer fra Sverige der man har sett at mange anskaffer seg slike dyr, fordi det er nytt og spennende. Så blir mange dyr hjemløse og ender opp hos omplasseringsorganisasjoner fordi de mister nyhetens interesse, ifølge organisasjonen.

– Dessverre skjer det impulskjøp, folk anskaffer seg dyr uten å tenke over konsekvensene. Det gjelder også katter, hunder, fugler eller kaniner - det gjelder hele spekteret, kommenterer Lutro.

Hun er helt overbevist om at en oppmykning av regelverket er riktig vei å gå.

– Det vil bli bedre dyrevelferd for denne dyregruppen, fordi man kan gå ut aktivt med informasjon. Kunnskap og informasjon er det viktigste også når det gjelder forebyggende helsearbeid, som er en avgjørende innfallsport for å bidra til god dyrehelse- og velferd.

– Herptilene er, som jeg ser det, rettsløse her i Norge. Det er derfor jeg ikke kan skjønne annet enn at en lovendring blir et kjempestort skritt i retning av å få en bedre dyrevelferd for reptiler og amfibier i Norge. De er her uansett, nå må vi sikre at de får et rettsvern, sier Kari Lutro til ABC Nyheter.

Les mer: Dyrevernorganisasjonen NOAH er kritisk til Mattilsynets herptil-forslag

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:01 Lie med bestenotering i super-G i St. Moritz11:57 Astrid Øyre Slind vant suverent La Venosta11:39 Slalåmen i Val d'Isère avlyst11:27 Hopp: Tande står over lagkonkurransen, erstattes av Forfang11:08 Friski: Norsk seier i Beijing til Killi og Ruud11:07 Sudans tidligere diktator dømt til to års husarrest11:04 Steinraset på E18 i Larvik undersøkes10:58 Savnet mann funnet i god behold på Sotra10:57 Ap-politiker: – Det er Raymond Johansen som har skapt bompengepartiet10:42 Hoppdronningens legendejakt10:17 Bortførte hjelpearbeidere drept i Nigeria10:07 Svensk NHL-spiller rammet av kreft09:42 Mann siktet for voldtekt av barn under 14 år09:41 Tallet på omkomne etter vulkanutbrudd stiger09:29 Mann tiltalt for seksuell omgang med 13-åring09:03 USA innfører sanksjoner mot libanesiske forretningsmenn08:52 Unge funksjonshemmede har dårligere livskvalitet: – Handler om diskriminering08:15 Nationen: Endring i skatteoppkrevingen rammer kommunene08:14 Nord-Korea hevder å ha gjennomført «avgjørende test»08:00 USA og Storbritannia advarer mot å reise til indisk delstat07:26 23 regjeringssoldater drept i Taliban-angrep06:35 Klimaforhandlingene er på overtid06:26 Presidentkandidater truer med å droppe debatt06:15 Kunstig intelligens skal fullføre Beethovens 10. symfoni06:00 Mann påkjørt i Oslo sentrum05:52 Oftedal om OL-veien: – Det synes jeg høres utrolig merkelig ut05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:10 Professor mener uavhengige Nav-granskere er inhabile04:32 Hongkongs leder på vei til Kina04:32 Staten vil stanse juleøl-kalendre på Facebook04:08 Supermanns kappe og Bilbos pipe går under hammeren03:39 Evo Morales har fått asyl i Argentina02:46 Vy inngikk «hemmelig» forlik med Vy Communication02:46 Steinkasting og rakettskyting mot svensk politi01:32 Høyesterett i USA vil ha forklaring fra Trump om finansopplysninger00:49 Chile starter å identifisere ofre etter flyulykke00:10 John Lennons runde briller solgt for 1,7 millioner kroner23:30 VG: Solskjær møtte Haaland-leiren i Salzburg22:57 Norges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter22:53 Trønder tiltalt for å ha skremt og forfulgt vindkraftarbeider22:21 Hovland og makkeren langt bak etter én dag22:06 FIS-direktør frykter langrennsnasjoner ikke vil ha råd til å delta22:05 Frp vil endre pelsdyrforskrift21:36 Flere skyteepisoder i Sverige21:26 Lars Harnes pågrepet for vold20:57 ESA: TV 2s avtale om statsstøtte er i tråd med EØS-regelverket20:37 Greta Thunberg (16) tar pause20:15 Ulovlig trafikkopplæring skal stanses19:46 Johnson oppfordrer britene til samhold19:38 Erklæringen om Manshaus' tilregnelighet er godkjent19:16 Øyafestivalen mister statlig millionstøtte19:03 Skuespilleren Danny Aiello er død18:57 ABC Startsiden og ABC Nyheter angrepet av hackere18:29 Ensomhet-kampanje får slakt: – Over streken18:21 Person funnet død under letingen etter norsk gutt på Island18:19 Mann dømt til sju og et halvt års fengsel for grove seksuelle overgrep18:18 Fiskeriavtalen med EU i havn18:05 Enden på visa for Bergen Frp16:20 Justiskomiteen har vedtatt tiltalebeslutning mot Trump – avstemning i plenum om få dager16:13 Russland fengsler medlem av Jehovas vitner i seks år16:12 Corbyn går av etter nyttår16:05 Norge frikjent for pappa-diskriminering i EFTA-domstolen15:56 Ine Eriksen Søreide venter krevende forhandlinger med britene15:48 – Debatten som har vært, skremmer vettet av folk15:43 Cruise-beredskapen skal under lupen etter Viking Sky-havariet15:40 Thingnes Bø jubilerte, tok karrierens 40. verdenscupseier15:21 Nilsen gikk til hun spydde, tok ny verdenscupseier15:19 Spotify stenger kontoret i Norge15:13 Tande skadd av løpsk ski15:00 Håper at alle Babcock-flyene er reparert senest mandag14:50 13. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 201014:10 Lars Petter Hagen ny leder av Kulturrådet14:09 Ny redaktør og leder i Nynorsk pressekontor14:01 Norge ydmyket i VM-semifinalen14:00 Politimann siktet for seksuell omgang ved misbruk av stilling13:46 Leipzig-treneren bekrefter «god prat» med Haaland13:45 India stenger internett i nordøst – protestene mot ny lov fortsetter13:38 ARD: Russland kan ha skjult positive dopingprøver13:20 Stortinget utsetter biodrivstoff-avgiften13:19 Solskjær om Uniteds milepæl: – Det ligger i vårt DNA12:42 Klopp forlenget med Liverpool12:37 Fransk politi drepte truende mann i Paris12:36 Vil sette øvre aldersgrense ved assistert befruktning12:28 Letingen fortsetter etter norsk gutt på Island12:28 Flere terrorsiktede løslates i Danmark12:23 33 barn forsvunnet fra Hammerfest: – Frykter kjønnslemlestelse12:06 Lanserer nytt parti og utfordrer Erdogan11:41 Labour slikker sårene etter historisk dårlig valg11:38 Kvinner og barn drept av veibombe i Afghanistan11:32 Rösler ferdig i Malmö tross Europa-eventyr11:23 Rekordmange svenske bokser pantes i Norge11:22 Favorittfall i håndball-VM, Nederland slo Russland11:05 Equinor dropper oljeterminal i Finnmark11:03 Sola-drapet: Navnet på drapsofferet er frigitt10:45 Tusenvis av penisfisk skylte opp på strand i USA10:42 Tiden renner ut for 9000 nordmenn – førerkortet blir ugyldig til nyttår10:21 Eksplosjon i boligblokk i Tyskland10:10 Mann frifunnet for å ha skutt hund09:59 Skotske nasjonalister står sterkt – det kan gå mot løsrivelse
Siste nytt
12:01SportLie med bestenotering i super-G i St. Moritz11:57SportAstrid Øyre Slind vant suverent La Venosta11:39SportSlalåmen i Val d'Isère avlyst11:27SportHopp: Tande står over lagkonkurransen, erstattes av Forfang11:08SportFriski: Norsk seier i Beijing til Killi og Ruud11:07VerdenSudans tidligere diktator dømt til to års husarrest11:04NorgeSteinraset på E18 i Larvik undersøkes10:58NorgeSavnet mann funnet i god behold på Sotra10:57PolitikkAp-politiker: – Det er Raymond Johansen som har skapt bompengepartiet10:42SportHoppdronningens legendejakt10:17VerdenBortførte hjelpearbeidere drept i Nigeria10:07SportSvensk NHL-spiller rammet av kreft09:42NorgeMann siktet for voldtekt av barn under 14 år09:41VerdenTallet på omkomne etter vulkanutbrudd stiger09:29NorgeMann tiltalt for seksuell omgang med 13-åring09:03VerdenUSA innfører sanksjoner mot libanesiske forretningsmenn08:52Helse og livsstilUnge funksjonshemmede har dårligere livskvalitet: – Handler om diskriminering08:15NorgeNationen: Endring i skatteoppkrevingen rammer kommunene08:14VerdenNord-Korea hevder å ha gjennomført «avgjørende test»08:00VerdenUSA og Storbritannia advarer mot å reise til indisk delstat07:26Verden23 regjeringssoldater drept i Taliban-angrep06:35VerdenKlimaforhandlingene er på overtid06:26VerdenPresidentkandidater truer med å droppe debatt06:15VerdenKunstig intelligens skal fullføre Beethovens 10. symfoni06:00NorgeMann påkjørt i Oslo sentrum05:52SportOftedal om OL-veien: – Det synes jeg høres utrolig merkelig ut05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:10NorgeProfessor mener uavhengige Nav-granskere er inhabile04:32VerdenHongkongs leder på vei til Kina04:32NorgeStaten vil stanse juleøl-kalendre på Facebook04:08VerdenSupermanns kappe og Bilbos pipe går under hammeren03:39VerdenEvo Morales har fått asyl i Argentina02:46NorgeVy inngikk «hemmelig» forlik med Vy Communication02:46VerdenSteinkasting og rakettskyting mot svensk politi01:32VerdenHøyesterett i USA vil ha forklaring fra Trump om finansopplysninger00:49VerdenChile starter å identifisere ofre etter flyulykke00:10VerdenJohn Lennons runde briller solgt for 1,7 millioner kroner23:30SportVG: Solskjær møtte Haaland-leiren i Salzburg22:57PengerNorges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter22:53NorgeTrønder tiltalt for å ha skremt og forfulgt vindkraftarbeider22:21SportHovland og makkeren langt bak etter én dag22:06SportFIS-direktør frykter langrennsnasjoner ikke vil ha råd til å delta22:05NorgeFrp vil endre pelsdyrforskrift21:36VerdenFlere skyteepisoder i Sverige21:26NorgeLars Harnes pågrepet for vold20:57NorgeESA: TV 2s avtale om statsstøtte er i tråd med EØS-regelverket20:37VerdenGreta Thunberg (16) tar pause20:15MotorUlovlig trafikkopplæring skal stanses19:46PolitikkJohnson oppfordrer britene til samhold19:38NorgeErklæringen om Manshaus' tilregnelighet er godkjent19:16PengerØyafestivalen mister statlig millionstøtte19:03VerdenSkuespilleren Danny Aiello er død18:57NorgeABC Startsiden og ABC Nyheter angrepet av hackere18:29PengerEnsomhet-kampanje får slakt: – Over streken18:21NorgePerson funnet død under letingen etter norsk gutt på Island18:19NorgeMann dømt til sju og et halvt års fengsel for grove seksuelle overgrep18:18NorgeFiskeriavtalen med EU i havn18:05PolitikkEnden på visa for Bergen Frp16:20VerdenJustiskomiteen har vedtatt tiltalebeslutning mot Trump – avstemning i plenum om få dager16:13VerdenRussland fengsler medlem av Jehovas vitner i seks år16:12PolitikkCorbyn går av etter nyttår16:05NorgeNorge frikjent for pappa-diskriminering i EFTA-domstolen15:56NorgeIne Eriksen Søreide venter krevende forhandlinger med britene15:48Helse og livsstil– Debatten som har vært, skremmer vettet av folk15:43NorgeCruise-beredskapen skal under lupen etter Viking Sky-havariet15:40SportThingnes Bø jubilerte, tok karrierens 40. verdenscupseier15:21SportNilsen gikk til hun spydde, tok ny verdenscupseier15:19KulturSpotify stenger kontoret i Norge15:13SportTande skadd av løpsk ski15:00NorgeHåper at alle Babcock-flyene er reparert senest mandag14:50Kultur13. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 201014:10KulturLars Petter Hagen ny leder av Kulturrådet14:09KulturNy redaktør og leder i Nynorsk pressekontor14:01SportNorge ydmyket i VM-semifinalen14:00NorgePolitimann siktet for seksuell omgang ved misbruk av stilling13:46SportLeipzig-treneren bekrefter «god prat» med Haaland13:45VerdenIndia stenger internett i nordøst – protestene mot ny lov fortsetter13:38SportARD: Russland kan ha skjult positive dopingprøver13:20MotorStortinget utsetter biodrivstoff-avgiften13:19SportSolskjær om Uniteds milepæl: – Det ligger i vårt DNA12:42SportKlopp forlenget med Liverpool12:37VerdenFransk politi drepte truende mann i Paris12:36Helse og livsstilVil sette øvre aldersgrense ved assistert befruktning12:28NorgeLetingen fortsetter etter norsk gutt på Island12:28NorgeFlere terrorsiktede løslates i Danmark12:23Norge33 barn forsvunnet fra Hammerfest: – Frykter kjønnslemlestelse12:06PolitikkLanserer nytt parti og utfordrer Erdogan11:41PolitikkLabour slikker sårene etter historisk dårlig valg11:38VerdenKvinner og barn drept av veibombe i Afghanistan11:32SportRösler ferdig i Malmö tross Europa-eventyr11:23NorgeRekordmange svenske bokser pantes i Norge11:22SportFavorittfall i håndball-VM, Nederland slo Russland11:05PengerEquinor dropper oljeterminal i Finnmark11:03NorgeSola-drapet: Navnet på drapsofferet er frigitt10:45VerdenTusenvis av penisfisk skylte opp på strand i USA10:42MotorTiden renner ut for 9000 nordmenn – førerkortet blir ugyldig til nyttår10:21VerdenEksplosjon i boligblokk i Tyskland10:10NorgeMann frifunnet for å ha skutt hund09:59PolitikkSkotske nasjonalister står sterkt – det kan gå mot løsrivelse
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus