Miljødirektoratet tillater gruveslam i Repparfjorden:

Glede og raseri i Finnmark etter omstridt gruvetillatelse til Nussir

OMSTRIDT NUSSIR-VEDTAK: Her på vidda i Kvalsund kan det bli næringsutvikling i form av kobbergruve - mot reindriftas og naturvernernes vilje.
OMSTRIDT NUSSIR-VEDTAK: Her på vidda i Kvalsund kan det bli næringsutvikling i form av kobbergruve - mot reindriftas og naturvernernes vilje. Foto: Nussir ASA

– Miljødirektoratets ja til Nussir går inn i Norgeshistorien som det statlige vedtaket som bryter flest lover.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nussirs gruvedrift i Kvalsund

Kobberforekomsten ved Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune ble først oppdaget på 1970-tallet.

Folldal Verk drev utvinning av kobber fra Ulveryggen fra 1972 til 1978.

Nussir ASA kontrollerer rettighetene til påvist kobber både på Nussir og Ulveryggen. De har søkt om tillatelse til gruvevirksomhet etter forurensningsloven.

Nussir får nå tillatelse til produksjon av 50 000 tonn kobberkonsentrat per år fra underjordsdrift og oppredning.

Dette medfører et behov for å fjerne omtrent 400 000 tonn ikke-metallholdig gråberg per år.

Malmen som brytes, vil bli bearbeidet i et oppredningsverk ved Repparfjorden.

Nussir kan deponere avgangen i et område i Repparfjorden. Det er tidligere deponert gruveavgang i den grunnere delen av fjorden.

Eksisterende sjøkart viser et terskeldyp på 80-85 meter i den ytre delen av fjorden og et dypere basseng innenfor på 120 meter.

Deponeringsarealet er anslått til å bli på ca. 8 kvadratkilometer - deponi nærsone ca. 5 km2 og randsone ca. 2,5 km2.

Arealet er regulert til sjødeponi i Kvalsund kommunes reguleringsplan.

Kilde: Miljødirektoratet

Det sier Svein Lund til ABC Nyheter, etter at Miljødirektoratet tirsdag offentliggjorde sin tillatelse til selskapet Nussirs kobbergruve i Kvalsund kommune i Finnmark.

Lund har jobbet mye med gruvespørsmål i Finnmark, blant annet for Naturvernforbundet. Han er forfatter av boka «Gull, gråstein og grums – omstridde gruver», som er første bind i en serie på fire om omstridte gruveprosjekter i Finnmark.

Av dem er Nussirs anlegg blant de meste omstridte. På land kan kobbergruva komme i konflikt med reindrift, og ifølge Miljødirektoratets vedtak kan gruvedriften dekke 8 kvadratkilometer av bunnen i laksefjorden Repparfjorden med gruveslam.

«En statlig forbrytelse» skriver lederen av Naturvernforbundet i Finnmark om sjødumping av overskuddsmasse fra Nussirs gruve, og lister opp alle lover og konvensjoner organisasjonen mener blir brutt.

Les også: Sanner godkjenner omstridt gruvedrift

– Kan gi mer klimavennlig samfunn

– Miljødirektoratets vedtak er en viktig milepæl for Nussir ASA og Kvalsund, samtidig som det er et betydelig ansvar for selskapet å forvalte den nødvendige tillit overfor berørte parter i lokalsamfunnet, skriver administrerende direktør Øystein Rushfeldt i en melding i dag.

NUSSIR-GLEDE: Bak det nedlagte dagbruddet på Ulveryggen i Kvalsund er Norges største kobberforekomst kartlagt. Øystein Rushfeldt er gründer og primus motor for det som kan bli Norges største kobbergruve gjennom tidene. Foto: Jan-morten Bjørnbakk / NTB scanpix
NUSSIR-GLEDE: Bak det nedlagte dagbruddet på Ulveryggen i Kvalsund er Norges største kobberforekomst kartlagt. Øystein Rushfeldt er gründer og primus motor for det som kan bli Norges største kobbergruve gjennom tidene. Foto: Jan-morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Selskapet kan nå gå i gang med den videre utviklingen av prosjektet frem mot produksjon. Prosjektet vil bidra til at Norge igjen blir produsent av det viktigste metallet forå muliggjøre overgangen til et mer klimavennlig samfunn med redusert bruk av fossil energi, legger han til.

Kommunestyret i vesle Kvalsund kommune godkjente reguleringsplanen for gruvedrift i 2012, mens Kommunal- og regionaldepartementet gjrode det samme i 2014.

Les også: Reinsamer kan stoppe gruvedrøm i Kvalsund

Tillater å fjerne all bunnfauna

Problemet med hvor massene fra gruvedrifta skal deponeres, er løst for Nussir i og med tillatelsen Miljødirektoratet nå har gitt.

– Etter en helhetlig avveining mellom miljøhensyn og samfunnsnytte har vi kommet til at det gis tillatelse til gruvevirksomhet i kobberforekomstene Nussir og Ulveryggen. Vi mener det er miljømessig forsvarlig å gi tillatelse til gruvedrift med de strenge kravene vi stiller, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

All bunnfauna i deponiområdet forsvinner som følge av at avgangsmasser plasseres på sjøbunnen, skriver Hambro.

Les også: Urfolk krever vetorett over gruveutvinning

– Gruvedrift er mulig

– Er spørsmålet om Nussirs gruvedrift nå opp og avgjort, Svein Lund?

– Fortsatt mangler driftskonsesjon. Men når regjeringen har bestemt seg, klarer de å styre sine organer til å gi tillatelse, sier han og oppsummerer at det er to store spørsmål rundt gruvedrift i Nussir:

Deponi av slam i fjorden og forholdet til reindrifta.

– Nå er all oppmerksomheten om fjorden. Vi må ikke glemme reindrifta oppe i dette. Tillatelsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for halvannet år siden forutsetter at Nussir blir enig med reindrifta og finner en måte å løse problemene på. De er ikke blitt enige. Og der står saka, sier Svein Lund.

Han mener at gruvedrift er mulig, men da uten å deponere gruvemassene på land eller i sjøen.

– For halvannet år siden påla Miljødirektoratet Nussir å utrede alternativ bruk av gruveavfallet. Løsningen hvis det skal bli noen gruvedrift, er å finne måter å bruke det man tar ut av fjellet til noe nyttig i stedet for å deponere det på land eller i sjøen, sier Lund.

– Er slaget tapt for motstanderne av Nussirs gruvedrift?

– Nei, ikke på noen måte. Det er nå det tar av, mener Svein Lund.

– Vi gir ikke opp Repparfjord! erklærer Natur og Ungdom i en pressemelding.

– Å dumpe giftig gruveslam i laksefjorder strider mot all sunn fornuft, og hører fortiden til. Her gjør Miljødirektoratet knefall for en gruveindustri som vil drive billigst mulig og kaste problemene på sjøen, sier Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom.

Personvernpolicy