Striden om Utøya-midlene i Karasjok:Medlem av Kontrollutvalget i Karasjok slakter utvalgets Utøya-rapport

Foto: Privat

– Inhabilitet og store feil ble begått i granskingen av Karasjoks Utøya-midler, sier Kontrollutvalgs-medlem om rapporten som viste at 2 millioner kroner forsvant fra ungdommene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Krangelen om hvor de statlige 2,55 millioner kroner som skulle brukes til Utøya-ungdommene i Karasjok kommune ble av, ser ikke ut til å ta noen ende.

Nå rykker et av medlemmene i kommunens Kontrollutvalg ut med kraftige anklager mot Kontrollutvalgets rapport om saken.

Kontrollutvalget fant tidligere i år ut at kun 400.000 av de 2,55 millioner kroner kom ungdommene til gode.

Bakgrunn: – Karasjok kommune sviktet sine Utøya-ungdommer

– De ansvarlige må bli ansvarliggjort!

– Store feil ble begått i granskingen av Karasjoks Utøya-midler, og en av dem som ledet arbeidet, var inhabil uten å orientere Kontrollutvalget om det, sier Thoralf Henriksen til ABC Nyheter.

Han og de øvrige medlemmene som satt i Kontrollutvalget fram til høstens valg, besluttet framgangsmåten etter enstemmig vedtak i mars og mai. Men der tar også enigheten slutt.

Henriksen anbefaler nå at Karasjok kommunestyre i sitt møte torsdag skal forkaste granskingsrapporten.

– Jeg anbefaler ikke at kommunestyret tar til etterretning denne rapporten. Jeg har fått bekreftet at en av Kontrollutvalgets medlemmer som ble satt til å lede arbeidet, Tore-Jan Gjerpe, instruerte revisoren som ble hyret inn, om hva hun skulle spørre kommunens ansatte om, sier Henriksen.

– Det som er meget beklagelig, er at de som var ansvarlig for pengebruken, ikke er blitt intervjuet av denne revisoren, fortsetter han og lister opp:

– Verken helse- og sosialsjef, rektor eller organisasjonssjefen som tok imot ungdommene og hadde hovedansvaret for å organisere da rådmannen var på ferie, er blitt intervjuet av granskerne.

– Jeg kan ikke være med på å godta at de hovedansvarlige ikke blir ansvarliggjort, konkluderer Thoralf Henriksen.

Les også: Utøya-ofre krevde gransking, ordføreren mente det kan spre hat

Påstand mot påstand

Tore-Jan Gjerpe som sammen med Kontrollutvalgets daværende leder Ingvald Laiti ble utnevnt av utvalget til å lede arbeidet med granskingen, er oppgitt over anklagene fra Henriksen.

– I forbindelse med revisjonsarbeidet lagde Laiti og jeg et forslag til design for undersøkelsen, inkludert en intervjuguide over temaer vi la fram til drøfting med revisor, sier Gjerpe til ABC Nyheter.

– Utvalget ble orientert om at vi skulle lage det. Det er innlysende at denne revisoren måtte få vite av oppdragsgiver, oss, hva hun skulle finne ut av, sier Gjerpe.

Kontrollutvalgets protokoll fra et møte 11. mars, som ABC Nyheter sitter på, viser at utvalget enstemmig sluttet seg til designen, måten undersøkelsen skulle gjennomføres på.

– Hva sier du til at sentrale folk ikke ble intervjuet i undersøkelsen?

– Hvem som skulle intervjues, ble drøftet og avklart i et samlet Kontrollutvalg. Helse- og sosialsjefen var sykmeldt. Assisterende helse- og sosialleder ble intervjuet i stedet. De øvrige ble intervjuet, sier Tore-Jan Gjerpe.

Han forteller at det ble ett avvik fra det planlagte, nemlig at en psykolog skulle intervjue ungdommene.

– Vi holdt på i to måneder uten å klare å få noen til å gjøre jobben, forklarer Gjerpe.

Les også: Fylkesmenn nektet å møte Utøya-rammede

– Gjerpe var inhabil

Thoralf Henriksen mener også at Kontrollutvalget ble ført bak lyset da det i mars nedsette arbeidsgruppa bestående av Laiti og Gjerpe for å følge opp vedtaket om gransking av Karasjok kommunes bruk av Utøya-midler fra staten.

– Det utvalget den gang ikke visste, men nå har fått opplysninger om, er at Tore-Jan Gjerpe har en pågående konflikt med kommunen. Gjerpe påstår seg å være forbigått og diskriminert ved utlysing av en stilling i kommunen, som han ikke fikk, sier Henriksen.

I en rettssak som er berammet til januar, krever Gjerpe 500.000 kroner i erstatning.

– Dette gjorde ham inhabil til å gjennomføre granskingen av kommunen, uten at det øvrige Kontrollutvalget var klar over det. Hvis jeg hadde visst dette, ville jeg foreslått at han skulle trekke seg fra Kontrollutvalget, sier han.

– Kontrollutvalget har vært kjent med min sak mot kommunen siden i fjor. Det kan lederen bekrefte, sier derimot Tore-Jan Gjerpe.

– Det er jo helt vilt

Videre reagerer Henriksen sterkt på at Laiti og Gjerpe krever kommunen for i alt 100.000 kroner i honorar for sitt arbeid med granskingen.

– Når Laiti og Gjerpe klarer å si at lønn var en forutsetning for dem, og at ingen gjør en så stor jobb gratis for kommunen, er det helt vilt. Det var jo ikke de som skulle gjøre jobben! Vedtaket i Kontrollutvalget var at psykologen og revisoren skulle gjøre arbeidet, sier han.

– Ingvald Laiti og Tor Jan Gjerpe har rett og slett bevilget seg sjøl oppdrag, uten at de har fått fullmakt til det fra kontrollutvalget eller kommunestyret. Og på toppen av det hele så krever de to betaling av kommunen for arbeid som de to har gitt seg sjøl, legger Henriksen til.

Fra før er det kjent at Rådmannen i kommunen ikke vil utbetale noe honorar før Kommunestyret har tatt stilling til det. Kommunestyret bevilget inntil 400.000 kroner til granskingsjobben.

– Det finnes derfor ingen fullmakt for rådmannen til å utbetale pengene, slik de krever.

Også her mener Tore-Jan Gjerpe at Henriksen tar feil.

– Det står klart i et vedtak at Laiti og Gjerpe skulle ta arbeidet med å koordinere og sy sammen arbeidet. Det var et enstemmig vedtak i Kontrollutvalget om at vi skulle gjøre denne jobben.

Les også: Karasjok-rådmann stopper utbetaling til kontrollutvalget som kritiserte henne