Frps nye landbruks- og matminister:

Jon Georg Dale er Frp-politikeren som vil gi bønder et lite glimt av lys

<p>KOM IGJEN! Landbruks- og matminister Jon Georg Dale vil ha unge til å investere i gårdsbruk.</p>
KOM IGJEN! Landbruks- og matminister Jon Georg Dale vil ha unge til å investere i gårdsbruk. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Med Frps partiprogram i ryggen er Jon Georg Dales mål å gi unge bønder framtidstro på å satse på landbruket. Lar det seg forene?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er en usedvanlig entusiastisk, nyutnevnt landbruks- og matminister Jon Georg Dale som tar imot ABC Nyheter for å fortelle hva han vil ha som sitt bumerke i jobben han nå tar fatt på:

– Jeg vil gi et snev av optimisme til de unge som lurer på om de skal velge landbruket, eller heller investere pengene i et hus. De må tro det lønner seg å begynne med driftsbygninga, sier han.

– Jeg er skråsikker på at norsk mat har en framtid. Norsk mat er trygg, og forbrukerne vil ha den. Cirka 99 prosent av melka som forbrukes, er produsert i Norge, langt over 90 prosent av kjøttet. Det sier noe om forbrukernes ønske om å velge norsk.

Sier Frp-ministeren – og lyder nesten som om han tilhører småbruker-farens parti Senterpartiet.

Så langt derifra. Men Dale, som 16. desember etterfulgte den mer provoserende partifellen Sylvi Listhaug, insisterer på at det med Frp og Høyre i regjering skal gå an å øke norsk landbruksproduksjon – også i tider med økende import.

Les også: Dale blir yngste mannlege statsråd nokon gong

Skal debutere i løvens hule

– Tror du norsk landbruk, med så dårlige forutsetninger med hensyn til klima og matjord, kan opprettholde og øke sin produksjon i friere konkurranse med utlandet?

– Det er et veldig godt spørsmål. Svaret kan være både ja og nei. Den viktigste utfordringa for enhver sittende regjering, er å øke konkurranseevnen til norsk produksjon. Vår første jobb er å redusere byråkratiet, forenkle reguleringene og vri støtten i retning produksjon. Lykkes vi med det, kan svaret bli «ja». Hvis ikke, blir det «nei», svarer Dale og legger til:

– Ingen er uenig i at det må være en viss kompensasjon for driftsulempene ved å drive landbruksproduksjon i et land som Norge.

Klokka 12.40 tirsdag skal han debutere i landbrukets viktigste møteplass - på den årvisse konferansen Mat og landbruk på Gardermoen.

Det skjer to år etter at Sylvi Listhaug entret podiet der - og rystet forsamlingen.

Les: Listhaug vil fjerne landbruksorganisasjonenes makt

Frp-ministeren som sjarmerte småbrukerne

Kanskje vil Dale signalisere en mer forsonenede tone enn forgjengeren.

– Jeg vil ikke late som jeg har alle svarene første dagen. Når jeg inviterer alle organisasjonene i landbruk, industri og butikkleddet, er det fordi jeg faktisk har lyst til å høre hva de har å si. Jeg har en klar oppfatning av hvilken retning vi skal i, men har ikke alle detaljsvarene, sier landbruksministeren med Voldas kommunevimpel på skrivebordet.

Jon Georg Dale overtok mat- og landbruksministerkontoret etter Sylvi Listhaug. Til og med lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positive til den nye ministeren. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Jon Georg Dale overtok mat- og landbruksministerkontoret etter Sylvi Listhaug. Til og med lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positive til den nye ministeren. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Han er allerede i gang med disse møtene.

Det sier sitt at den kritiske lederen for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, på Facebook melder om positivt førsteinntrykk av Jon Georg Dale etter at han tok imot henne torsdag.

Men bakom suser tvilen hos mange bønder, om velvillige holdninger kan kombineres med Frps program med kutt i tollvernet, fjerning av bøndenes forhandlingsrett til jordbruksavtale, slutt på alle viktige reguleringer og vridning av statlige tilskudd fra de små til de store.

Les også: Landbruksministeren på kollisjonskurs med Børge Brende om osteeksport

Om å gi bønder et glimt av lys

Etter å ha blitt kjent med landbrukets organisasjoner, er det bare et tidsspørsmål før han første gang skal grilles av arrige opposisjonspolitikere i Stortinget.

– Hvilket spørsmål er det du helst ikke vil ha første gangen du stiller til spontanspørretime i Stortinget?

– Du syns jeg skal lansere det? parerer han.

– Det har jeg ikke tenkt over. Men jeg har stor respekt for Stortingets rolle. Det jeg syntes var mest utfordrende da jeg fikk spørsmål om denne jobben, var forholdet til Stortinget. Jeg håper jeg sammen med samarbeidspartiene på Stortinget klarer å snakke opp verdien av produksjonen som foregår og gi et lite glimt av lys. Også i Stortinget.

Bra at noen små blir borte

Hvert år kaster mange gårdbrukere kortene, enten landet styres av rødgrønne eller blåblå politikere. Denne strukturrasjonaliseringen, som fagfolkene kaller det, vekker bekymring. Det mener Dale det ikke er grunn til.

– Konsentrasjonen til færre bruk har utfordringer ved seg, men også en betydelig oppside. At noen forsvinner, gir økt grunnlag for investeringer for andre.

– Mange av de som blir større, gjør det på jord som tilhørte mindre bruk før. Det at noen blir større, bidrar til å sikre at produksjonen opprettholdes i bygda, sier vestlendingen Dale.

Men som ABC Nyheter har omtalt, er naturen mange steder, ikke minst på Vestlandet, innrettet slik at sammenslåing av bruk slett ikke fører til store, praktiske og sammenhengende arealer.

Skeptikere sier at stordriftsfordeler kan ende opp med stordriftsulemper.

Les: Må kjøre traktor 1800 timer i året - fordi bruket er så stort

Fra skremmeskudd til overproduksjon med Frp

– Det å stå stille, er tilbakegang. Vi må ha fortsatt modernisering, fortsatt vriding av støtte i retning produksjon. Det skal lønne seg mer å produsere. Støtte fra statsbudsjettet må i størst mulig grad stimulere til produksjon. Mange var skeptiske til å heve taket for melkekvoter på det enkelte bruk. Men det er økt etterspørsel etter melkeprodukter, sier Dale.

Han slår tilbake mot spådommene om at produksjonen måtte gå ned når Frp har landbruksministeren.

– I stedet er spørsmålet nå overproduksjon. I år hadde vi for første gang på flere år nok pinnekjøtt av norsk sau til jul.

– Hva da med kyllingbransjen der din regjering i fjor doblet grensene for hvor mye kylling og kalkun det blir tillatt å produsere på ett bruk? Nå er det stor overproduksjon.

– Situasjonen i kyllingbransjen er utfordrende. Men det skyldes primært redusert etterspørsel, blant annet på grunn av diskusjonen omkring antibiotikaresistens. Etterspørselen vil ta seg opp igjen. Folk vil spise mer kylling, og vi har en helt annen og bedre situasjon enn andre land. Hos oss kan vi spise bløtkokte egg uten å være redde for å bli syke. Jeg erkjenner at noen av produsentene står i en vanskelig situasjon. Svaret er ikke å styre politisk et svingende marked fra måned til måned.

Les også: Listhaug dobler grensa for kyllingproduksjon

Jon Georg Dale (nr. to f.v.) var én av de nye statsrådene statsminister Erna Solberg (H) presentererte etter et ekstraordinært statsråd på Slottet rett før jul. Her sammen med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP, t.v.), og til høyre fiskeriminister Per Sandberg (FrP) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H, t.h.). Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Jon Georg Dale (nr. to f.v.) var én av de nye statsrådene statsminister Erna Solberg (H) presentererte etter et ekstraordinært statsråd på Slottet rett før jul. Her sammen med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP, t.v.), og til høyre fiskeriminister Per Sandberg (FrP) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H, t.h.). Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Mener heving av grenser gir framtidstro

– Men nettopp i situasjonen med stor overproduksjon tok dere et større grep enn å styre fra måned til måned, ved å doble konsesjonsgrensen?

– Det var etterspørselssituasjonen som var krevende. Over tid tror jeg etterspørselen etter kyllingkjøtt vil gå opp igjen. Det er grunnlag for økt produksjon.

– Hevingen av grensene utløser nye investeringer. I det ligger en framtidstru. Den trua skal vi ikke ta fra folk. Det er positivt at når en reduserer reguleringene, svarer norske bønder med å investere for å produsere mer mat, sier Jon Georg Dale.

– Er det samfunnsøkonomisk lønnsomt at noen nå investerer stort i nye driftsbygninger i en periode der overproduksjon gjør at eksisterende bygg står tomme?

– Investeringsbeslutningene blir ikke tatt av meg. De blir heldigvis tatt av norske bønder.

– Mange går inn med store, tunge investeringer i landbruket, fordi de tror det er mulig. Mange mindre produsenter spesialiserer seg på nisjeproduksjon og tar svimlende beløp på varene sine, legger han til om næringa generelt.

Går det mot stort og gjeldstynget?

De største bær- og grønnsaksprodusentene mottok i februar 2015 over 1 million kroner i statstilskudd - mot 40.000 kroner til nå. Mangedoblingen betales av småbønder som får kutt i støtten, kunne ABC Nyheter melde i april i fjor.

- Syns du det er smart å vri så mye støtte over til de aller største gårdsbrukene?

- Det er smart å stimulere til økt produksjon. Jeg får det samme spørsmålet om støtten til små sauebruk, der det samme skjer. Mitt budskap er at det kan være lurt for neste generasjon å gå inn også i de mindre brukene. Mange av de som blir større, gjør det på jord som tilhørte mindre bruk før. Det at noen blir større, bidrar til å sikre at produksjonen opprettholdes i bygda.

– Var det ikke de store brukene som skulle være mest lønnsomme, og dermed burde klare seg bedre på inntektene fra markedet?

– Jo, men det mener jeg vil være en åpenbar utfordring i tida som kommer: Å øke konkurranseevnen til norsk landbruksproduksjon. Det handler ikke om ensidig økning i subsidiene, men om å redusere kostnadene og produsere mer volum på kvadratmeteren. Så ligger det også potensial for de mindre brukene som gjennom nisjeproduksjon kan ta ut maksimalt av det de driver med, ved å kunne ta ut heftige priser.

I Danmark har landbruket fulgt noe som kan likne på Frps oppskrift - med tvilsomt hell. Der har de konsentrert landbruket til få, kjempestore bruk. Trass i bedre klima og dyrkingsarealer der, har det gitt en kritisk gjeldsopphoping for de danske bøndene.

Les: Danmark tar 500 millioner fra bistand, gir til kriserammede bønder

Bidrar EU til Frp-politikk?

EU setter hvert år rekord i sin eksport av ost til Norge, trass i styrkingen av tollvernet på ost som den forrige regjeringen innførte. Nå pågår såkalte Artikkel 19-forhandlinger med EU om ytterligere reduksjoner av tollsatsene.

- Hvor viktig mener du det er å senke tollen på ost og meierivarer?

- Når Norge forhandler internasjonalt, gjør vi det med utgangspunkt i norske interesser, forsikrer Dale.

- For å være litt konspiratorisk: Kan «Artikkel 19»-forhandlingene med EU om gjensidig reduserte tollsatser på landbruksvarer bli en støtte til Frps primære mål om å fjerne tollvernet til norsk landbruk?

- Jeg er enig i at spørsmålet er konspiratorisk. Vi forhandler med utgangspunkt i å forsvare norske interesser.

Les også: Vi importerte 11,9 prosent mer ost fra EU på ett år

Det samfunnsskadelige landbruket

Den nye landbruks- og matministeren kommer fra posten som statssekretær i Finansdepartementet. Departementet som i sitt Nasjonalbudsjett for 2016 beskriver næringa han nå skal bestyre, som svært så skadelig.

Nasjonalbudsjettet omtaler at landbruksvirksomheten visstnok gir samfunnet vårt et årlig velferdstap på 21-47 milliarder kroner i året.

– Vil du være med på å bruke 11-12 milliarder kroner av statsbudsjettets midler hvert år til å vedlikeholde landbruket hvis det er så skadelig for samfunnet?

– Landbruket har mange kvaliteter. Regjeringas politikk er at vi skal opprettholde norsk landbruksproduksjon, sørge for forsyningssikkerhet og sørge for trygg og god mat for norske forbrukere, svarer Dale diplomatisk.

– Så mener jeg at økt produktivitet er nødvendig. Men svaret på alle spørsmål kan ikke være mest mulig subsidier.

– Hva syns du om at en slik negativ beskrivelse av norsk landbruk legges fram i et så viktig dokument fra regjeringen?

– Jeg er opptatt av at regjeringa gir sin vurdering av ulike syn, sier Jon Georg Dale om den saken.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
05:34 Dette skjedde i natt05:31 Oslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30 Frode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15 Influensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11 Dødstallet stiger i Japan05:07 Drapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04 BBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00 Bankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:25 Bulgarias trener: Hørte ikke rasistiske tilrop mot England04:18 Datatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48 UNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24 Mange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12 Fiskekvotene redusert i Østersjøen03:05 Mann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45 Ett av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43 2.500 nasjonale skatteklagesaker i kø i Stavanger01:42 Hellas evakuerer overfylt migrantleir01:19 USA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11 Tenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03 Kriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52 Fellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16 Dagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12 Macron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11 Pentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10 Trump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40 13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22 Støre åpner for EØS-utredning23:04 Newsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52 Carlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42 Rasismekaos overskygget Englands målfest21:45 Ansatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01 Pelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55 Syriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24 Nordmann omkom i Tyrkia20:22 Politiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56 Politiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet19:17 Mann i Arendal fyllekjørte med gressklipper17:33 Kvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30 Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04 Kilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32 Tyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27 17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00 Halvert antall anker behandles av Høyesterett15:28 Hun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45 Norwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44 Lagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop14:38 Spania med ny arrestordre for Catalonias ekspresident14:36 Turist knivdrept i Tunisia14:26 Ryggpasient tvunget til å forlate sykehus – ble fraktet i jekketralle på ferje14:16 Enken: – Han beskyttet oss mot nordmannen14:07 Trump: Kurderne forsøker å trekke USA med i krigen13:56 Brexitbekreftelse var første punkt i trontalen i London13:44 Politikere i krisemøte om Østfoldbanen13:34 Sykkellegende ute av intensiven etter ulykke13:15 Selskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot13:04 Tyrkia-ekspert: Russland har nøkkelen12:51 Rettssak for Gazza, togkyss kan ende med straff12:43 Norge er EUs tredje største handelsavtalepartner12:28 Zlatan-statue full av skrivefeil12:20 PFU-sekretariatet vil avvise klagen på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie12:00 Espresso House: – Vi ber om unnskyldning for de feil vi har gjort12:00 Fortsatt uavklart tilstand for 15-åring etter voldshendelse på Toten11:55 Narkoaksjon blant tenåringer på Haugalandet11:50 Erdogan berømmer USA for tilbaketrekking i Syria11:39 Mette-Marits drøm oppfylt: Nå tar hun boktog i Tyskland11:22 Vy øker togkapasiteten på Østlandet11:12 Giggs forsvarer avgjørelsen om å la James spille videre11:05 Terrorsiktet tobarnsmor vil til Norge – tar utleveringskrav til lagmannsretten11:05 Fem pågrepet etter Paris-angrep10:23 Pizza med plast tilbakekalles09:59 Byggenæringen advarer mot høy risiko i Sotrasambandet09:53 Norge stadig mer populært blant utlendinger09:50 Katalanske politikere dømt til lange fengselsstraffer09:35 Syrias regjeringshær skal ha inntatt by nær Tyrkias grense09:35 29 dyreholdere anmeldt til politiet hittil i år09:34 Svennis fikk smake «Fergie-hårføner» etter VM-prat09:29 P4 går til rettssak mot lokalradio i Bergen09:26 Nå skal Slottsparken sikres mot biler08:54 2.500 barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner de siste fem årene08:38 – Norge kan ta ledelsen i globalt anti-korrupsjonsarbeid08:26 Ap fortsetter å lede Longyearbyen08:10 Foreldrepar i USA krever at Norge dekker 60 millioner kroner i pleieutgifter til datteren07:39 Kallmyr vil at fotballvold anmeldes07:31 Halve Kirkemøtet vil ikke stille krav om ansattes samlivsform07:30 Polens regjeringsparti mot brakseier06:43 Rumensk stopperkrise før kampen mot Norge06:25 Ecuador gjeninnfører drivstoffstøtte etter demonstrasjoner06:20 Sprukket damprør utløste brannalarm ved sagbruk i Hedmark06:09 Skotsk dommer for Norge i Romania06:06 Søk etter savnede i Japan fortsetter06:00 Storrøykere får hjelp til å stumpe røyken05:50 Dette skjer i dag05:40 Bilfører siktet for ruskjøring etter kollisjon med trailer05:30 Dette skjedde i natt05:17 Boligkjøper fikk erstatning for trang parkeringsplass05:00 Færre ansatte i departementer og direktorater04:11 Antall representanter med minoritetsbakgrunn i Oslo Ap over halvert på åtte år03:53 Politiet i København etterforsker mulig eksplosjon
Siste nytt
05:34NorgeDette skjedde i natt05:31NorgeOslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30NorgeFrode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15NorgeInfluensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11VerdenDødstallet stiger i Japan05:07NorgeDrapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04VerdenBBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00NorgeBankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån04:25SportBulgarias trener: Hørte ikke rasistiske tilrop mot England04:18NorgeDatatilsynet vil ikke gi tilgang til meldinger om nyfødte03:48NorgeUNICEF-rapport: Feilernæring også et problem i Norge03:24VerdenMange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere03:12VerdenFiskekvotene redusert i Østersjøen03:05NorgeMann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas02:45VerdenEtt av tre barn i verden under fem år er feilernært02:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå01:43Norge2.500 nasjonale skatteklagesaker i kø i Stavanger01:42VerdenHellas evakuerer overfylt migrantleir01:19VerdenUSA har innført sanksjoner mot Tyrkia01:11NorgeTenåring tiltalt for å tvinge jevnaldrende til å kysse skoene hans01:03NorgeKriminalomsorgen mener ostehøvelkutt kan få alvorlige konsekvenser00:52NorgeFellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil00:16NorgeDagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken00:12VerdenMacron advarer Trump om at IS kan gjenoppstå00:11VerdenPentagon: Tyrkias offensiv i Syria undergraver bekjempelsen av IS00:10VerdenTrump vil «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia23:50VerdenDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone23:40Norge13 syklister fikk påpakning for manglende lys23:22PolitikkStøre åpner for EØS-utredning23:04VerdenNewsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij22:52SportCarlsen tok sin andre seier på Isle of Man22:42SportRasismekaos overskygget Englands målfest21:45PengerAnsatte ved Brønnøysundregistrene snudde ryggen til næringsministeren21:01PolitikkPelosi vil stanse amerikansk tilbaketog20:55VerdenSyriske regjeringsstyrker rykker inn i Manbij20:24NorgeNordmann omkom i Tyrkia20:22VerdenPolitiet til aksjon mot demonstranter på flyplassen i Barcelona19:56NorgePolitiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet19:17NorgeMann i Arendal fyllekjørte med gressklipper17:33NorgeKvinne siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv17:30VerdenDronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone17:04VerdenKilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria16:32VerdenTyrkiske og syriske styrker nærmer seg hverandre16:27Norge17-åring tiltalt for overfallsvoldtekt mot kvinne i 40-årene16:00NorgeHalvert antall anker behandles av Høyesterett15:28StemmerHun forelsket seg i en narr, men fortjener hun å få sexlivet sitt brettet ut?14:45ReiseNorwegian kutter ut alle flyginger fra Torp14:44SportLagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop14:38VerdenSpania med ny arrestordre for Catalonias ekspresident14:36VerdenTurist knivdrept i Tunisia14:26NorgeRyggpasient tvunget til å forlate sykehus – ble fraktet i jekketralle på ferje14:16VerdenEnken: – Han beskyttet oss mot nordmannen14:07PolitikkTrump: Kurderne forsøker å trekke USA med i krigen13:56PolitikkBrexitbekreftelse var første punkt i trontalen i London13:44PolitikkPolitikere i krisemøte om Østfoldbanen13:34SportSykkellegende ute av intensiven etter ulykke13:15NorgeSelskap forsøkte å smugle skip ut av Norge – fikk 7 millioner kroner i bot13:04NorgeTyrkia-ekspert: Russland har nøkkelen12:51SportRettssak for Gazza, togkyss kan ende med straff12:43NorgeNorge er EUs tredje største handelsavtalepartner12:28SportZlatan-statue full av skrivefeil12:20NorgePFU-sekretariatet vil avvise klagen på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie12:00PengerEspresso House: – Vi ber om unnskyldning for de feil vi har gjort12:00NorgeFortsatt uavklart tilstand for 15-åring etter voldshendelse på Toten11:55NyheterNarkoaksjon blant tenåringer på Haugalandet11:50VerdenErdogan berømmer USA for tilbaketrekking i Syria11:39VerdenMette-Marits drøm oppfylt: Nå tar hun boktog i Tyskland11:22NorgeVy øker togkapasiteten på Østlandet11:12NorgeGiggs forsvarer avgjørelsen om å la James spille videre11:05NorgeTerrorsiktet tobarnsmor vil til Norge – tar utleveringskrav til lagmannsretten11:05NorgeFem pågrepet etter Paris-angrep10:23Helse og livsstilPizza med plast tilbakekalles09:59PengerByggenæringen advarer mot høy risiko i Sotrasambandet09:53ReiseNorge stadig mer populært blant utlendinger09:50VerdenKatalanske politikere dømt til lange fengselsstraffer09:35VerdenSyrias regjeringshær skal ha inntatt by nær Tyrkias grense09:35Norge29 dyreholdere anmeldt til politiet hittil i år09:34SportSvennis fikk smake «Fergie-hårføner» etter VM-prat09:29PengerP4 går til rettssak mot lokalradio i Bergen09:26NorgeNå skal Slottsparken sikres mot biler08:54Norge2.500 barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner de siste fem årene08:38Verden– Norge kan ta ledelsen i globalt anti-korrupsjonsarbeid08:26PolitikkAp fortsetter å lede Longyearbyen08:10PengerForeldrepar i USA krever at Norge dekker 60 millioner kroner i pleieutgifter til datteren07:39SportKallmyr vil at fotballvold anmeldes07:31NorgeHalve Kirkemøtet vil ikke stille krav om ansattes samlivsform07:30NorgePolens regjeringsparti mot brakseier06:43SportRumensk stopperkrise før kampen mot Norge06:25VerdenEcuador gjeninnfører drivstoffstøtte etter demonstrasjoner06:20NorgeSprukket damprør utløste brannalarm ved sagbruk i Hedmark06:09SportSkotsk dommer for Norge i Romania06:06VerdenSøk etter savnede i Japan fortsetter06:00NorgeStorrøykere får hjelp til å stumpe røyken05:50NorgeDette skjer i dag05:40NorgeBilfører siktet for ruskjøring etter kollisjon med trailer05:30NorgeDette skjedde i natt05:17NorgeBoligkjøper fikk erstatning for trang parkeringsplass05:00NorgeFærre ansatte i departementer og direktorater04:11NorgeAntall representanter med minoritetsbakgrunn i Oslo Ap over halvert på åtte år03:53VerdenPolitiet i København etterforsker mulig eksplosjon
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus