Den nye landbruksministeren Jon Georg Dale overrumpler Bondelaget:

Landbruksministeren på kollisjonskurs med Børge Brende om osteeksport

KJAPPERE: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp), til venstre, sier at melkeprodusentene må fjerne eksportstøtten innen 2019. Utenriksminister Børge Brende (høyre) holder på WTO-fristen 2020. Mye melkeproduksjon står på spill.
KJAPPERE: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp), til venstre, sier at melkeprodusentene må fjerne eksportstøtten innen 2019. Utenriksminister Børge Brende (høyre) holder på WTO-fristen 2020. Mye melkeproduksjon står på spill. Foto: Reuters / NTB scanpix

Verdens handelsorganisasjon WTO besluttet i desember å avvikle alle eksportsubsidier på landbruksvarer innen 2020. Nå sier landbruksministeren at regjeringen fastholder en frist på 2019 for norske bønder.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den nye landbruks- og matministeren Jon Georg Dale (Frp) og utenriksminister Børge Brende (H) kommer med motstridende signaler om når norske melkeprodusenter må avvikle sin støtte til eksport av kvalitetsost til USA og noen få andre land.

Norske melkeprodusenter ble svært uroet over at regjeringspartiene sammen med Venstre i desember vedtok å avvikle bøndenes egen eksportstøtte innen 2019. KrF gikk inn for en overgangsperiode på tre-fire år.

Det betyr at 8 prosent av norsk melkeproduksjon - tilsvarende 700 norske melkebruk - kan bli satt under press.

To signaler fra regjeringen om frist

Et par uker etter beslutningen i Stortinget var avvikling av eksportstøtte til landbruksvarer ett av de hete temaene på et ministermøte i Verdens handelsorganisasjon, WTO. Der endte bataljen med enighet om at eksportstøtte skal være faset ut innen utgangen av 2020.

«For Norge innebærer enigheten at våre eksportsubsidier må avvikles senest innen utgangen av 2020. Dette gir norsk landbruk nødvendig tid til omstilling gjennom utfasing ...», skrev utenriksminister Børge Brende (H) i en pressemelding 19. desember.

Men når ABC Nyheter nå spør Jon Georg Dale om hva som blir fristen for avviklingen av støtten til den norske osteeksporten, er svaret et annet:

– Jeg tror det regjeringa har bedt om å få tilslutning til i Stortinget, er tilstrekkelig. Når regjeringas vurdering er 2019, tror jeg den fortsatt står ved lag. Det er i sum en brukbar periode for tilpasning, sier landbruks- og matministeren.

Les også: Heftig strid om eksportsubsidier på WTO-toppmøte

Bondelaget trodde på Brendes frist

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag er både overrasket og skuffet over signalet fra Dale.

– Vi har merket oss at utenriksministeren vektlegger 2020 som frist. Vi har ikke fått noen hentydning fra landbruks- og matministeren om noe annet. Jeg er forundret, sier Bartnes til ABC Nyheter.

– Hva betyr et år fra eller til?

– Det er viktig. Det dreier seg om 8 prosent av norsk melkeproduksjon. Nå er tida knapp nok fram til 2020 med å få utredet og iverksatt avhjelpende tiltak som gjør at landbruket kan videreføre det produksjonsvolumet vi har i dag, svarer Bartnes.

– Jeg er svært kritisk til at man skal bruke kortere tid enn det som er framforhandlet som en mulighet i WTO. Det er ikke å sikre norske landbruks- og matinteresser, som regjeringen sier de skal gjøre, framholder han.

Bondelagslederen tror eksportvolumet vil gå betydelig ned når man er nødt til å ta høyere pris i utlandet.

– Det blir et spørsmål om konkurransekrafta til norsk melk innenlands. Voksende import av ost er ett tema i den forbindelsen, sier Bartnes.

Les også: Osteimporten fra EU vokste med 11,9 prosent på ett år

Stadig flere melkebruk forsvinner

Fra før er avgangen av melkeprodusenter stor, melder NTB torsdag.

Av 41.800 aktive jordbruksbedrifter i 2015, drev 8.800 med melkeproduksjon. Det er en nedgang på 21 prosent sammenlignet med 2010, viser nye tall.

Nedgangen er på 2,7 prosent fra 2014, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Antall jordbruksbedrifter gikk ned med knappe 3 prosent fra 2014 til 2015, til 41.800. Det var Nordland og Troms som hadde den største prosentvise nedgangen med henholdsvis 5 og 4,4 prosent, skriver NTB.

Artikkelen er oppdatert med NTB-melding om nedgang i antall melkebruk, og en korrigering av at KrF ikke var med på 2019 som frist, men ønsker tre-fire års overgang.

Personvernpolicy