Klimatoppmøtet:

Historiens største samling av statsledere på en enkelt dag

Derfor møtes verdens statsledere til nytt klimatoppmøte. Se video.

Det ble en topptung åpning av klimatoppmøtet i Paris mandag. Nå starter et tolv dager langt forhandlingsmaraton. Vi har sett litt på hva som kan forventes.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FNs klimatoppmøte i Paris

 • FN-konferanse som varer fra 30. november til 11. desember. Landenes forhandlere startet arbeidet én dag i forkant.
 • USAs president Barack Obama, Kinas president Xi Jinping, statsminister Erna Solberg (H) og over 140 andre stats- og regjeringssjefer deltar på den offisielle åpningen av møtet mandag.
 • Målet er enighet om en ny internasjonal klimaavtale som omfatter alle verdens land.
 • Paris-møtet er formelt sett det 21. partsmøtet (COP 21) for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon.
 • De nesten 200 landene er bedt om å legge fram frivillige nasjonale utslippsmål i forkant av møtet.
 • I tillegg til landenes offisielle delegasjoner er en lang rekke organisasjoner, medier og representanter for næringslivet til stede. Til sammen forventes minst 40.000 deltakere i konferansesenteret i Le Bourget i utkanten av Paris.
 • Forrige gang landene prøvde å bli enige om en omfattende internasjonal avtale om utslippskutt, var på klimatoppmøtet i København i 2009.

Globale klimaendringer

 • Temperaturen på jorda har i gjennomsnitt steget 0,8 grader siden siste halvdel av 1800-tallet. Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er minst 95 prosent sikkert menneskeskapt, ifølge FNs klimapanel (IPCC).
 • Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.
 • Klimautslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og ulike industriprosesser.
 • Høyere temperatur på jorda kan føre til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømt, og verdens matproduksjon kan bli truet.
 • Endringene i klimaet ventes å bli kraftigere i løpet av de neste tiårene. Konsekvensene blir forskjellige i ulike deler av verden, og enkelte områder kan oppleve positive effekter.

Nye norske internasjonale klimatiltak

 • Norge vil doble bidraget til FNs grønne klimafond til 800 millioner, forutsatt at fondet bidrar til redusert avskoging i u-land.
 • Regnskogsamarbeidet med Brasil skal forlenges. I tillegg inngår Norge og Colombia et nytt samarbeid for å hindre avskoging.
 • Norge gir 200 millioner kroner til et nytt fond som skal muliggjøre kjøp av klimakvoter fra u-land etter 2020.

Kilder: NTB, UNFCCC, Reuters, IPCC. (©NTB)

Hovedmålet for de kommende dagers forhandlinger er en ny, forpliktende avtale om utslippskutt for å begrense den globale oppvarmingen.

Lederne for mer enn 140 nasjoner møttes mandag på konferansesenteret Le Bourget nord i Paris, under tung bevoktning, der forhandlingene skal pågå frem til og med 11. desember.

Det er historiens største samling av statsledere på en enkelt dag, ifølge FN.

Samtalene på møtet tar sikte på å få i stand en avtale som både skal erstatte og bli langt mer omfattende enn Kyoto 2-avtalen, som utløper i 2020.

— Målet er å få til en avtale som skal gjøre at man når «togradersmålet», sier forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning, Guri Bang, til ABC Nyheter.

To grader er grensen for hvor høye temperaturendringene kan bli før man ser de verste utslagene av oppvarmingen, ifølge beregninger.

— Hvis man fortsetter med utslippsøkning som i dag vil gjennomsnittstemperaturen mest sannsynlig øke nærmere fire grader innen utgangen av århundret. Det var en av konklusjonene i FNs klimapanelets rapport fra 2013, sier Bang.

— Det er svært stor forskjell på en verden med en fire graders økning i den globale gjennomsnittstemperaturen, og en med to grader. De mest ekstreme temperaturendringene vil gi økt forekomst av tørke, flom og annet ekstremvær.

Les også: Obama: USA erkjenner ansvar for klimaproblemet

40.000 deltakere

Toppmøtet varer fra 30. november til 11. desember, med 40.000 deltakere fra nesten 200 land. Målet er å gjøre slutt på tjue års internasjonal drakamp om en avtale som skal begrense utslippene av drivhusgasser.

Over 140 statsledere, blant annet fra USA, Kina, India og Russland, er samlet nord i Paris de første dagene møtet varer.

Kyoto 2-avtalen var betydelig mindre omfattende enn den man tar sikte på i Paris, og omfattet kun få land, blant annet Norge. Målet med Paris-konferansen er enighet om en ny internasjonal klimaavtale som omfatter alle verdens land.

Potensielle fallgruver i Paris er alt fra finansiering for klimautsatte og fattige land, til gransking av tiltak innført for å begrense drivhusgasser. Også avtalens juridiske status er oppe til debatt.

Les også: Toppmøte for å redde klimaet starter i Paris

Delseier før møtet

Likevel har det vært fremskritt i forkant av møtet. En av de viktigste seirene har vært en prosess der 183 land har innlevert frivillige handlingsplaner om hvordan de vil møte den globale oppvarmingen.

— Det er mange flere land som bidrar med slike mål enn i tidligere runder. Både rike og fattige land har meldt inn planer om hvordan de vil håndtere klimautfordringene etter 2020, sier Bang.

— Hvis man ser på ambisjonsnivået viser likevel oversikten at de klimamålene som er meldt inn ikke vil være nok til å nå togradersmålet. Beregninger fra FNs Klimasekretariat viser at selv om alle land oppfyller alle løfter som er gitt, vil verden komme nærmere tre enn to graders gjennomsnittlig temperaturøkning.

Det er imidlertid grunn til forsiktig optimisme, siden mange flere land deltar og en større andel av verdens klimautslipp vil bli dekket av avtalen, mener forskningslederen.

— Samtidig er det klart at klimamålene hittil ikke er ambisiøse nok. Løftene i Paris er en klar forbedring fra tidligere avtaler, men likevel ikke nok til å nå togradersmålet, sier hun.

— Selv i en «togradersverden» vil man få endringer i klimaet, men disse er mindre alvorlige enn ved en firegradersøkning, sier Bang.

Les også: India vil ikke la seg herse med på klimatoppmøtet

Øynasjoner kan forsvinne

Forskere advarer om at temperaturendringene vil føre til flere store miljøendringer, eksempelvis tørke som kan føre til økte konflikter og stigende havnivå som kan utslette øynasjoner.

— I regioner med mye tørke fra før vil det bli mer ekstrem tørke, mens i Norge er det stor sannsynlighet for «våtere, varmere og villere» vær, sier Bang.

De verste konsekvensene av klimaendringene er ventet å ramme land som allerede er fattige og har dårlig kapasitet til å takle endringene.

Les også: Over 200 demonstranter pågrepet i Paris

Fattige mot rike land

FN har avholdt årlige toppmøter for å hanskes med utfordringene fra global oppvarming siden 1995, men alle tidligere forsøk på å få i stand en forpliktende, større avtale har slått feil. Dette har hovedsakelig skyldtes uenigheter mellom rike og fattige land.

I helgen var det markeringer i forkant av toppmøtet verden rundt, med mer enn en halv million deltakere samlet ifølge AFP. Her fra en demonstrasjon i Venezia. Foto: Tiziana Fabi / Afp
I helgen var det markeringer i forkant av toppmøtet verden rundt, med mer enn en halv million deltakere samlet ifølge AFP. Her fra en demonstrasjon i Venezia. Foto: Tiziana Fabi / Afp

Flere fattige land mener den rike delen av verden bør ha hovedansvaret for å hanskes med problemet, siden disse landene brukte hovedandelen av fossilt brensel siden den industrielle revolusjon, på sin vei mot velstand.

— Det er avgjørende at det legges til rette for teknologiutvikling som gjør fornybar energi tilgjengelig til en pris som gjør at næringsliv og politikerne heller velger å satse på fornybar energi fremfor fossil, sier Bang.

— Det vil ikke være tilstrekkelig å la markedskreftene gjøre jobben. Politiske incentiver som legger til rette for utvikling av fornybar energi i det påkrevde tempoet er nødvendig.

Les også: Håp om gjennombrudd på klimamøtet i Paris

Artikkelen fortsetter under videoen.

Se video: Historien om klimaforhandlingene på 83 sekunder:

Fornybar energi

Men USA og andre utviklede land krever at land som Kina, India og andre økonomier i vekst må gjøre mer. Flere av disse landene bruker en stadig økende mengde kull mens økonomiene vokser.

— I India har omkring 25 prosent av befolkningen ikke tilgang på elektrisitet. Når et så stort land skal bygge ut infrastruktur og bedre energitilgang er det en utfordring å sikre slik velferdsutvikling samtidig som man unngår å øke utslippet av klimagasser ved bruk av kull og annen fossil energi som er tilgjengelig, sier Bang.

USAs president Barack Obama i samtale med den tyske kansleren Angela Merkel under første dag av FNs klimatoppmøte i Paris. Foto: Alain Jocard / Afp
USAs president Barack Obama i samtale med den tyske kansleren Angela Merkel under første dag av FNs klimatoppmøte i Paris. Foto: Alain Jocard / Afp
Statsminister Erna Solberg ankommer åpningen av FNs klimakonferanse i Paris 2015. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg ankommer åpningen av FNs klimakonferanse i Paris 2015. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

India har lovet økt satsning på solenergi, og landet har som mål at 40 prosent av energiforbruket skal komme fra fornybare kilder innen 2030.

— Det er viktig at den nye Paris-avtalen hjelper fattige land med finansiering for å få til en energiomstilling, sier Bang.

— Det skal forhandles om en finansieringsmekanisme i Paris, der 100 milliarder dollar årlig skal tilføres Det grønne klimafondet og skal kun brukes på slike omstillingsprosesser i fattige land.

Les også: Hollande frykter kollaps i klimasamtalene

Norge øker bidrag

Norge lovet ved toppmøtets åpning mandag å doble støtten til Det grønne klimafondet. Bidraget skal fram mot 2020 økes fra 400 millioner kroner i året til 800 millioner, forutsatt at bevaring av skog kommer inn i fondet, melder NTB.

Norge lover samtidig over 200 millioner kroner til et nytt fond for kjøp av klimakvoter fra utviklingsland, og fortsetter regnskogsatsingen i Brasil fram til 2020.

— Forhandlingene i Paris er et viktig skritt på veien mot en ny, mer effektiv klimaavtale der flere av verdens land kan samarbeide om å håndtere utfordringene. Men hva som skjer etter konferansen er langt viktigere, hvordan man kommer i gang med å omstille seg mot mer fornybare og andre typer nullutslippskilder til energi, sier Bang.

— Det er en kjempejobb som gjenstår for å nærme seg null/lavutslippssamfunnet.

Øvrige kilder: AFP, NTB.


Fellesfoto av alle statslederne under FN-konferansens første dag, mandag. Foto: Jacky Naegelen / Afp
Fellesfoto av alle statslederne under FN-konferansens første dag, mandag. Foto: Jacky Naegelen / Afp

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
05:00 Bloomberg i skuddlinjen til de andre demokratene04:58 Saltbil veltet i Telemark – svært glatte veier i Sør-Norge04:40 Stjerneklart for nordiske Michelin-avgjørelser i Trondheim04:30 Viruseksperter har startet arbeidet i Kina03:31 Juss-Buss: Ofre for bankID-svindel er nesten rettsløse02:20 Japan med dårligste kvartalstall på fem år02:01 Trump ber Russland stoppe grusomhetene i Syria01:11 Én mann omkom etter frontkollisjon i Asker01:11 Virusfrykt gjør at hurtigmatkjeder innfører kontaktløs servering01:07 Mer enn 750 klager til NRK etter MGP-rot00:43 Polsk mann bet finger av politimann etter biljakt00:42 Krasjet med politibil etter 40 kilometer politijakt00:06 Rekordsalg av alkoholfritt øl00:04 To menn pågrepet etter ransforsøk i Oslo23:41 Buskum beste nordmann i Iron Mountain23:25 Real Madrid avga poeng, har Barcelona i ryggen23:12 Thorsby-selvmål åpnet scoringsfesten da Sampdoria tapte stort22:59 Rekordraset stoppet da Nuis og Wüst ble 1500-vinnere22:58 22 drept i massakre i Kamerun22:51 To gjerningsmenn på frifot etter bingoran i Vestby22:51 Drama i Challenge Cup da Haldens håndballherrer gikk videre – Drammen røk ut22:49 Kaos på Heathrow på grunn av tekniske problemer22:48 Fransk helseminister overtar som ordførerkandidat i Paris22:40 Sagosen-misser da PSG tapte mesterligadrama22:31 En person forsøkt ranet i Oslo22:27 Elg og rådyr dør av på grunn av mye snø i Troms22:25 EU møter seks søkerland fra Balkan22:07 Norendal tilbake i bakken med 2.-plass i Calgary21:56 Porto-stjerne forlot banen etter rasistiske tilrop, like etter at han senket gamleklubben21:39 Bingoran i Vestby21:37 Kristoffer Ajer ble matchvinner for Celtic21:30 Miljøaktivister hindrer Teslas nye fabrikk i Berlin21:28 Casper Ruud tok sin første ATP-tittel, overlegen mot Sousa i Buenos Aires21:18 Bayern tok tilbake tabelledelsen med storseier mot Köln21:09 Manglerud Star skaper spenning i sluttspillkampen21:03 IMF: Det nye koronaviruset kan påvirke global vekst20:54 Lars Helge Birkeland vant jaktstarten i IBU-cupen20:50 Laksevåg seriemester i bordtennis uten poengtap20:49 Per Sandberg åpner bar i Halden20:48 Solemdal tatt inn på landslaget før 15-kilometeren i VM20:37 Vipers vant for 18. gang på rad i eliteserien20:23 Norsk kvinne alvorlig skadd i Etiopia20:08 Arsenal-show etter pause sikret seier over Newcastle20:02 Syriske styrker rykker fram i Idlib og Aleppo19:35 40 amerikanske cruisepassasjerer virussmittet19:24 Google vil betale franske aviser for kvalitetsjournalistikk19:15 Internasjonalt etterlyst ransmistenkt pågrepet ved en tilfeldighet i Troms19:05 Sørloth fikk nedsatt karantene og scoret da Trabzonspor vant toppoppgjør18:54 Rekordstort kokainbeslag i Costa Rica18:52 Ulv skutt i Trøndelag18:36 Minst 30 mistet livet i trafikkulykke i Kongo18:29 NRK droppet reprise av MGP-finalen17:58 Én viktig ting skiller Thunberg-opprøret fra tidligere bevegelser – følelser17:41 Uvær i Danmark – fireåring livstruende skadd17:39 Evakuering av virusfaste amerikanske cruisepassasjerer er i gang17:28 Statkraft sier nei til havvind16:57 – Jo mer naturlig vi kan gjøre ting, jo bedre er det for insekter og fugler16:35 Helnorsk pall da Johaug vant enkelt: – Det ble litt kjedelig16:17 Frp ber Oslo kommune kreve obligatorisk meslingvaksine15:48 Thingnes Bø tapte spurtduellen om jaktstartgullet i VM15:06 Kristoffer Ajer ble matchvinner for Celtic14:43 Pål Golberg spurtslo Bolsjunov på 15-kilometeren i Östersund14:28 – Vi vedtok de nye fylkene vel vitende om at mange ikke ønsket det14:14 Voldsomt uvær fører til livsfarlig flom i Storbritannia13:47 Tre menn pågrepet etter voldshendelse i Brumunddal13:31 Marte Olsbu Røiseland tok VM-bronse13:14 Kina forbyr biltrafikk i Hubei-provinsen13:14 Kraft vant etter avlysning med Johansson i ledelsen12:46 Taiwan rapporterer sitt første dødsfall som følge av covid-19-viruset12:37 MGP-sjef: Uaktuelt med ny avstemning12:02 Skip skadet sjøkabel i Oslofjorden11:35 EL og IT Forbundet ber regjeringen vekte klima tyngre i offentlig innkjøp10:32 27 personer siktet for smugling av minst 100 kilo kokain i Danmark10:17 Fare for hungersnød etter ekstremtørke i Afrika10:10 Sanders i strupen på Bloomberg under partimiddag i Las Vegas10:02 Ingen mistanke om at noen er tatt av snøskred i Oppdal09:24 Februar – fortsatt en god måned for vinterferie09:07 LO-lederen: Økt ulikhet er som gift08:36 Ny rapport: Nye spisevaner hos oppdrettslaksen kan redusere klimautslipp08:12 Viken og Troms og Finnmark: Folket vil la fylkene oppløse seg selv07:54 Flere ledere har fått sparken i provinsen Hubei07:53 To unge døde av influensa i Norge07:00 Bø-brødrene i angrepsposisjon foran VM-jaktstarten06:53 Uvær fører til stengte veier, kansellerte ferger og isolering06:48 Tre biler brant på Bøler i Oslo06:01 Dette skjer i dag05:45 Libya igjen tema på politisk toppmøte05:42 Dette skjedde i natt04:32 Rødt og MDG føler seg utestengt fra spørretimen04:07 70 flere virussmittede på cruiseskip i karantene03:58 Kina: Tallet på nye virussmittede går ned03:36 Rakettangrep nær USAs ambassade i Irak03:22 Cruiseselskap vil ha flere tester etter at passasjer testet positivt på covid-1903:17 Trenerbytte hjalp ikke for Minnesota Wild – nytt tap på hjemmebane02:33 IOCs og FC Barcelonas Twitter-kontoer hacket01:46 To personer pågrepet etter voldssak på Ringsaker01:08 Minst 30 drepte i angrep mot landsbyer i Nigeria01:08 Gutt utsatt for vold og ran på buss i Oslo00:41 Mann skutt og drept i Linköping00:14 Tre meter høyt jordras over vei i Vaksdal
Siste nytt
05:00VerdenBloomberg i skuddlinjen til de andre demokratene04:58NorgeSaltbil veltet i Telemark – svært glatte veier i Sør-Norge04:40NorgeStjerneklart for nordiske Michelin-avgjørelser i Trondheim04:30VerdenViruseksperter har startet arbeidet i Kina03:31NorgeJuss-Buss: Ofre for bankID-svindel er nesten rettsløse02:20VerdenJapan med dårligste kvartalstall på fem år02:01VerdenTrump ber Russland stoppe grusomhetene i Syria01:11NorgeÉn mann omkom etter frontkollisjon i Asker01:11VerdenVirusfrykt gjør at hurtigmatkjeder innfører kontaktløs servering01:07NorgeMer enn 750 klager til NRK etter MGP-rot00:43VerdenPolsk mann bet finger av politimann etter biljakt00:42NorgeKrasjet med politibil etter 40 kilometer politijakt00:06NorgeRekordsalg av alkoholfritt øl00:04NorgeTo menn pågrepet etter ransforsøk i Oslo23:41SportBuskum beste nordmann i Iron Mountain23:25SportReal Madrid avga poeng, har Barcelona i ryggen23:12SportThorsby-selvmål åpnet scoringsfesten da Sampdoria tapte stort22:59SportRekordraset stoppet da Nuis og Wüst ble 1500-vinnere22:58Verden22 drept i massakre i Kamerun22:51NorgeTo gjerningsmenn på frifot etter bingoran i Vestby22:51SportDrama i Challenge Cup da Haldens håndballherrer gikk videre – Drammen røk ut22:49VerdenKaos på Heathrow på grunn av tekniske problemer22:48VerdenFransk helseminister overtar som ordførerkandidat i Paris22:40SportSagosen-misser da PSG tapte mesterligadrama22:31NorgeEn person forsøkt ranet i Oslo22:27NorgeElg og rådyr dør av på grunn av mye snø i Troms22:25VerdenEU møter seks søkerland fra Balkan22:07SportNorendal tilbake i bakken med 2.-plass i Calgary21:56SportPorto-stjerne forlot banen etter rasistiske tilrop, like etter at han senket gamleklubben21:39NorgeBingoran i Vestby21:37SportKristoffer Ajer ble matchvinner for Celtic21:30VerdenMiljøaktivister hindrer Teslas nye fabrikk i Berlin21:28SportCasper Ruud tok sin første ATP-tittel, overlegen mot Sousa i Buenos Aires21:18SportBayern tok tilbake tabelledelsen med storseier mot Köln21:09SportManglerud Star skaper spenning i sluttspillkampen21:03VerdenIMF: Det nye koronaviruset kan påvirke global vekst20:54SportLars Helge Birkeland vant jaktstarten i IBU-cupen20:50SportLaksevåg seriemester i bordtennis uten poengtap20:49NorgePer Sandberg åpner bar i Halden20:48SportSolemdal tatt inn på landslaget før 15-kilometeren i VM20:37SportVipers vant for 18. gang på rad i eliteserien20:23VerdenNorsk kvinne alvorlig skadd i Etiopia20:08SportArsenal-show etter pause sikret seier over Newcastle20:02VerdenSyriske styrker rykker fram i Idlib og Aleppo19:35Verden40 amerikanske cruisepassasjerer virussmittet19:24VerdenGoogle vil betale franske aviser for kvalitetsjournalistikk19:15NorgeInternasjonalt etterlyst ransmistenkt pågrepet ved en tilfeldighet i Troms19:05SportSørloth fikk nedsatt karantene og scoret da Trabzonspor vant toppoppgjør18:54VerdenRekordstort kokainbeslag i Costa Rica18:52NorgeUlv skutt i Trøndelag18:36VerdenMinst 30 mistet livet i trafikkulykke i Kongo18:29KulturNRK droppet reprise av MGP-finalen17:58VerdenÉn viktig ting skiller Thunberg-opprøret fra tidligere bevegelser – følelser17:41VerdenUvær i Danmark – fireåring livstruende skadd17:39Helse og livsstilEvakuering av virusfaste amerikanske cruisepassasjerer er i gang17:28NorgeStatkraft sier nei til havvind16:57Verden– Jo mer naturlig vi kan gjøre ting, jo bedre er det for insekter og fugler16:35SportHelnorsk pall da Johaug vant enkelt: – Det ble litt kjedelig16:17Helse og livsstilFrp ber Oslo kommune kreve obligatorisk meslingvaksine15:48SportThingnes Bø tapte spurtduellen om jaktstartgullet i VM15:06SportKristoffer Ajer ble matchvinner for Celtic14:43SportPål Golberg spurtslo Bolsjunov på 15-kilometeren i Östersund14:28Politikk– Vi vedtok de nye fylkene vel vitende om at mange ikke ønsket det14:14VerdenVoldsomt uvær fører til livsfarlig flom i Storbritannia13:47NorgeTre menn pågrepet etter voldshendelse i Brumunddal13:31SportMarte Olsbu Røiseland tok VM-bronse13:14VerdenKina forbyr biltrafikk i Hubei-provinsen13:14SportKraft vant etter avlysning med Johansson i ledelsen12:46VerdenTaiwan rapporterer sitt første dødsfall som følge av covid-19-viruset12:37NorgeMGP-sjef: Uaktuelt med ny avstemning12:02NorgeSkip skadet sjøkabel i Oslofjorden11:35NorgeEL og IT Forbundet ber regjeringen vekte klima tyngre i offentlig innkjøp10:32Verden27 personer siktet for smugling av minst 100 kilo kokain i Danmark10:17VerdenFare for hungersnød etter ekstremtørke i Afrika10:10VerdenSanders i strupen på Bloomberg under partimiddag i Las Vegas10:02NorgeIngen mistanke om at noen er tatt av snøskred i Oppdal09:24NorgeFebruar – fortsatt en god måned for vinterferie09:07PengerLO-lederen: Økt ulikhet er som gift08:36NorgeNy rapport: Nye spisevaner hos oppdrettslaksen kan redusere klimautslipp08:12PolitikkViken og Troms og Finnmark: Folket vil la fylkene oppløse seg selv07:54VerdenFlere ledere har fått sparken i provinsen Hubei07:53Helse og livsstilTo unge døde av influensa i Norge07:00SportBø-brødrene i angrepsposisjon foran VM-jaktstarten06:53NorgeUvær fører til stengte veier, kansellerte ferger og isolering06:48NorgeTre biler brant på Bøler i Oslo06:01NorgeDette skjer i dag05:45VerdenLibya igjen tema på politisk toppmøte05:42NorgeDette skjedde i natt04:32NorgeRødt og MDG føler seg utestengt fra spørretimen04:07Verden70 flere virussmittede på cruiseskip i karantene03:58VerdenKina: Tallet på nye virussmittede går ned03:36VerdenRakettangrep nær USAs ambassade i Irak03:22VerdenCruiseselskap vil ha flere tester etter at passasjer testet positivt på covid-1903:17SportTrenerbytte hjalp ikke for Minnesota Wild – nytt tap på hjemmebane02:33SportIOCs og FC Barcelonas Twitter-kontoer hacket01:46NorgeTo personer pågrepet etter voldssak på Ringsaker01:08VerdenMinst 30 drepte i angrep mot landsbyer i Nigeria01:08NorgeGutt utsatt for vold og ran på buss i Oslo00:41VerdenMann skutt og drept i Linköping00:14NorgeTre meter høyt jordras over vei i Vaksdal
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus