Regjeringen undervurderte asylstrømmen til Norge:

Merkels utspill gjorde at regjeringens asyl-prognoser sprakk

<p>IKKE AKTUELT: Regjeringen vil ikke arbeide for en en fordeling av asylsøkere blant alle schengenlandene nå. I Stortingets muntlige spørretime ble statsråd Vidar Helgesen (H) utfordret om håndteringen av asylstrømmen.</p>
IKKE AKTUELT: Regjeringen vil ikke arbeide for en en fordeling av asylsøkere blant alle schengenlandene nå. I Stortingets muntlige spørretime ble statsråd Vidar Helgesen (H) utfordret om håndteringen av asylstrømmen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Først sendte Tyskland og Sverige ut signaler som økte tilstrømningen av asylsøkere til Norge. Deretter stengte de grensene sine.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


– Det er en kjent sak at når ulike land gir ulike signaler om at de er åpne, at det ikke er utfordringer, vil det bli fanget opp og har bidratt til økninger. Så er det en betydelig push-faktor i at FN kuttet i matvarerasjonene i flyktningeleirene i nærområdene.

Det er noe av budskapet europaminister Vidar Helgesen (H) gir til ABC Nyheter.

Han forteller også at regjeringen for tiden ikke har noe syn på forslaget i EU om en permanent fordeling av asylsøkere.

Les også: Støre: – Innstrammingen skal ikke svekke rettssikkerheten

– Grensekontroll er nødvendig

Det var i Stortingets spørretime onsdag Helgesen bekreftet at regjeringen før sommeren ikke var forberedt på en så stor tilstrømning av asylsøkere som det faktisk endte opp med.

– Det har ikke kommet som noen overraskelse at det har skjedd en økning. Men så har det vært kommunisert ting fra europeiske regjeringer som førte til enda større økning, sa Helgesen da han ble utfordret av SVs Karin Andersen.

Hun ville vite hvorfor i all verden regjeringen ikke hadde vilje og evne til å se hva som ville komme.

Helgesen slo også fast at Ungarns grensegjerde ikke er i strid med Schengenreglene.

– Grensekontroll er nødvendig, og når grensekontrollen skal være – og må bli – mer effektiv, er ikke det for å undergrave asylretten, sa han på spørsmål fra Ola Elvestuen (V).

Les også: Stortinget gjorde strengere asyl-lov midlertidig

Tyskland gjeninnfører tiltak

– Hva tenkte du på da du snakket om at visse regjeringers uttalelser hadde økt tilstrømningen til Norge mer enn forventet?

– De landene som har vært tydeligst med sånne signaler, er Tyskland og Sverige. Og det er begge land som har innført grensekontroll, svarer Vidar Helgesen til ABC Nyheter.

– Syns du signalene var fornuftige?

– Jeg bedømmer ikke signalene. Det er viktig at man fra politisk hold kommuniserer at man skal klare å møte en utfordring i økt asyltilstrømning, sier Helgesen.

Han påpeker at noen av tiltakene som tyskerne startet med, for eksempel å ikke praktisere Dublin-returer, har de senere sagt at de vil begynne med igjen. Dublinavtalen tilsier at asylsøkere skal få sin søknad behandlet i det første landet innen Schengen-avtalen, som de kommer til.

– Det er med basis i dette at de ser at det har blitt en kraftig økning, sier Helgesen.

Les også: Regjeringen lanserer asylkampanje på sosiale medier

Ingen norsk påvirkning om flyktningekvoter

I EU har Kommisjonen foreslått å avlaste grenselandene Hellas og Italia ved å innføre en avtale om å fordele asylsøkerne på alle Schengen-landene, og i fellesskap å opprette såkalte «hotspots» i grenselandene, der asylsøkerne kan registrere seg.

Men ordningen vekker stor strid. Ungarn har varslet søksmål ved EU-domstolen om at obligatoriske flyktningekvoter er ulovlig etter EU-retten.

Det har også vært snakket om at Norge skal delta i en slik fordeling av asylsøker-kvoter.

– Hvor står Norge i spørsmålet om å slutte seg til EUs prosjekt for å fordele asylsøkere etter kvoter på de enkelte land?

– Diskusjonen om et obligatorisk, permanent system er det ikke noe liv i nå. For nå er utfordringene store nok med å få den midlertidige, foreløpige relokaliseringsordningen til å fungere. Det er ikke mange asylsøkere som er blitt relokalisert ennå, svarer europaministeren.

Les også: Politiet tror asyl-hærverk kan ha vært rasistisk motivert

Norge: – Vent med det

– Vi har jo deltatt i møtene hvor dette forslaget har blitt fremlagt og diskutert. Vi har gitt uttrykk for at nå er det viktig å få på plass en midlertidig ordning før man går videre i noen diskusjon om permanent ordning.

– Jobber Norge med å få på plass en permanent ordning med fordeling av asylsøkere?

– Vi er åpne for å delta i en diskusjon. Men det er ikke det som ligger på bordet nå. Det er ikke noen diskusjon som er aktuelt å ha noen posisjon på for oss, sier Helgesen.

Da Solberg-regjeringen tiltrådte, fortalte Helgesen at den nye regjeringen ville være mer aktiv enn den forrige med å påvirke prosesser i EU før alt er vedtatt.

Personvernpolicy