Overraskende fiskeriforslag til Finnmark Frps årsmøte:

Gamvik Frp vil ha slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

<p>FRA FINNMARK TIL LOFOTEN: Frp-leder Johnny Olaussen fra Gamvik (innfelt) i bildet fra Røst, kommer med forslag til ny fiskeripolitikk. Det vil endre betingelsene for fiskere langs hele kysten.</p>
FRA FINNMARK TIL LOFOTEN: Frp-leder Johnny Olaussen fra Gamvik (innfelt) i bildet fra Røst, kommer med forslag til ny fiskeripolitikk. Det vil endre betingelsene for fiskere langs hele kysten. Foto: Privat/Berit Roald / NTB scanpix

– La de gamle overlate fiskekvotene gratis til de unge. Det vil Gamvik Frp ha årsmøtet i Finnmark Frp til å gå inn for. Dessuten må avtalene om trålernes leveringsplikt til ulike havner respekteres.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dermed blir det debatt om to av de mest brennende spørsmålene i fiskeripolitikken på årsmøtet, som åpner i Lakselv lørdag formiddag.

– Vi tar et kraftig oppgjør med fiskeripolitikken. Jeg er ikke betrygget over det regjeringen foreslår nå. Det skaper ikke vekst på land. Hvem er det som får mer igjen? Noen få redere og de som jobber om bord i deres båter.

Det sier lederen av Gamvik Frp, Johnny Jensen, til ABC Nyheter foran årsmøtet i Finnmark Frp.

Lokallaget hans fremmer nå forslag til vedtak om å få Frp til å snu i viktige fiskeripolitiske saker. De vil etter alt å dømme skape blåst på årsmøtet.

Fylkeslaget i Finnmark har fra før vært i opposisjon til deler av partiets fiskeripolitikk. Nylig tok imidlertid fiskeriminister Per Sandberg (Frp) fylkesleder Ronny Berg ned til Oslo som sin statssekretær.

Foran årsmøtet er det spenning om det vil få Berg til å målbære regjering-Frps syn framfor Finnmarks på årsmøtet.

Les også: Frp sprekker i strid om Røkkes trålerkvoter i Finnmark

Behold leveringsplikt, bort med kvote-betaling

Forslagene fra Gamvik målbærer sterke strømninger i Kyst-Finnmark, men går imot denne og forrige regjerings politikk:

  • Overgang fra kjøp og salg av kvoter til gratis tildeling av kvoter og konsesjoner til unge rekrutter når den eldre generasjon «takker av».
  • De som har vært tvunget til å kjøpe deltakerrettigheter, konsesjoner eller kvoter, skal ikke lide noe tap. De skal få avskrevet sine utlegg til kjøp av fiskerettigheter ved hjelp av avskrivning i skatten.
  • Fiskeriforvaltningen tildeler kvoter og konsesjoner på vegne av det norske folk i fellesskap. Disse skal være gratis og fordeles geografisk til «unge aktive fiskere».
  • Det har skjedd uheldig utglidninger i praktiseringen av Deltakerloven i fiskeriene. Stortinget må gjennom kontroll- og konstitusjonskomiteen undersøke i hvilken grad Fiskeriforvaltningen har brutt loven.

Deltakerloven sier at tilgang til å fiske er forbeholdt aktive fiskere. Røkke-konsernet og andre store rederier har likevel fått store kvoter til sine trålerflåter, på betingelse av at de leverer fisk til stedene kvotene har sprunget ut av.

Det siste ønsker regjeringen å lette på. De enkelte fiskeværene skal ifølge regjeringens forslag ikke ha noen garanti lenger. Leveringsplikten skal gjelde hvor som helst innen et fylke.

Det samme går fram av Frps handlingsprogram for 2013-2017, som imidlertid tar forbehold om at ingen eksisterende avtaler skal brytes:

«Prinsipielt er FrP imot leveringsplikten for fiskerinæringen. Tidligere inngåtte avtaler skal imidlertid respekteres. Man kan imidlertid vurdere om disse avtalene skal knyttes til regioner fremfor spesifikke kommuner eller havner.»

Les også: Sandberg: – Jeg skal ikke fjerne leveringsplikten

Kan ikke bryte og respektere samtidig

Men Gamvik Frp vil ha partiet til å slå fast at de eksisterende avtalene om å trålernes plikt til å levere fangst til de opprinnelige havnene, må beholdes.

– Prinsipielt er FrP imot leveringsplikten for fiskerinæringen. Men handlingsprogrammet slår fast at tidligere inngåtte avtaler skal respekteres, sier Olaussen.

Men Frp-programmet sier også at disse avtalene skal knyttes til regioner fremfor spesifikke kommuner eller havner.

– Greit nok, men man skal altså stå ved avtalene som eksisterer om levering. Har du leveringsplikt, for eksempel til Mehamn, kan du ikke si opp den og samtidig respektere inngåtte avtaler, sier Olaussen til det.

– Å selge kvoter er den største feilen man har gjort. Kvoten har nå større verdi enn båten. For å betjene lån, må du ta opp mer fisk, sier Johnny Olaussen.

– Kvotemarkedet i fiskeriene er som om en drosjesjåfør som skal kjøpe bil, måtte ha betalt mer enn bilen for å få løyve, sier Olaussen - som håper på å bringe sine synspunkter inn for Frps landsmøte i april.

– I det øyeblikket det går nedover med fiskeriene, får trålerne og bankene et problem. Så ender det med at man tar fra de minste, sier han.

Les også: Aspaker vil avvikle fiskeindustriens plikt til lokal drift

Les Gamvik Frp's fiskeripolitiske prinsipper

Personvernpolicy